График за консултиране на родители и ученици
 за II срок на учебната 2017-2018 г.
Учител Клас Ден за среща с родители От До
Лора Александрова Кънчева 1 а Понеделник 17:30 18:15
Марийка Димитрова Вълева 1 б Понеделник 17:30 18:15
Агнес Велкова Генова 1 в Понеделник 17:30 18:15
Галя Маринова Градева 1 г Сряда 17:30 18:15
Виолина Георгиева Братованова 1 д Понеделник 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова 1 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Миглена Николаева Докова 1 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Златка Костадинова Димитрова 2 а Понеделник 17:30 18:15
Веселка Димитрова Петрова 2 б Четвъртък 17:30 18:15
Йорданка Калинова Бодурова 2 г Понеделник 17:30 18:15
Радостина Иванова Иванова 2 д Понеделник 17:30 18:15
Радостина Иванова Иванова 2 д Понеделник 17:30 18:15
Денислава Венелинова Манушкова 2 ЦДО Сряда 17:30 18:15
Олга Романовна Иванова 2 ЦДО Сряда 17:30 18:15
Стефка Йорданова Пенева 3 а Понеделник 18:25 19:10
Милена Енчева Лазарова 3 б Четвъртък 17:40 18:25
Ирина Ангелова Иванова 3 в Вторник 17:40 18:25
Светлана Христова Станчева 3 д Понеделник 18:25 19:10
Иванка Георгиева Петрова 3 ЦДО Сряда 17:30 18:15
Йорданка Йорданова Иванова 4 а Понеделник 17:30 18:15
Тодорка Стефанова Ганчева 4 б Вторник 18:30 19:15
Милка Динчева Ергелджиева 4 в Четвъртък 17:30 18:15
Цветана Христова Иванова 4 г Четвъртък 17:30 18:15
Борислава Делкова Тодорова 4 д Понеделник 18:30 19:15
Малина Алекова Толева 4 ЦДО Сряда 17:30 18:15
Петя Йорданова Димитрова 5 а Сряда 18:30 19:10
Надя Трифонова Павлова 5 б Четвъртък 18:25 19:10
Милена Иванова Скопакова 5 в Четвъртък 18:30 19:15
Албена Райчева Андреева 5 г Вторник 18:25 19:10
Мавлюха Фазлъевна Станчева 5 д Сряда 17:30 18:30
Николинка Петкова Антонова 6 а Вторник 17:00 17:45
Татяна Методиева Кръстанова 6 б Сряда 18:30 19:15
Боянка Димитрова Янкова 6 в Сряда 18:30 19:15
Добромир Радославов Коцев 6 г Понеделник 18:30 19:10
Розета Емилова Василева 6 д Понеделник 17:30 18:15
Веселина Иванова Йосифова 6 д Вторник 18:30 19:15
Даниел Венелиноав Василев 7 а Вторник 18:25 19:10
Албена Паскова Хубенова 7 б Вторник 18:25 19:10
Десислава Горанова Реданска 7 в Четвъртък 17:30 18:15
Стоянка Кирилова Симеонова 7 г Сряда 17:30 18:15
Галя Милкова Ганева 7 д Сряда 17:45 18:25
Десислава Цветанова Бойчева 8 а Четвъртък 17:30 18:15
Христина Василева Кунчева 8 б Понеделник 17:45 18:30
Йорданка Григорова Цанкова 8 в Понеделник 18:30 19:15
Любов Михайловна Арабаджиева 8 г Вторник 17:45 18:30
Владимир Пантелеев Дачев 9 а Вторник 17:30 18:15
Величка Йорданова Сидова 9 б Вторник 18:30 19:15
Емилия Петрова Бобева 9 в Понеделник 17:00 17:45
Катя Димитрова Димитрова 9 г Понеделник 17:45 18:30
Росица Володиева Гойчева 10 а Понеделник 17:45 18:30
Магдалена Георгиева Бешкова 10 б Сряда 18:15 19:00
Орлин Филипов Антонов 10 в Петък 17:00 17:45
Силвия Тодорова Маринова 11 а Понеделник 17:30 18:15
Марияна Трифонова Янкова 11 б Понеделник 17:40 18:25
Веселина Николаева Николова 11 в Сряда 18:30 19:15
Татяна Иванова Стефанова 11 г Сряда 18:25 19:10
Веселка Стефанова Тодорова 12 а Вторник 18:30 19:15
Павлина Николова Антонова 12 б Вторник 18:25 19:10
Галина Стоянова Гиндянова 12 в Сряда 18:00 18:45
Радка Тодорова Ковачева 12 г Понеделник 17:30 18:15
Биляна Димитрова Илиева 12 д Сряда 17:35 18:20
Анка Иванова Билчева 12 е Четвъртък 18:25 19:00
Севдалина Асенова Миланова     Четвъртък 18:25 19:10
Алла Матвеевна Димитрова     Понеделник 17:30 18:15
Стефка Георгиева Георгиева     Понеделник 17:30 18:15
Лидия Ганчева Спасова     Понеделник 17:30 18:15
Лидия Ганчева Спасова     Понеделник 17:30 18:20
Илианка Иванчева Димитрова     Понеделник 17:45 18:30
Мария Тодорова Накова     Сряда 18:00 18:45
Иванка Георгиева Петрова     Сряда 17:30 18:15
Милена Христова Кантева     Сряда 17:40 18:25
Детелина Йорданова Иванова     Сряда 17:40 17:25
Татяна Иванова Стефанова     Сряда 18:25 19:10
Ирена Иванова Ашджиян     Вторник 18:25 19:10
Анка Георгиева Георгиева     Четвъртък 17:30 18:15
Анелия Никоколова Иванова     Четвъртък 17:30 18:15
Димитър Илиев Шумаров     Понеделник 17:40 18:25
Виктория Христакова Белева     Вторник 17:30 18:15
Дилян Христов Хубанов     Вторник 18:45 19:10
Красимир Мартинов Манджуков     Понеделник 18:30 19:10
Теодора  Пенчева Петрова     Понеделник 17:40 18:25
Румена Петкова Господинова     Петък 17:30 18:15
Малина Алекова Толева     Сряда 17:30 18:15
Снежана Илиева Данова     Четвъртък 18:30 19:15
Елица Киркорова Кюлян     Четвъртък 17:30 18:15
Ивелина Тодорова Петрова     Сряда 12:30 13:10
Десислава Енчева Стефанова     Понеделник 17:30 18:15
Красимир Малчев Добрев     Сряда 18:30 19:15
Силвия Грозданова Мирчева     Сряда 17:30 18:15
Олга Романовна Иванова     Сряда 17:30 18:15
Росица Христова Иванова     Четвъртък 17:00 17:40
Ирина Стоянова Стоянова     Понеделник 18:45 19:30
Миглена Николаева Докова     Понеделник 17:30 18:15
Наталия Красимирова Стоянова     Сряда 17:30 18:15
Елисавета Донев Досева     Четвъртък 16:10 16:50
Денислава Венелинова Манушкова     Сряда 17:30 18:15
Георги Христов Симеонов     Четвъртък 18:10 18:55
Румяна Ангелова Георгиева     Понеделник 17:40 18:25