1а   1б    1в     1г     1д  
                   
понеделник 1 7: 30 08:10  х   х   х    x     x  
2 8: 20 09:00  Български език и литература   ДЧ ФКС   Български език и литература   Български език и литература   Руски език 
3 09:20 10:00  ДЧ ФКС  Музика  Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература 
4 10:10 10:50 Математика  Английски език   ДЧ ФКС  Математика  Математика 
5 11:00 11:40  Български език и литература   Български език и литература   Математика   ДЧ ФКС  Музика
6 11:45 12:25  Музика  Български език и литература  Технологии и предприемачество   Френски език   ДЧ ФКС 
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10            
вторник 1 7: 30 08:10  х   х   х    x     x  
2 8: 20 09:00  Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература  Български език и литература
3 09:20 10:00  Математика   Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература  Български език и литература
4 10:10 10:50 Английски език  Математика    Немски език    Математика   Математика 
5 11:00 11:40  Технологии и предприемачество   Изобразително изкуство   Български език и литература   Технологии и предприемачество   Изобразително изкуство 
6 11:45 12:25  Български език и литература   Изобразително изкуство   Музика   Музика  Изобразително изкуство
7 12:30 13:10         x     x  
8 13:30 14:10          
сряда 1 7: 30 08:10  х   х   х    x     x  
2 8: 20 09:00 Час на класа  Математика   Български език и литература   Математика   Български език и литература 
3 09:20 10:00  Български език и литература   Български език и литература    Немски език   Български език и литература  Руски език 
4 10:10 10:50  Български език и литература   Музика   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Математика 
5 11:00 11:40  Физическо възпитание и спорт   Английски език   Математика   Физическо възпитание и спорт   Физическо възпитание и спорт 
6 11:45 12:25  Английски език  Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
четвъртък 1 7: 30 08:10  х   х   х    x     x  
2 8: 20 09:00  Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература 
3 09:20 10:00  Математика   Български език и литература   Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература 
4 10:10 10:50 Физическо възпитание и спорт  Технологии и предприемачество   Околен свят   Околен свят   Математика 
5 11:00 11:40  Околен свят   Математика   Музика   Музика   Технологии и предприемачество 
6 11:45 12:25  Музика   Физическо възпитание и спорт   ДЧ ФКС  ФРуски езикнски език  
7 12:30 13:10      Математика     
8 13:30 14:10          
                 
петък 1 7: 30 08:10  х   х   х    x     x  
2 8: 20 09:00  иуч-Български език и литература   Околен свят   иуч-Български език и литература   иуч-Български език и литература   Околен свят 
3 09:20 10:00  Математика   иуч-Български език и литература   Математика   Математика   Руски език 
4 10:10 10:50  Изобразително изкуство   Математика   Изобразително изкуство  Изобразително изкуство  Физическо възпитание и спорт 
5 11:00 11:40  Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт   Изобразително изкуство   Изобразително изкуство   иуч-Български език и литература 
6 11:45 12:25         Музика
7 12:30 13:10