1в   1г   1д 
понеделник 1 7, 30 08,10 х х х  x   x 
2 8, 20 09,00 Български език и литература Български език и литература Физическо възптание и спорт иуч-Френски език Български език и литература
3 9.20 10,00 Български език и литература Български език и литература иуч-Немски език Български език и литература Български език и литература
4 10,10 10.50 иуч-Английски език Физическо възптание и спорт иуч-Български език и литература Български език и литература Математика
5 11,00 11.40 Изобразително изкуство иуч-Английски език Математика  Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6 11.45 12.25 Изобразително изкуство Математика Околен свят Изобразително изкуство Изобразително изкуство
7 12.30 13,10          
8 13.30 14.10          
вторник 1 7, 30 08,10 х х х  x  x
2 8, 20 09,00 Български език и литература Математика Български език и литература УЧСД Български език и литература
3 9.20 10,00 Български език и литература УЧСД Български език и литература Математика Български език и литература
4 10,10 10.50 иуч-Английски език Български език и литература УЧСД Български език и литература Технологии и предприемачество
5 11,00 11.40 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Математика  Български език и литература иуч-Руски език
6 11.45 12.25 Изобразително изкуство фуч-Български език и литература Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество УЧСД
7 12.30 13,10          
8 13.30 14.10          
сряда 1 7, 30 08,10 х х х  x  x
2 8, 20 09,00 Български език и литература Български език и литература Български език и литература иуч-Френски език Български език и литература
3 9.20 10,00 Български език и литература Математика Български език и литература Музика Български език и литература
4 10,10 10.50 Математика Изобразително изкуство Музика Български език и литература Математика
5 11,00 11.40 УЧСД Изобразително изкуство Математика Български език и литература Музика
6 11.45 12.25 Технологии и предприемачество Музика Час на класа Математика Час на класа
7 12.30 13,10          
8 13.30 14.10          
                 
четвъртък 1 7, 30 08,10 х х х  x  x
2 8, 20 09,00 Музика иуч-Български език и литература иуч-Немски език Математика Български език и литература
3 9.20 10,00 Български език и литература БЕЛ  Български език и литература Физическо възптание и спорт иуч-Български език и литература
4 10,10 10.50 Български език и литература Физическо възптание и спорт Български език и литература Български език и литература Физическо възптание и спорт
5 11,00 11.40 Математика иуч-Английски език Изобразително изкуство иуч-Български език и литература Математика
6 11.45 12.25 Час на класа Математика  Изобразително изкуство Час на класа иуч-Руски език  
7 12.30 13,10          
8 13.30 14.10          
                 
петък 1 7, 30 08,10 х х х  x  x
2 8, 20 09,00 Математика Околен свят Музика фуч-Български език и литература фуч-Български език и литература
3 9.20 10,00 Музика Български език и литература Математика Математика Математика
4 10,10 10.50 фуч-Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възптание и спорт Музика
5 11,00 11.40 Околен свят  Музика Физическо възптание и спорт Околен свят  Околен свят
6 11.45 12.25 Физическо възптание и спорт Час на класа фуч-Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
7 12.30 13,10          
8 13.30 14.10          
         1в   1г   1д 
        119 118 114 113 112