КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
кл І ЧЕ класен ръководител учебни стаи
за 2017-18 
  кл І ЧЕ класен ръководител учебни стаи
за 2017-18 
първи клас учат само I смяна   втори клас учат само II смяна
а Лора Кънчева 119   а Златка Димитрова 119
а Марийка Вълева 118   а Веселка Петрова 118
н Агнес Генова 114   н Елка Лисичкова 114
ф Галя Градева 113   ф Йорданка Бодурова 113
р В. Братованова 112   р Даря Дочева 112
I поток: I срок - I смяна, II срок: II смяна   II поток: I срок - II смяна, II срок: I смяна
а Стефка Пенева 204   а Йорданка Иванова 204
а Милена Лазарова 203   а Тодорка Ганчева 203
н Ирина Иванова 202   н Елка Бонева 202
ф Стефан Кр. Стефанов 200   ф Цветана Иванова 200
р Светлана Христова 201   р Борислава Тодорова 201
                 
а Петя Дмитрова 401   а Десислава Бойчева 403
а Надя Павлова 402   н Христина Кунчева 404
н Милена Скопакова 307   исп. Йорданка Цанкова 400
а Албена Андреева 208   ф Любов Арабаджиева 211
р Мавлюха Станчева 414          
          10а а Росица Гойчева 309
а Николинка Петкова 310   10б н Магдалена Бешкова 310
а Татяна Методиева 309   10в исп. Орлин Антонов 308
н Боянка Янкова 211   10г ф Надежда  Георгиева 301
а Добромир Коцев 214          
р Розета Василева 110   11а а Силвия Маринова 412
          11б н Марияна Янкова 414
а Даниел Василев 304   11в исп. Веселина Николова 402
а Албена Хубенова 303   11г ф Татяна Стефанова 401
н Десислава Реданска 302          
а Стоянка Симеонова 301   12а а Веселка  Тодорова 304
р Галя Ганева 308   12б н Павлина Антонова 303
          12в исп. Галина Гиндянова 214
а Владимир Дачев 403   12г ф Рада Ковачева 302
н Величка Сидова 404   12д а Биляна Илиева 417
исп. Емилия Бобева 400   12 е а Анка Билчева 307
ф Катя Димитрова 417          
р Веселина Йосифова 412          
                 
    ЦДО 2 кл. 120       ЦДО 1 кл. 120
    ЦДО 2 кл. 103       ЦДО 1 кл. 103
    ЦДО 4 кл. 111       ЦДО 3кл. 111