ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧ. 2018/2019 г.
Контролна работа Клас Начало Край Класна работа Клас Начало Край
Български език и литература 01.10.2018 14:05 01.10.2018 14:45 Български език и литература 08.01.2019 09:20 08.01.2019 10:00
Математика 02.10.2018 15:10 02.10.2018 15:50 Мататематика 14.12.2018 10:10 14.12.2018 10:50
Български език и литература 24.10.2018 12:40 24.10.2018 13:20 Български език и литература 11.12.2018 09:20 11.12.2018 10:50
Човекът и природата 02.10.2018 08:20 02.10.2018 09:00 Мататематика 14.12.2018 07:30 14.12.2018 08:10
Човекът и обществото 21.09.2018 11:00 21.09.2018 11:40 Български език и литература 11.12.2018 07:30 11.12.2018 08:10
Математика 25.09.2018 11:00 25.09.2018 11:40 Мататематика 14.12.2018 11:45 14.12.2018 12:25
Български език и литература 27.09.2018 11:00 27.09.2018 11:40 Български език и литература 08.01.2019 07:30 08.01.2019 08:10
Френски език 05.10.2018 11:00 05.10.2018 11:40 Мататематика 14.12.2018 09:20 14.12.2018 10:00
Човекът и обществото 03.10.2018 14:20 03.10.2018 15:00 Френски език 17.12.2018 09:20 17.12.2018 10:00
Български език и литература 04.10.2018 13:30 04.10.2018 14:10 Български език и литература 10.12.2018 11:45 10.12.2018 13:10
Математика 05.10.2018 13:30 05.10.2018 14:10 Мататематика 14.12.2018 11:00 14.12.2018 11:40
Човекът и природата 16.10.2018 16:10 16.10.2018 16:50 Български език и литература 19.12.2018 09:20 19.12.2018 10:00
Човекът и природата 25.09.2018 16:10 25.09.2018 16:50 Български език и литература 19.12.2018 11:45 19.12.2018 12:25
Първи ЧЕ 27.09.2018 15:20 27.09.2018 16:00 Български език и литература 20.12.2018 07:30 20.12.2018 08:10
Човекът и обществото 10.10.2018 13:30 10.10.2018 14:10 Мататематика 10.01.2019 07:30 10.01.2019 08:10
Математика 12.10.2018 10:37 08.10.2018 16:00 Френски език 14.12.2018 09:20 14.12.2018 10:00
Човекът и природата 16.10.2018 13:30 16.10.2018 14:10 Мататематика 10.01.2019 08:20 10.01.2019 09:00
Български език и литература 02.10.2018 13:30 02.10.2018 14:10 Мататематика 14.01.2019 07:30 14.01.2019 08:10
Човекът и природата 04.01.2019 17:00 04.01.2019 17:40 Мататематика 14.01.2019 08:20 14.01.2019 09:00
Човекът и обществото 04.10.2018 15:20 04.10.2018 16:00 Мататематика 11.01.2019 11:45 11.01.2019 12:25
Математика 05.10.2018 16:10 05.10.2018 16:50 Български език и литература 13.12.2018 09:20 13.12.2018 10:50
Човекът и природата 06.11.2018 15:20 06.11.2018 16:00 Български език и литература 13.12.2018 07:30 13.12.2018 09:00
Български език и литература 10.12.2018 13:30 10.12.2018 14:10 Мататематика 14.01.2019 09:20 14.01.2019 10:00
Човекът и природата 12.10.2018 17:00 12.10.2018 17:40 Френски език 17.12.2018 10:10 17.12.2018 10:50
Български език и литература 12.11.2018 13:30 12.11.2018 14:10 Мататематика 11.01.2019 11:00 11.01.2019 11:40
Човекът и обществото 13.12.2018 15:20 13.12.2018 16:00 Български език и литература 14.12.2018 13:30 14.12.2018 15:00
Математика 14.12.2018 16:10 14.12.2018 16:50 Английски език 18.01.2019 16:10 18.01.2019 17:40
Български език и литература 16.11.2018 14:20 16.11.2018 15:00 Немски език 16.01.2019 17:45 16.01.2019 18:25
Математика 20.11.2018 17:00 20.11.2018 17:40 Български език и литература 12.12.2018 14:20 12.12.2018 16:00
Български език и литература 21.01.2019 13:30 21.01.2019 14:10 Български език и литература 07.01.2019 13:30 07.01.2019 14:10
Човекът и природата 23.11.2018 17:00 23.11.2018 17:40 Руски език 15.11.2018 16:10 15.11.2018 19:10
Математика 25.10.2018 13:30 25.10.2018 14:10 Френски език 20.12.2018 15:20 20.12.2018 16:50
Човекът и природата 29.01.2019 15:20 29.01.2019 16:00 Руски език 10.01.2019 12:30 10.01.2019 13:10
Човекът и обществото 04.10.2018 14:20 04.10.2018 15:00 Мататематика 14.12.2018 10:10 14.12.2018 10:50
Първи ЧЕ 05.10.2018 14:20 05.10.2018 14:50 Български език и литература 20.12.2018 10:10 20.12.2018 10:50
Български език и литература 08.10.2018 14:20 08.10.2018 15:00 Мататематика 14.12.2018 11:45 14.12.2018 12:25
Математика 08.10.2018 15:20 08.10.2018 16:00 Мататематика 14.12.2018 09:20 14.12.2018 10:00
Човекът и природата 12.10.2018 16:10 12.10.2018 16:50 Руски език 08.01.2019 09:20 08.01.2019 10:00
Човекът и природата 25.09.2018 15:20 25.09.2018 16:00 Английски език 09.01.2019 12:30 09.01.2019 13:10
Първи ЧЕ 05.10.2018 17:00 05.10.2018 17:40 Мататематика 14.12.2018 11:00 14.12.2018 11:40
Първи ЧЕ 22.11.2018 13:30 22.11.2018 14:10 Български език и литература 20.12.2018 07:30 20.12.2018 08:10
География и икономика 01.10.2018 11:00 01.10.2018 11:40 Втори ЧЕ 10а 10.01.2019 14:20 10.01.2019 16:00
Английски език 03.10.2018 08:20 03.10.2018 09:00 Мататематика 10а 10.01.2019 16:10 10.01.2019 16:50
Английски език 09.01.2019 08:20 09.01.2019 09:00 Български език и литература 10а 12.12.2018 16:10 12.12.2018 17:10
Английски език 14.11.2018 08:20 14.11.2018 09:00 Мататематика 10б 10.01.2019 14:20 10.01.2019 15:00
Руски език 15.11.2018 10:10 15.11.2018 10:50 Български език и литература 10б 14.12.2018 15:20 14.12.2018 16:50
Информационни технологии 17.10.2018 09:20 17.10.2018 10:00 Мататематика 10в 10.01.2019 15:20 10.01.2019 16:00
Информационни технологии 17.10.2018 09:20 17.10.2018 10:00 Български език и литература 10в 14.12.2018 16:10 14.12.2018 17:40
Математика 19.10.2018 10:10 19.10.2018 10:50 Мататематика 10г 07.01.2019 15:20 07.01.2019 16:00
Български език и литература 21.11.2018 11:45 21.11.2018 12:25 Български език и литература 10г 13.12.2018 16:10 13.12.2018 17:40
Математика 27.09.2018 07:30 27.09.2018 08:10 Първи ЧЕ 10д 11.01.2019 17:40 11.01.2019 18:20
Български език и литература 28.09.2018 07:30 28.09.2018 08:10 Български език и литература 10д 13.12.2018 14:20 13.12.2018 16:00
География и икономика 01.10.2018 12:30 01.10.2018 13:10 Български език и литература 11а 14.12.2018 13:30 14.12.2018 15:00
Английски език 03.10.2018 11:00 03.10.2018 11:40 Български език и литература 11б 14.12.2018 16:10 14.12.2018 17:40
Български език и литература 06.11.2018 09:20 06.11.2018 11:00 Български език и литература 11в 13.12.2018 16:10 13.12.2018 17:40
Информационни технологии 09.10.2018 14:07 17.10.2018 12:25 Втори ЧЕ 11в 17.12.2018 15:20 17.12.2018 16:00
Руски език 15.11.2018 11:00 15.11.2018 11:40 Български език и литература 11г 12.12.2018 17:45 12.12.2018 19:10
Математика 19.10.2018 07:30 19.10.2018 08:10 Втори ЧЕ 11г 14.12.2018 01:30 14.12.2018 02:10
Математика 26.09.2018 08:20 26.09.2018 09:00 Български език и литература 12а 10.01.2019 13:30 10.01.2019 15:00
Български език и литература 26.09.2018 11:50 26.09.2018 12:30 Втори ЧЕ 12а 11.12.2018 14:20 11.12.2018 15:00
Немски език 03.10.2018 11:00 03.10.2018 11:40 Български език и литература 12б 09.01.2019 17:45 09.01.2019 19:10
География и икономика 04.10.2018 08:20 04.10.2018 09:00 Мататематика 12б 13.12.2018 13:30 13.12.2018 14:10
Български език и литература 06.11.2018 07:30 06.11.2018 09:00 Първи ЧЕ 12б 14.12.2018 14:20 14.12.2018 15:00
Руски език 15.11.2018 08:20 15.11.2018 09:00 Български език и литература 12в 17.12.2018 13:30 17.12.2018 15:00
Информационни технологии 17.10.2018 07:30 17.10.2018 08:10 Втори ЧЕ 12г 08.01.2019 13:30 08.01.2019 15:00
Математика 19.10.2018 11:45 19.10.2018 12:25 Мататематика 12г 13.12.2018 15:20 13.12.2018 16:00
Информационни технологии 19.10.2018 12:30 19.10.2018 13:10 Български език и литература 12г 17.12.2018 16:10 17.12.2018 17:40
Български език и литература 26.09.2018 10:25 26.09.2018 10:25        
Математика 26.09.2018 11:45 26.09.2018 12:25        
Френски език 05.10.2018 11:45 05.10.2018 12:25        
Руски език 15.11.2018 11:45 15.11.2018 12:25        
Информационни технологии 17.10.2018 08:20 17.10.2018 09:00        
Информационни технологии 17.10.2018 08:20 17.10.2018 09:00        
Математика 19.10.2018 09:20 19.10.2018 10:00        
Български език и литература 21.11.2018 11:00 21.11.2018 11:40        
География и икономика 27.09.2018 07:30 27.09.2018 08:10        
Математика 27.09.2018 11:00 27.09.2018 11:40        
Български език и литература 28.09.2018 11:00 28.09.2018 11:40        
Френски език 29.10.2018 09:20 29.10.2018 10:00        
География и икономика 02.10.2018 09:20 02.10.2018 10:00        
Английски език 10.10.2018 09:20 10.10.2018 10:00        
Човекът и природата 12.12.2018 12:00 12.12.2018 12:40        
Информационни технологии 17.10.2018 10:10 17.10.2018 10:50        
Информационни технологии 17.10.2018 10:10 17.10.2018 10:50        
Математика 19.10.2018 11:00 19.10.2018 11:40        
Руски език 26.09.2018 11:00 26.09.2018 11:40        
Математика 27.09.2018 09:20 27.09.2018 10:00        
Български език и литература 27.09.2018 11:00 27.09.2018 11:40        
Човекът и природата 28.09.2018 12:25 28.09.2018 13:05        
Руски език 28.11.2018 11:00 28.11.2018 11:40        
Руски език 31.10.2018 11:00 31.10.2018 11:40        
Английски език 03.10.2018 07:30 03.10.2018 08:10        
Математика 03.10.2018 12:30 03.10.2018 13:10        
Руски език 05.10.2018 11:00 05.10.2018 11:40        
Руски език 07.12.2018 11:00 07.12.2018 11:40        
Информационни технологии 08.10.2018 12:30 08.10.2018 13:10        
Английски език 09.01.2019 07:30 09.01.2019 08:10        
Математика 11.10.2018 18:08 15.11.2018 12:30        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 01.10.2018 09:00        
Математика 13.12.2018 11:45 13.12.2018 12:25        
Английски език 14.11.2018 07:30 14.11.2018 08:10        
Математика 23.01.2019 11:45 23.01.2019 12:25        
Български език и литература 24.10.2018 09:20 24.10.2018 10:00        
Математика 24.10.2018 11:45 24.10.2018 12:25        
Български език и литература 25.09.2018 10:10 25.09.2018 10:50        
Човекът и природата 27.11.2018 11:45 27.11.2018 12:25        
География и икономика 28.09.2018 09:20 28.09.2018 10:00        
Български език и литература 28.11.2018 09:20 28.11.2018 10:00        
Математика 29.11.2018 11:45 29.11.2018 12:25        
География и икономика 02.10.2018 10:10 02.10.2018 10:50        
Руски език 05.10.2018 11:00 05.10.2018 11:40        
Информационни технологии 08.10.2018 11:45 08.10.2018 12:25        
Английски език 09.01.2019 10:10 09.01.2019 10:50        
Английски език 10.09.2018 10:10 10.09.2018 10:50        
Руски език 10.12.2018 08:10 10.12.2018 08:50        
Английски език 11.10.2018 22:10 18.10.2018 12:25        
Английски език 14.11.2018 10:10 14.11.2018 10:50        
Български език и литература 25.09.2018 08:20 25.09.2018 09:00        
Български език и литература 26.10.2018 07:30 26.10.2018 08:10        
Човекът и природата 27.11.2018 11:00 27.11.2018 11:40        
Български език и литература 30.11.2018 07:30 30.11.2018 08:10        
География и икономика 02.10.2018 11:45 02.10.2018 12:25        
Немски език 03.10.2018 12:30 03.10.2018 13:10        
Руски език 04.10.2018 09:20 04.10.2018 10:00        
Руски език 06.12.2018 09:20 06.12.2018 10:00        
Информационни технологии 08.10.2018 09:20 08.10.2018 10:00        
Български език и литература 25.09.2018 07:30 25.09.2018 08:10        
Български език и литература 25.10.2018 07:30 25.10.2018 08:10        
Човекът и природата 28.11.2018 07:30 28.11.2018 08:10        
Български език и литература 29.11.2018 07:30 29.11.2018 08:10        
Български език и литература 04.10.2018 11:00 04.10.2018 11:40        
Френски език 05.10.2018 09:20 05.10.2018 10:00        
Руски език 06.12.2018 08:20 06.12.2018 09:00        
Информационни технологии 08.10.2018 10:10 08.10.2018 10:50        
Руски език 08.10.2018 11:00 08.10.2018 11:40        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 01.10.2018 09:00        
Математика 27.09.2018 07:30 27.09.2018 08:10        
Човекът и природата 27.11.2018 07:30 27.11.2018 08:10        
География и икономика 28.09.2018 10:10 28.09.2018 10:50        
Френски език 29.10.2018 07:30 29.10.2018 08:10        
Математика 29.11.2018 07:30 29.11.2018 08:10        
Български език и литература 03.10.2018 10:10 03.10.2018 10:50        
Руски език 08.01.2019 09:20 08.01.2019 10:00        
Информационни технологии 08.10.2018 11:00 08.10.2018 11:40        
Руски език 08.11.2018 07:30 08.11.2018 08:10        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 01.10.2018 10:50        
Руски език 25.09.2018 09:20 25.09.2018 10:00        
Математика 27.09.2018 08:20 27.09.2018 08:50        
Човекът и природата 27.11.2018 10:10 27.11.2018 10:50        
География и икономика 28.09.2018 11:45 28.09.2018 12:25        
Математика 29.11.2018 08:20 29.11.2018 09:00        
Математика 01.10.2018 07:30 01.10.2018 08:10        
Руски език 02.10.2018 11:00 02.10.2018 12:20        
Английски език 03.10.2018 09:20 03.10.2018 10:00        
Информационни технологии 06.12.2018 07:30 06.12.2018 08:10        
Английски език 07.11.2018 09:20 07.11.2018 10:00        
Руски език 08.11.2018 11:45 08.11.2018 12:25        
Английски език 10.10.2018 09:20 10.10.2018 10:00        
Химия и ООС 11.12.2018 07:30 11.12.2018 08:10        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 26.09.2018 08:10        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 03.12.2018 10:00        
Английски език 13.12.2018 11:00 13.12.2018 11:40        
Английски език 13.12.2018 11:00 13.12.2018 11:40        
Български език и литература 14.11.2018 11:00 14.11.2018 11:40        
Български език и литература 17.12.2018 11:45 17.12.2018 12:25        
Руски език 18.12.2018 11:00 18.12.2018 11:40        
География и икономика 25.09.2018 10:10 25.09.2018 10:50        
Български език и литература 26.09.2018 11:10 26.09.2018 11:50        
Математика 26.11.2018 07:30 26.11.2018 08:10        
Информационни технологии 27.09.2018 07:30 27.09.2018 08:10        
Химия и ООС 28.09.2018 08:40 28.09.2018 09:20        
Математика 01.10.2018 08:20 01.10.2018 09:00        
Руски език 01.10.2018 11:00 01.10.2018 11:40        
Английски език 03.10.2018 11:00 03.10.2018 11:40        
Информационни технологии 06.12.2018 08:20 06.12.2018 09:00        
Английски език 07.11.2018 11:00 07.11.2018 11:40        
Английски език 07.11.2018 11:00 07.11.2018 11:40        
Руски език 08.11.2018 12:30 08.11.2018 13:10        
Химия и ООС 09.10.2018 08:20 09.10.2018 09:00        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 26.09.2018 09:00        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 03.12.2018 10:50        
Английски език 13.12.2018 09:20 13.12.2018 10:00        
Английски език 13.12.2018 09:20 13.12.2018 10:00        
Български език и литература 14.11.2018 09:00 14.11.2018 09:40        
Руски език 17.12.2018 11:00 17.12.2018 11:40        
Български език и литература 18.12.2018 07:30 18.12.2018 08:10        
Български език и литература 26.09.2018 09:00 26.09.2018 09:40        
Математика 26.11.2018 08:20 26.11.2018 09:00        
Информационни технологии 27.09.2018 08:20 27.09.2018 09:00        
География и икономика 28.09.2018 07:30 28.09.2018 08:10        
Химия и ООС 28.09.2018 08:50 28.09.2018 09:30        
Немски език 05.10.2018 12:30 05.10.2018 13:10        
Информационни технологии 05.12.2018 12:30 05.12.2018 13:10        
Немски език 09.11.2018 12:30 09.11.2018 13:10        
Математика 12.11.2018 10:10 12.11.2018 10:50        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 26.09.2018 10:50        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 03.12.2018 13:10        
Немски език 14.12.2018 12:30 14.12.2018 13:10        
Руски език 16.11.2018 09:20 16.11.2018 10:00        
Химия и ООС 18.12.2018 14:20 18.12.2018 15:00        
Български език и литература 21.11.2018 11:00 21.11.2018 11:40        
Български език и литература 24.10.2018 11:00 24.10.2018 11:40        
Информационни технологии 26.09.2018 12:30 26.09.2018 13:10        
Български език и литература 27.09.2018 09:20 27.09.2018 10:00        
Руски език 28.09.2018 09:20 28.09.2018 10:00        
Химия и ООС 28.09.2018 10:50 28.09.2018 11:30        
География и икономика 28.09.2018 11:00 28.09.2018 11:40        
Математика 01.10.2018 10:10 01.10.2018 10:50        
Френски език 04.10.2018 11:00 04.10.2018 11:40        
Информационни технологии 05.12.2018 11:00 05.12.2018 11:40        
Химия и ООС 11.12.2018 12:00 11.12.2018 12:40        
Химия и ООС 11.12.2018 12:30 11.12.2018 13:10        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 26.09.2018 12:25        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 03.12.2018 12:25        
Руски език 16.11.2018 08:20 16.11.2018 09:00        
Български език и литература 21.11.2018 12:30 21.11.2018 13:10        
Български език и литература 24.10.2018 12:30 24.10.2018 13:10        
Информационни технологии 26.09.2018 11:00 26.09.2018 11:40        
Математика 26.11.2018 09:20 26.11.2018 10:00        
Български език и литература 27.09.2018 07:30 27.09.2018 08:10        
География и икономика 27.09.2018 12:30 27.09.2018 13:10        
Руски език 28.09.2018 08:20 28.09.2018 09:00        
Химия и ООС 28.09.2018 10:35 28.09.2018 11:15        
Френски език 29.10.2018 10:10 29.10.2018 10:50        
Руски език 06.11.2018 07:30 06.11.2018 08:10        
Информационни технологии 06.12.2018 09:20 06.12.2018 10:00        
Химия и ООС 11.12.2018 10:50 11.12.2018 11:30        
Математика 12.11.2018 11:45 12.11.2018 12:25        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 26.09.2018 11:40        
История и цивилизации 13.10.2018 09:45 03.12.2018 11:40        
Български език и литература 14.11.2018 12:30 14.11.2018 13:10        
Руски език 15.01.2019 07:30 15.01.2019 08:10        
Български език и литература 18.12.2018 09:20 18.12.2018 10:00        
Руски език 21.09.2018 07:30 21.09.2018 08:10        
География и икономика 25.09.2018 11:40 25.09.2018 12:20        
Български език и литература 26.09.2018 12:30 26.09.2018 13:10        
Информационни технологии 27.09.2018 09:20 27.09.2018 10:00        
Химия и ООС 28.09.2018 11:35 28.09.2018 12:15        
Математика 08.10.2018 14:20 08.10.2018 15:00        
Английски език 12.10.2018 16:10 12.10.2018 16:50        
Английски език 13.11.2018 17:45 13.11.2018 18:25        
Математика 17.12.2018 14:20 17.12.2018 15:00        
Информационни технологии 18.12.2018 13:10 18.12.2018 13:50        
Информационни технологии 18.12.2018 13:30 18.12.2018 14:10        
Математика 19.11.2018 14:20 19.11.2018 15:00        
Математика 22.10.2018 14:20 22.10.2018 15:00        
Български език и литература 23.11.2018 13:30 23.11.2018 14:10        
Информационни технологии 25.09.2018 13:30 25.09.2018 14:10        
Математика 28.01.2019 14:20 28.01.2019 15:00        
Български език и литература 28.09.2018 13:30 28.09.2018 14:10        
Български език и литература 01.10.2018 13:30 01.10.2018 15:00        
Математика 08.10.2018 15:20 08.10.2018 16:00        
Немски език 10.10.2018 17:00 10.10.2018 17:40        
Немски език 10.12.2018 17:00 10.12.2018 17:40        
Немски език 12.11.2018 17:00 12.11.2018 17:40        
Математика 17.12.2018 15:20 17.12.2018 16:00        
Информационни технологии 18.12.2018 17:45 18.12.2018 18:25        
Информационни технологии 18.12.2018 17:45 18.12.2018 18:25        
Математика 19.11.2018 15:20 19.11.2018 16:00        
Немски език 21.11.2018 17:00 21.11.2018 17:40        
Математика 22.10.2018 15:20 22.10.2018 16:00        
Немски език 22.10.2018 17:00 22.10.2018 17:40        
Информационни технологии 25.09.2018 17:45 25.09.2018 18:25        
Математика 28.01.2019 15:20 28.01.2019 16:00        
Немски език 29.11.2018 17:00 29.11.2018 17:40        
Немски език 30.10.2018 16:10 30.10.2018 16:50        
Математика 08.10.2018 13:30 08.10.2018 14:10        
Информационни технологии 10.10.2018 12:22 18.12.2018 19:10        
Математика 17.12.2018 13:30 17.12.2018 14:10        
Информационни технологии 18.12.2018 18:30 18.12.2018 19:10        
Математика 19.11.2018 13:30 19.11.2018 14:10        
Български език и литература 21.11.2018 14:20 21.11.2018 15:00        
Математика 22.10.2018 13:30 22.10.2018 14:10        
Информационни технологии 25.09.2018 18:30 25.09.2018 19:10        
Български език и литература 26.09.2018 14:20 26.09.2018 15:00        
Математика 28.01.2019 13:30 28.01.2019 14:10        
Френски език 04.10.2018 15:20 04.10.2018 16:00        
Математика 08.10.2018 16:10 08.10.2018 16:50        
Руски език 12.12.2018 15:20 12.12.2018 16:00        
Български език и литература 16.10.2018 13:30 16.10.2018 14:10        
Математика 17.12.2018 16:10 17.12.2018 16:50        
Руски език 18.10.2018 15:20 18.10.2018 16:50        
Информационни технологии 18.12.2018 15:20 18.12.2018 16:00        
Информационни технологии 18.12.2018 15:20 18.12.2018 16:00        
Български език и литература 19.11.2018 13:30 26.11.2018 14:10        
Математика 19.11.2018 16:10 19.11.2018 16:50        
Математика 22.10.2018 16:10 22.10.2018 16:50        
Руски език 24.10.2018 15:20 24.10.2018 16:00        
Информационни технологии 25.09.2018 15:20 25.09.2018 16:00        
Френски език 25.10.2018 15:20 25.10.2018 16:00        
Френски език 27.09.2018 15:20 27.09.2018 16:00        
Математика 28.01.2019 16:10 28.01.2019 16:50        
Български език и литература 28.09.2018 13:30 28.09.2018 14:10        
Френски език 29.11.2018 15:20 29.11.2018 16:00        
Френски език 30.11.2018 14:20 30.11.2018 15:00        
Английски език 01.10.2018 07:30 01.10.2018 08:10        
Информационни технологии 07.12.2018 11:45 07.12.2018 12:25        
Руски език 14.11.2018 12:30 14.11.2018 13:10        
Математика 16.11.2018 10:10 16.11.2018 10:50        
Математика 18.01.2019 10:10 18.01.2019 10:50        
Математика 19.10.2018 10:10 19.10.2018 10:50        
Физика и астрономия 21.09.2018 07:30 21.09.2018 08:10        
Физика и астрономия 21.11.2018 10:10 21.11.2018 10:50        
Биология и ЗО 23.11.2018 10:10 23.11.2018 10:50        
Химия и ООС 24.01.2019 07:30 24.01.2019 08:10        
Български език и литература 28.09.2018 09:20 28.09.2018 10:00        
Български език и литература 29.10.2018 11:20 29.10.2018 12:45        
Биология и ЗО 30.01.2019 11:00 30.01.2019 11:40        
Немски език 03.10.2018 10:10 03.10.2018 10:50        
Български език и литература 04.10.2018 10:10 04.10.2018 10:50        
Физика и астрономия 07.01.2019 07:30 07.01.2019 08:10        
Информационни технологии 07.12.2018 11:00 07.12.2018 11:40        
Математика 16.11.2018 11:45 16.11.2018 12:25        
Математика 18.01.2019 11:45 18.01.2019 12:25