КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ за учебната 2019/2020 г.
Клас Първи ЧЕ Класен ръководител Учебни стаи
 
  Клас Първи ЧЕ Класен ръководител Учебни стаи 
Първи клас учат само I смяна   Втори клас учат само II смяна
а Стефка Пенева 119   а Йорданка Иванова 119
а Милена Лазарова 118   а Лилия Иванова 118
н Ирина Иванова 114   н Маринела Недкова 114
ф Стефан Стефанов 113   ф Цветана Иванова 113
р Анета Русева 112   р Борислава Тодорова 112
I поток: I срок - I смяна, II срок: II смяна   II поток: I срок - II смяна, II срок: I смяна
а Лора Кънчева 204   а Златка Димитрова 204
а Румяна Филева 203   а Веселка Петрова 203
н Агнес Генова 202   н Анелия Иванова 202
ф Галя Градева 201   ф Йорданка Бодурова 201
р Виолина Братованова 200   р Елка Цонева 200
                 
а Катя Димитрова 309   а Десислава Бойчева 404
а Боянка Янкова 403   н Силвия Маринова 415
н Николинка Петкова 412   исп. Красимир Манджуков 400
ф Добромир Коцев 401   ф-р Татяна Методиева 401
р Алла Димитрова 410          
                 
а Галина Гиндянова 214   10а а Румена Господинова 403
а Галя Ганева 310   10б н Стефка Георгиева 412
н Десислава Реданска 308   10в исп. Йорданка Цанкова 211
ф Севдалина Миланова 307   10г р Веселка Тодорова 410
р Мая Куртева 301          
                 
а Петя Дмитрова 309   11а а Владимир Дачев 302
а Надя Павлова 415   11б н Величка Сидова 303
н Милена Скопакова 412   11в исп. Анка Билчева 304
ф Албена Андреева 401   11г ф Розета Василева 208
р Ивелина Петрова 410   11д р Веселина Йосифова 309
                 
а Анка Георгиева 404   12а а Росица Гойчева 214
н Николай Харакчийски 403   12б н Магдалена Бешкова 310
исп. Рада  Ковачева 400   12в исп. Орлин Антонов 308
ф-р Мария Накова 402   12г ф Надежда  Георгиева 301
Дейности с целодневна организация
ЦДО2-а Денислава Манушкова 110   ЦДО1-а Иванка Петрова 120
ЦДО2-б Милена Толева 120   ЦДО1-б Миглена Докова 110
ЦДО4 Олга Иванова 111   ЦДО3 Десислава Стефанова 111