ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА II СРОК НА УЧ. 2019/2020 г.
Учител Клас Ден за среща с родители Начало Край
Стефка Йорданова Пенева 1 а Понеделник 17:30 18:15
Милена Енчева Лазарова 1 б Петък 17:30 18:15
Ирина Ангелова Иванова 1 в Сряда 17:30 18:15
Стефан Крумов Стефанов 1 г Понеделник 17:30 18:15
Анета Русева Атанасова 1 д Понеделник 17:30 18:15
Миглена Николаева Докова 1 ЦДО Вторник 17:30 18:15
Йорданка Йорданова Иванова 2 а Понеделник 17:55 18:40
Лилия Димитрова Иванова 2 б Вторник 17:35 18:20
Маринела Милкова Недкова 2 в Понеделник 17:30 18:15
Цветана Христова Иванова 2 г Петък 17:30 18:15
Борислава Делкова Тодорова 2 д Понеделник 17:30 18:15
Лора Александрова Кънчева 3 а Петък 17:40 18:25
Румяна Иванова Филева 3 б Сряда 17:45 18:30
Агнес Велкова Генова 3 в Петък 17:45 18:30
Галя Маринова Градева 3 г Вторник 18:25 19:10
Виолина Георгиева Братованова 3 д Сряда 17:40 18:25
Златка Костадинова Димитрова 4 а Четвъртък 17:30 18:15
Веселка Димитрова Петрова 4 б Четвъртък 18:00 18:45
Йорданка Калинова Бодурова 4 г Понеделник 17:30 18:15
Елка Станчева Цонева 4 д Вторник 17:30 18:15
Катя Димитрова Димитрова 5 а Понеделник 17:30 18:15
Боянка Димитрова Янкова 5 б Четвъртък 18:30 19:15
Николинка Петкова Антонова 5 в Четвъртък 17:30 18:15
Добромир Радославов Коцев 5 г Петък 17:30 18:15
Алла Матвеевна Димитрова 5 д Петък 17:45 18:30
Галина Стоянова Гиндянова 6 а Петък 18:25 19:10
Галя Милкова Ганева 6 б Сряда 18:00 18:45
Десислава Горанова Реданска 6 в Петък 17:40 18:25
Десислава Горанова Реданска 6 в Петък 18:25 19:10
Севдалина Асенова Миланова 6 г Понеделник 18:30 19:10
Мая Людмилова Куртева 6 д Петък 17:45 18:30
Петя Йорданова Димитрова 7 а Вторник 17:30 18:15
Надя Трифонова Павлова 7 б Понеделник 17:30 18:15
Милена Иванова Скопакова 7 в Сряда 17:30 18:10
Албена Райчева Андреева 7 г Понеделник 17:30 18:10
Ивелина Тодорова Петрова 7 д Петък 18:25 19:10
Десислава Цветанова Бойчева 8 а Четвъртък 17:30 18:15
Силвия Тодорова Маринова 8 б Понеделник 18:25 19:10
Красимир Мартинов Манджуков 8 в Вторник 17:45 18:25
Татяна Методиева Кръстанова 8 г Вторник 18:30 19:15
Анка Георгиева Георгиева 9 а Четвъртък 18:25 19:10
Николай Георгиев Харакчийски 9 б Сряда 17:45 18:30
Радка Тодорова Ковачева 9 в Сряда 17:45 18:30
Мария Тодорова Накова 9 г Понеделник 18:25 19:10
Румена Петкова Господинова 10 а Вторник 18:25 19:10
Стефка Георгиева Георгиева 10 б Понеделник 18:25 19:10
Йорданка Григорова Цанкова 10 в Вторник 18:00 18:45
Веселка Стефанова Тодорова 10 г Понеделник 17:30 18:15
Владимир Пантелеев Дачев 11 а Сряда 17:30 18:15
Величка Йорданова Сидова 11 б Понеделник 17:45 18:30
Анка Иванова Билчева 11 в Сряда 17:30 18:15
Розета Емилова Василева 11 г Петък 17:30 18:15
Веселина Иванова Йосифова 11 д Четвъртък 17:30 18:15
Росица Володиева Гойчева 12 а Четвъртък 17:45 18:30
Магдалена Георгиева Бешкова 12 б Петък 17:30 18:15
Орлин Филипов Антонов 12 в Четвъртък 18:30 19:10
Надежда Георгиева Георгиева 12 г Петък 18:25 19:10
Миглена Николаева Докова     Понеделник 17:30 18:15
Татяна Иванова Стефанова     Сряда 18:25 19:10
Олга Романовна Иванова     Вторник 17:00 17:45
Иван Георгиев Шекеров     Вторник 17:30 18:15
Албена Паскова Хубенова     Петък 17:50 18:35
Георги Христов Симеонов     Понеделник 17:40 18:25
Снежана Илиева Данова     Петък 17:40 18:25
Ирина Стоянова Стоянова     Вторник 18:30 19:15
Любов Михайловна Арабаджиева     Петък 17:30 18:15
Детелина Йорданова Иванова     Сряда 18:25 19:10
Марияна Трифонова Янкова     Петък 18:25 19:10
Корнелия Любомирова Романова     Понеделник 17:45 18:30
Ирина  Стефанова Николова     Понеделник 17:30 18:15
Денислава Венелинова Манушкова     Понеделник 17:30 18:15
Владимир Пантелеев Дачев     Сряда 17:30 18:15
Димитър Илиев Шумаров     Понеделник 17:30 18:10
Илианка Иванчева Димитрова     Понеделник 17:30 18:15
Даниел Венелиноав Василев     Петък 18:30 19:10
Теодора  Пенчева Петрова     Понеделник 17:30 18:15
Силвия Грозданова Мирчева     Петък 17:30 18:15
Малина Алекова Толева     Понеделник 17:30 18:15
Ирена Иванова Ашджиян     Сряда 17:40 18:20
Ирена Иванова Ашджиян     Сряда 17:30 18:15
Росица Христова Иванова     Понеделник 18:30 19:10
Ирена Милчева Иванова     Сряда 17:30 18:15
Стоянка Кирилова Симеонова     Понеделник 17:45 18:30
Христина Василева Кунчева     Понеделник 18:25 19:10
Иванка Георгиева Петрова     Вторник 17:30 18:15
Дилян Христов Хубанов     Понеделник 19:10 19:55
Веселина Николаева Николова     Четвъртък 17:30 18:15
Елисавета Донев Досева     Петък 17:45 18:30
Мартин Венциславов Иванов     Сряда 17:40 18:25
Милена Христова Кантева     Петък 18:25 19:10
Ирина Милкова Димитрова     Вторник 17:45 18:30