ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II СРОК НА УЧ. 2018/2019 г.
Контролна работа Клас Начало Край Класна работа Клас Начало Край
Руски език 09.05.2019 12:40 09.05.2019 13:20 Математика 03.05.2019 15:20 03.05.2019 16:00
Руски език 25.03.2019 12:40 25.03.2019 13:20 БЕЛ 28.05.2019 16:10 28.05.2019 16:50
Човекът и обществото 20.02.2019 17:45 20.02.2019 18:25 БЕЛ 14.05.2019 15:20 14.05.2019 16:50
Немски език 11.04.2019 14:20 11.04.2019 15:00 Математика 03.05.2019 17:00 03.05.2019 17:40
Немски език 19.03.2019 14:20 19.03.2019 15:00 БЕЛ 14.05.2019 16:50 14.05.2019 18:35
Немски език 27.02.2019 14:20 27.02.2019 14:20 Математика 03.05.2019 13:30 03.05.2019 14:10
БЕЛ 19.02.2019 17:00 19.02.2019 17:40 БЕЛ 28.05.2019 13:30 28.05.2019 14:10
Немски език 19.02.2019 14:20 19.02.2019 15:00 Френски език 09.05.2019 15:20 09.05.2019 16:00
Руски език 16.04.2019 13:30 16.04.2019 14:10 Математика 03.05.2019 16:10 03.05.2019 16:50
Руски език 26.03.2019 13:30 26.03.2019 14:10 Математика 03.05.2019 14:20 03.05.2019 15:00
Човекът и природата 21.02.2019 08:20 21.02.2019 09:00 Руски език 07.06.2019 16:10 07.06.2019 16:50
Човекът и обществото 20.02.2019 08:20 20.02.2019 09:00 БЕЛ 07.05.2019 14:20 07.05.2019 16:00
Математика 18.02.2019 10:10 18.02.2019 10:50 БЕЛ 28.05.2019 14:20 28.05.2019 15:00
БЕЛ 18.02.2019 08:20 18.02.2019 09:00 Математика 27.05.2019 13:30 27.05.2019 14:10
Човекът и природата 16.05.2019 10:00 16.05.2019 10:40 БЕЛ 28.05.2019 15:20 28.05.2019 16:00
Човекът и обществото 14.05.2019 10:00 14.05.2019 10:40 БЕЛ 28.05.2019 13:30 28.05.2019 14:10
Математика 10.05.2019 10:00 10.05.2019 10:40 Френски език 16.05.2019 13:30 16.05.2019 14:10
БЕЛ 09.05.2019 10:00 09.05.2019 10:40 БЕЛ 29.05.2019 14:20 29.05.2019 16:00
Първи ЧЕ 08.05.2019 10:10 08.05.2019 10:50 БЕЛ 29.05.2019 16:10 29.05.2019 17:40
Първи ЧЕ 27.03.2019 10:10 27.03.2019 10:50 БЕЛ 06.06.2019 15:20 06.06.2019 16:00
Първи ЧЕ 25.02.2019 11:45 25.02.2019 12:25 БЕЛ 06.06.2019 17:45 06.06.2019 18:25
Руски език (ИУЧ) 18.02.2019 16:50 18.02.2019 17:30 Математика 10.06.2019 16:10 10.06.2019 16:50
Математика 26.02.2019 15:20 26.02.2019 16:00 БЕЛ 23.05.2019 15:20 23.05.2019 16:50
БЕЛ 23.04.2019 16:10 23.04.2019 16:50 БЕЛ 23.05.2019 17:00 23.05.2019 18:25
БЕЛ 12.03.2019 16:10 12.03.2019 16:50 Френски език 09.05.2019 15:20 09.05.2019 16:00
ИТ 29.05.2019 17:00 29.05.2019 17:40 Математика 10.06.2019 15:20 10.06.2019 16:00
Руски език (ИУЧ) 15.04.2019 16:10 15.04.2019 16:50 БЕЛ 06.06.2019 17:00 06.06.2019 17:50
Математика 25.03.2019 18:30 25.03.2019 19:10 Математика 28.02.2019 15:20 28.02.2019 16:00
Руски език (ИУЧ) 15.04.2019 15:20 15.04.2019 16:00 БЕЛ 18.05.2019 11:00 18.05.2019 12:25
Математика 25.03.2019 17:45 25.03.2019 18:25 Английски език 10.06.2019 10:10 10.06.2019 11:40
Руски език (ИУЧ) 18.02.2019 15:20 18.02.2019 16:00 Математика 04.06.2019 10:10 04.06.2019 10:50
Математика 26.02.2019 17:00 26.02.2019 17:40 Математика 03.06.2019 11:00 03.06.2019 11:40
Руски език (ИУЧ) 15.04.2019 17:45 15.04.2019 18:25 БЕЛ 23.05.2019 11:00 23.05.2019 12:25
Математика 25.03.2019 17:00 25.03.2019 17:40 Математика 03.06.2019 10:10 03.06.2019 10:50
Руски език (ИУЧ) 18.02.2019 17:45 18.02.2019 18:25 Руски език 15.05.2019 07:30 15.05.2019 11:00
Математика 26.02.2019 13:30 26.02.2019 14:10 БЕЛ 03.06.2019 13:30 03.06.2019 14:10
ИТ 31.05.2019 12:30 31.05.2019 13:10 Френски език 06.06.2019 08:20 06.06.2019 10:00
Руски език (ИУЧ) 18.02.2019 14:20 18.02.2019 15:00 Математика 30.05.2019 11:45 30.05.2019 12:25
Френски език 28.02.2019 17:00 28.02.2019 17:40 Английски език 31.05.2019 13:30 31.05.2019 15:00
Математика 25.03.2019 15:20 25.03.2019 16:00 БЕЛ 30.05.2019 15:20 30.05.2019 16:00
ИТ 29.05.2019 17:45 29.05.2019 18:25 БЕЛ 30.05.2019 16:10 30.05.2019 17:40
БЕЛ 23.04.2019 13:30 23.04.2019 14:10 БЕЛ 30.05.2019 16:10 30.05.2019 17:40
Математика 26.02.2019 16:10 26.02.2019 16:50 БЕЛ 30.05.2019 17:45 30.05.2019 18:25
Руски език (ИУЧ) 15.04.2019 14:20 15.04.2019 15:00 Английски език 04.06.2019 13:30 04.06.2019 14:10
БЕЛ 12.03.2019 13:30 12.03.2019 14:10 Руски език 05.06.2019 14:20 05.06.2019 15:00
Математика 26.02.2019 17:45 26.02.2019 18:25 Първи ЧЕ 10а 05.06.2019 11:45 05.06.2019 13:10
ИТ 29.05.2019 16:10 29.05.2019 16:50 БЕЛ 10а 05.06.2019 09:20 05.06.2019 11:00
Руски език 31.05.2019 16:10 31.05.2019 16:50 Втори ЧЕ (ЗИП /ПП) 10а 16.05.2019 11:00 16.05.2019 11:40
БЕЛ 05.03.2019 14:20 05.03.2019 15:00 Математика 10а 10.06.2019 11:45 10.06.2019 12:25
Руски език 15.03.2019 16:10 15.03.2019 16:50 БЕЛ 10б 31.05.2019 08:20 31.05.2019 10:00
БЕЛ 18.02.2019 14:20 18.02.2019 15:00 Математика 10б 10.06.2019 11:00 10.06.2019 11:40
Математика 25.03.2019 16:10 25.03.2019 16:50 Първи ЧЕ 10б 04.06.2019 07:30 04.06.2019 08:10
Руски език (ИУЧ) 15.03.2019 15:20 15.03.2019 16:00 Математика 10в 10.06.2019 12:30 10.06.2019 13:10
БЕЛ 12.03.2019 14:20 12.03.2019 15:00 БЕЛ 10в 10.05.2019 08:20 10.05.2019 10:00
География и иконом. 08.03.2019 17:00 08.03.2019 17:40 Втори ЧЕ 10г 05.06.2019 10:10 05.06.2019 10:50
Математика 15.04.2019 13:30 15.04.2019 14:10 Първи ЧЕ 10г 05.06.2019 07:30 05.06.2019 08:10
Математика 18.03.2019 13:30 18.03.2019 14:10 БЕЛ 10г 09.05.2019 09:20 09.05.2019 10:50
Математика 28.02.2019 14:20 28.02.2019 15:00 БЕЛ 10д 09.05.2019 11:45 09.05.2019 13:10
Човекът и природата 19.02.2019 15:20 19.02.2019 16:00 Математика 10д 27.05.2019 09:20 27.05.2019 10:00
БЕЛ 16.04.2019 14:20 16.04.2019 15:00 Първи ЧЕ 10д 04.06.2019 10:10 04.06.2019 10:50
БЕЛ 12.03.2019 14:20 12.03.2019 15:00 Втори ЧЕ 10д 05.06.2019 11:00 05.06.2019 11:40
БЕЛ 16.04.2019 15:20 16.04.2019 16:00 БЕЛ 11а 07.06.2019 08:20 07.06.2019 10:00
Руски език (ИУЧ) 31.05.2019 15:20 31.05.2019 16:00 Първи ЧЕ 11б 04.06.2019 09:20 04.06.2019 10:00
Човекът и природата 15.02.2019 17:00 15.02.2019 17:40 БЕЛ 11б 07.06.2019 10:10 07.06.2019 11:40
БЕЛ 12.03.2019 15:20 12.03.2019 16:00 БЕЛ 11в 06.06.2019 08:20 06.06.2019 10:00
Руски език (ИУЧ) 15.03.2019 15:20 15.03.2019 16:00 Първи ЧЕ 11г 06.06.2019 11:45 06.06.2019 12:25
Руски език (ИУЧ) 27.05.2019 16:10 27.05.2019 16:50 БЕЛ 11г 29.05.2019 07:30 29.05.2019 09:00
БЕЛ 16.04.2019 13:30 16.04.2019 14:10 БЕЛ 12а 27.03.2019 07:30 27.03.2019 09:00
Руски език (ИУЧ) 11.03.2019 16:10 11.03.2019 16:50 Втори ЧЕ 12а 11.04.2019 11:45 11.04.2019 12:25
БЕЛ 12.03.2019 13:30 12.03.2019 14:10 БЕЛ 12б 27.03.2019 09:20 27.03.2019 10:50
Човекът и природата 15.02.2019 17:45 15.02.2019 18:25 Втори ЧЕ (ЗИП /ПП) 12б 16.04.2019 09:20 16.04.2019 10:50
Руски език (ИУЧ) 27.05.2019 17:45 27.05.2019 18:25 Първи ЧЕ 12б 19.04.2019 11:00 19.04.2019 12:25
География и иконом. 08.03.2019 13:30 08.03.2019 14:10 БЕЛ 12в 25.03.2019 11:45 25.03.2019 13:10
БЕЛ 17.04.2019 14:20 17.04.2019 15:00 БЕЛ 12г 25.03.2019 09:20 25.03.2019 10:50
Човекът и природата 19.02.2019 13:30 19.02.2019 14:10 Втори ЧЕ 12г 12.04.2019 11:00 12.04.2019 12:25
БЕЛ 13.03.2019 14:20 13.03.2019 15:00 Първи ЧЕ 12г 10.04.2019 09:20 10.04.2019 10:00
Руски език (ИУЧ) 11.03.2019 17:45 11.03.2019 18:25        
Френски език 26.02.2019 13:30 26.02.2019 14:10        
География и иконом. 08.03.2019 15:20 08.03.2019 16:00        
БЕЛ 17.04.2019 16:10 17.04.2019 16:50        
БЕЛ 13.03.2019 16:10 13.03.2019 16:50        
Човекът и природата 19.02.2019 16:10 19.02.2019 16:50        
Английски ез. (ИУЧ) 16.05.2019 16:10 16.05.2019 16:50        
Руски език 30.05.2019 15:20 30.05.2019 16:00        
Английски ез. (ИУЧ) 14.03.2019 16:10 14.03.2019 16:50        
Руски език 20.03.2019 14:20 20.03.2019 15:00        
БЕЛ 18.04.2019 15:20 18.04.2019 16:00        
БЕЛ 20.02.2019 17:45 20.02.2019 18:25        
Руски език (ИУЧ) 02.05.2019 16:10 02.05.2019 16:50        
ИТ 30.05.2019 13:30 30.05.2019 14:10        
Руски език (ИУЧ) 14.03.2019 16:10 14.03.2019 16:50        
История и цивилизация 31.05.2019 13:30 31.05.2019 14:10        
История и цивилизация 29.03.2019 13:30 29.03.2019 14:10        
Физика и астрономия 07.05.2019 15:20 07.05.2019 16:00        
Английски ез. 27.03.2019 15:20 27.03.2019 16:00        
Руски език (ИУЧ) 14.03.2019 13:30 14.03.2019 14:10        
ИТ 30.05.2019 14:20 30.05.2019 15:00        
История и цивилизация 31.05.2019 17:45 31.05.2019 18:25        
История и цивилизация 29.03.2019 17:45 29.03.2019 18:25        
Физика и астрономия 07.05.2019 13:30 07.05.2019 14:10        
БЕЛ 18.04.2019 15:20 18.04.2019 16:00        
География и иконом. 25.02.2019 16:10 25.02.2019 16:50        
БЕЛ 20.02.2019 16:10 20.02.2019 16:50        
Английски ез. 31.05.2019 14:20 31.05.2019 15:00        
Руски език (ИУЧ) 02.05.2019 13:30 02.05.2019 14:10        
ИТ 29.05.2019 13:30 29.05.2019 14:10        
Руски език (ИУЧ) 14.05.2019 16:10 14.05.2019 16:50        
Руски език (ИУЧ) 13.03.2019 16:10 13.03.2019 16:50        
Немски език 22.03.2019 13:30 22.03.2019 14:10        
Руски език (ИУЧ) 12.03.2019 16:10 12.03.2019 16:50        
БЕЛ 17.04.2019 15:20 17.04.2019 16:00        
Немски език 15.02.2019 13:30 15.02.2019 13:50        
Физика и астрономия 07.05.2019 17:00 07.05.2019 17:40        
БЕЛ 13.03.2019 13:20 13.03.2019 14:00        
География и иконом. 25.02.2019 17:00 25.02.2019 17:40        
Математика 18.03.2019 16:10 18.03.2019 16:50        
История и цивилизация 31.05.2019 16:10 31.05.2019 16:50        
Математика 28.02.2019 13:30 28.02.2019 14:10        
История и цивилизация 29.03.2019 16:10 29.03.2019 16:50        
БЕЛ 17.04.2019 13:30 17.04.2019 14:10        
БЕЛ 13.03.2019 13:30 13.03.2019 14:10        
История и цивилизация 31.05.2019 17:00 31.05.2019 17:40        
Физика и астрономия 07.05.2019 17:45 07.05.2019 18:25        
Френски език 28.02.2019 15:20 28.02.2019 16:00        
История и цивилизация 29.03.2019 17:00 29.03.2019 17:40        
Руски език (ИУЧ) 13.05.2019 15:20 13.05.2019 16:00        
ИТ 29.05.2019 15:20 29.05.2019 16:00        
Руски език (ИУЧ) 11.03.2019 15:20 11.03.2019 16:00        
История и цивилизация 31.05.2019 14:20 31.05.2019 15:00        
Английски ез. (ИУЧ) 25.03.2019 17:45 25.03.2019 18:10        
История и цивилизация 29.03.2019 14:20 29.03.2019 15:00        
Физика и астрономия 07.05.2019 14:20 07.05.2019 15:00        
БЕЛ 18.04.2019 17:10 18.04.2019 17:50        
Руски език 15.05.2019 16:10 15.05.2019 16:50        
БЕЛ 20.02.2019 14:20 20.02.2019 14:50        
Руски език 13.03.2019 16:10 13.03.2019 16:50        
Математика 18.03.2019 15:20 18.03.2019 16:00        
Английски ез. (ИУЧ) 29.05.2019 17:45 29.05.2019 18:10        
ИТ 30.05.2019 12:30 30.05.2019 13:10        
Математика 19.03.2019 11:00 19.03.2019 11:40        
ИТ 26.02.2019 10:10 26.02.2019 10:50        
Математика 18.02.2019 11:45 18.02.2019 12:25        
ИТ 04.06.2019 10:10 04.06.2019 10:50        
Английски ез. 15.03.2019 08:20 15.03.2019 09:00        
ИТ 26.02.2019 10:10 26.02.2019 10:50        
БЕЛ 20.04.2019 11:00 20.04.2019 11:40        
Английски ез. 25.02.2019 08:20 25.02.2019 09:00        
Математика 22.04.2019 11:45 22.04.2019 12:25        
ИТ 04.06.2019 10:10 04.06.2019 10:50        
БЕЛ 22.03.2019 11:00 22.03.2019 11:40        
ИТ 26.02.2019 08:20 26.02.2019 09:00        
ИТ 04.06.2019 08:20 04.06.2019 09:00        
Математика 22.04.2019 11:00 22.04.2019 11:40        
ИТ 26.02.2019 08:20 26.02.2019 09:00        
Математика 19.03.2019 07:30 19.03.2019 08:10        
Математика 18.02.2019 11:00 18.02.2019 11:40        
ИТ 04.06.2019 08:20 04.06.2019 09:00        
ИТ 26.02.2019 11:00 26.02.2019 11:40        
Математика 22.04.2019 10:10 22.04.2019 10:50        
ИТ 04.06.2019 11:00 04.06.2019 11:40        
Математика 19.03.2019 10:10 19.03.2019 10:50        
БЕЛ 17.04.2019 11:00 17.04.2019 11:40        
ИТ 26.02.2019 11:00 26.02.2019 11:40        
Математика 18.02.2019 10:10 18.02.2019 10:50        
БЕЛ 20.03.2019 11:00 20.03.2019 11:40        
Руски език 15.03.2019 07:30 15.03.2019 11:00        
Математика 19.03.2019 10:10 19.03.2019 10:50        
ИТ 04.06.2019 11:45 04.06.2019 12:25        
Математика 18.02.2019 10:10 18.02.2019 10:50        
БЕЛ 13.05.2019 13:30 13.05.2019 14:10        
ИТ 26.02.2019 11:45 26.02.2019 12:25        
Френски език (ИУЧ) 08.05.2019 11:40 08.05.2019 12:20        
БЕЛ 25.03.2019 13:30 25.03.2019 14:10        
Френски език 16.05.2019 08:20 16.05.2019 09:00        
Френски език (ИУЧ) 20.03.2019 11:40 20.03.2019 12:20        
БЕЛ 25.02.2019 13:30 25.02.2019 14:10        
Френски език 18.04.2019 08:20 18.04.2019 09:00        
Руски език (ИУЧ) 12.04.2019 11:00 12.04.2019 11:40        
Френски език 21.03.2019 08:20 21.03.2019 09:00        
ИТ 04.06.2019 11:45 04.06.2019 12:25        
Руски език (ИУЧ) 22.03.2019 11:00 22.03.2019 11:40        
Френски език 21.02.2019 08:20 21.02.2019 09:00        
Математика 22.04.2019 10:10 22.04.2019 10:50        
ИТ 26.02.2019 11:45 26.02.2019 12:25        
Химия и ООС 26.02.2019 13:30 26.02.2019 14:10        
Английски ез. 22.03.2019 13:30 22.03.2019 14:10        
Руски език 15.05.2019 13:30 15.05.2019 14:10        
Биология и ЗО 20.02.2019 15:20 20.02.2019 16:00        
Руски език 20.03.2019 13:30 20.03.2019 14:10        
История и цивилизация 21.02.2019 17:00 21.02.2019 17:40        
Руски език (ИУЧ) 19.02.2019 14:20 19.02.2019 15:00        
БЕЛ 19.04.2019 15:20 19.04.2019 16:00        
География и иконом. 06.03.2019 17:45 06.03.2019 18:25        
ИТ 07.06.2019 14:20 07.06.2019 15:00        
БЕЛ 07.03.2019 15:20 07.03.2019 16:00        
ИТ 07.06.2019 14:20 07.06.2019 15:00        
Биология и ЗО 05.03.2019 15:20 05.03.2019 16:00        
Английски ез. (ИУЧ) 19.04.2019 15:20 19.04.2019 16:00        
БЕЛ 13.06.2019 16:10 13.06.2019 16:50        
Физика и астрономия 09.04.2019 18:30 09.04.2019 19:10        
БЕЛ 18.04.2019 16:10 18.04.2019 16:50        
География и иконом. 06.03.2019 17:00 06.03.2019 17:40        
ИТ 07.06.2019 15:20 07.06.2019 16:00        
ИТ 07.06.2019 15:20 07.06.2019 16:00        
Химия и ООС 26.02.2019 14:20 26.02.2019 15:00        
Физика и астрономия 28.05.2019 18:30 28.05.2019 19:10        
Биология и ЗО 20.02.2019 14:10 20.02.2019 14:50        
География и иконом. 06.03.2019 16:10 06.03.2019 16:50        
ИТ 06.06.2019 16:10 06.06.2019 16:50        
ИТ 06.06.2019 16:10 06.06.2019 16:50        
БЕЛ 13.06.2019 16:10 13.06.2019 16:50        
Химия и ООС 26.02.2019 15:20 26.02.2019 16:00        
Биология и ЗО 05.03.2019 17:00 05.03.2019 17:40        
БЕЛ 18.04.2019 16:10 18.04.2019 16:50        
БЕЛ 07.03.2019 17:45 07.03.2019 18:25        
География и иконом. 06.03.2019 18:30 06.03.2019 19:10        
ИТ 06.06.2019 17:00 06.06.2019 17:40        
БЕЛ 19.04.2019 17:45 19.04.2019 18:25        
ИТ 06.06.2019 17:00 06.06.2019 17:40        
БЕЛ 14.02.2019 17:45 14.02.2019 18:25        
Химия и ООС 26.02.2019 16:10 26.02.2019 16:50        
Английски ез. 12.03.2019 13:30 12.03.2019 14:10        
Руски език 27.03.2019 14:20 27.03.2019 15:00        
Първи ЧЕ 10а 20.02.2019 11:45 20.02.2019 12:25        
Химия и ООС (ЗИП) 10а 25.03.2019 13:30 22.03.2019 13:10        
Химия и ООС 10а 08.03.2019 16:10 08.03.2019 16:50        
Математика 10а 18.03.2019 11:45 18.03.2019 12:25        
География и иконом. 10а 11.03.2019 11:00 11.03.2019 11:40        
Втори ЧЕ 10а 21.03.2019 11:10 21.03.2019 11:50        
Немски език (СИП) 10б 12.03.2019 08:20 12.03.2019 09:00        
География и иконом. 10б 06.03.2019 10:10 06.03.2019 10:50        
Химия и ООС 10б 08.03.2019 11:45 08.03.2019 12:25        
Немски език (СИП) 10б 19.02.2019 08:20 19.02.2019 09:00        
Математика 10б 18.03.2019 11:00 18.03.2019 11:40        
Химия и ООС (ЗИП) 10б 25.02.2019 13:30 25.02.2019 14:10        
Математика 10в 18.03.2019 12:30 18.03.2019 13:10        
География и иконом. 10в 11.03.2019 10:10 11.03.2019 10:50        
БЕЛ 10в 26.02.2019 12:30 26.02.2019 13:10        
Биология и ЗО 10в 25.02.2019 08:20 25.02.2019 09:00        
БЕЛ 10в 22.02.2019 14:20 22.02.2019 15:00        
Химия и ООС (ЗИП) 10в 22.02.2019 12:30 22.02.2019 13:10        
Химия и ООС 10в 08.03.2019 10:10 08.03.2019 10:50        
БЕЛ 10г 25.02.2019 12:30 25.02.2019 13:15        
Химия и ООС (ЗИП) 10г 22.03.2019 12:30 22.03.2019 13:10        
Първи ЧЕ 10г 20.03.2019 08:20 20.03.2019 09:00        
БЕЛ 10г 21.02.2019 09:20 21.02.2019 10:50        
Химия и ООС 10г 08.03.2019 08:20 08.03.2019 09:00        
Биология и ЗО 10г 25.02.2019 10:10 25.02.2019 10:50        
География и иконом. 10г 06.03.2019 09:20 06.03.2019 10:00        
Първи ЧЕ 10г 26.04.2019 09:20 26.04.2019 10:00        
Химия и ООС 10д 08.03.2019 11:00 08.03.2019 11:40        
Биология и ЗО 10д 25.02.2019 07:30 25.02.2019 08:10        
Първи ЧЕ 10д 15.04.2019 11:45 15.04.2019 12:25        
География и иконом. 10д 06.03.2019 07:30 06.03.2019 08:10        
БЕЛ 10д 21.02.2019 11:45 21.02.2019 12:25        
Математика 10д 18.03.2019 09:20 18.03.2019 10:00        
Химия и ООС (ЗИП) 10д 22.03.2019 12:30 22.03.2019 13:10        
БЕЛ 10д 01.03.2019 10:10 01.03.2019 10:50        
Математика 10д 28.02.2019 11:00 28.02.2019 11:40        
Физика и астрономия 11а 11.03.2019 09:20 11.03.2019 10:00        
БЕЛ 11а 15.02.2019 08:20 15.02.2019 09:00        
Втори ЧЕ 11а 19.04.2019 10:10 19.04.2019 10:50        
Първи ЧЕ (ЗИП /ПП) 11а 18.02.2019 11:00 18.02.2019 11:40        
Втори ЧЕ 11а 15.03.2019 10:10 15.03.2019 10:50        
Френски език (ЗИП) 11а 23.04.2019 11:00 23.04.2019 11:40        
География и иконом. 11а 21.02.2019 07:30 21.02.2019 08:10        
Първи ЧЕ (ЗИП /ПП) 11а 18.02.2019 10:10 18.02.2019 10:50        
Немски език (ЗИП) 11а 19.02.2019 11:00 19.02.2019 12:20        
Физика и астрономия 11а 13.05.2019 09:20 13.05.2019 10:00        
Френски език (ЗИП) 11б 23.04.2019 11:00 23.04.2019 11:40        
БЕЛ 11б 15.02.2019 10:10 15.02.2019 10:50        
География и иконом. 11б 21.02.2019 08:20 21.02.2019 09:00        
Физика и астрономия 11б 13.05.2019 09:20 13.05.2019 10:00        
Руски език (ЗИП) 11б 13.06.2019 12:30 13.06.2019 13:10        
Първи ЧЕ 11б 12.03.2019 09:20 12.03.2019 10:00        
Физика и астрономия 11б 11.03.2019 08:20 11.03.2019 09:00        
Руски език (ЗИП) 11б 26.03.2019 11:00 26.03.2019 11:40        
Първи ЧЕ 11б 19.02.2019 09:20 19.02.2019 10:00        
Френски език (ЗИП) 11в 23.04.2019 11:00 23.04.2019 11:40        
География и иконом. 11в 21.02.2019 10:10 21.02.2019 10:50        
Физика и астрономия 11в 13.05.2019 08:20 13.05.2019 09:00        
Руски език (ЗИП) 11в 13.06.2019 12:30 13.06.2019 13:10        
Немски език (ЗИП) 11в 19.02.2019 11:00 19.02.2019 11:40        
Физика и астрономия 11в 11.03.2019 08:20 11.03.2019 09:00        
Руски език (ЗИП) 11в 26.03.2019 11:00 26.03.2019 11:40        
Физика и астрономия 11г 13.05.2019 11:00 13.05.2019 11:40        
Немски език (ЗИП) 11г 14.05.2019 11:00 14.05.2019 11:40        
Руски език (ЗИП) 11г 13.06.2019 12:30 13.06.2019 13:10        
Физика и астрономия 11г 11.03.2019 11:00 11.03.2019 11:40        
Руски език (ЗИП) 11г 26.03.2019 11:00 26.03.2019 11:40        
Немски език (ЗИП) 11г 19.02.2019 11:00 19.02.2019 11:40        
Първи ЧЕ 11г 26.04.2019 10:10 26.04.2019 10:50        
География и иконом. 11г 21.02.2019 11:00 21.02.2019 11:40        
Първи ЧЕ 11г 21.03.2019 11:45 21.03.2019 12:25        
БЕЛ 12а 23.04.2019 09:20 23.04.2019 10:00        
БЕЛ 12а 19.02.2019 09:20 19.02.2019 10:00        
Втори ЧЕ 12а 29.03.2019 11:45 29.03.2019 12:25        
Втори ЧЕ 12а 27.02.2019 11:45 27.02.2019 12:25        
История и цивилизация 12а 24.04.2019 09:20 24.04.2019 10:00        
История и цивилизация 12а 20.03.2019 09:20 20.03.2019 10:00        
Първи ЧЕ (ЗИП /ПП) 12а 25.02.2019 09:20 25.02.2019 10:00        
Руски език (ЗИП) 12б 17.04.2019 11:45 17.04.2019 12:25        
Руски език (ЗИП) 12б 29.03.2019 12:30 29.03.2019 13:10        
История и цивилизация 12б 24.04.2019 07:30 24.04.2019 08:10        
История и цивилизация 12б 20.03.2019 07:30 20.03.2019 08:10        
Първи ЧЕ 12б 21.03.2019 11:00 21.03.2019 11:40        
БЕЛ 12б 23.04.2019 11:00 23.04.2019 11:40        
Втори ЧЕ (ЗИП /ПП) 12б 05.03.2019 09:20 05.03.2019 10:00        
Първи ЧЕ 12б 27.02.2019 11:00 27.02.2019 11:40        
БЕЛ 12б 19.02.2019 11:00 19.02.2019 11:40        
История и цивилизация 12в 20.03.2019 08:20 20.03.2019 09:00        
Физика и астрономия 12в 21.03.2019 12:25 21.03.2019 13:10        
БЕЛ 12в 23.04.2019 08:20 23.04.2019 09:00        
История и цивилизация (ЗИП) 12в 28.03.2019 07:30 28.03.2019 08:10        
БЕЛ 12в 19.02.2019 08:20 19.02.2019 09:00        
История и цивилизация (ЗИП) 12в 28.02.2019 07:30 28.02.2019 08:10        
Руски език (ЗИП) 12в 17.04.2019 11:45 17.04.2019 12:25        
История и цивилизация 12в 24.04.2019 08:20 24.04.2019 09:00        
Руски език (ЗИП) 12в 13.03.2019 11:45 13.03.2019 12:25        
История и цивилизация (ЗИП) 12г 28.02.2019 07:30 28.02.2019 08:10        
История и цивилизация 12г 24.04.2019 11:00 24.04.2019 11:40        
БЕЛ 12г 23.04.2019 07:30 23.04.2019 08:10        
История и цивилизация 12г 20.03.2019 11:00 20.03.2019 11:40        
БЕЛ 12г 19.02.2019 07:30 19.02.2019 08:10        
Физика и астрономия 12г 21.03.2019 11:45 21.03.2019 12:25        
Втори ЧЕ 12г 05.03.2019 11:00 05.03.2019 11:40        
Руски език (ЗИП) 12г 17.04.2019 11:45 17.04.2019 12:25        
Първи ЧЕ 12г 13.03.2019 09:20 13.03.2019 10:00        
Руски език (ЗИП) 12г 13.03.2019 11:45 13.03.2019 12:25        
История и цивилизация (ЗИП) 12г 28.03.2019 07:30 28.03.2019 08:10