ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА II СРОК НА УЧ. 2018/2019 г.
Учител Клас Ден за среща с родители От До
Йорданка Йорданова Иванова 1 а Понеделник 17:30 18:15
Тодорка Стефанова Ганчева 1 б Понеделник 18:00 18:45
Маринела Милкова Недкова 1 в Сряда 17:30 18:15
Цветана Христова Иванова 1 г Четвъртък 17:30 18:15
Борислава Делкова Тодорова 1 д Понеделник 18:15 19:00
Лора Александрова Кънчева 2 а Сряда 17:35 18:20
Десислава Енчева Стефанова 2 а Понеделник 17:30 18:15
Марийка Димитрова Вълева 2 б Сряда 17:30 18:05
Агнес Велкова Генова 2 в Вторник 17:30 18:15
Галя Маринова Градева 2 г Сряда 17:30 18:15
Виолина Георгиева Братованова 2 д Сряда 17:30 18:15
Златка Костадинова Димитрова 3 а Четвъртък 17:40 18:25
Йорданка Калинова Бодурова 3 г Вторник 18:30 19:15
Радостина Иванова Иванова 3 д Четвъртък 18:25 19:10
Стефка Йорданова Пенева 4 а Понеделник 17:30 18:15
Иванка Георгиева Петрова 4 а Понеделник 17:30 18:15
Милена Енчева Лазарова 4 б Петък 17:30 18:15
Ирина Ангелова Иванова 4 в Понеделник 17:30 18:15
Стефан Крумов Стефанов 4 г Понеделник 17:30 18:15
Светлана Христова Станчева 4 д Вторник 17:30 18:15
Галина Стоянова Гиндянова 5 а Понеделник 17:30 18:15
Галя Милкова Ганева 5 б Вторник 17:45 18:25
Десислава Горанова Реданска 5 в Четвъртък 17:40 18:25
Севдалина Асенова Миланова 5 г Петък 17:40 18:25
Мая Людмилова Куртева 5 д Петък 18:30 19:15
Надя Трифонова Павлова 6 б Сряда 18:25 19:10
Милена Иванова Скопакова 6 в Вторник 18:25 19:10
Албена Райчева Андреева 6 г Петък 17:45 18:30
Ивелина Тодорова Петрова 6 д Петък 18:30 19:15
Николинка Петкова Антонова 7 а Вторник 17:30 18:15
Татяна Методиева Кръстанова 7 б Петък 18:25 19:10
Боянка Димитрова Янкова 7 в Сряда 17:30 18:15
Добромир Радославов Коцев 7 г Вторник 18:30 17:15
Розета Емилова Василева 7 д Петък 18:30 19:00
Анка Георгиева Георгиева 8 а Четвъртък 18:25 19:10
Христина Василева Кунчева 8 б Понеделник 18:00 18:45
Рада Тодорова Ковачева 8 в Сряда 17:30 18:45
Снежана Илиева Данова 8 г Четвъртък 18:30 19:15
Стефка Георгиева Георгиева 9 б Понеделник 17:35 18:20
Йорданка Григорова Цанкова 9 в Вторник 18:25 19:10
Веселка Стефанова Тодорова 9 г Вторник 17:30 18:15
Владимир Пантелеев Дачев 10 а Понеделник 17:30 18:15
Величка Йорданова Сидова 10 б Вторник 19:10 19:55
Анка Иванова Билчева 10 в Вторник 17:40 18:25
Катя Димитрова Димитрова 10 г Вторник 17:30 18:15
Веселина Иванова Йосифова 10 д Четвъртък 17:30 18:15
Росица Володиева Гойчева 11 а Вторник 18:25 19:10
Магдалена Георгиева Бешкова 11 б Вторник 17:30 18:10
Орлин Филипов Антонов 11 в Вторник 17:30 18:15
Надежда Георгиева Георгиева 11 г Сряда 18:25 19:10
Силвия Тодорова Маринова 12 а Вторник 17:30 18:15
Марияна Трифонова Янкова 12 б Петък 18:30 19:10
Веселина Николаева Николова 12 в Понеделник 17:30 18:15
Татяна Иванова Стефанова 12 г Четвъртък 18:25 19:10
Албена Паскова Хубенова     Понеделник 17:30 18:45
Алла Матвеевна Димитрова     Петък 17:30 18:15
Георги Христов Симеонов     Сряда 18:30 19:15
Даниел Венелинов Василев     Понеделник 17:45 18:10
Денислава Венелинова Манушкова     Понеделник 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова     Понеделник 17:30 18:15
Десислава Цветанова Бойчева     Четвъртък 17:30 18:45
Детелина Йорданова Иванова     Сряда 17:40 18:25
Димитър Илиев Шумаров     Понеделник 17:45 18:30
Теодора Иванова Златева     Понеделник 17:30 18:15
Мартин Венциславов Иванов     Петък 17:30 18:15
Елица Киркорова Кюлян     Четвъртък 17:30 18:15
Иванка Георгиева Петрова     Понеделник 17:30 18:15
Илианка Иванчева Димитрова     Понеделник 17:30 18:15
Ирена Иванова Ашджиян     Сряда 17:45 18:30
Ирена Милчева Иванова     Вторник 17:30 18:15
Ирина Стоянова Стоянова     Петък 18:30 19:15
Красимир Мартинов Манджуков     Понеделник 17:30 18:15
Любов Михайловна Арабаджиева     Сряда 17:45 18:30
Малина Алекова Толева     Понеделник 17:30 18:15
Мария Тодорова Накова     Вторник 17:45 18:30
Мерял Илиязова Димитрова     Четвъртък 17:30 18:45
Миглена Николаева Докова     Понеделник 17:30 18:15
Милена Христова Кантева     Четвъртък 17:40 18:25
Николай Георгиев Харакчийски     Понеделник 18:25 19:10
Олга Романовна Иванова     Вторник 17:30 18:15
Румяна Ангелова Георгиева     Четвъртък 17:30 18:15
Сергей Младенов Димитров     Понеделник 17:30 18:15
Силвия Грозданова Мирчева     Петък 17:30 18:45
Стоянка Кирилова Симеонова     Четвъртък 18:30 19:15
Теодора Пенчева Петрова     Понеделник 18:25 19:10