ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА I СРОК НА УЧ. 2019/2020 г.
Учител Клас Ден за работа с документация и ученици Начало Край Ден за среща с родители Начало Край
Стефка Йорданова Пенева 1 а Понеделник 7:30 8:15 Понеделник 17:30 18:15
Милена Енчева Лазарова 1 б Сряда 7:30 8:15 Понеделник 17:30 18:15
Ирина Ангелова Иванова 1 в Понеделник 12:10 12:55 Понеделник 17:30 18:15
Стефан Крумов Стефанов 1 г Понеделник 13:15 14:00 Петък 17:30 18:15
Анета Русева Атанасова 1 д Сряда 10:45 11:20 Сряда 18:00 19:00
Иванка Георгиева Петрова 1 ЦДО Четвъртък 17:00 17:45 Понеделник 17:30 18:15
Миглена Николаева Докова 1 ЦДО Четвъртък 17:00 17:45 Четвъртък 17:30 18:15
Йорданка Йорданова Иванова 2 а Понеделник 16:00 16:45 Понеделник 18:25 19:10
Лилия Димитрова Иванова 2 б Вторник 17:50 18:45 Понеделник 17:45 18:30
Маринела Милкова Недкова 2 в Понеделник 14:05 14:50 Понеделник 17:30 18:15
Цветана Христова Иванова 2 г Понеделник 13:30 14:15 Понеделник 18:25 19:10
Борислава Делкова Тодорова 2 д Четвъртък 13:20 14:05 Понеделник 18:25 19:10
Лора Александрова Кънчева 3 а Вторник 11:40 12:25 Вторник 17:30 18:15
Румяна Иванова Филева 3 б Вторник 10:55 11:40 Понеделник 17:30 18:15
Агнес Велкова Генова 3 в Петък 12:30 13:15 Понеделник 17:30 18:15
Галя Маринова Градева 3 г Вторник 10:00 10:45 Сряда 17:30 18:15
Виолина Георгиева Братованова 3 д Сряда 11:45 12:30 Сряда 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова 3 ЦДО Понеделник 17:00 17:45 Понеделник 17:30 18:15
Златка Костадинова Димитрова 4 а Сряда 12:40 13:25 Сряда 17:45 18:30
Веселка Димитрова Петрова 4 б Вторник 12:30 13:15 Петък 17:45 18:30
Анелия Никоколова Иванова 4 в Понеделник 12:45 13:30 Сряда 18:25 19:10
Йорданка Калинова Бодурова 4 г Понеделник 12:30 13:15 Петък 17:45 18:30
Елка Станчева Цонева 4 д Понеделник 17:45 18:30 Понеделник 17:45 18:30
Катя Димитрова Димитрова 5 а Четвъртък 11:45 12:30 Понеделник 17:00 18:15
Боянка Димитрова Янкова 5 б Вторник 16:00 16:45 Вторник 18:25 19:10
Николинка Петкова Антонова 5 в Сряда 13:15 14:00 Вторник 17:30 18:15
Добромир Радославов Коцев 5 г Понеделник 8:10 9:00 Петък 18:30 19:10
Алла Матвеевна Димитрова 5 д Петък 11:45 12:30 Четвъртък 17:30 18:15
Галина Стоянова Гиндянова 6 а Петък 12:30 13:15 Четвъртък 18:30 19:15
Галя Милкова Ганева 6 б Вторник 10:00 10:45 Понеделник 17:45 18:25
Десислава Горанова Реданска 6 в Вторник 16:00 16:45 Вторник 17:30 17:45
Севдалина Асенова Миланова 6 г Четвъртък 12:30 13:10 Понеделник 17:30 18:15
Мая Людмилова Куртева 6 д Петък 11:45 18:45 Четвъртък 17:30 18:15
Петя Йорданова Димитрова 7 а Четвъртък 18:00 18:45 Вторник 17:30 18:15
Надя Трифонова Павлова 7 б Вторник 11:40 12:30 Сряда 17:30 18:15
Милена Иванова Скопакова 7 в Вторник 12:30 13:15 Сряда 18:30 19:15
Албена Райчева Андреева 7 г Понеделник 9:15 10:00 Сряда 17:30 18:15
Ивелина Тодорова Петрова 7 д Петък 12:25 13:10 Петък 17:30 18:15
Десислава Цветанова Бойчева 8 а Сряда 15:15 16:00 Вторник 17:45 18:30
Силвия Тодорова Маринова 8 б Четвъртък 12:30 13:15 Сряда 17:30 18:15
Красимир Мартинов Манджуков 8 в Понеделник 12:30 13:15 Петък 17:30 18:15
Татяна Методиева Кръстанова 8 г Понеделник 16:00 16:45 Петък 17:30 18:15
Анка Георгиева Георгиева 9 а Сряда 11:45 12:30 Четвъртък 17:30 18:15
Николай Георгиев Харакчийски 9 б Вторник 9:15 10:00 Четвъртък 17:45 18:30
Радка Тодорова Ковачева 9 в Вторник 0:30 13:13 Четвъртък 17:30 18:45
Мария Тодорова Накова 9 г Понеделник 12:30 13:15 Вторник 18:25 19:15
Румена Петкова Господинова 10 а Вторник 17:30 18:15 Вторник 17:30 18:15
Стефка Георгиева Георгиева 10 б Вторник 10:55 11:40 Вторник 17:30 18:15
Йорданка Григорова Цанкова 10 в Вторник 11:45 12:25 Четвъртък 17:30 18:15
Веселка Стефанова Тодорова 10 г Вторник 13:30 14:10 Понеделник 17:45 18:30
Владимир Пантелеев Дачев 11 а Вторник 13:30 14:10 Вторник 17:30 18:15
Величка Йорданова Сидова 11 б Вторник 11:00 11:45 Вторник 17:30 18:15
Анка Иванова Билчева 11 в Сряда 13:30 14:15 Понеделник 18:25 19:10
Розета Емилова Василева 11 г Четвъртък 17:00 17:40 Четвъртък 17:00 17:40
Веселина Иванова Йосифова 11 д Вторник 14:15 15:00 Сряда 18:00 19:15
Росица Володиева Гойчева 12 а Вторник 13:30 14:15 Вторник 17:45 18:30
Магдалена Георгиева Бешкова 12 б Вторник 13:30 14:15 Четвъртък 17:45 18:30
Орлин Филипов Антонов 12 в Понеделник 13:30 14:15 Понеделник 17:30 18:15
Надежда Георгиева Георгиева 12 г Вторник 14:10 15:00 Понеделник 17:30 18:15
Албена Паскова Хубенова           Вторник 17:30 18:10
Владимир Пантелеев Дачев           Вторник 17:30 18:15
Георги Христов Симеонов           Вторник 17:40 18:25
Даниел Венелиноав Василев           Понеделник 17:45 18:20
Денислава Венелинова Манушкова           Понеделник 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова           Понеделник 17:30 18:15
Детелина Йорданова Иванова           Понеделник 17:30 18:15
Дилян Христов Хубанов           Понеделник 17:30 18:15
Димитър Илиев Шумаров           Вторник 18:30 19:15
Елисавета Донев Досева           Понеделник 17:30 18:15
Елица Киркорова Кюлян           Четвъртък 17:45 18:30
Иванка Георгиева Петрова           Четвъртък 17:30 18:15
Илианка Иванчева Димитрова           Понеделник 17:30 18:15
Ирена Иванова Ашджиян           Вторник 17:30 18:15
Ирена Милчева Иванова           Понеделник 17:30 18:15
Ирина Милкова Димитрова           Петък 17:40 18:25
Ирина Стоянова Стоянова           Петък 18:30 19:15
Корнелия Любомирова Романова           Сряда 17:30 18:15
Красимир Мартинов Манджуков           Петък 17:30 18:15
Любов Михайловна Арабаджиева           Понеделник 19:10 19:55
Малина Алекова Толева           Понеделник 17:30 18:15
Марияна Трифонова Янкова           Четвъртък 18:25 19:10
Миглена Николаева Докова           Четвъртък 17:30 18:15
Милена Христова Кантева           Понеделник 18:25 19:10
Николай Георгиев Харакчийски           Четвъртък 17:45 18:30
Орлин Филипов Антонов           Понеделник 17:30 18:15
Росица Христова Иванова           Вторник 17:00 17:40
Снежана Илиева Данова           Петък 17:30 18:15
Стоянка Кирилова Симеонова           Петък 17:45 18:30
Татяна Иванова Стефанова           Понеделник 17:30 18:15
Теодора  Пенчева Петрова           Понеделник 17:30 18:10
Христина Василева Кунчева           Понеделник 17:45 18:30