СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ - ГР. РУСЕ
ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА II СРОК НА УЧ. 2019/2020 г.   ГРАФИК НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II СРОК НА УЧ. 2019/2020 г.
Предмет Паралелка Създадено от Начало Край   Предмет Паралелка Създадено от Начало Край
Български език и литература Ирина Иванова 30.03.2020 10:00 30.03.2020 10:35   Математика Катя Димитрова 26.05.2020 14:20 26.05.2020 15:00
Математика Ирина Иванова 06.03.2020 09:15 06.03.2020 09:50   Български език и литература Албена Хубенова 29.04.2020 17:00 29.04.2020 18:25
Математика Лилия Иванова 28.02.2020 12:40 28.02.2020 13:20   Български език и литература Силвия Маринова 18.05.2020 17:45 18.05.2020 18:25
Немски език (ИУЧ) Илианка Димитрова 11.03.2020 09:20 11.03.2020 10:00   Български език и литература Силвия Маринова 18.05.2020 17:00 18.05.2020 17:40
Немски език Илианка Димитрова 28.02.2020 11:00 28.02.2020 11:40   Математика Боянка Янкова 30.04.2020 17:00 30.04.2020 17:40
Руски език Алла Димитрова 28.04.2020 11:45 28.04.2020 12:25   Български език и литература Албена Хубенова 07.05.2020 15:20 07.05.2020 16:50
Руски език Алла Димитрова 16.03.2020 11:45 16.03.2020 12:25   Математика Боянка Янкова 30.04.2020 17:45 30.04.2020 18:25
История и цивилизации Марияна Янкова 26.05.2020 16:10 26.05.2020 16:50   Математика Катя Димитрова 26.05.2020 13:30 26.05.2020 14:10
Английски език Петя Димитрова 08.05.2020 15:20 08.05.2020 16:00   Френски език Детелина Иванова 19.05.2020 16:10 19.05.2020 16:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Алла Димитрова 08.05.2020 14:20 08.05.2020 15:00   Български език и литература Албена Хубенова 08.05.2020 14:20 08.05.2020 16:00
Математика Катя Димитрова 31.03.2020 14:20 31.03.2020 15:00   Български език и литература Анка Георгиева 29.05.2020 14:20 29.05.2020 16:00
Английски език Петя Димитрова 27.03.2020 15:20 27.03.2020 16:00   Математика Катя Димитрова 26.05.2020 15:20 26.05.2020 16:00
Английски език Мая Куртева 27.03.2020 15:20 27.03.2020 16:00   Руски език Алла Димитрова 15.05.2020 13:30 15.05.2020 14:10
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Алла Димитрова 20.03.2020 14:20 20.03.2020 15:00   Български език и литература Галина Гиндянова 22.05.2020 14:20 22.05.2020 15:00
История и цивилизации Марияна Янкова 12.03.2020 17:00 12.03.2020 17:40   Математика Севдалина Миланова 15.05.2020 17:45 15.05.2020 18:25
Български език и литература Албена Хубенова 28.02.2020 16:10 28.02.2020 16:50   Математика Севдалина Миланова 15.05.2020 14:20 15.05.2020 15:00
Математика Катя Димитрова 27.02.2020 14:20 27.02.2020 15:00   Български език и литература Росица Гойчева 14.05.2020 16:10 14.05.2020 17:40
История и цивилизации Марияна Янкова 26.05.2020 15:20 26.05.2020 16:00   Математика Севдалина Миланова 15.05.2020 16:10 15.05.2020 16:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 15.05.2020 16:10 15.05.2020 16:50   Български език и литература Росица Гойчева 14.05.2020 13:30 14.05.2020 15:00
Английски език Петя Димитрова 08.05.2020 14:20 08.05.2020 15:00   Български език и литература Галина Гиндянова 22.05.2020 17:00 22.05.2020 17:40
Български език и литература Силвия Маринова 07.05.2020 14:20 07.05.2020 15:00   Френски език Детелина Иванова 19.05.2020 17:00 19.05.2020 17:40
Английски език Петя Димитрова 27.03.2020 14:20 27.03.2020 15:00   Математика Севдалина Миланова 15.05.2020 13:30 15.05.2020 14:10
Английски език Мая Куртева 27.03.2020 14:20 27.03.2020 15:00   Руски език Стоянка Симеонова 03.06.2020 14:20 03.06.2020 15:00
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 20.03.2020 16:10 20.03.2020 16:50   Математика Севдалина Миланова 15.05.2020 15:20 15.05.2020 16:00
История и цивилизации Марияна Янкова 12.03.2020 16:10 12.03.2020 16:50   Български език и литература Розета Василева 12.05.2020 13:30 12.05.2020 14:10
Български език и литература Силвия Маринова 05.03.2020 14:20 05.03.2020 15:00   Български език и литература Снежана Данова 18.05.2020 17:10 18.05.2020 17:50
Немски език Илианка Димитрова 03.06.2020 15:20 03.06.2020 16:00   Математика Рада Ковачева 15.05.2020 13:30 15.05.2020 14:10
Немски език (ИУЧ) Илианка Димитрова 29.05.2020 12:40 29.05.2020 13:20   Български език и литература Снежана Данова 18.05.2020 16:10 18.05.2020 16:50
История и цивилизации Марияна Янкова 26.05.2020 17:00 26.05.2020 17:40   Математика Надежда Георгиева 18.05.2020 14:20 18.05.2020 15:00
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 15.05.2020 15:20 15.05.2020 16:00   Български език и литература Снежана Данова 19.05.2020 15:20 19.05.2020 16:00
Немски език Илианка Димитрова 29.04.2020 13:30 29.04.2020 14:10   Математика Надежда Георгиева 18.05.2020 14:20 18.05.2020 15:00
Немски език (ИУЧ) Илианка Димитрова 08.04.2020 13:30 08.04.2020 14:10   Френски език Детелина Иванова 16.06.2020 15:20 16.06.2020 16:00
Немски език Илианка Димитрова 25.03.2020 13:30 25.03.2020 14:10   Български език и литература Йорданка Цанкова 18.05.2020 17:45 18.05.2020 19:10
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 20.03.2020 15:20 20.03.2020 16:00   Български език и литература Йорданка Цанкова 18.05.2020 15:20 18.05.2020 16:50
История и цивилизации Марияна Янкова 12.03.2020 18:30 12.03.2020 19:10   Английски език Десислава Бойчева 05.06.2020 08:20 05.06.2020 09:00
Български език и литература Албена Хубенова 28.02.2020 17:00 28.02.2020 17:40   Английски език Десислава Бойчева 05.06.2020 07:30 05.06.2020 08:10
История и цивилизации Марияна Янкова 26.05.2020 17:45 26.05.2020 18:25   Български език и литература Силвия Маринова 26.05.2020 08:20 26.05.2020 09:00
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 15.05.2020 13:30 15.05.2020 14:10   Български език и литература Силвия Маринова 26.05.2020 07:30 26.05.2020 08:10
Френски език Детелина Иванова 31.03.2020 16:10 31.03.2020 16:50   Български език и литература Силвия Маринова 26.05.2020 11:00 26.05.2020 11:40
Математика Катя Димитрова 31.03.2020 13:30 31.03.2020 14:10   Български език и литература Силвия Маринова 26.05.2020 10:10 26.05.2020 10:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 20.03.2020 13:30 20.03.2020 14:10   Български език и литература Силвия Маринова 28.05.2020 12:30 28.05.2020 13:10
История и цивилизации Марияна Янкова 12.03.2020 17:45 12.03.2020 18:25   Български език и литература Силвия Маринова 28.05.2020 11:45 28.05.2020 12:25
Френски език Детелина Иванова 28.02.2020 17:00 28.02.2020 17:40   Български език и литература Албена Хубенова 05.05.2020 11:45 05.05.2020 13:10
Български език и литература Албена Хубенова 28.02.2020 15:20 28.02.2020 16:00   Български език и литература Анка Георгиева 04.06.2020 17:00 04.06.2020 18:25
Математика Катя Димитрова 27.02.2020 13:30 27.02.2020 14:10   Английски език Магдалена Бешкова 26.05.2020 13:30 26.05.2020 15:00
История и цивилизации Марияна Янкова 26.05.2020 18:30 26.05.2020 19:10   Математика Рада Ковачева 15.05.2020 17:45 15.05.2020 18:25
Български език и литература Анка Георгиева 13.05.2020 13:30 13.05.2020 14:10   Английски език Румена Господинова 08.06.2020 16:10 08.06.2020 17:40
Руски език Алла Димитрова 24.04.2020 13:30 24.04.2020 14:10   Английски език Веселка Тодорова 05.06.2020 12:30 05.06.2020 14:10
Математика Катя Димитрова 31.03.2020 15:20 31.03.2020 16:00   Математика Рада Ковачева 15.05.2020 17:00 15.05.2020 17:40
Български език и литература Анка Георгиева 30.03.2020 17:00 30.03.2020 17:40   Английски език Румена Господинова 08.06.2020 14:20 08.06.2020 16:00
Руски език Алла Димитрова 27.03.2020 13:30 27.03.2020 14:10   Български език и литература Анка Георгиева 04.06.2020 15:20 04.06.2020 16:50
Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Куртева 17.03.2020 13:30 17.03.2020 14:10   Математика Рада Ковачева 15.05.2020 15:20 15.05.2020 16:00
История и цивилизации Марияна Янкова 12.03.2020 14:20 12.03.2020 15:00   Френски език Силвия Мирчева 08.06.2020 13:30 08.06.2020 14:10
Математика Катя Димитрова 27.02.2020 15:20 27.02.2020 16:00   Български език и литература Анка Георгиева 03.06.2020 15:20 03.06.2020 16:50
Български език и литература Анка Георгиева 26.02.2020 13:30 26.02.2020 14:10   Математика Рада Ковачева 15.05.2020 16:10 15.05.2020 16:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 28.05.2020 17:45 28.05.2020 18:25   Руски език 10а Стоянка Симеонова 16.06.2020 11:45 16.06.2020 12:25
Английски език Петя Димитрова 06.05.2020 16:10 06.05.2020 16:50   Английски език 10а Румена Господинова 12.06.2020 12:30 12.06.2020 14:10
Български език и литература Галина Гиндянова 10.04.2020 14:20 10.04.2020 15:00   Математика 10а Катя Димитрова 03.06.2020 09:20 03.06.2020 10:00
Английски език Мая Куртева 31.03.2020 17:00 31.03.2020 17:40   Български език и литература 10а Галина Гиндянова 28.05.2020 11:00 28.05.2020 11:40
Английски език Петя Димитрова 25.03.2020 16:10 25.03.2020 16:50   Немски език 10б Елица Кюлян 10.06.2020 08:20 10.06.2020 10:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 23.03.2020 13:30 23.03.2020 14:10   Математика 10б Катя Димитрова 03.06.2020 12:30 03.06.2020 13:10
Математика Севдалина Миланова 09.03.2020 17:00 09.03.2020 17:40   Български език и литература 10б Йорданка Цанкова 13.05.2020 10:10 13.05.2020 11:40
Български език и литература Галина Гиндянова 04.03.2020 13:30 19.02.2020 14:10   Математика 10в Катя Димитрова 03.06.2020 10:10 03.06.2020 10:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 28.05.2020 13:30 28.05.2020 14:10   Български език и литература 10в Йорданка Цанкова 13.05.2020 11:45 13.05.2020 13:10
Английски език Петя Димитрова 06.05.2020 16:10 06.05.2020 16:50   Руски език 10г Веселина Йосифова 10.06.2020 11:40 10.06.2020 12:20
Английски език Петя Димитрова 25.03.2020 16:10 25.03.2020 16:50   Математика 10г Катя Димитрова 03.06.2020 11:45 03.06.2020 12:25
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 23.03.2020 16:10 23.03.2020 16:50   Английски език 10г Веселка Тодорова 01.06.2020 08:20 01.06.2020 09:00
Математика Севдалина Миланова 09.03.2020 14:20 09.03.2020 15:00   Български език и литература 10г Галина Гиндянова 28.05.2020 08:20 28.05.2020 09:00
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 28.05.2020 17:00 28.05.2020 17:40   Втори ЧЕ 11а Веселина Йосифова 04.06.2020 09:20 04.06.2020 10:00
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 23.03.2020 15:20 23.03.2020 16:00   Български език и литература 11а Владимир Дачев 13.05.2020 11:45 13.05.2020 12:25
Математика Севдалина Миланова 09.03.2020 16:10 09.03.2020 16:50   Първи ЧЕ 11б Елица Кюлян 04.06.2020 09:20 10.06.2020 10:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 28.05.2020 16:10 28.05.2020 16:50   Български език и литература 11б Владимир Дачев 13.05.2020 08:20 13.05.2020 09:00
Български език и литература Галина Гиндянова 10.04.2020 17:00 17.04.2020 17:40   Български език и литература 11в Розета Василева 08.06.2020 08:20 08.06.2020 09:00
Френски език Детелина Иванова 31.03.2020 17:00 31.03.2020 17:40   Втори ЧЕ 11г Веселка Тодорова 10.06.2020 09:20 10.06.2020 10:50
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Стоянка Симеонова 23.03.2020 14:20 23.03.2020 15:00   Български език и литература 11г Розета Василева 08.06.2020 10:30 08.06.2020 11:10
Математика Севдалина Миланова 09.03.2020 15:20 09.03.2020 16:00   Първи ЧЕ 11г Силвия Мирчева 20.05.2020 08:20 20.05.2020 09:00
Български език и литература Галина Гиндянова 04.03.2020 14:20 04.03.2020 15:00   Втори ЧЕ 11д Веселка Тодорова 17.06.2020 11:45 17.06.2020 13:10
Френски език Детелина Иванова 25.02.2020 17:40 25.02.2020 18:20   Български език и литература 11д Розета Василева 10.06.2020 10:10 10.06.2020 10:50
Български език и литература Розета Василева 10.03.2020 13:30 10.03.2020 14:10   Първи ЧЕ 11д Веселина Йосифова 08.06.2020 07:30 08.06.2020 08:10
Математика Севдалина Миланова 09.03.2020 17:45 09.03.2020 18:25   Математика 11д Рада Ковачева 04.06.2020 11:45 04.06.2020 12:25
Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Куртева 05.03.2020 17:00 05.03.2020 17:40   Математика 11д Рада Ковачева 05.03.2020 11:45 05.03.2020 12:25
Български език и литература Снежана Данова 15.06.2020 17:10 15.06.2020 17:50   Втори ЧЕ 12а Стоянка Симеонова 03.04.2020 10:10 03.04.2020 10:50
Английски език Петя Димитрова 05.06.2020 12:30 05.06.2020 13:10   Български език и литература 12а Росица Гойчева 24.03.2020 11:00 24.03.2020 12:25
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 01.06.2020 13:30 01.06.2020 14:10   Втори ЧЕ 12б Магдалена Бешкова 07.04.2020 10:10 07.04.2020 11:40
История и цивилизации Марияна Янкова 27.05.2020 13:30 27.05.2020 14:10   Първи ЧЕ 12б Елица Кюлян 31.03.2020 09:20 31.03.2020 10:50
Английски език Петя Димитрова 08.05.2020 12:30 08.05.2020 13:10   Български език и литература 12б Росица Гойчева 23.03.2020 11:45 23.03.2020 13:10
Физика и астрономия Стефка Георгиева 22.04.2020 17:45 22.04.2020 18:25   Български език и литература 12в Владимир Дачев 22.04.2020 10:10 22.04.2020 10:50
Математика Рада Ковачева 22.04.2020 14:20 22.04.2020 15:00   Втори ЧЕ 12в Магдалена Бешкова 06.04.2020 09:20 06.04.2020 10:50
Биология и здравно обр. Милена Скопакова 09.04.2020 15:20 09.04.2020 16:00   Български език и литература 12г Владимир Дачев 24.04.2020 08:20 24.04.2020 09:00
Български език и литература Снежана Данова 06.04.2020 17:10 06.04.2020 17:50   Първи ЧЕ 12г Силвия Мирчева 17.04.2020 10:10 17.04.2020 11:40
История и цивилизации Марияна Янкова 27.03.2020 16:10 27.03.2020 16:50            
Английски език Петя Димитрова 27.03.2020 12:30 27.03.2020 13:05            
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 23.03.2020 13:30 23.03.2020 14:10            
Математика Рада Ковачева 20.03.2020 13:30 20.03.2020 14:10            
Математика Рада Ковачева 04.03.2020 14:20 04.03.2020 15:00            
Български език и литература Снежана Данова 02.03.2020 17:10 02.03.2020 17:50            
Български език и литература Снежана Данова 15.06.2020 16:10 15.06.2020 16:50            
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 01.06.2020 15:20 01.06.2020 16:00            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.05.2020 16:10 27.05.2020 16:50            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 22.04.2020 17:00 22.04.2020 17:40            
Биология и здравно обр. Милена Скопакова 09.04.2020 14:20 09.04.2020 15:00            
Български език и литература Снежана Данова 06.04.2020 16:10 06.04.2020 16:50            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.03.2020 14:20 27.03.2020 15:00            
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 23.03.2020 15:20 23.03.2020 16:00            
Математика Надежда Георгиева 20.03.2020 17:00 20.03.2020 17:40            
Английски език Росица Иванова 10.03.2020 01:30 10.03.2020 02:10            
Български език и литература Снежана Данова 02.03.2020 16:10 02.03.2020 16:50            
Математика Надежда Георгиева 26.02.2020 17:45 26.02.2020 18:25            
Български език и литература Снежана Данова 16.06.2020 15:20 16.06.2020 16:00            
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 01.06.2020 17:00 01.06.2020 17:40            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.05.2020 14:20 27.05.2020 15:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 22.04.2020 16:10 22.04.2020 16:50            
Биология и здравно обр. Милена Скопакова 09.04.2020 16:10 09.04.2020 16:50            
Български език и литература Снежана Данова 07.04.2020 15:20 07.04.2020 16:00            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.03.2020 17:45 27.03.2020 18:25            
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 23.03.2020 17:00 23.03.2020 17:40            
Математика Надежда Георгиева 20.03.2020 17:45 20.03.2020 18:25            
Български език и литература Снежана Данова 10.03.2020 15:20 10.03.2020 16:00            
Математика Надежда Георгиева 26.02.2020 18:30 26.02.2020 19:10            
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 01.06.2020 16:10 01.06.2020 16:50            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.05.2020 15:20 27.05.2020 16:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 22.04.2020 18:30 22.04.2020 19:10            
Биология и здравно обр. Милена Скопакова 09.04.2020 17:45 09.04.2020 18:25            
Български език и литература Йорданка Цанкова 06.04.2020 17:45 06.04.2020 18:25            
Френски език Детелина Иванова 31.03.2020 15:20 31.03.2020 16:00            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.03.2020 13:30 27.03.2020 14:10            
Български език и литература Йорданка Цанкова 23.03.2020 17:45 23.03.2020 18:25            
Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Павлова 23.03.2020 16:10 23.03.2020 16:50            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.05.2020 17:45 27.05.2020 18:25            
Руски език Надя Павлова 27.05.2020 14:20 27.05.2020 15:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 22.04.2020 15:20 22.04.2020 16:00            
Биология и здравно обр. Милена Скопакова 09.04.2020 17:00 09.04.2020 17:40            
Български език и литература Йорданка Цанкова 06.04.2020 15:20 06.04.2020 16:00            
Руски език Надя Павлова 31.03.2020 14:20 31.03.2020 15:00            
История и цивилизации Марияна Янкова 27.03.2020 17:00 27.03.2020 17:40            
Български език и литература Йорданка Цанкова 23.03.2020 15:20 23.03.2020 16:00            
Английски език (ИУЧ - РП/УП) Биляна Илиева 18.03.2020 13:30 18.03.2020 14:10            
Български език и литература Силвия Маринова 29.04.2020 12:30 29.04.2020 13:10            
Английски език Десислава Бойчева 08.04.2020 09:20 08.04.2020 10:00            
Английски език  (ИУЧ) Биляна Илиева 20.03.2020 10:10 20.03.2020 10:50            
Български език и литература Силвия Маринова 29.04.2020 11:00 29.04.2020 11:40            
Български език и литература Силвия Маринова 29.04.2020 11:45 29.04.2020 12:25            
Руски език  (ИУЧ) Алла Димитрова 11.06.2020 10:10 11.06.2020 10:50            
Руски език  (ИУЧ) Алла Димитрова 26.03.2020 10:10 26.03.2020 10:50            
Български език и литература Албена Хубенова 10.03.2020 12:30 10.03.2020 13:10            
Математика Рада Ковачева 15.06.2020 14:20 15.06.2020 15:00            
Български език и литература Анка Георгиева 14.05.2020 17:00 14.05.2020 17:40            
Английски език  (ИУЧ) Магдалена Бешкова 23.04.2020 12:30 23.04.2020 13:10            
Математика Рада Ковачева 10.04.2020 17:45 10.04.2020 18:25            
Английски език Магдалена Бешкова 07.04.2020 13:30 07.04.2020 14:10            
Български език и литература Анка Георгиева 26.03.2020 17:00 26.03.2020 17:40            
Английски език Десислава Бойчева 19.03.2020 16:10 19.03.2020 16:50            
Математика Рада Ковачева 16.03.2020 14:20 16.03.2020 15:00            
Английски език  (ИУЧ) Магдалена Бешкова 12.03.2020 12:30 12.03.2020 13:10            
Биология и здравно обр. Величка Сидова 11.03.2020 18:30 11.03.2020 19:10            
История и цивилизации Николай Харакчийски 25.02.2020 17:45 25.02.2020 18:25            
Математика Рада Ковачева 15.06.2020 17:45 15.06.2020 18:25            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 08.05.2020 14:20 08.05.2020 15:00            
Математика Рада Ковачева 10.04.2020 17:00 10.04.2020 17:40            
Английски език Румена Господинова 06.04.2020 12:30 06.04.2020 13:10            
Английски език Веселка Тодорова 27.03.2020 13:30 27.03.2020 14:10            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 20.03.2020 14:20 20.03.2020 15:00            
Математика Рада Ковачева 16.03.2020 17:45 16.03.2020 18:25            
Биология и здравно обр. Величка Сидова 11.03.2020 17:45 11.03.2020 18:25            
Английски език Румена Господинова 09.03.2020 12:30 09.03.2020 13:10            
Английски език Веселка Тодорова 28.02.2020 12:30 28.02.2020 13:10            
История и цивилизации Николай Харакчийски 25.02.2020 18:30 25.02.2020 19:10            
Математика Рада Ковачева 15.06.2020 18:30 15.06.2020 19:10            
Български език и литература Анка Георгиева 14.05.2020 15:20 14.05.2020 16:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 08.05.2020 12:30 08.05.2020 13:10            
Математика Рада Ковачева 10.04.2020 15:20 10.04.2020 16:00            
Английски език Румена Господинова 06.04.2020 14:20 06.04.2020 15:00            
Български език и литература Анка Георгиева 26.03.2020 15:20 26.03.2020 16:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 20.03.2020 12:30 20.03.2020 13:10            
Математика Рада Ковачева 16.03.2020 18:30 16.03.2020 19:10            
Биология и здравно обр. Величка Сидова 11.03.2020 16:10 11.03.2020 16:50            
Английски език Румена Господинова 09.03.2020 14:20 09.03.2020 15:00            
История и цивилизации Мария Накова 27.02.2020 17:00 27.02.2020 17:40            
Руски език  (ИУЧ) Алла Димитрова 18.06.2020 12:30 18.06.2020 13:10            
Математика Рада Ковачева 15.06.2020 16:10 15.06.2020 16:50            
Български език и литература Анка Георгиева 13.05.2020 15:20 13.05.2020 16:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 08.05.2020 13:30 08.05.2020 14:10            
Руски език  (ИУЧ) Алла Димитрова 24.04.2020 12:30 24.04.2020 13:10            
Френски език Силвия Мирчева 23.04.2020 13:30 23.04.2020 14:10            
Математика Рада Ковачева 10.04.2020 16:10 10.04.2020 16:50            
Български език и литература Анка Георгиева 25.03.2020 15:20 25.03.2020 16:00            
Физика и астрономия Стефка Георгиева 20.03.2020 13:30 20.03.2020 14:10            
Математика Рада Ковачева 16.03.2020 16:10 16.03.2020 16:50            
Биология и здравно обр. Величка Сидова 11.03.2020 17:00 11.03.2020 17:40            
Френски език Силвия Мирчева 05.03.2020 13:30 05.03.2020 14:10            
История и цивилизации 10а Марияна Янкова 15.05.2020 11:00 15.05.2020 11:40            
Математика 10а Катя Димитрова 29.04.2020 09:20 29.04.2020 10:00            
Български език и литература (ИУЧ) 10а Галина Гиндянова 27.04.2020 12:30 27.04.2020 13:10            
Биология и здравно обр. 10а Милена Скопакова 08.04.2020 08:20 08.04.2020 09:00            
Английски език  (ИУЧ) 10а Румена Господинова 02.04.2020 12:30 02.04.2020 13:10            
История и цивилизации 10а Марияна Янкова 01.04.2020 11:00 01.04.2020 11:40            
Български език и литература 10а Галина Гиндянова 26.03.2020 11:00 26.03.2020 11:40            
Математика 10а Катя Димитрова 25.03.2020 09:20 25.03.2020 10:00            
Химия и опазв. на ок.ср. 10а Анка Билчева 17.03.2020 10:10 17.03.2020 10:50            
Английски език 10а Румена Господинова 05.03.2020 12:30 05.03.2020 13:10            
Български език и литература 10а Галина Гиндянова 27.02.2020 11:00 27.02.2020 11:40            
Математика 10а Катя Димитрова 26.02.2020 09:20 26.02.2020 10:00            
Математика 10б Катя Димитрова 29.04.2020 12:30 29.04.2020 13:10            
Български език и литература 10б Йорданка Цанкова 22.04.2020 10:10 22.04.2020 10:50            
Математика 10б Катя Димитрова 25.03.2020 12:30 25.03.2020 13:10            
Български език и литература (ИУЧ) 10б Йорданка Цанкова 25.03.2020 10:10 25.03.2020 10:50            
Немски език (ИУЧ) 10б Елица Кюлян 23.03.2020 07:30 23.03.2020 08:10            
Физика и астрономия 10б Стефка Георгиева 19.03.2020 13:30 19.03.2020 14:10            
Немски език 10б Елица Кюлян 18.03.2020 08:20 18.03.2020 09:00            
Химия и опазв. на ок.ср. 10б Анка Билчева 17.03.2020 07:30 17.03.2020 08:10            
Биология и здравно обр. 10б Величка Сидова 10.03.2020 11:00 10.03.2020 11:40            
Английски език 10б Росица Иванова 10.03.2020 10:10 10.03.2020 10:50            
История и цивилизации 10б Георги Симеонов 09.03.2020 08:20 09.03.2020 09:00            
История и цивилизации 10б Георги Симеонов 09.03.2020 08:20 09.03.2020 09:00            
Немски език (ИУЧ) 10б Елица Кюлян 28.02.2020 07:30 28.02.2020 08:10            
Математика 10б Катя Димитрова 26.02.2020 12:30 26.02.2020 13:10            
Български език и литература 10б Йорданка Цанкова 26.02.2020 10:10 26.02.2020 10:50            
Математика 10в Катя Димитрова 29.04.2020 10:10 29.04.2020 10:50            
Български език и литература 10в Йорданка Цанкова 22.04.2020 11:45 22.04.2020 12:25            
Биология и здравно обр. 10в Милена Скопакова 08.04.2020 07:30 08.04.2020 08:10            
Български език и литература  (ИУЧ) 10в Йорданка Цанкова 25.03.2020 11:45 25.03.2020 12:25            
Математика 10в Катя Димитрова 25.03.2020 10:10 25.03.2020 10:50            
Химия и опазв. на ок.ср. 10в Анка Билчева 17.03.2020 09:20 17.03.2020 10:00            
История и цивилизации 10в Георги Симеонов 09.03.2020 12:30 09.03.2020 13:10            
История и цивилизации 10в Георги Симеонов 09.03.2020 12:30 09.03.2020 13:10            
Български език и литература 10в Йорданка Цанкова 26.02.2020 11:45 26.02.2020 12:25            
Математика 10в Катя Димитрова 26.02.2020 10:10 26.02.2020 10:50            
Математика 10г Катя Димитрова 29.04.2020 11:45 29.04.2020 12:25            
Български език и литература  (ИУЧ) 10г Галина Гиндянова 27.04.2020 11:45 27.04.2020 12:25            
Руски език 10г Веселина Йосифова 07.04.2020 07:30 07.04.2020 08:10            
Български език и литература 10г Галина Гиндянова 26.03.2020 08:20 26.03.2020 09:00            
Математика 10г Катя Димитрова 25.03.2020 11:45 25.03.2020 12:25            
Химия и опазв. на ок.ср. 10г Анка Билчева 17.03.2020 08:20 17.03.2020 09:00            
Руски език 10г Веселина Йосифова 12.03.2020 11:45 12.03.2020 12:25            
Биология и здравно обр. 10г Величка Сидова 10.03.2020 11:45 10.03.2020 12:25            
Английски език 10г Веселка Тодорова 09.03.2020 08:20 09.03.2020 09:00            
История и цивилизации 10г Георги Симеонов 09.03.2020 07:30 09.03.2020 08:10            
История и цивилизации 10г Георги Симеонов 09.03.2020 07:30 09.03.2020 08:10            
Български език и литература 10г Галина Гиндянова 27.02.2020 08:20 27.02.2020 09:00            
Математика