ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА I СРОК НА УЧ. 2018/2019 г.
Учител Предмет Ден От До
Веселка Стефанова Тодорова Английски език Петък 13:30 14:10
Веселка Стефанова Тодорова Английски език Петък 11:45 12:25
Петя Йорданова Димитрова Английски език Петък 12:30 13:10
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език Понеделник 12:30 13:10
Росица Христова Иванова Английски език Понеделник 12:30 13:10
Биляна Димитрова Илиева Английски език Сряда 12:25 13:10
Петя Йорданова Димитрова Английски език Сряда 12:30 13:10
Десислава Цветанова Бойчева Английски език Четвъртък 12:30 13:15
Румена Петкова Господинова Английски език Четвъртък 12:30 13:20
Йорданка Григорова Цанкова БЕЛ Петък 13:30 14:10
Снежана Илиева Данова БЕЛ Петък 12:30 13:10
Анелия Иванова Иванова БЕЛ Понеделник 12:30 13:10
Галина Стоянова Гиндянова БЕЛ Понеделник 13:15 14:00
Розета Емилова Василева БЕЛ Понеделник 13:15 14:00
Силвия Тодорова Маринова БЕЛ Понеделник 12:30 13:10
Росица Володиева Гойчева БЕЛ Сряда 12:30 13:10
Албена Паскова Хубенова БЕЛ Четвъртък 12:30 13:10
Анка Георгиева Георгиева БЕЛ Четвъртък 12:30 13:10
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование Понеделник 13:10 13:50
Николинка Петкова Антонова Биология и здравно образование Понеделник 13:30 14:10
Мария Тодорова Накова География и икономика Понеделник 13:30 14:10
Татяна Иванова Стефанова География и икономика Сряда 12:30 13:10
Добромир Радославов Коцев География и икономика Четвъртък 12:30 13:10
Ирина Стоянова Стоянова Изобразително изкуство Понеделник 12:00 12:40
Галя Милкова Ганева Информационни технологии Понеделник 12:30 13:10
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии Четвъртък 12:30 13:10
Красимир Мартинов Манджуков Испански език Вторник 12:50 13:30
Георги Христов Симеонов История и цивилизация Петък 12:30 13:10
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизация Петък 12:30 13:10
Мария Тодорова Накова История и цивилизация Понеделник 11:45 12:25
Николай Георгиев Харакчийски История и цивилизация Четвъртък 12:30 13:10
Севдалина Асенова Миланова Математика Понеделник 13:15 13:55
Рада Тодорова Ковачева Математика Сряда 12:30 13:10
Татяна Методиева Кръстанова Математика Сряда 12:30 13:10
Боянка Димитрова Янкова Математика Четвъртък 12:30 13:10
Албена Райчева Андреева Музика Понеделник 17:00 17:40
Теодора Пенчева Петрова Музика Четвъртък 12:30 13:10
Златка Костадинова Димитрова Начален етап Вторник 07:30 08:10
Маринела Милкова Недкова Начален етап Вторник 12:30 13:30
Анелия Николова Иванова Начален етап Петък 13:30 14:10
Лора Александрова Кънчева Начален етап Петък 12:00 12:40
Милена Енчева Лазарова Начален етап Петък 17:40 18:20
Светлана Христова Станчева Начален етап Петък 12:45 13:25
Агнес Велкова Генова Начален етап Понеделник 16:45 17:20
Борислава Делкова Тодорова Начален етап Понеделник 12:05 12:40
Виолина Георгиева Братованова Начален етап Понеделник 16:35 17:10
Маринела Милкова Недкова Начален етап Понеделник 07:30 08:10
Радостина Иванова Иванова Начален етап Понеделник 13:20 14:00
Стефка Йорданова Пенева Начален етап Понеделник 18:30 19:10
Тодорка Стефанова Ганчева Начален етап Понеделник 07:30 08:10
Йорданка Йорданова Иванова Начален етап Сряда 12:05 12:50
Ирина Ангелова Иванова Начален етап Сряда 12:45 13:25
Марийка Димитрова Вълева Начален етап Сряда 16:40 17:15
Стефан Крумов Стефанов Начален етап Сряда 17:45 18:25
Стефан Крумов Стефанов Начален етап Сряда 17:45 18:25
Цветана Христова Иванова Начален етап Сряда 12:15 12:50
Галя Маринова Градева Начален етап Четвъртък 12:00 12:40
Йорданка Калинова Бодурова Начален етап Четвъртък 07:30 08:10
Мерал Юмерова Шехова Немски език Петък 12:30 13:10
Илианка Иванчева Димитрова Немски език Понеделник 12:30 13:10
Христина Василева Кунчева Немски език Понеделник 18:30 19:10
Елица Киркорова Кюлян Немски език Четвъртък 14:20 15:00
Веселина Иванова Йосифова Руски език Вторник 12:30 13:10
Надя Трифонова Павлова Руски език Понеделник 12:30 13:10
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език Понеделник 12:30 13:10
Алла Матвеевна Димитрова Руски език Сряда 11:50 12:30
Альона Маринова Панайотова Руски език Четвъртък 12:30 13:10
Любов Михайловна Арабаджиева Руски език Четвъртък 12:40 13:20
Ирена Иванова Ашджиян Технологии Четвъртък 12:35 13:15
Стефка Георгиева Георгиева Физика и астрономия Вторник 13:10 13:50
Ивелина Тодорова Петрова Физическо възпитание и спорт Петък 13:30 14:10
Димитър Илиев Шумаров Физическо възпитание и спорт Понеделник 12:00 12:40
Иван Георгиев Шекеров Физическо възпитание и спорт Понеделник 14:10 15:00
Детелина Йорданова Иванова Френски език Вторник 14:20 15:00
Мерял Илиязова Димитрова Френски език Петък 12:25 13:10
Мерял Илиязова Димитрова Френски език Петък 12:30 13:10
Силвия Грозданова Мирчева Френски език Четвъртък 12:40 13:20
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда Петък 12:45 13:25
Орлин Филипов Антонов Химия и опазване на околната среда Четвъртък 14:20 15:00