График за консултиране на родители и ученици
за I срок на учебната 2017-2018 г.
Учител Клас Ден за среща с родители От До
Лора Кънчева 1 а Петък 17:30 ч. 18:10 ч.
Марийка Вълева 1 б Сряда 17:30 ч. 18:15 ч.
Агнес Генова 1 в Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Галя Градева 1 г Сряда 17:30 ч. 18:15 ч.
Виолина Братованова 1 д Сряда 17:30 ч. 18:15 ч.
Златка Димитрова 2 а Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Веселка Петрова 2 б Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Анелия Иванова 2 в Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Анелия Иванова 2 в Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Йорданка Бодурова 2 г Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Даря Дочева 2 д Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Денислава Манушкова 2 ЦДО Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Стефка Пенева 3 а Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Милена Лазарова 3 б Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Ирина Иванова 3 в Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Стефан Стефанов 3 г Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Светлана Станчева 3 д Понеделник 18:15 ч. 19:00 ч.
Иванка Петрова 3 ЦДО Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Йорданка Иванова 4 а Понеделник 18:25 ч. 19:10 ч.
Тодорка Ганчева 4 б Вторник 18:30 ч. 19:15 ч.
Елка Бонева 4 в Петък 17:45 ч. 18:30 ч.
Цветана Иванова 4 г Петък 17:45 ч. 18:30 ч.
Борислава Тодорова 4 д Понеделник 18:25 ч. 19:10 ч.
Петя Димитрова 5 а Сряда 17:45 ч. 18:00 ч.
Надя Павлова 5 б Сряда 17:30 ч. 18:15 ч.
Милена Скопакова 5 в Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Албена Андреева 5 г Четвъртък 17:40 ч. 18:25 ч.
Мавлюха Станчева 5 д Сряда 17:30 ч. 18:15 ч.
Николинка Антонова 6 а Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Татяна Кръстанова 6 б Вторник 18:30 ч. 19:15 ч.
Боянка Янкова 6 в Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Добромир Коцев 6 г Сряда 17:30 ч. 18:10 ч.
Розета Василева 6 д Сряда 17:30 ч. 18:10 ч.
Даниел Василев 7 а Понеделник 18:30 ч. 19:10 ч.
Албена Хубенова 7 б Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Десислава Реданска 7 в Вторник 17:00 ч. 17:45 ч.
Галя Ганева 7 д Четвъртък 17:40 ч. 18:25 ч.
Десислава Бойчева 8 а Вторник 18:30 ч. 19:15 ч.
Христина Кунчева 8 б Вторник 17:45 ч. 18:30 ч.
Йорданка Цанкова 8 в Петък 18:30 ч. 19:15 ч.
Любов Арабаджиева 8 г Четвъртък 18:25 ч. 19:15 ч.
Владимир Дачев 9 а Сряда 17:40 ч. 18:25 ч.
Величка Сидова 9 б Вторник 18:30 ч. 19:15 ч.
Емилия Бобева 9 в Четвъртък 19:10 ч. 19:55 ч.
Катя Димитрова 9 г Вторник 17:40 ч. 18:15 ч.
Веселина Йосифова 9 д Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Росица Гойчева 10 а Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Магдалена Бешкова 10 б Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Орлин Антонов 10 в Понеделник 19:10 ч. 20:35 ч.
Надежда Георгиева 10 г Четвъртък 18:30 ч. 19:10 ч.
Силвия Маринова 11 а Сряда 17:30 ч. 18:45 ч.
Марияна Янкова 11 б Понеделник 17:45 ч. 18:30 ч.
Веселина Николова 11 в Понеделник 18:00 ч. 18:45 ч.
Татяна Стефанова 11 г Петък 18:25 ч. 19:10 ч.
Веселка Тодорова 12 а Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Павлина Антонова 12 б Сряда 18:30 ч. 19:15 ч.
Галина Гиндянова 12 в Петък 18:25 ч. 19:10 ч.
Радка Ковачева 12 г Четвъртък 18:30 ч. 19:15 ч.
Биляна Илиева 12 д Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Анка Билчева 12 е Петък 18:25 ч. 19:10 ч.
Виктория Белева     Вторник 18:25 ч. 19:10 ч.
Теодора Петрова     Понеделник 17:45 ч. 18:30 ч.
Детелина Иванова     Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Ирена Иванова     Сряда 17:30 ч. 18:15 ч.
Лидия Спасова     Понеделник 17:30 ч. 18:10 ч.
Миглена Докова     Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Ирена Ашджиян     Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Ирина Стоянова     Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Снежана Данова     Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Красимир Добрев     Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Анка Георгиева     Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Севдалина Миланова     Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Илианка Димитрова     Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Димитър Шумаров     Сряда 17:35 ч. 18:20 ч.
Красимир Манджуков     Четвъртък 19:10 ч. 19:55 ч.
Алла Димитрова     Сряда 18:30 ч. 19:15 ч.
Елица Кюлян     Четвъртък 18:00 ч. 18:45 ч.
Невена Ганчева     Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Румяна Георгиева     Четвъртък 17:30 ч. 18:15 ч.
Силвия Мирчева     Петък 18:30 ч. 19:15 ч.
Стефка Георгиева     Сряда 17:45 ч. 18:30 ч.
Иванка Петрова     Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Георги Симеонов     Понеделник 18:25 ч. 19:10 ч.
Десислава Стефанова     Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Денислава Манушкова     Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Милена Кантева     Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Ивелина Петрова     Петък 17:30 ч. 18:15 ч.
Иван Шекеров     Четвъртък 13:10 ч. 13:55 ч.
Елисавета Досева     Понеделник 17:30 ч. 18:15 ч.
Малина Толева     Сряда 17:30 ч. 18:15 ч.
Наталия Стоянова     Четвъртък 18:00 ч. 18:45 ч.
Наталия Стоянова     Четвъртък 18:00 ч. 18:45 ч.
Олга Иванова     Вторник 17:30 ч. 18:15 ч.
Петър К. Петров     Сряда 18:30 ч. 19:15 ч.
Дилян Хубанов     Понеделник 17:30 ч. 18:10 ч.
Наталия Стоянова     Четвъртък 18:00 ч. 18:45 ч.
Росица Милчева     Вторник 17:00 ч. 18:45 ч.