График на контролни и класни работи
 за II срок на учебната 2017-2018 г
Учител Предмет Вид подготовка Клас/група от клас Контролна работа - I дата Контролна работа - II дата Класна работа Група
Петя Йорданова Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 5 а 21.03.2018 г. 09.05.2018 г.   I група
Петя Йорданова Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 5 а 21.03.2018 г. 09.05.2018 г.   II група
Росица Христова Иванова Английски език ЗП/ЗУЧ 5 б 08.03.2018 г. 10.05.2018 г.   I група
Петя Йорданова Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 6 б 21.03.2018 г. 09.05.2018 г.   I група
Росица Христова Иванова Английски език ЗП/ЗУЧ 6 б 09.03.2018 г. 04.05.2018 г.   I група
Росица Христова Иванова Английски език ЗП/ЗУЧ 7 а 26.02.2018 г. 14.05.2018 г.   I група
Петя Йорданова Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 7 а, д 22.03.2018 г. 10.05.2018 г.   не се дели
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 7 б 19.02.2018 г. 23.04.2018 г. 14.05.2018 г. I група
Росица Христова Иванова Английски език ЗП/ЗУЧ 7 б 26.02.2018 г. 14.05.2018 г.   II група
Десислава Цветанова Бойчева Английски език ЗП/ЗУЧ 8 а 20.02.2018 г. 26.03.2018 г. 04.06.2018 г. не се дели
Веселка Стефанова Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 а 27.02.2018 г. 10.02.2018 г. 05.06.2018 г. I група
Веселина Николаева Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 б 14.03.2018 г. 25.04.2018 г. 13.06.2018 г. не се дели
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 в 19.02.2018 г. 18.04.2018 г. 04.06.2018 г. не се дели
Веселка Стефанова Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 г, д 19.02.2018 г. 16.02.2018 г. 04.06.2018 г. не се дели
Веселина Николаева Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 а 19.03.2018 г. 08.05.2018 г. 11.06.2018 г. не се дели
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 б 22.02.2018 г. 23.04.2018 г. 04.06.2018 г. не се дели
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 в 20.02.2018 г. 24.04.2018 г. 05.06.2018 г. I група
Росица Христова Иванова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 в 13.03.2018 г.   17.05.2018 г. II група
Росица Христова Иванова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 г 13.03.2018 г.   17.05.2018 г. не се дели
Веселка Стефанова Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 11 а 25.03.2018 г.     не се дели
Виктория Христакова Белева Английски език ЗП/ЗУЧ 11 а 12.03.2018 г. 16.04.2018 г. 08.06.2018 г. не се дели
Румена Петкова Господинова Английски език ЗП/ЗУЧ 11 б, г 21.02.2018 г. 28.03.2018 г. 30.05.2018 г. не се дели
Веселина Николаева Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 11 в 16.03.2018 г. 11.05.2018 г. 08.06.2018 г. не се дели
Веселка Стефанова Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 а 25.03.2018 г.     не се дели
Виктория Христакова Белева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 а 13.03.2018 г. 17.04.2018 г. 27.03.2018 г. не се дели
Магдалена Георгиева Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 б 19.02.2018 г. 02.03.2018 г. 30.03.2018 г. II група
Биляна Димитрова Илиева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 б 19.02.2018 г. 02.03.2018 г. 30.03.2018 г. I група
Румена Петкова Господинова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 в, г 26.02.2018 г. 23.04.2018 г. 26.03.2018 г. не се дели
Биляна Димитрова Илиева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 д 19.03.2018 г. 12.04.2018 г.   не се дели
Биляна Димитрова Илиева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 д 27.02.2018 г. 03.04.2018 г.   не се дели
Виктория Христакова Белева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 д 14.03.2018 г. 18.04.2018 г. 28.03.2018 г. не се дели
Веселина Николаева Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 е 23.02.2018 г. 23.03.2018 г. 20.04.2018 г. не се дели
Снежана Илиева Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 а 22.02.2018 г. 22.03.2018 г. 31.05.2018 г. не се дели
Снежана Илиева Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 б 22.02.2018 г. 22.03.2018 г. 31.05.2018 г. не се дели
Снежана Илиева Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 в 22.02.2018 г. 22.03.2018 г. 31.05.2018 г. не се дели
Йорданка Григорова Цанкова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 г, д 22.02.2018 г. 08.03.2018 г. 31.05.2018 г. не се дели
Розета Емилова Василева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 6 а 14.02.2018 г. 26.03.2018 г. 18.05.2018 г. не се дели
Розета Емилова Василева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 6 б 14.02.2018 г. 26.03.2018 г. 18.05.2018 г. не се дели
Анка Георгиева Георгиева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 6 в, г 12.03.2018 г. 16.04.2018 г. 17.05.2018 г. не се дели
Розета Емилова Василева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 6 д 14.02.2018 г. 26.03.2018 г. 18.05.2018 г. не се дели
Албена Паскова Хубенова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 7 а, б 07.02.2018 г. 19.03.2018 г. 27.04.2018 г. не се дели
Росица Володиева Гойчева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 7 в, г 09.02.2018 г. 13.03.2018 г. 04.05.2018 г. не се дели
Снежана Илиева Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 7 д 20.03.2018 г. 17.04.2018 г. 15.05.2018 г. не се дели
Галина Стоянова Гиндянова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 8 а 15.03.2018 г. 27.04.2018 г. 08.06.2018 г. не се дели
Йорданка Григорова Цанкова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 8 б, в 16.03.2018 г. 20.04.2018 г. 08.06.2018 г. не се дели
Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 а 12.03.2018 г. 16.04.2018 г. 07.06.2018 г. не се дели
Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 б 12.03.2018 г. 16.04.2018 г. 07.06.2018 г. не се дели
Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 в 12.03.2018 г. 16.04.2018 г. 07.06.2018 г. не се дели
Албена Паскова Хубенова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 г, д 22.02.2018 г. 19.04.2018 г. 17.05.2018 г. не се дели
Росица Володиева Гойчева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 10 а, б 21.02.2018 г. 22.03.2018 г. 07.06.2018 г. не се дели
Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 10 в 13.03.2018 г. 17.04.2018 г. 08.06.2018 г. не се дели
Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 10 г 13.03.2018 г. 17.04.2018 г. 08.06.2018 г. не се дели
Силвия Тодорова Маринова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 11 а 14.03.2018 г. 18.04.2018 г. 29.05.2018 г. не се дели
Силвия Тодорова Маринова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 11 б 14.03.2015 г. 18.04.2018 г. 28.05.2018 г. не се дели
Силвия Тодорова Маринова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 11 в 14.03.2018 г. 18.04.2018 г. 29.05.2018 г. не се дели
Силвия Тодорова Маринова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 11 г 14.03.2018 г. 18.04.2018 г. 04.06.2018 г. не се дели
Анка Георгиева Георгиева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 а 28.02.2018 г. 22.03.2018 г. 19.04.2018 г. не се дели
Галина Стоянова Гиндянова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 б, в, г 26.02.2018 г. 22.03.2018 г. 19.04.2018 г. не се дели
Анка Георгиева Георгиева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 д 28.02.2018 г. 22.03.2018 г. 18.04.2018 г. не се дели
Розета Емилова Василева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 е 26.02.2018 г. 19.03.2018 г. 17.04.2018 г. не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 9 а 06.03.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 9 б 06.03.2018 г.     не се дели
Милена Иванова Скопакова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 9 в, г, д 19.04.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 а 12.03.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 б 12.03.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 в 12.03.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 г 12.03.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 11 а 13.03.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 11 б 13.03.2018 г.     не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 11 в 13.03.2018 г.     не се дели
Татяна Иванова Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 5 а, б, в, г, д 23.04.2018 г.     не се дели
Татяна Иванова Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 6 а, б, в 15.03.2018 г. 16.05.2018 г.   не се дели
Добромир Радославов Коцев География и икономика ЗП/ЗУЧ 6 г, д 29.03.2018 г. 17.05.2018 г.   не се дели
Добромир Радославов Коцев География и икономика ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 16.04.2018 г. 04.06.2018 г.   не се дели
Татяна Иванова Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 9 а 14.03.2018 г. 06.06.2018 г.   не се дели
Павлина Николова Антонова География и икономика ЗП/ЗУЧ 9 б, в, г, д 03.05.2018 г.     не се дели
Павлина Николова Антонова География и икономика ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 16.03.2018 г.     не се дели
Татяна Иванова Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г 20.03.2018 г.     не се дели
Галя Милкова Ганева Информатика ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в, г, д 20.06.2018 г.     I група
Галя Милкова Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 6 а, б, в, г, д 22.06.2018 г.     I група
Галя Милкова Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 а, б 30.05.2018 г.     I група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 а, б 30.05.2018 г.     II група
Галя Милкова Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 в, г, д 31.05.2018 г. 31.05.2018 г.   I група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 в, г, д 31.05.2018 г.     II група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 8 а, б, в, г 12.06.2018 г.     II група
Галя Милкова Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в, г, д 18.06.2018 г.     I група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 10 а 02.03.2018 г.     I група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 26.02.2018 г.     II група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 10 б, в, г 01.03.2018 г.     I група
Красимир Мартинов Манджуков Испански език ЗП/ЗУЧ 8 в 02.02.2018 г. 16.03.2018 г. 19.06.2018 г. не се дели
Добромир Радославов Коцев История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 5 а, б, в, г, д 09.03.2018 г. 18.05.2018 г.   не се дели
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 6 а, б, в, г, д 27.04.2018 г. 05.06.2018 г.   не се дели
Георги Христов Симеонов История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 20.03.2018 г. 17.04.2018 г.   не се дели
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 9 а, б 07.03.2018 г. 09.05.2018 г.   не се дели
Георги Христов Симеонов История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 9 в, г, д 28.03.2018 г. 25.04.2018 г.   не се дели
Виктория Христакова Белева-Дачева История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 10 а 12.03.2018 г. 16.04.2018 г.   не се дели
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г, д 19.03.2018 г. 10.05.2018 г.   не се дели
Георги Христов Симеонов История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 12 а, б, в, г 23.03.2018 г. 23.04.2018 г.   не се дели
Татяна Методиева Кръстанова Математика ЗП/ЗУЧ 5 г, д 23.02.2018 г. 28.03.2018 г. 29.05.2018 г. не се дели
Татяна Методиева Кръстанова Математика ЗП/ЗУЧ 6 а, б, г 14.03.2018 г. 17.04.2018 г. 30.05.2018 г. не се дели
Боянка Димитрова Янкова Математика ЗП/ЗУЧ 6 в, д 23.02.2018 г. 30.03.2018 г. 01.06.2018 г. не се дели
Севдалина Асенова Миланова Математика ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 14.02.2018 г. 12.03.2018 г. 25.04.2018 г. не се дели
Катя Димитрова Димитрова Математика ЗП/ЗУЧ 8 а, б, в, г 21.03.2018 г. 04.05.2018 г. 15.06.2018 г. не се дели
Боянка Димитрова Янкова Математика ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в 19.02.2018 г. 13.03.2018 г. 08.02.2018 г. не се дели
Боянка Димитрова Янкова Математика ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в 19.02.2018 г. 13.03.2018 г. 11.06.2018 г. не се дели
Катя Димитрова Димитрова Математика ЗП/ЗУЧ 9 г 19.04.2018 г. 10.05.2018 г. 06.06.2018 г. не се дели
Катя Димитрова Димитрова Математика ЗП/ЗУЧ 11 б, г 13.02.2018 г. 15.03.2018 г. 12.06.2018 г. не се дели
Радка Тодорова Ковачева Математика ЗП/ЗУЧ 12 а, б, в, г 13.02.2018 г. 20.03.2018 г. 17.04.2018 г. не се дели
Радка Тодорова Ковачева Математика ЗП/ЗУЧ 12 д, е 12.02.2018 г. 19.03.2018 г. 16.04.2018 г. не се дели
Наталия Красимирова Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 5 в 22.03.2018 г. 19.04.2018 г.   не се дели
Наталия Красимирова Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 6 в 07.03.2018 г. 11.04.2018 г.   не се дели
Наталия Красимирова Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 7 в 09.03.2018 г. 20.04.2018 г.   не се дели
Христина Василева Кунчева Немски език ЗП/ЗУЧ 8 б 26.03.2018 г. 26.04.2018 г. 20.06.2018 г. не се дели
Елица Киркорова Кюлян Немски език ЗП/ЗУЧ 9 б 12.02.2018 г. 19.03.2018 г. 04.06.2018 г. не се дели
Наталия Красимирова Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 10 б 13.03.2018 г. 24.04.2018 г. 29.05.2018 г. не се дели
Елица Киркорова Кюлян Немски език ЗП/ЗУЧ 12 б 12.02.2018 г. 19.03.2018 г. 16.04.2018 г. не се дели
Мавлюха Фазлъевна Станчева Руски език ЗП/ЗУЧ 5 д 09.03.2018 г. 20.04.2018 г. 30.05.2018 г. не се дели
Надя Трифонова Павлова Руски език ЗП/ЗУЧ 6 д 28.02.2018 г. 25.04.2018 г. 05.06.2018 г. не се дели
Мавлюха Фазлъевна Станчева Руски език ЗП/ЗУЧ 7 д 15.03.2018 г. 20.04.2018 г. 30.05.2018 г. не се дели
Любов Михайловна Арабаджиева Руски език ЗП/ЗУЧ 8 г 26.02.2018 г. 14.03.2018 г. 09.05.2018 г. не се дели
Альона Маринова Панайотова Руски език ЗП/ЗУЧ 9 а 21.03.2018 г. 30.04.2018 г. 30.05.2018 г. I група
Веселина Иванова Йосифова Руски език ЗП/ЗУЧ 9 а 23.03.2018 г.   08.06.2018 г. II група
Веселина Иванова Йосифова Руски език ЗП/ЗУЧ 9 д 07.03.2018 г.   04.06.2018 г. не се дели
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език ЗП/ЗУЧ 10 а 15.03.2018 г.   12.06.2018 г. не се дели
Алла Матвеевна Димитрова Руски език ЗП/ЗУЧ 11 а 15.03.2018 г. 26.04.2018 г. 07.06.2018 г. не се дели
Алла Матвеевна Димитрова Руски език ЗП/ЗУЧ 12 а 26.02.2018 г. 19.03.2018 г. 23.04.2018 г. I група
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език ЗП/ЗУЧ 12 а 26.02.2018 г. 19.03.2018 г. 23.04.2018 г. II група
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език ЗП/ЗУЧ 12 д 27.02.2018 г. 20.03.2018 г. 24.04.2018 г. не се дели
Алла Матвеевна Димитрова Руски език ЗП/ЗУЧ 12 е 28.02.2018 г. 21.03.2018 г. 25.04.2018 г. не се дели
Румяна Ангелова Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 25.04.2018 г.     не се дели
Румяна Ангелова Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в, г, д 20.04.2018 г.     не се дели
Стефка Георгиева Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 06.03.2018 г. 24.04.2018 г.   не се дели
Стефка Георгиева Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г 26.02.2018 г. 26.04.2018 г.   не се дели
Стефка Георгиева Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 12 а, б, в, г 14.03.2018 г.     не се дели
Детелина Йорданова Иванова Френски език ЗП/ЗУЧ 5 г 15.02.2018 г. 29.03.2018 г. 04.05.2018 г. не се дели
Детелина Йорданова Иванова Френски език ЗП/ЗУЧ 6 г 22.02.2018 г. 29.03.2018 г. 03.05.2018 г. не се дели
Силвия Грозданова Мирчева Френски език ЗП/ЗУЧ 7 г 28.02.2018 г. 29.03.2018 г. 25.04.2018 г. не се дели
Лидия Ганчева Спасова Френски език ЗП/ЗУЧ 9 г 13.02.2018 г. 20.03.2018 г. 29.05.2018 г. не се дели
Лидия Ганчева Спасова Френски език ЗП/ЗУЧ 10 г 12.02.2018 г. 19.03.2018 г. 28.05.2018 г. не се дели
Лидия Ганчева Спасова Френски език ЗП/ЗУЧ 11 г 12.02.2018 г. 19.03.2018 г. 28.05.2018 г. не се дели
Силвия Грозданова Мирчева Френски език ЗП/ЗУЧ 12 г 01.03.2018 г. 05.04.2018 г. 30.04.2018 г. не се дели
Орлин Филипов Антонов Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 6 г 23.02.2018 г.     не се дели
Орлин Филипов Антонов Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в 20.02.2018 г.     не се дели
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 7 г, д 14.05.2018 г.     не се дели
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в, г, д 19.04.2018 г.     не се дели
Орлин Филипов Антонов Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 19.02.2018 г.     не се дели
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г 11.05.2018 г.     не се дели
Милена Иванова Скопакова Човекът и природата ЗП/ЗУЧ 5 а, б, в, г, д 09.03.2018 г. 06.01.2014 г.   не се дели
Петя Йорданова Димитрова Английски език ЗИП/ИУЧ 5 а, б 20.04.2018 г. 18.05.2018 г.   не се дели
Румена Петкова Господинова Английски език ЗИП/ИУЧ 6 д 21.03.2018 г. 25.04.2018 г.   не се дели
Петя Йорданова Димитрова Английски език ЗИП/ИУЧ 7 а 20.04.2018 г. 18.05.2018 г.   не се дели
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование ЗИП/ИУЧ 12 б 13.03.2018 г. 17.04.2018 г.   не се дели
Милена Иванова Скопакова Биология и здравно образование ЗИП/ИУЧ 12 в, г 20.02.2018 г. 04.10.2018 г.   II група
Павлина Николова Антонова География и икономика ЗИП/ИУЧ 10 б, в, г 30.04.2018 г.     не се дели
Павлина Николова Антонова География и икономика ЗИП/ИУЧ 12 а, б, в, г 22.03.2018 г.     не се дели
Добромир Радославов Коцев География и икономика ЗИП/ИУЧ 12 д, е 21.02.2018 г. 29.03.2018 г.   I група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗИП/ИУЧ 10 а, б, в, г 11.06.2018 г.     II група
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии ЗИП/ИУЧ 12 а, б, в, г 26.04.2018 г.     не се дели
Веселина Николаева Николова Испански език ЗИП/ИУЧ 11 а 15.03.2018 г. 15.05.2018 г. 12.06.2018 г. не се дели
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизация ЗИП/ИУЧ 11 в, г 15.06.2018 г.     I група
Георги Христов Симеонов История и цивилизация ЗИП/ИУЧ 12 а, б, в, г 22.02.2018 г. 22.03.2018 г.   не се дели
Георги Христов Симеонов История и цивилизация ЗИП/ИУЧ 12 д 19.03.2018 г. 28.03.2018 г.   не се дели
Елица Киркорова Кюлян Немски език ЗИП/ИУЧ 11 а, в, г 20.02.2018 г. 27.03.2018 г.   I група
Елица Киркорова Кюлян Немски език ЗИП/ИУЧ 12 а, в, г 21.02.2018 г. 28.03.2018 г.   I група
Елица Киркорова Кюлян Немски език ЗИП/ИУЧ 12 д, е 22.02.2018 г. 29.03.2018 г.   I група
Надя Трифонова Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 5 а, б 27.03.2018 г. 29.05.2018 г.   не се дели
Надя Трифонова Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 5 в, г 28.03.2018 г. 30.05.2018 г.   не се дели
Веселина Иванова Йосифова Руски език ЗИП/ИУЧ 6 а, б 15.03.2018 г. 17.05.2018 г.   не се дели
Надя Трифонова Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 6 в 13.03.2018 г. 15.05.2018 г.   не се дели
Надя Трифонова Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 6 г 12.03.2018 г. 14.05.2018 г.   не се дели
Веселина Иванова Йосифова Руски език ЗИП/ИУЧ 7 а, б 27.02.2018 г. 15.05.2018 г.   не се дели
Надя Трифонова Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 7 в 20.03.2018 г. 29.05.2018 г.   не се дели
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език ЗИП/ИУЧ 7 г 13.03.2018 г. 18.05.2018 г.   не се дели
Алла Матвеевна Димитрова Руски език ЗИП/ИУЧ 11 б 13.03.2018 г. 27.04.2018 г. 12.06.2018 г. I група
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език ЗИП/ИУЧ 11 в, г 22.02.2018 г. 17.06.2018 г.   I група
Алла Матвеевна Димитрова Руски език ЗИП/ИУЧ 12 б 28.02.2018 г. 28.03.2018 г. 25.04.2018 г. I група
Мавлюха Фазлъевна Станчева Руски език ЗИП/ИУЧ 12 в 28.02.2018 г. 28.03.2018 г. 18.04.2018 г. I група
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език ЗИП/ИУЧ 12 г 28.02.2018 г. 28.03.2018 г.   I група
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда ЗИП/ИУЧ 11 а 25.04.2018 г.     не се дели
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда ЗИП/ИУЧ 11 б, г 27.04.2018 г.     не се дели
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда ЗИП/ИУЧ 11 в 24.04.2018 г.     не се дели