1а   1б    1в     1г     1д  
понеделник 1 07:30 08:10  х   х   х    x     x  
2 08:20 09:00  Български език   Музика   Математика   Български език   Български език 
3 09:20 10:00  Математика   Англйски език    Немски език    Български език   Български език 
4 10:10 10:50  Англйски език   Български език   Български език   Френски език   Музика 
5 11:00 11:40  Български език   Български език   Български език   Математика   Математика 
6 11:45 12:25  Музика   Спортни дейности   Техн.и предприемачество  ФВС  Спортни дейности 
7 12:30 13:10  сип "Религия"     сип "Религия"   сип "Религия"   
8 13:30 14:10          
вторник 1 07:30 08:10  х   х   х    x     x  
2 08:20 09:00  Български език   Български език   Български език   Български език  Български език
3 09:20 10:00  ФВС   Български език   Български език   Български език  Български език
4 10:10 10:50  Математика   Математика   ФВС   Математика   Математика 
5 11:00 11:40  Техн.и предприемачество   Изобразително из.   Околен свят   Техн. и предприемачество   Изобразително из. 
6 11:45 12:25  Български език   Изобразително из.   Музика   Музика  Изобразително из.
7 12:30 13:10         x     x  
8 13:30 14:10          
сряда 1 07:30 08:10  х   х   х    x     x  
2 08:20 09:00  Час на класа   Математика   Български език   Математика   Български език 
3 09:20 10:00  Български език   Български език   Български език  Български език ФВС
4 10:10 10:50  Български език   Музика   ФВС   Български език   Математика 
5 11:00 11:40  ФВС   Англйски език   Математика   ФВС   Час на класа 
6 11:45 12:25  Англйски език   Час на класа  Час на класа Час на класа  Руски език 
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
четвъртък 1 07:30 08:10  х   х   х    x     x  
2 08:20 09:00  Български език   Български език   Български език   Български език   Български език 
3 09:20 10:00  Математика   Български език    Немски език    Френски език   Български език 
4 10:10 10:50  Спортни дейности   Техн.и предприемачество   Музика   Спортни дейности   Математика 
5 11:00 11:40  Околен свят   Математика   Математика   Изобразително из.   Техн. и предприемачество 
6 11:45 12:25  Музика   ФВС   Спортни дейности   Изобразително из.   
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
петък 1 07:30 08:10  х   х   х    x     x  
2 08:20 09:00  иуч-Български език   Околен свят   иуч-Български език   иуч-Български език   Околен свят 
3 09:20 10:00  Математика   иуч-Български език   Математика   Математика   ФВС 
4 10:10 10:50  Изобразително из.   Математика   Изобразително из.   Околен свят   иуч-Български език 
5 11:00 11:40  Изобразително из.   ФВС   Изобразително из.   Музика   Музика 
6 11:45 12:25          Руски език 
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
       1а   1б    1в     1г     1д