10а 10б 10в 10г
               
понеделник 1 07:30 08:10 Биология и ЗО Немски език-иуч Испански език-фуч История и цивилизации
2 08:20 09:00 Физика и астрономия История и цивилизации Биология и ЗО Английски език
3 09:20 10:00 Математика Философия Испански език Физическо възпитание и спорт
4 10:10 10:50 Философия Спортн дейности Физика и астрономия Руски език
5 11:00 11:40 История и цивилизации Английски език Математика Физика и астрономия
6 11:45 12:25 Руски език-иуч Математика Английски език Български език и литература-иуч
7 12:30 13:10 Български език и литература-иуч   История и цивилизации Математика
8 13:30 14:10 Английски език-иуч-1гр      
               
               
вторник 1 07:30 08:10 Английски език-2гр Химия и ООС География и икономика Руски език
2 08:20 09:00 Физическо възпитание и спорт География и икономика Испански езикиуч Химия и ООС
3 09:20 10:00 География и икономика Физическо възпитание и спорт Химия и ООС История и цивилизации
4 10:10 10:50 Химия и ООС Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика
5 11:00 11:40 Български език и литература Биология и ЗО История и цивилизации Информ.технологии-Информ.технологии
6 11:45 12:25 Руски език-Руски език История и цивилизации Информ.технологии-Информ.технологии Биология и ЗО
7 12:30 13:10 Руски език-Руски език Физика и астрономия Английски език Български език и литература
8 13:30 14:10 Английски език-2гр   Испански език-фуч  
               
               
сряда 1 07:30 08:10 Английски език-иуч-2гр География и икономика Биология и ЗО Философия
2 08:20 09:00 Биология и ЗО Немски език География и икономика Английски език
3 09:20 10:00 Математика Немски език Философия География и икономика
4 10:10 10:50 География и икономика Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
5 11:00 11:40 История и цивилизации Български език и литература Физика и астрономия Руски език-иуч
6 11:45 12:25 Физика и астрономия Философия Български език и литература Математика
7 12:30 13:10 Английски език-1гр Математика Български език и литература Физика и астрономия
8 13:30 14:10 Английски език-1гр   Час на класа Час на класа
               
четвъртък 1 07:30 08:10 Спортни дейности Немски език-иуч Испански език География и икономика
2 08:20 09:00 Физическо възпитание и спорт География и икономика Испански език Български език и литература
3 09:20 10:00 География и икономика Биология и ЗО Испански език-иуч Български език и литература
4 10:10 10:50 Информ.технологии-Информ.технологии Английски език-иуч География и икономика Спортни дейности
5 11:00 11:40 Български език и литература Информ.технологии-Информ.технологии Испански език-фуч Руски език-иуч
6 11:45 12:25 Български език и литература Български език и литература Английски език-иуч Руски език-иуч
7 12:30 13:10 Английски език-иуч1гр Физика и астрономия Български език и литература Биология и ЗО
8 13:30 14:10 Английски език-иуч1гр Час на класа    
               
               
петък 1 07:30 08:10 Музика Немски език-иуч Химия и ООС Философия
2 08:20 09:00 Философия Музика История и цивилизации Химия и ООС
3 09:20 10:00 Математика-фуч Химия и ООС Музика История и цивилизации
4 10:10 10:50 Химия и ООС История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Математика-фуч
5 11:00 11:40 История и цивилизации Математика-фуч Спортни дейности Музика
6 11:45 12:25 Час на класа Физическо възпитание и спорт Български език и литература-иуч Английски език-иуч
7 12:30 13:10 Английски език-иуч-2гр Български език и литература-иуч Математика-фуч  
8 13:30 14:10 Английски език-иуч-2гр   Философия