График на контролни и класни работи
за I срок на учебната 2017-2018 г.
Учител Предмет Вид подготовка Клас Контролна работа - I дата Контролна работа - II дата Класна работа Група
Петя Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 5 а 04.10.2017 г. 21.11.2017 г.   не се дели
Петя Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 5 б 04.10.2017 г. 22.11.2017 г.   II група
Росица Милчева Английски език ЗП/ЗУЧ 5 б 06.10.2017 г. 30.11.2017 г. 10.01.2018 г. I група
Биляна Илиева Английски език ЗП/ЗУЧ 6 а, б 17.11.2017 г. 17.01.2018 г.   II група
Петя Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 6 б 03.10.2017 г. 22.11.2017 г.   I група
Росица Милчева Английски език ЗП/ЗУЧ 6 б 06.10.2017 г. 30.11.2017 г. 10.01.2018 г. I група
Петя Димитрова Английски език ЗП/ЗУЧ 7 а 04.10.2017 г. 22.11.2017 г.   II група
Росица Милчева Английски език ЗП/ЗУЧ 7 а 06.10.2017 г. 30.11.2017 г. 10.01.2018 г. I група
Магдалена Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 7 б 09.10.2017 г. 14.12.2017 г. 11.01.2018 г. I група
Росица Милчева Английски език ЗП/ЗУЧ 7 б 06.10.2017 г. 30.11.2017 г. 10.01.2018 г. II група
Десислава Бойчева Английски език ЗП/ЗУЧ 8 а 19.10.2017 г. 08.12.2017 г. 19.01.2018 г. не се дели
Виктория Белева Английски език ЗП/ЗУЧ 9 а 05.10.2017 г. 07.12.2017 г. 11.01.2018 г. II група
Веселка Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 а 06.10.2017 г. 24.11.2017 г. 12.01.2018 г. I група
Веселина Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 б 19.10.2017 г. 23.11.2017 г. 14.12.2017 г. не се дели
Магдалена Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 в 09.10.2017 г. 14.12.2017 г. 11.01.2018 г. не се дели
Веселка Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 г 06.10.2017 г. 24.11.2017 г. 12.01.2018 г. не се дели
Веселка Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 9 д 05.10.2017 г. 23.11.2017 г. 16.01.2018 г. не се дели
Веселина Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 а 03.10.2017 г. 14.11.2017 г. 18.12.2017 г. не се дели
Магдалена Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 б 05.10.2017 г. 11.12.2017 г. 08.01.2018 г. не се дели
Магдалена Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 10 в 05.10.2017 г. 12.12.2017 г. 09.01.2018 г. I група
Росица Милчева Английски език ЗП/ЗУЧ 10 в 06.10.2017 г. 30.11.2017 г. 09.01.2017 г. II група
Росица Милчева Английски език ЗП/ЗУЧ 10 г 06.10.2017 г. 30.11.2017 г. 09.01.2018 г. не се дели
Виктория Белева Английски език ЗП/ЗУЧ 11 а 06.11.2017 г. 04.12.2017 г. 15.01.2018 г. не се дели
Веселка Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 11 а 11.10.2017 г. 20.12.2017 г.   не се дели
Румена Господинова Английски език ЗП/ЗУЧ 11 б, г 27.09.2017 г. 25.10.2017 г. 13.12.2017 г. не се дели
Веселина Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 11 в 20.10.2017 г. 17.11.2017 г. 15.12.2017 г. не се дели
Виктория Белева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 а 07.11.2017 г. 05.12.2017 г. 16.01.2018 г. не се дели
Веселка Тодорова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 а 11.10.2017 г. 20.12.2017 г.   не се дели
Магдалена Бешкова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 б 02.10.2017 г. 15.12.2017 г. 12.01.2018 г. II група
Биляна Илиева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 б 02.10.2017 г. 08.12.2017 г. 12.01.2017 г. I група
Румена Господинова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 в, г 25.09.2017 г. 23.10.2017 г. 11.12.2017 г. не се дели
Виктория Белева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 д 07.11.2017 г. 05.12.2017 г. 16.01.2018 г. не се дели
Биляна Илиева Английски език ЗП/ЗУЧ 12 д, е 20.11.2017 г. 18.12.2017 г.   не се дели
Веселина Николова Английски език ЗП/ЗУЧ 12 е 13.10.2017 г. 17.11.2017 г. 15.12.2017 г. не се дели
Снежана Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 а 19.10.2017 г. 23.11.2017 г. 20.12.2017 г. не се дели
Снежана Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 б 19.10.2017 г. 23.11.2017 г. 20.12.2017 г. не се дели
Снежана Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 в 19.10.2017 г. 23.11.2017 г. 20.12.2017 г. не се дели
Йорданка Цанкова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 5 г, д 26.09.2017 г. 28.11.2017 г. 11.01.2018 г. не се дели
Розета Василева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 6 а 02.10.2017 г. 08.11.2017 г. 08.12.2017 г. не се дели
Розета Василева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 6 б 02.10.2017 г. 08.11.2017 г. 08.12.2017 г. не се дели
Анка Георгиева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 6 в, г 27.10.2017 г. 07.12.2017 г. 15.12.2017 г. не се дели
Албена Хубенова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 7 а, б 9/26/0017 10.11.2017 г. 15.12.2017 г. не се дели
Росица Гойчева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 7 в, г 27.10.2017 г. 06.12.2017 г. 15.12.2017 г. не се дели
Снежана Данова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 7 д 20.10.2017 г. 24.11.2017 г. 12.01.2018 г. не се дели
Галина Гиндянова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 8 а 29.09.2017 г. 17.11.2017 г. 05.01.2018 г. не се дели
Йорданка Цанкова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 8 б, в 28.09.2017 г. 08.12.2017 г. 12.01.2018 г. не се дели
Владимир Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 а 05.10.2017 г. 08.01.2018 г. 14.12.2017 г. не се дели
Владимир Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 б 05.10.2017 г. 08.01.2018 г. 14.12.2017 г. не се дели
Владимир Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 в 05.10.2017 г. 08.01.2018 г. 14.12.2017 г. не се дели
Албена Хубенова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 9 г, д 05.10.2017 г. 13.11.2017 г. 14.12.2017 г. не се дели
Росица Гойчева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 10 а, б 23.11.2017 г. 18.01.2018 г. 14.12.2017 г. не се дели
Владимир Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 10 в 29.09.2017 г. 09.01.2018 г. 15.12.2017 г. не се дели
Владимир Дачев БЕЛ ЗП/ЗУЧ 10 г 29.09.2017 г. 09.01.2018 г. 15.12.2017 г. не се дели
Силвия Маринова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 11 а, в 04.10.2017 г. 15.11.2017 г. 12.12.2017 г. не се дели
Силвия Маринова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 11 б, г 04.10.2017 г. 15.11.2017 г. 11.12.2017 г. не се дели
Анка Георгиева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 а 23.11.2017 г. 18.01.2018 г. 14.12.2017 г. не се дели
Галина Гиндянова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 б 05.10.2017 г. 30.11.2017 г. 14.12.2017 г. не се дели
Галина Гиндянова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 в 05.10.2017 г. 30.11.2017 г. 14.12.2017 г. не се дели
Галина Гиндянова БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 г 05.10.2017 г. 30.11.2017 г. 14.12.2017 г. не се дели
Анка Георгиева БЕЛ ЗП/ЗУЧ 12 д 23.11.2017 г. 18.01.2018 г. 13.12.2017 г. не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 9 а 22.11.2017 г.     не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 9 б 22.11.2017 г.     не се дели
Милена Скопакова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 9 в, г, д 02.10.2017 г. 24.11.2017 г.   не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 а 01.12.2017 г.     не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 б 01.12.2017 г.     не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 в 01.12.2017 г.     не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 10 г 01.12.2017 г.     не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 11 а 12.12.2017 г.     не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 11 б 12.12.2017 г.     не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗП/ЗУЧ 11 в 12.12.2017 г.     не се дели
Татяна Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 5 а, б, в, г, д 28.09.2017 г. 21.12.2017 г.   не се дели
Татяна Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 6 а, б, в 04.10.2017 г. 10.01.2018 г.   не се дели
Добромир Коцев География и икономика ЗП/ЗУЧ 6 г, д 14.12.2017 г.     не се дели
Добромир Коцев География и икономика ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 27.11.2017 г.     не се дели
Татяна Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 9 а 09.10.2017 г. 08.01.2018 г.   не се дели
Павлина Антонова География и икономика ЗП/ЗУЧ 9 б, в, г, д 08.01.2018 г.     не се дели
Павлина Антонова География и икономика ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 21.11.2017 г.     не се дели
Татяна Стефанова География и икономика ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г 29.09.2017 г. 24.11.2017 г.   не се дели
Павлина Антонова География и икономика ЗП/ЗУЧ 12 а, б, в, г 29.11.2017 г.     не се дели
Галя Ганева Информатика ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в, г, д 08.11.2017 г. 17.01.2017 г.   I група
Милена Кантева Информатика ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в, г, д 08.11.2017 г. 17.01.2018 г.   II група
Милена Кантева Информатика ЗП/ЗУЧ 10 а, б 02.10.2017 г.     I група
Милена Кантева Информатика ЗП/ЗУЧ 10 а, б 06.10.2017 г.     II група
Милена Кантева Информатика ЗП/ЗУЧ 10 в, г 05.10.2017 г.     I група
Милена Кантева Информатика ЗП/ЗУЧ 10 в, г 02.10.2017 г.     II група
Галя Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 6 а, б, в, д 03.10.2017 г. 19.12.2017 г.   I група
Галя Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 6 г 02.10.2017 г. 16.10.2017 г.   I група
Галя Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 а, б 04.10.2017 г. 13.12.2017 г.   I група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 а, б 04.10.2017 г. 13.12.2017 г.   II група
Галя Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 в, г, д 05.10.2017 г. 14.12.2017 г.   I група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 7 в, г, д 05.10.2017 г. 14.12.2017 г.   II група
Милена Кантева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 8 а, б, в, г 03.10.2017 г.     I група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 8 а, б, в, г 03.10.2017 г.     II група
Галя Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 9 а 03.10.2017 г. 18.12.2017 г.   I група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 9 а 03.10.2017 г. 18.12.2017 г.   II група
Милена Кантева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в, г, д 06.10.2017 г. 22.12.2017 г.   I група
Галя Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 9 б, в, г, д 04.10.2017 г. 20.12.2017 г.   II група
Галя Ганева Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 9 б, в, г, д 06.11.2017 г. 23.12.2017 г.   II група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 10 а, б 06.10.2017 г.     I група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 02.10.2017 г.     II група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗП/ЗУЧ 10 в, г 05.10.2017 г.     I група
Невена Ганчева Испански език ЗП/ЗУЧ 8 в 20.12.2017 г.   15.01.2018 г. не се дели
Добромир Коцев История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 5 а, б, в, г, д 24.11.2017 г.     не се дели
Марияна Янкова История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 6 а, б, в, г, д 26.09.2017 г. 30.01.2017 г.   не се дели
Георги Симеонов История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 21.11.2017 г. 12.12.2017 г.   не се дели
Марияна Янкова История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 9 а, б 04.10.2017 г. 10.01.2018 г.   не се дели
Георги Симеонов История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 9 в, г, д 15.11.2017 г. 13.12.2017 г.   не се дели
Виктория Белева История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 10 а 06.11.2017 г. 04.12.2017 г.   не се дели
Марияна Янкова История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г 26.10.2017 г. 27.11.2017 г.   не се дели
Георги Симеонов История и цивилизация ЗП/ЗУЧ 12 а, б, в, г 06.11.2017 г. 27.12.2017 г.   не се дели
Татяна Кръстанова Математика ЗП/ЗУЧ 5 г, д 29.09.2017 г. 03.11.2017 г. 15.12.2017 г. не се дели
Татяна Кръстанова Математика ЗП/ЗУЧ 6 а, б, г 02.10.2017 г. 01.11.2017 г. 14.12.2017 г. не се дели
Боянка Янкова Математика ЗП/ЗУЧ 6 в, д 02.10.2017 г. 26.10.2017 г. 15.01.2018 г. не се дели
Севдалина Миланова Математика ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 02.10.2017 г. 20.11.2017 г. 11.12.2017 г. не се дели
Катя Димитрова Математика ЗП/ЗУЧ 8 а, б, в, г 20.10.2017 г. 24.11.2017 г. 22.01.2018 г. не се дели
Боянка Янкова Математика ЗП/ЗУЧ 9 а, б, в 02.10.2017 г. 23.10.2017 г. 15.01.2018 г. не се дели
Катя Димитрова Математика ЗП/ЗУЧ 9 г 29.09.2017 г. 04.12.2017 г. 24.01.2018 г. не се дели
Надежда Георгиева Математика ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 03.10.2017 г. 27.10.2017 г. 12.01.2018 г. не се дели
Надежда Георгиева Математика ЗП/ЗУЧ 11 а, в 12.10.2017 г. 16.11.2017 г. 11.01.2018 г. не се дели
Катя Димитрова Математика ЗП/ЗУЧ 11 б, г 10.10.2017 г. 07.12.2017 г. 09.01.2018 г. не се дели
Радка Ковачева Математика ЗП/ЗУЧ 12 а, б, в, г 17.10.2017 г. 23.11.2017 г. 19.12.2017 г. не се дели
Радка Ковачева Математика ЗП/ЗУЧ 12 д, е 16.10.2017 г. 20.11.2017 г. 18.12.2017 г. не се дели
Наталия Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 5 в 02.10.2017 г. 16.11.2017 г. 16.01.2018 г. не се дели
Наталия Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 6 в 02.10.2017 г. 15.11.2017 г. 11.01.2018 г. не се дели
Наталия Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 7 в 28.09.2017 г. 15.11.2017 г. 15.01.2018 г. не се дели
Христина Кунчева Немски език ЗП/ЗУЧ 8 б 16.10.2017 г. 20.11.2017 г. 18.12.2017 г. не се дели
Елица Кюлян Немски език ЗП/ЗУЧ 9 б 04.10.2017 г. 08.11.2017 г. 19.11.2017 г. не се дели
Наталия Стоянова Немски език ЗП/ЗУЧ 10 б 03.10.2017 г. 21.11.2017 г. 18.01.2018 г. не се дели
Илианка Димитрова Немски език ЗП/ЗУЧ 11 б 10.10.2017 г. 14.11.2017 г. 19.12.2017 г. не се дели
Елица Кюлян Немски език ЗП/ЗУЧ 12 б 27.09.2017 г. 07.11.2017 г. 19.12.2017 г. не се дели
Мавлюха Станчева Руски език ЗП/ЗУЧ 5 д 20.10.2017 г. 13.12.2017 г. 15.01.2018 г. не се дели
Надя Павлова Руски език ЗП/ЗУЧ 6 д 23.10.2017 г. 07.12.2017 г.   не се дели
Мавлюха Станчева Руски език ЗП/ЗУЧ 7 д 05.10.2017 г. 08.11.2017 г. 14.12.2017 г. не се дели
Альона Панайотова Руски език ЗП/ЗУЧ 9 а 26.10.2017 г. 30.11.2017 г. 10.01.2017 г. I група
Веселина Йосифова Руски език ЗП/ЗУЧ 9 а 09.11.2017 г. 09.11.2017 г. 12.12.2017 г. II група
Веселина Йосифова Руски език ЗП/ЗУЧ 9 д 02.10.2017 г. 17.11.2017 г. 08.01.2018 г. не се дели
Алла Димитрова Руски език ЗП/ЗУЧ 11 а 28.09.2017 г. 14.11.2017 г. 16.01.2018 г. не се дели
Алла Димитрова Руски език ЗП/ЗУЧ 12 а 02.10.2017 г. 20.11.2017 г. 15.01.2018 г. I група
Алла Димитрова Руски език ЗП/ЗУЧ 12 е 04.10.2017 г. 22.11.2017 г. 17.01.2018 г. не се дели
Румяна Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в, г, д 11.09.2017 г. 12.03.2018 г.   не се дели
Румяна Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 9 а, б 06.10.2017 г. 15.12.2018 г.   не се дели
Румяна Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 9 в, г, д 28.09.2017 г. 14.12.2018 г.   не се дели
Стефка Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 17.11.2017 г. 16.01.2018 г.   не се дели
Стефка Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г 04.12.2017 г. 22.01.2018 г.   не се дели
Стефка Георгиева Физика и астрономия ЗП/ЗУЧ 12 а, б, в, г 04.10.2017 г. 17.01.2018 г.   не се дели
Детелина Иванова Френски език ЗП/ЗУЧ 5 г 05.10.2017 г. 23.12.2017 г. 11.01.2018 г. не се дели
Детелина Иванова Френски език ЗП/ЗУЧ 6 г 05.10.2017 г. 23.11.2017 г. 11.01.2018 г. не се дели
Силвия Мирчева Френски език ЗП/ЗУЧ 7 г 26.10.2017 г. 11.01.2018 г. 14.12.2017 г. не се дели
Лидия Спасова Френски език ЗП/ЗУЧ 9 г 27.09.2017 г. 25.10.2017 г. 13.12.2017 г. не се дели
Лидия Спасова Френски език ЗП/ЗУЧ 10 г 27.09.2017 г. 25.10.2017 г. 13.12.2017 г. не се дели
Лидия Спасова Френски език ЗП/ЗУЧ 11 г 26.09.2017 г. 24.10.2017 г. 12.12.2017 г. не се дели
Силвия Мирчева Френски език ЗП/ЗУЧ 12 г 26.10.2017 г. 11.01.2018 г. 14.12.2017 г. не се дели
Орлин Антонов Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 7 а, б, в 29.10.2017 г.     не се дели
Анка Билчева Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 7 г, д 28.11.2017 г.     не се дели
Анка Билчева Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 9 а, б 21.11.2017 г.     не се дели
Анка Билчева Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 9 в, г, д 20.11.2017 г.     не се дели
Орлин Антонов Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 10 а, б, в, г 28.10.2017 г.     не се дели
Анка Билчева Химия и опазване на околната среда ЗП/ЗУЧ 11 а, б, в, г 29.11.2017 г.     не се дели
Милена Скопакова Човекът и природата ЗП/ЗУЧ 5 а, б, в, г, д 29.11.2017 г. 10.01.2018 г.   не се дели
Румена Господинова Английски език ЗИП/ИУЧ 6 д 03.10.2017 г. 19.12.2017 г.   не се дели
Величка Сидова Биология и здравно образование ЗИП/ИУЧ 12 б 24.11.2017 г. 05.12.2017 г.   не се дели
Милена Скопакова Биология и здравно образование ЗИП/ИУЧ 12 в, г 26.09.2017 г. 31.10.2017 г.   I група
Павлина Антонова География и икономика ЗИП/ИУЧ 10 б, в, г 13.11.2017 г.     не се дели
Павлина Антонова География и икономика ЗИП/ИУЧ 12 а, б, в, г 19.10.2017 г. 11.01.2018 г.   не се дели
Добромир Коцев География и икономика ЗИП/ИУЧ 12 д, е 20.12.2017 г.     I група
Галя Ганева Информационни технологии ЗИП/ИУЧ 11 б, г 06.10.2017 г. 23.12.2017 г.   I група
Десислава Реданска Информационни технологии ЗИП/ИУЧ 12 а, б, в, г 26.09.2017 г. 28.11.2017 г.   не се дели
Невена Ганчева Испански език ЗИП/ИУЧ 11 б, г 16.01.2018 г.     не се дели
Красимир Манджуков Испански език ЗИП/ИУЧ 11 г 25.10.2017 г.     не се дели
Красимир Манджуков Испански език ЗИП/ИУЧ 12 а 25.10.2017 г.     I група
Красимир Манджуков Испански език ЗИП/ИУЧ 12 д 26.10.2017 г.     не се дели
Марияна Янкова История и цивилизация ЗИП/ИУЧ 11 в, г 19.01.2018 г.     не се дели
Георги Симеонов История и цивилизация ЗИП/ИУЧ 12 а, б, в, г 09.11.2017 г. 29.11.2017 г.   не се дели
Георги Симеонов История и цивилизация ЗИП/ИУЧ 12 д 30.10.2017 г. 27.11.2017 г.   не се дели
Георги Симеонов История и цивилизация ЗИП/ИУЧ 12 д 30.10.2017 г. 27.11.2017 г.   не се дели
Радка Ковачева Математика ЗИП/ИУЧ 12 а, б, в, г 24.10.2017 г. 28.11.2017 г. 12.12.2017 г. не се дели
Радка Ковачева Математика ЗИП/ИУЧ 12 д, е 23.10.2017 г. 20.11.2017 г. 18.12.2017 г. не се дели
Елица Кюлян Немски език ЗИП/ИУЧ 11 а, в, г 17.10.2017 г. 22.11.2017 г.   I група
Елица Кюлян Немски език ЗИП/ИУЧ 12 а, в, г 29.09.2017 г. 08.11.2017 г.   I група
Елица Кюлян Немски език ЗИП/ИУЧ 12 д, е 29.09.2017 г. 08.11.2017 г.   I група
Надя Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 5 а 27.10.2017 г. 12.12.2017 г.   не се дели
Надя Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 5 б 24.10.2017 г. 12.12.2017 г.   не се дели
Надя Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 5 в 27.10.2017 г. 13.12.2017 г.   не се дели
Надя Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 5 г 27.10.2017 г. 14.12.2017 г.   не се дели
Веселина Йосифова Руски език ЗИП/ИУЧ 6 а, б 28.09.2017 г. 16.11.2017 г. 11.01.2018 г. не се дели
Надя Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 6 в, г 20.11.2017 г. 10.01.2018 г.   не се дели
Веселина Йосифова Руски език ЗИП/ИУЧ 7 а, б 28.09.2017 г. 24.11.2017 г. 12.01.2018 г. не се дели
Надя Павлова Руски език ЗИП/ИУЧ 7 в 14.11.2017 г. 08.01.2018 г.   не се дели
Алла Димитрова Руски език ЗИП/ИУЧ 11 б 26.10.2017 г. 14.12.2017 г. 18.01.2018 г. I група
Алла Димитрова Руски език ЗИП/ИУЧ 12 б 25.10.2017 г. 29.11.2017 г. 20.12.2017 г. I група