ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧ. 2019/2020 г. ГРАФИК НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧ. 2019/2020 г.
Контролна работа Паралелка Учител Начало Край   Събитие Паралелка Създадено от Начало Край
Български език и литература Ирина Иванова 27.11.2019 10:00 27.11.2019 10:35   Математика Катя Димитрова 18.12.2019 11:45 18.12.2019 12:25
Български език и литература Ирина Иванова 14.11.2019 11:25 14.11.2019 12:05   Български език и литература Албена Хубенова 04.12.2019 08:20 04.12.2019 10:10
Български език и литература (ИУЧ) Ирина Иванова 25.10.2019 09:15 25.10.2019 09:50   Математика Боянка Янкова 13.01.2020 12:30 13.01.2020 13:10
Български език и литература (ФУЧ) Ирина Иванова 14.10.2019 10:00 14.10.2019 10:35   Български език и литература Силвия Маринова 16.12.2019 08:20 16.12.2019 09:00
Математика Ирина Иванова 03.12.2019 10:00 03.12.2019 10:35   Български език и литература Силвия Маринова 16.12.2019 07:30 16.12.2019 08:10
Математика Ирина Иванова 15.11.2019 10:00 15.11.2019 10:35   Математика Боянка Янкова 13.01.2020 11:45 13.01.2020 12:25
Математика Ирина Иванова 22.10.2019 10:00 22.10.2019 10:35   Български език и литература Албена Хубенова 05.12.2019 09:20 05.12.2019 10:50
Математика Ирина Иванова 15.10.2019 10:00 15.10.2019 10:35   Немски език  Илианка Димитрова 15.10.2019 11:00 15.10.2019 11:40
Математика Ирина Иванова 25.09.2019 10:35 25.09.2019 11:15   Математика Катя Димитрова 18.12.2019 10:10 18.12.2019 10:50
Окол свят Ирина Иванова 11.12.2019 11:30 11.12.2019 12:05   Български език и литература Албена Хубенова 06.12.2019 08:20 06.12.2019 10:10
Английски език Ирена Иванова 29.10.2019 12:40 29.10.2019 13:20   Български език и литература Анка Георгиева 13.01.2020 08:20 13.01.2020 10:00
Английски език Ирена Иванова 29.10.2019 12:40 29.10.2019 13:20  

Математика

Катя Димитрова 18.12.2019 11:00 18.12.2019 11:40
Български език и литература Лилия Иванова 22.10.2019 14:25 22.10.2019 15:05   Руски език Алла Димитрова 29.11.2019 09:20 25.10.2019 10:00
Български език и литература Цветана Иванова 24.09.2019 13:30 24.09.2019 14:05   Руски език Алла Димитрова 04.10.2019 09:20 04.10.2019 10:00
Математика Цветана Иванова 26.09.2019 15:10 26.09.2019 15:45   Български език и литература Галина Гиндянова 10.01.2020 10:10 10.01.2020 11:40
Окол свят Цветана Иванова 25.09.2019 14:25 25.09.2019 15:00   Математика Севдалина Миланова 18.12.2019 11:45 18.12.2019 12:25
Български език и литература Борислава Тодорова 24.09.2019 14:25 24.09.2019 15:05   Математика Севдалина Миланова 18.12.2019 07:30 18.12.2019 08:10
Математика Борислава Тодорова 25.09.2019 14:25 25.09.2019 15:05   Математика Севдалина Миланова 18.12.2019 11:00 18.12.2019 11:40
Окол свят Борислава Тодорова 01.10.2019 15:55 01.10.2019 16:40   Български език и литература Галина Гиндянова 10.01.2020 07:30 10.01.2020 09:00
Английски език Ирена Иванова 30.10.2019 11:00 30.10.2019 11:40   Математика Севдалина Миланова 18.12.2019 09:20 18.12.2019 10:00
Български език и литература Лора Кънчева 30.09.2019 09:20 30.09.2019 10:00   Математика Севдалина Миланова 18.12.2019 08:20 18.12.2019 09:00
Човекът и природата Лора Кънчева 07.10.2019 11:45 07.10.2019 12:25   Български език и литература Розета Василева 17.12.2019 11:00 17.12.2019 11:40
Английски език Ирена Иванова 30.10.2019 11:45 30.10.2019 12:25   Български език и литература Снежана Данова 19.12.2019 08:20 19.12.2019 09:00
Български език и литература Виолина Братованова 10.10.2019 10:10 10.10.2019 10:50   Математика Рада Ковачева 18.12.2019 11:45 18.12.2019 12:25
Математика Виолина Братованова 02.10.2019 11:00 02.10.2019 11:40   Български език и литература Снежана Данова 19.12.2019 09:00 19.12.2019 09:40
Човекът и обществото Виолина Братованова 01.10.2019 11:00 01.10.2019 11:40   Български език и литература Снежана Данова 19.12.2019 11:00 19.12.2019 11:40
Човекът и природата Виолина Братованова 04.10.2019 08:20 04.10.2019 09:00   Английски език Десислава Бойчева 17.01.2020 15:20 17.01.2020 16:00
Английски език Ирена Иванова 04.11.2019 13:30 04.11.2019 14:10   Английски език Десислава Бойчева 17.01.2020 14:20 17.01.2020 15:00
Български език и литература Анелия Иванова 27.09.2019 15:20 27.09.2019 16:00   Български език и литература Силвия Маринова 17.12.2019 18:30 17.12.2019 19:10
Компютърно моделиране Анелия Иванова 15.09.2019 15:20 15.09.2019 16:00   Български език и литература Силвия Маринова 17.12.2019 17:45 17.12.2019 18:25
Математика Анелия Иванова 14.09.2019 14:20 14.09.2019 15:00   Български език и литература Силвия Маринова 17.12.2019 16:10 17.12.2019 16:50
Човекът и природата Анелия Иванова 26.09.2019 15:45 26.09.2019 16:30   Български език и литература Силвия Маринова 17.12.2019 15:20 17.12.2019 16:00
Руски език Алла Димитрова 18.12.2019 13:30 18.12.2019 14:10   Български език и литература Силвия Маринова 19.12.2019 14:20 19.12.2019 15:00
Руски език Алла Димитрова 20.11.2019 13:30 20.11.2019 14:10   Български език и литература Силвия Маринова 19.12.2019 13:30 19.12.2019 14:10
Руски език Алла Димитрова 16.10.2019 13:30 16.10.2019 14:10   Български език и литература Албена Хубенова 03.12.2019 17:45 03.12.2019 19:10
Английски език Петя Димитрова 12.12.2019 07:30 12.12.2019 08:10   Руски език Любов Арабаджиева 14.10.2019 14:20 14.10.2019 15:00
Английски език Петя Димитрова 03.10.2019 07:30 03.10.2019 08:10   Български език и литература Анка Георгиева 16.01.2020 07:30 16.01.2020 09:00
Английски език Мая Куртева 27.09.2019 07:30 27.09.2019 08:10   Математика Рада Ковачева 13.01.2020 10:10 13.01.2020 10:50
Български език и литература Албена Хубенова 21.10.2019 09:20 21.10.2019 10:00   Математика Рада Ковачева 13.01.2020 09:20 13.01.2020 10:00
Български език и литература Албена Хубенова 27.09.2019 10:10 27.09.2019 10:50   Английски език Веселка Тодорова 10.01.2020 12:30 10.01.2020 13:10
География и икономика Добромир Коцев 16.10.2019 10:10 16.10.2019 10:50   Български език и литература Анка Георгиева 16.01.2020 09:20 16.01.2020 10:50
История и цивилизация Марияна Янкова 07.01.2020 10:10 07.01.2020 10:50   Математика Рада Ковачева 13.01.2020 07:30 13.01.2020 08:10
История и цивилизация Марияна Янкова 31.10.2019 08:20 31.10.2019 09:00   Български език и литература Анка Георгиева 15.01.2020 10:10 15.01.2020 11:40
История и цивилизация Марияна Янкова 24.09.2019 10:10 24.09.2019 10:50   Математика Рада Ковачева 13.01.2020 09:20 13.01.2020 10:00
Математика Катя Димитрова 20.11.2019 11:45 20.11.2019 12:25   Руски език Любов Арабаджиева 07.10.2019 11:45 07.10.2019 12:25
Математика Катя Димитрова 21.10.2019 10:10 21.10.2019 10:50   Български език и литература 10а Галина Гиндянова 19.12.2019 14:20 19.12.2019 16:00
Математика Катя Димитрова 27.09.2019 11:55 27.09.2019 12:35   Математика 10а Катя Димитрова 11.12.2019 15:20 11.12.2019 16:00
Руски език (ИУЧ) Алла Димитрова 23.01.2020 11:00 23.01.2020 11:40   Математика 10б Катя Димитрова 11.12.2019 13:30 11.12.2019 14:10
Руски език (ИУЧ) Алла Димитрова 12.12.2019 11:00 12.12.2019 11:40   Математика 10б Катя Димитрова 11.12.2019 13:30 11.12.2019 14:10
Руски език (ИУЧ) Алла Димитрова 31.10.2019 11:00 31.10.2019 11:40   Математика 10в Катя Димитрова 11.12.2019 16:10 11.12.2019 16:50
Човекът и природата Милен Иванов 12.11.2019 11:00 12.11.2019 11:40   Английски език 10г Веселка Тодорова 10.01.2020 13:30 10.01.2020 14:10
Английски език Петя Димитрова 12.12.2019 12:45 12.12.2019 13:25   Български език и литература 10г Галина Гиндянова 19.12.2019 17:00 19.12.2019 18:30
Английски език Петя Димитрова 03.10.2019 12:45 03.10.2019 13:25   Математика 10г Катя Димитрова 11.12.2019 14:20 11.12.2019 15:00
Английски език Мая Куртева 27.09.2019 08:20 27.09.2019 09:00   Български език и литература 11а Владимир Дачев 13.12.2019 13:30 13.12.2019 14:10
Български език и литература Силвия Маринова 04.11.2019 08:20 04.11.2019 09:00   Математика 11а Боянка Янкова 03.12.2019 15:20 03.12.2019 16:00
Български език и литература Силвия Маринова 30.09.2019 08:20 30.09.2019 09:00   Български език и литература 11б Владимир Дачев 18.12.2019 17:45 18.12.2019 18:25
География и икономика Добромир Коцев 16.10.2019 08:20 16.10.2019 09:00   Математика 11б Боянка Янкова 03.12.2019 17:00 03.12.2019 17:40
История и цивилизация Марияна Янкова 07.01.2020 11:00 07.01.2020 11:40   Български език и литература 11в Розета Василева 16.12.2019 16:00 16.12.2019 16:40
История и цивилизация Марияна Янкова 31.10.2019 10:10 31.10.2019 10:50   Математика 11в Боянка Янкова 03.12.2019 17:45 03.12.2019 18:25
История и цивилизация Марияна Янкова 24.09.2019 11:00 24.09.2019 11:40   Втори чужд език 11г Веселка Тодорова 08.01.2020 13:30 08.01.2020 15:00
Математика Боянка Янкова 20.11.2019 11:00 20.11.2019 11:40   Български език и литература 11г Розета Василева 16.12.2019 17:35 16.12.2019 18:15
Математика Боянка Янкова 21.10.2019 12:30 21.10.2019 13:10   Математика 11г Боянка Янкова 03.12.2019 18:30 03.12.2019 19:10
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 04.12.2019 07:30 04.12.2019 08:10   Математика 11д Рада Ковачева 09.01.2020 14:20 09.01.2020 15:00
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 25.10.2019 10:10 25.10.2019 10:50   Втори чужд език 11д Веселка Тодорова 08.01.2020 16:10 08.01.2020 17:40
Човекът и природата Николинка Антонова 14.11.2019 09:20 14.11.2019 10:00   Български език и литература 11д Розета Василева 18.12.2019 14:00 18.12.2019 14:40
Български език и литература Албена Хубенова 21.10.2019 11:00 21.10.2019 11:50   Немски език (ЗИП) 12а Илианка Димитрова 11.10.2019 13:30 11.10.2019 14:10
Български език и литература Албена Хубенова 27.09.2019 11:00 27.09.2019 11:40   Български език и литература 12в Владимир Дачев 11.12.2019 15:20 11.12.2019 16:00
География и икономика Добромир Коцев 16.10.2019 09:20 16.10.2019 10:00   Немски език (ЗИП) 12в Илианка Димитрова 11.10.2019 13:30 11.10.2019 14:10
История и цивилизация Марияна Янкова 07.01.2020 09:20 07.01.2020 10:00   Български език и литература 12г Владимир Дачев 13.12.2019 16:10 13.12.2019 16:50
История и цивилизация Марияна Янкова 31.10.2019 11:10 31.10.2019 11:50   Немски език (ЗИП) 12г Илианка Димитрова 11.10.2019 13:30 11.10.2019 14:10
История и цивилизация Марияна Янкова 24.09.2019 09:20 24.09.2019 10:00            
Математика Боянка Янкова 20.11.2019 11:45 20.11.2019 12:25            
Математика Боянка Янкова 21.10.2019 11:45 21.10.2019 12:25            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 04.12.2019 10:10 04.12.2019 10:50            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 25.10.2019 09:20 25.10.2019 10:00            
Човекът и природата Николинка Антонова 12.11.2019 10:10 12.11.2019 10:50            
Български език и литература Албена Хубенова 21.10.2019 08:20 21.10.2019 09:00            
Български език и литература Албена Хубенова 27.09.2019 08:20 27.09.2019 09:00            
География и икономика Добромир Коцев 16.10.2019 12:30 16.10.2019 13:10            
История и цивилизация Марияна Янкова 07.01.2020 08:20 07.01.2020 09:00            
История и цивилизация Марияна Янкова 31.10.2019 07:30 31.10.2019 08:10            
История и цивилизация Марияна Янкова 24.09.2019 08:20 24.09.2019 09:00            
Математика Катя Димитрова 20.11.2019 10:10 20.11.2019 10:50            
Математика Катя Димитрова 20.11.2019 10:10 20.11.2019 10:50            
Математика Катя Димитрова 21.10.2019 11:45 21.10.2019 12:25            
Математика Катя Димитрова 27.09.2019 10:50 27.09.2019 11:30            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 04.12.2019 11:00 04.12.2019 11:40            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 25.10.2019 07:30 25.10.2019 08:10            
Френски език Детелина Иванова 21.01.2020 07:30 21.01.2020 08:10            
Френски език Детелина Иванова 26.11.2019 07:30 26.11.2019 08:10            
Френски език Детелина Иванова 07.10.2019 07:30 07.10.2019 08:10            
Човекът и природата Николинка Антонова 12.11.2019 09:20 12.11.2019 10:00            
Английски език (ИУЧ) Мая Куртева 03.10.2019 10:10 03.10.2019 10:50            
Български език и литература Анка Георгиева 02.12.2019 08:20 02.12.2019 09:00            
Български език и литература Анка Георгиева 28.10.2019 08:20 28.10.2019 09:00            
Български език и литература Анка Георгиева 27.09.2019 07:30 27.09.2019 08:10            
География и икономика Добромир Коцев 16.10.2019 07:30 16.10.2019 08:10            
История и цивилизация Марияна Янкова 07.01.2020 07:30 07.01.2020 08:10            
История и цивилизация Марияна Янкова 31.10.2019 09:20 31.10.2019 10:00            
История и цивилизация Марияна Янкова 24.09.2019 07:30 24.09.2019 08:10            
Математика Катя Димитрова 20.11.2019 11:00 20.11.2019 11:40            
Математика Катя Димитрова 21.10.2019 12:30 21.10.2019 13:10            
Математика Катя Димитрова 27.09.2019 11:55 27.09.2019 12:35            
Руски език Алла Димитрова 23.01.2020 11:45 23.01.2020 12:25            
Човекът и природата Николинка Антонова 12.11.2019 08:20 12.11.2019 09:00            
Английски език Петя Димитрова 03.10.2019 11:45 03.10.2019 12:25            
Английски език Петя Димитрова 03.10.2019 11:45 03.10.2019 12:25            
Английски език Мая Куртева 01.10.2019 11:45 01.10.2019 12:25            
Български език и литература Галина Гиндянова 27.09.2019 10:10 27.09.2019 11:40            
География и икономика Мария Накова 07.10.2019 10:10 07.10.2019 10:50            
Информационни технологии Десислава Реданска 02.10.2019 09:20 02.10.2019 10:00            
История и цивилизация Николай Харакчийски 02.10.2019 08:20 02.10.2019 09:00            
Математика Севдалина Миланова 30.10.2019 11:45 30.10.2019 12:25            
Математика Севдалина Миланова 20.09.2019 08:20 20.09.2019 09:00            
Руски език (ИУЧ) Стоянка Симеонова 30.09.2019 09:20 30.09.2019 10:00            
Човекът и природата Николинка Антонова 29.11.2019 07:30 29.11.2019 08:10            
Английски език Петя Димитрова 12.12.2019 08:20 12.12.2019 09:00            
Английски език Петя Димитрова 03.10.2019 08:20 03.10.2019 09:00            
Английски език Мая Куртева 01.10.2019 11:00 01.10.2019 11:40            
Български език и литература Росица Гойчева 27.09.2019 12:30 27.09.2019 13:10            
География и икономика Мария Накова 07.10.2019 07:30 07.10.2019 08:10            
История и цивилизация Николай Харакчийски 02.10.2019 11:00 02.10.2019 11:40            
Математика Севдалина Миланова 30.10.2019 07:30 30.10.2019 08:10            
Математика Севдалина Миланова 20.09.2019 11:00 20.09.2019 11:40            
Руски език (ИУЧ) Стоянка Симеонова 26.09.2019 07:30 26.09.2019 08:10            
Човекът и природата Николинка Антонова 29.11.2019 09:20 29.11.2019 10:00            
Български език и литература Росица Гойчева 27.09.2019 12:30 27.09.2019 13:10            
География и икономика Мария Накова 07.10.2019 08:20 07.10.2019 09:00            
Информационни технологии Десислава Реданска 04.10.2019 12:30 04.10.2019 13:10            
Информационни технологии Десислава Реданска 02.10.2019 11:45 02.10.2019 12:25            
История и цивилизация Николай Харакчийски 02.10.2019 07:30 02.10.2019 08:10            
Математика Севдалина Миланова 30.10.2019 11:00 30.10.2019 11:40            
Математика Севдалина Миланова 20.09.2019 10:10 20.09.2019 10:50            
Руски език (ИУЧ) Стоянка Симеонова 30.09.2019 11:00 30.09.2019 11:40            
Човекът и природата Николинка Антонова 29.11.2019 08:20 29.11.2019 09:00            
Български език и литература Галина Гиндянова 27.09.2019 07:30 27.09.2019 09:00            
География и икономика Мария Накова 07.10.2019 11:00 07.10.2019 11:40            
Информационни технологии Десислава Реданска 02.10.2019 10:10 02.10.2019 10:50            
История и цивилизация Николай Харакчийски 03.10.2019 11:00 03.10.2019 11:40            
Математика Севдалина Миланова 30.10.2019 09:20 30.10.2019 10:00            
Математика Севдалина Миланова 20.09.2019 09:20 20.09.2019 10:00            
Руски език (ИУЧ) Стоянка Симеонова 30.09.2019 11:45 30.09.2019 12:25            
Френски език Детелина Иванова 21.01.2020 08:20 21.01.2020 09:00            
Френски език Детелина Иванова 26.11.2019 08:20 26.11.2019 09:00            
Френски език Детелина Иванова 10.10.2019 07:30 10.10.2019 08:10            
Човекът и природата Николинка Антонова 29.11.2019 10:10 29.11.2019 10:50            
Английски език (ИУЧ Мая Куртева 07.10.2019 07:30 07.10.2019 08:10            
Български език и литература Розета Василева 20.11.2019 12:00 20.11.2019 12:40            
Български език и литература Розета Василева 04.10.2019 11:00 04.10.2019 11:40            
География и икономика Мария Накова 07.10.2019 09:20 07.10.2019 10:00            
Информационни технологии Десислава Реданска 02.10.2019 07:30 02.10.2019 08:10            
История и цивилизация Николай Харакчийски 02.10.2019 10:10 02.10.2019 10:50            
Математика Севдалина Миланова 30.10.2019 08:20 30.10.2019 09:00            
Математика Севдалина Миланова 20.09.2019 07:30 20.09.2019 08:10            
Руски език Стоянка Симеонова 18.09.2019 11:00 18.09.2019 11:40            
Английски език Петя Димитрова 12.12.2019 10:10 12.12.2019 10:50            
Английски език Петя Димитрова 03.10.2019 10:10 03.10.2019 10:50            
Биология и здравно образование Милена Скопакова 14.01.2020 11:00 14.01.2020 11:40            
Български език и литература Снежана Данова 14.11.2019 08:20 14.11.2019 09:00            
Български език и литература Снежана Данова 24.10.2019 08:20 24.10.2019 09:00            
Български език и литература Снежана Данова 26.09.2019 08:20 26.09.2019 09:00            
География и икономика Татяна Стефанова 08.11.2019 09:20 08.11.2019 10:00            
География и икономика Татяна Стефанова 27.09.2019 09:20 27.09.2019 10:00            
Информационни технологии Милена Кантева 01.10.2019 09:20 01.10.2019 10:00            
История и цивилизация Марияна Янкова 29.11.2019 10:10 29.11.2019 10:50            
История и цивилизация Марияна Янкова 02.10.2019 09:20 02.10.2019 10:00            
Математика Рада Ковачева 28.11.2019 12:30 28.11.2019 13:10            
Математика Рада Ковачева 06.11.2019 11:45 06.11.2019 12:25            
Математика Рада Ковачева 23.10.2019 11:45 23.10.2019 12:25            
Математика Рада Ковачева 03.10.2019 12:30 03.10.2019 13:10            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 09.12.2019 08:20 09.12.2019 09:00            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 04.11.2019 08:20 04.11.2019 08:50            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 26.09.2019 09:20 26.09.2019 10:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 25.09.2019 08:20 25.09.2019 09:00            
Английски език Росица Иванова 18.11.2019 11:50 18.11.2019 12:30            
Английски език Росица Иванова 14.10.2019 11:50 14.10.2019 12:30            
Биология и здравно образование Милена Скопакова 14.01.2020 08:20 14.01.2020 09:00            
Български език и литература Снежана Данова 21.11.2019 09:00 21.11.2019 09:40            
Български език и литература Снежана Данова 17.10.2019 09:00 17.10.2019 09:40            
Български език и литература Снежана Данова 26.09.2019 09:00 26.09.2019 09:40            
Информационни технологии Милена Кантева 01.10.2019 10:10 01.10.2019 10:50            
История и цивилизация Марияна Янкова 29.11.2019 11:00 29.11.2019 11:40            
История и цивилизация Марияна Янкова 27.09.2019 11:00 27.09.2019 11:40            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 09.12.2019 11:10 09.12.2019 11:50            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 04.11.2019 11:00 04.11.2019 11:40            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 26.09.2019 12:30 26.09.2019 13:10            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 25.09.2019 09:20 25.09.2019 10:00            
Биология и здравно образование Милена Скопакова 14.01.2020 10:10 14.01.2020 10:50            
Български език и литература Снежана Данова 21.11.2019 11:00 21.11.2019 11:40            
Български език и литература Снежана Данова 17.10.2019 11:00 17.10.2019 11:40            
Български език и литература Снежана Данова 26.09.2019 11:00 26.09.2019 11:40            
Информационни технологии Десислава Реданска 04.10.2019 11:45 04.10.2019 12:25            
История и цивилизация Марияна Янкова 29.11.2019 09:20 29.11.2019 10:00            
История и цивилизация Марияна Янкова 27.09.2019 09:20 27.09.2019 10:00            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 09.12.2019 09:20 09.12.2019 10:00            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 04.11.2019 09:20 04.11.2019 10:00            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 26.09.2019 07:30 26.09.2019 08:10            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 25.09.2019 10:10 25.09.2019 10:50            
Биология и здравно образование Милена Скопакова 14.01.2020 11:45 14.01.2020 12:25            
Български език и литература Йорданка Цанкова 30.09.2019 07:30 30.09.2019 08:10            
География и икономика Татяна Стефанова 27.09.2019 10:10 27.09.2019 10:50            
Информационни технологии Десислава Реданска 04.10.2019 11:00 04.10.2019 11:40            
История и цивилизация Марияна Янкова 29.11.2019 08:20 29.11.2019 09:00            
История и цивилизация Марияна Янкова 02.10.2019 11:00 02.10.2019 11:40            
Математика Татяна Кръстанова 01.10.2019 07:30 01.10.2019 08:10            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 09.12.2019 10:10 09.12.2019 10:50            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 04.11.2019 10:10 04.11.2019 10:50            
Руски език (ИУЧ) Надя Павлова 26.09.2019 10:10 26.09.2019 10:50            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 25.09.2019 07:30 25.09.2019 08:10            
Френски език Детелина Иванова 14.01.2020 11:00 14.01.2020 11:40            
Френски език Детелина Иванова 26.11.2019 11:00 26.11.2019 11:40            
Френски език Детелина Иванова 09.10.2019 09:20 09.10.2019 10:00            
Английски език (ИУЧ) Биляна Илиева 10.01.2020 11:45 10.01.2020 12:25            
Английски език (ИУЧ) Биляна Илиева 08.11.2019 11:45 08.11.2019 12:25            
Биология и здравно образование Милена Скопакова 14.01.2020 07:30 14.01.2020 08:10            
Български език и литература Йорданка Цанкова 04.11.2019 10:10 04.11.2019 10:50            
Български език и литература Йорданка Цанкова 30.09.2019 10:10 30.09.2019 10:50            
География и икономика Татяна Стефанова 27.09.2019 12:30 27.09.2019 13:10            
Информационни технологии Милена Кантева 04.10.2019 10:10 04.10.2019 10:50            
Информационни технологии Десислава Реданска 04.10.2019 10:10 04.10.2019 10:50            
История и цивилизация Марияна Янкова 29.11.2019 07:30 29.11.2019 08:10            
История и цивилизация Марияна Янкова 02.10.2019 07:30 02.10.2019 08:10            
Математика Татяна Кръстанова 01.10.2019 08:20 01.10.2019 09:00            
Руски език Надя Павлова 12.12.2019 08:20 12.12.2019 09:00            
Руски език Надя Павлова 31.10.2019 08:20 31.10.2019 09:00            
Руски език Надя Павлова 26.09.2019 08:20 26.09.2019 09:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 25.09.2019 11:45 25.09.2019 12:25            
Английски език Десислава Бойчева 04.11.2019 14:20 04.11.2019 15:00            
Английски език Десислава Бойчева 03.10.2019 14:20 03.10.2019 15:00            
Английски език (ИУЧ) Биляна Илиева 18.11.2019 13:30 18.11.2019 14:10            
Български език и литература Силвия Маринова 13.11.2019 13:30 13.11.2019 14:10            
Български език и литература Силвия Маринова 27.09.2019 13:30 27.09.2019 14:10            
Информационни технологии Милена Кантева 07.10.2019 17:45 07.10.2019 18:25            
Математика Татяна Кръстанова 21.10.2019 17:00 21.10.2019 17:40            
Математика Татяна Кръстанова 30.09.2019 17:00 30.09.2019 17:40            
Български език и литература Силвия Маринова 13.11.2019 15:20