ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА I СРОК НА УЧ. 2018/2019 г.
Учител Клас Ден за среща с родители  и ученици От До
Йорданка Йорданова Иванова 1 а Четвъртък 17:30 18:15
Тодорка Стефанова Ганчева 1 б Понеделник 18:00 18:45
Маринела Милкова Недкова 1 в Вторник 17:30 18:15
Цветана Христова Иванова 1 г Понеделник 17:30 18:15
Борислава Делкова Тодорова 1 д Понеделник 17:30 18:15
Малина Алекова Толева 1 ЦДО Четвъртък 17:30 18:15
Денислава Венелинова Манушкова 1 ЦДО Понеделник 11:30 12:15
Денислава Венелинова Манушкова 1 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Лора Александрова Кънчева 2 а Петък 17:30 18:15
Марийка Димитрова Вълева 2 б Сряда 17:30 18:15
Агнес Велкова Генова 2 в Вторник 17:30 18:15
Галя Маринова Градева 2 г Сряда 17:30 18:15
Виолина Георгиева Братованова 2 д Четвъртък 17:30 18:15
Виолина Георгиева Братованова 2 д Понеделник 17:30 18:15
Миглена Николаева Докова 2 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова 2 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова 2 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Златка Костадинова Димитрова 3 а Четвъртък 17:30 18:15
Веселка Димитрова Петрова 3 б Четвъртък 17:45 18:30
Анелия Николова Иванова 3 в Петък 17:30 18:15
Йорданка Калинова Бодурова 3 г Понеделник 17:30 18:15
Радостина Иванова Иванова 3 д Петък 17:30 18:15
Стефка Йорданова Пенева 4 а Понеделник 18:25 19:10
Милена Енчева Лазарова 4 б Вторник 17:40 18:25
Ирина Ангелова Иванова 4 в Четвъртък 18:30 19:30
Стефан Крумов Стефанов 4 г Понеделник 18:30 19:10
Светлана Христова Станчева 4 д Понеделник 18:25 19:10
Иванка Георгиева Петрова 4 ЦДО Вторник 17:30 18:15
Галина Стоянова Гиндянова 5 а Петък 17:30 18:45
Галя Милкова Ганева 5 б Петък 18:45 18:25
Десислава Горанова Реданска 5 в Вторник 17:30 18:15
Севдалина Асенова Миланова 5 г Понеделник 17:30 18:15
Мая Людмилова Куртева 5 д Понеделник 17:30 18:15
Петя Йорданова Димитрова 6 а Четвъртък 18:00 18:45
Надя Трифонова Павлова 6 б Сряда 18:00 18:45
Милена Иванова Скопакова 6 в Петък 17:30 18:15
Албена Райчева Андреева 6 г Сряда 17:30 18:15
Ивелина Тодорова Петрова 6 д Петък 17:30 18:45
Николинка Петкова Антонова 7 а Вторник 17:30 18:15
Татяна Методиева Кръстанова 7 б Понеделник 17:30 18:15
Боянка Димитрова Янкова 7 в Четвъртък 17:30 18:15
Добромир Радославов Коцев 7 г Вторник 18:30 19:10
Розета Емилова Василева 7 д Вторник 17:30 18:15
Анка Георгиева Георгиева 8 а Сряда 17:30 18:15
Христина Василева Кунчева 8 б Петък 17:45 18:30
Рада Тодорова Ковачева 8 в Четвъртък 17:30 18:15
Снежана Илиева Данова 8 г Четвъртък 18:30 19:15
Румена Петкова Господинова 9 а Вторник 17:30 18:15
Стефка Георгиева Георгиева 9 б Петък 18:25 19:10
Йорданка Григорова Цанкова 9 в Понеделник 17:30 18:15
Веселка Стефанова Тодорова 9 г Понеделник 17:00 17:45
Анелия Иванова Иванова 10 а Сряда 17:45 18:30
Величка Йорданова Сидова 10 б Сряда 17:30 18:15
Анка Иванова Билчева 10 в Петък 18:25 19:05
Катя Димитрова Димитрова 10 г Понеделник 17:30 18:15
Веселина Иванова Йосифова 10 д Сряда 17:30 18:15
Росица Володиева Гойчева 11 а Петък 18:30 19:15
Магдалена Георгиева Бешкова 11 б Сряда 17:45 18:30
Орлин Филипов Антонов 11 в Понеделник 19:10 19:55
Надежда Георгиева Георгиева 11 г Вторник 18:25 19:10
Силвия Тодорова Маринова 12 а Четвъртък 17:30 18:15
Марияна Трифонова Янкова 12 б Петък 18:25 19:10
Татяна Иванова Стефанова 12 г Сряда 17:30 18:15
Силвия Грозданова Мирчева     Вторник 17:40 18:25
Алла Матвеевна Димитрова     Сряда 17:45 18:30
Албена Паскова Хубенова     Четвъртък 17:45 18:25
Иван Георгиев Шекеров     Понеделник 12:30 13:10
Елица Киркорова Кюлян     Понеделник 17:45 18:30
Малина Алекова Толева     Понеделник 17:30 18:15
Алла Матвеевна Димитрова     Сряда 17:45 18:30
Детелина Йорданова Иванова     Понеделник 17:30 18:15
Стоянка Кирилова Симеонова     Петък 17:30 18:15
Мерял Илиязова Димитрова     Петък 18:30 19:15
Ирена Иванова Ашджиян     Вторник 17:30 18:15
Ирина Стоянова Стоянова     Сряда 17:30 18:15
Георги Христов Симеонов     Четвъртък 17:30 18:15
Миглена Николаева Докова     Понеделник 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова     Понеделник 17:30 18:15
Мартин Венциславов Иванов     Четвъртък 17:30 18:15
Теодора Пенчева Петрова     Понеделник 18:30 19:15
Красимир Мартинов Манджуков     Понеделник 19:15 19:55
Мария Тодорова Накова     Четвъртък 17:30 18:15
Димитър Илиев Шумаров     Понеделник 17:35 18:20
Росица Христова Иванова     Понеделник 17:30 18:15
Илианка Иванчева Димитрова     Понеделник 17:00 17:40
Румяна Ангелова Георгиева     Сряда 17:30 18:15
Мерал Юмерова Шехова     Сряда 17:30 18:15
Денислава Венелинова Манушкова     Понеделник 17:30 18:15
Биляна Димитрова Илиева     Вторник 17:30 18:15
Десислава Цветанова Бойчева     Сряда 18:30 19:15
Николай Георгиев Харакчийски     Петък 18:30 19:15
Любов Михайловна Арабаджиева     Петък 18:30 19:15
Мерял Илиязова Димитрова     Петък 17:00 17:45