ІI срок  I смяна        
  час     час
понеделник 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Български език Български език Физическо възпитание и спорт Математика Български език 2
3 09:20 10:00 Български език Български език Немски език Български език Български език 3
4 10:10 10:50 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език Български език Математика 4
5 11:00 11:40 Изобразително изкуство Английски език Български език Физическо възпитание и спорт Руски език 5
6 11:45 12:25 Английски език Математика Околен свят Час на класа Физическо възпитание и спорт 6
7 12:30 13:10           7
8 13:30 14:10           8
вторник 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Български език Математика Български език ФВС-Спортни дейности Български език 2
3 09:20 10:00 Български език ФВС-Спортни дейности Български език Български език Български език 3
4 10:10 10:50 Математика Български език ФВС-Спортни дейности Български език Математика 4
5 11:00 11:40 ФВС-Спортни дейности Технологии и предприемачество Математика Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество 5
6 11:45 12:25 Технологии и предприемачество Български език-ФУЧ Технологии и предприемачество Френски език ФВС-Спортни дейности 6
7 12:30 13:10           7
8 13:30 14:10           8
сряда 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Музика Български език Български език Математика Руски език 2
3 09:20 10:00 Български език Математика Математика Български език Музика 3
4 10:10 10:50 Български език Изобразително изкуство Музика Български език Български език 4
5 11:00 11:40 Математика Изобразително изкуство Български езики-ИУЧ Музика Български език 5
6 11:45 12:25 Час на класа Музика Час на класа Околен свят Час на класа 6
7 12:30 13:10           7
8 13:30 14:10           8
четвъртък 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Български език Български езики-ИУЧ Български език-ФУЧ Български език Физическо възпитание и спорт 2
3 09:20 10:00 Български езики-ИУЧ Български език Немски език Математика Български език 3
4 10:10 10:50 Математика Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство Математика 4
5 11:00 11:40 Английски език Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български езики-ИУЧ 5
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Френски език Околен свят 6
7 12:30 13:10           7
8 13:30 14:10           8
9 14:20 15:00           9
петък 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Математика Околен свят Музика Математика Математика 2
3 09:20 10:00 Музика Български език Математика Физическо възпитание и спорт Български език-ФУЧ 3
4 10:10 10:50 Български език-ФУЧ Български език Физическо възпитание и спорт Български езики-ИУЧ Музика 4
5 11:00 11:40 Околен свят Музика Български език Български език-ФУЧ Изобразително изкуство 5
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Час на класа Български език Музика Изобразително изкуство 6
7 12:30 13:10           7
8 13:30 14:10 x x x x x 8
         
        119 118 114 113 112