Учител Предмет Ден от седмицата Начало Край
Ирена Милчева Иванова Английски език Понеделник 12:30 13:10
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език Четвъртък 12:30 13:10
Десислава Цветанова Бойчева Английски език Четвъртък 12:30 13:10
Биляна Димитрова Илиева Английски език Сряда 12:30 13:10
Веселка Стефанова Тодорова Английски език Понеделник 12:30 13:10
Румена Петкова Господинова Английски език Петък 13:30 14:15
Мая Людмилова Куртева Английски език Петък 12:30 13:10
Росица Христова Иванова Английски език Понеделник 12:30 13:10
Албена Паскова Хубенова БЕЛ Петък 12:30 13:10
Снежана Илиева Данова БЕЛ Четвъртък 12:30 13:10
Анка Георгиева Георгиева БЕЛ Сряда 13:10 13:50
Росица Володиева Гойчева БЕЛ Вторник 12:30 13:10
Силвия Тодорова Маринова БЕЛ Сряда 12:30 13:10
Галина Стоянова Гиндянова БЕЛ Сряда 13:15 14:00
Йорданка Григорова Цанкова БЕЛ Четвъртък 12:30 13:15
Розета Емилова Василева БЕЛ Четвъртък 13:30 14:10
Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ Вторник 12:45 13:30
Милена Иванова Скопакова Биология и здравно образование Сряда 12:30 13:10
Татяна Иванова Стефанова География и икономика Понеделник 13:30 14:10
Добромир Радославов Коцев География и икономика Четвъртък 12:30 13:10
Ирина Стоянова Стоянова Изобразително изкуство Сряда 11:00 11:40
Дилян Христов Хубанов Изобразително изкуство Понеделник 13:30 14:10
Галя Милкова Ганева Информационни технологии Петък 12:25 13:10
Милена Христова Кантева Информационни технологии Вторник 12:30 13:10
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии Сряда 12:30 13:10
Красимир Мартинов Манджуков Испански език Петък 17:10 17:50
Ирина Милкова Димитрова Испански език Понеделник 11:45 12:30
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизация Сряда 13:10 13:50
Мария Тодорова Накова История и цивилизация Петък 13:30 14:10
Георги Христов Симеонов История и цивилизация Сряда 12:30 13:10
Николай Георгиев Харакчийски История и цивилизация Сряда 11:45 12:25
Радка Тодорова Ковачева Математика Вторник 13:30 14:15
Севдалина Асенова Миланова Математика Четвъртък 12:30 13:10
Катя Димитрова Димитрова Математика Вторник 12:30 13:10
Боянка Димитрова Янкова Математика Вторник 12:30 13:10
Елка Станчева Цонева Математика Петък 12:15 13:00
Татяна Методиева Кръстанова Математика Четвъртък 12:30 13:15
Надежда Георгиева Георгиева Математика Четвъртък 13:10 13:55
Надежда Георгиева Георгиева Математика Вторник 12:30 13:15
Теодора  Пенчева Петрова Музика Четвъртък 16:30 17:10
Даниел Венелиноав Василев Музика Понеделник 13:30 14:10
Албена Райчева Андреева Музика Понеделник 12:30 13:10
Йорданка Калинова Бодурова Начален етап Петък 12:30 13:10
Веселка Димитрова Петрова Начален етап Сряда 12:30 13:10
Цветана Христова Иванова Начален етап Понеделник 17:10 17:45
Златка Костадинова Димитрова Начален етап Петък 17:45 18:30
Маринела Милкова Недкова Начален етап Сряда 15:10 15:45
Борислава Делкова Тодорова Начален етап Понеделник 17:10 17:45
Маринела Милкова Недкова Начален етап Понеделник 11:55 12:40
Лилия Димитрова Иванова Начален етап Вторник 17:15 17:50
Йорданка Йорданова Иванова Начален етап Понеделник 17:10 17:45
Галя Маринова Градева Начален етап Сряда 13:10 13:50
Милена Енчева Лазарова Начален етап Петък 07:30 08:05
Милена Енчева Лазарова Начален етап Петък 07:30 08:05
Анета Русева Атанасова Начален етап Вторник 12:10 12:45
Ирина Ангелова Иванова Начален етап Четвъртък 12:10 12:45
Лора Александрова Кънчева Начален етап Петък 12:30 13:10
Олга Романовна Иванова Начален етап Вторник 18:00 18:40
Агнес Велкова Генова Начален етап Петък 12:30 13:10
Виолина Георгиева Братованова Начален етап Вторник 07:30 08:10
Румяна Иванова Филева Начален етап Петък 12:30 13:10
Стефка Йорданова Пенева Начален етап Четвъртък 12:10 12:45
Стефан Крумов Стефанов Начален етап Петък 12:15 13:00
Анелия Никоколова Иванова Начален етап Вторник 18:35 19:15
Илианка Иванчева Димитрова Немски език Понеделник 12:30 13:10
Елица Киркорова Кюлян Немски език Вторник 12:30 13:10
Христина Василева Кунчева Немски език Понеделник 11:45 12:30
Корнелия Любомирова Романова Немски език Сряда 12:30 13:10
Алла Матвеевна Димитрова Руски език Сряда 11:00 11:40
Надя Трифонова Павлова Руски език Вторник 13:10 13:50
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език Сряда 12:30 13:15
Веселина Иванова Йосифова Руски език Сряда 12:30 13:15
Любов Михайловна Арабаджиева Руски език Сряда 18:30 19:10
Ирена Иванова Ашджиян Технологии Понеделник 11:45 12:25
Стефка Георгиева Георгиева Физика и астрономия Четвъртък 11:45 12:30
Стефка Георгиева Георгиева Физика и астрономия Четвъртък 14:10 14:50
Ивелина Тодорова Петрова Физическо възпитание и спорт Петък 12:30 13:10
Ивелина Тодорова Петрова Физическо възпитание и спорт Петък 13:30 14:10
Ирина  Стефанова Николова Физическо възпитание и спорт Четвъртък 17:00 17:45
Димитър Илиев Шумаров Физическо възпитание и спорт Петък 13:30 14:10
Елисавета Донев Досева Физическо възпитание и спорт Сряда 12:30 13:10
Мартин Венциславов Иванов Физическо възпитание и спорт Петък 12:30 13:15
Мартин Венциславов Иванов Физическо възпитание и спорт Петък 12:30 13:15
Иван Георгиев Шекеров Физическо възпитание и спорт Понеделник 14:10 15:00
Детелина Йорданова Иванова Френски език Понеделник 12:30 13:10
Силвия Грозданова Мирчева Френски език Петък 12:30 13:10
Орлин Филипов Антонов Химия и опазване на околната среда Сряда 13:10 13:50
Николинка Петкова Антонова Човекът и природата Понеделник 12:30 13:10