ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА I СРОК НА УЧ. 2018/2019 г.
Учител Предмет Ден От До
Ирена Милчева Иванова Английски език Понеделник 12:30 13:10
Биляна Димитрова Илиева Английски език Четвъртък 12:40 13:20
Десислава Цветанова Бойчева Английски език Понеделник 13:30 14:15
Мая Людмилова Куртева Английски език Четвъртък 12:40 13:20
Веселина Николаева Николова Английски език Вторник 13:30 14:10
Веселка Стефанова Тодорова Английски език Сряда 13:30 14:10
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език Понеделник 13:20 14:00
Йорданка Григорова Цанкова БЕЛ Сряда 18:30 19:15
Снежана Илиева Данова БЕЛ Петък 12:30 13:10
Анелия Иванова Иванова БЕЛ Вторник 13:20 14:00
Анка Георгиева Георгиева БЕЛ Вторник 12:50 13:30
Розета Емилова Василева БЕЛ Четвъртък 18:30 19:10
Силвия Тодорова Маринова БЕЛ Понеделник 13:15 14:00
Албена Паскова Хубенова БЕЛ Понеделник 13:20 14:00
Росица Володиева Гойчева БЕЛ Четвъртък 12:30 13:10
Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ Петък 13:20 14:00
Галина Стоянова Гиндянова БЕЛ Вторник 12:30 13:15
Величка Йорданова Сидова Биология и ЗО Петък 12:30 13:10
Милена Иванова Скопакова Биология и ЗО Сряда 13:30 14:10
Николинка Петкова Антонова Биология и ЗО Вторник 12:30 13:10
Татяна Иванова Стефанова География и икономика Вторник 12:30 13:15
Добромир Радославов Коцев География и икономика Понеделник 13:15 13:55
Ирина Стоянова Стоянова Изобразително изкуство Четвъртък 12:30 13:10
Милена Христова Кантева Информатика Сряда 13:10 13:50
Галя Милкова Ганева Информационни технологии Понеделник 12:30 13:10
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии Петък 13:30 14:10
Петър Иванов Петров Информационни технологии Сряда 12:30 13:10
Милена Христова Кантева Информационни технологии Сряда 13:10 13:50
Красимир Мартинов Манджуков Испански език Вторник 13:30 14:10
Красимир Мартинов Манджуков Испански език Вторник 13:30 14:10
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизация Петък 12:45 13:30
Мария Тодорова Накова История и цивилизация Понеделник 12:30 13:10
Георги Христов Симеонов История и цивилизация Сряда 12:25 13:10
Николай Георгиев Харакчийски История и цивилизация Вторник 18:30 19:10
Севдалина Асенова Миланова Математика Петък 12:30 13:10
Рада Тодорова Ковачева Математика Четвъртък 13:10 13:50
Рада Тодорова Ковачева Математика Петък 12:30 13:10
Боянка Димитрова Янкова Математика Вторник 12:30 13:10
Катя Димитрова Димитрова Математика Сряда 12:30 13:10
Татяна Методиева Кръстанова Математика Петък 12:50 13:30
Надежда Георгиева Георгиева Математика Четвъртък 12:30 13:15
Албена Райчева Андреева Музика Вторник 12:40 13:20
Теодора Пенчева Петрова Музика Понеделник 12:40 13:20
Даниел Венелинов Василев Музика Понеделник 12:30 13:10
Лора Александрова Кънчева Начален етап Сряда 16:00 16:40
Цветана Христова Иванова Начален етап Четвъртък 07:35 08:10
Борислава Делкова Тодорова Начален етап Понеделник 07:30 08:05
Радостина Иванова Иванова Начален етап Сряда 12:40 13:15
Агнес Велкова Генова Начален етап Сряда 16:30 17:05
Йорданка Калинова Бодурова Начален етап Четвъртък 12:30 13:10
Маринела Милкова Недкова Начален етап Сряда 12:30 13:10
Ирина Ангелова Иванова Начален етап Четвъртък 13:20 14:00
Марийка Димитрова Вълева Начален етап Сряда 16:40 17:15
Тодорка Стефанова Ганчева Начален етап Понеделник 07:30 08:10
Галя Маринова Градева Начален етап Сряда 12:00 12:35
Анелия Николова Иванова Начален етап Вторник 18:30 19:10
Стефка Йорданова Пенева Начален етап Вторник 07:30 08:10
Златка Костадинова Димитрова Начален етап Четвъртък 12:40 13:20
Светлана Христова Станчева Начален етап Петък 07:30 08:10
Виолина Георгиева Братованова Начален етап Сряда 16:30 17:05
Стефан Крумов Стефанов Начален етап Сряда 12:30 13:10
Йорданка Йорданова Иванова Начален етап Вторник 12:05 12:45
Десислава Енчева Стефанова Начален етап Понеделник 07:30 08:05
Иванка Георгиева Петрова Начален етап Вторник 17:00 17:40
Милена Енчева Лазарова Начален етап Понеделник 12:30 13:10
Виолина Георгиева Братованова Начален етап Сряда 12:05 12:40
Елица Киркорова Кюлян Немски език Петък 12:30 13:10
Илианка Иванчева Димитрова Немски език Петък 13:30 14:10
Христина Василева Кунчева Немски език Петък 12:30 13:10
Елица Киркорова Кюлян Немски език Сряда 13:30 14:10
Надя Трифонова Павлова Руски език Четвъртък 18:30 19:10
Алла Матвеевна Димитрова Руски език Сряда 13:20 14:00
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език Четвъртък 12:30 13:15
Любов Михайловна Арабаджиева Руски език Петък 12:30 13:10
Ирена Иванова Ашджиян Технологии Четвъртък 12:30 13:10
Румяна Ангелова Георгиева Физика и астрономия Сряда 12:30 13:10
Стефка Георгиева Георгиева Физика и астрономия Четвъртък 13:15 13:50
Ивелина Тодорова Петрова Физическо възпитание и спорт Сряда 12:30 13:10
Димитър Илиев Шумаров Физическо възпитание и спорт Вторник 11:00 11:40
Иван Георгиев Шекеров Физическо възпитание и спорт Сряда 12:30 13:10
Теодора Иванова Златева Физическо възпитание и спорт Понеделник 10:10 10:50
Мартин Венциславов Иванов Физическо възпитание и спорт Понеделник 16:30 17:15
Елисавета Донева Досева Физическо възпитание и спорт Вторник 16:10 16:50
Сергей Младенов Димитров Философия Понеделник 12:30 13:15
Мерял Илиязова Димитрова Френски език Четвъртък 12:30 13:10
Детелина Йорданова Иванова Френски език Четвъртък 12:30 13:10
Силвия Грозданова Мирчева Френски език Вторник 12:30 13:10
Анка Иванова Билчева Химия и ООС Петък 13:10 13:50
Орлин Филипов Антонов Химия и ООС Петък 13:10 13:50
Милена Иванова Скопакова Човекът и природата Сряда 12:45 13:30