1в   1г   1д 
                 
понеделник 1 07:30 08:10 х х х  x   x 
2 08:20 09:00 Математика Физическо възпитание и спорт Математика Английски език-ИУЧ Околен свят
3 09:20 10:00 Български език и л-ра-ФУЧ Английски език-ИУЧ Немски език-ИУЧ Български език и л-ра Български език и л-ра
4 10:10 10:50 Английски език-ИУЧ Математика Български език и л-ра Български език и л-ра Математика
5 11:00 11:40 Изобр.изкуство Български език и л-ра Български език  и л-ра   Изобр.изкуство Руски език-ИУЧ
6 11:45 12:25 Изобр.изкуство Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
                 
                 
вторник 1 07:30 08:10 х х х  x   x 
2 08:20 09:00 Математика Български език  и л-ра   Спортни дейности Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
3 09:20 10:00 Спортни дейности Български език  и л-ра   Математика Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
4 10:10 10:50 Български език  и л-ра   Спортни дейности Български език и л-ра Математика Математика
5 11:00 11:40 Български език  и л-ра   Математика Български език  и л-ра   Технилогии и предприемачество Спортни дейности
6 11:45 12:25 Технилогии и предприемачество Изобр.изкуство Технилогии и предприемачество Спортни дейности Технилогии и предприемачество
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
                 
                 
сряда 1 07:30 08:10 х х х  x   x 
2 08:20 09:00 Български език  и л-ра   Физическо възпитание и спорт Музика Математика Български език  и л-ра  
3 09:20 10:00 Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Околен свят Музика Български език  и л-ра  
4 10:10 10:50 Музика Български език  и л-ра   Немски език-ИУЧ Български език  и л-ра   Математика
5 11:00 11:40 Математика Музика Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Руски език-ИУЧ
6 11:45 12:25 Час на класа Околен свят Български език  и л-ра   Час на класа Музика
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
                 
четвъртък 1 07:30 08:10 х х х  x   x 
2 08:20 09:00 Околен свят Английски език-ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт Български език  и л-ра  
3 09:20 10:00 Английски език-ИУЧ Математика Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Български език  и л-ра-ИУЧ 
4 10:10 10:50 Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Български език  и л-ра-ФУЧ  Английски език-ИУЧ Математика
5 11:00 11:40 Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Изобр.изкуство Математика Физическо възпитание и спорт
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Технилогии и предприемачество Изобр.изкуство Български език и л-ра-ИУЧ Час на класа
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
                 
                 
петък 1 07:30 08:10 х х х  x   x 
2 08:20 09:00 Български език  и л-ра   Час на класа Български език  и л-ра - ИУЧ Математика Музика
3 09:20 10:00 Български език  и л-ра-ИУЧ  Математика Математика Музика Български език  и л-ра 
4 10:10 10:50 Музика Български език  и л-ра-ИУЧ  Физическо възпитание и спорт Български език  и л-ра-ФУЧ  Български език  и л-ра-ФУЧ
5 11:00 11:40 Математика Изобр.изкуство Музика Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Музика Час на класа Околен свят Изобр.изкуство
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10