КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ за учебната 2018/2019 г.
Клас Първи ЧЕ Класен ръководител Учебни стаи
 
  Клас Първи ЧЕ Класен ръководител Учебни стаи 
Първи клас учат само I смяна   Втори клас учат само II смяна
а Йорданка Иванова 119   а Лора Кънчева 119
а Тодорка Ганчева 118   а Марийка Вълева 118
н Маринела Недкова 114   н Агнес Генова 114
ф Цветана Иванова 113   ф Галя Градева 113
р Борислава Тодорова 112   р В. Братованова 112
I поток: I срок - I смяна, II срок: II смяна   II поток: I срок - II смяна, II срок: I смяна
а Златка Димитрова 204   а Стефка Пенева 204
а Веселка Петрова 203   а Милена Лазарова 203
н Анелия Иванова 202   н Ирина Иванова 202
ф Йорданка Бодурова 201   ф Стефан Кр. Стефанов 201
р Радостина Иванова 200   р Светлана Христова 200
                 
а Галина Гиндянова 114   а Анка Георгиева 404
а Галя Ганева 310   н Христина Кунчева 403
н Десислава Реданска 308   исп. Рада  Ковачева 400
ф Севдалина Миланова 307   ф-р Снежана Данова 401 - 402
р Мая Куртева 301          
          10а а Владимир Дачев 302
а Петя Дмитрова 302   10б н Величка Сидова 303
а Надя Павлова 303   10в исп. Анка Билчева 304
н Милена Скопакова 304   10г ф Катя Димитрова 208
ф Албена Андреева 208   10д р Веселина Йосифова 309
р Ивелина Петрова 211          
          11а а Росица Гойчева 114
а Николинка Петкова 309   11б н Магдалена Бешкова 310
а Татяна Методиева 415   11в исп. Орлин Антонов 308
н Боянка Янкова 412   11г ф Надежда  Георгиева 301
ф Добромир Коцев 401          
р Розета Василева 410   12а а Силвия Маринова 412
          12б н Марияна Янкова 211
а Румена Господинова 404   12в исп. Веселина Николова 415
н Стефка Георгиева 403   12г ф Татяна Стефанова 410
исп. Йорданка Цанкова 400          
р Веселка Тодорова 402