час     10а 10б 10в 10г 10д
понеделник 0 12.30 13,10 зип-сборна група-2-Математика зип-сборна група-2-Химия и опазване на околната среда     Час на класа
1 13.30 14.10 Английски език-Английски език Английски език Математика Български език и литература Руски език
2 14.20 15,00 Математика География и икономика Испански език Информационни технологии-Информатика Български език и литература
3 15.20 16,00 География и икономика Математика Физика и астрономия Математика Информационни технологии-Информатика
4 16,10 16.50 Етика и право Български език и литература География и икономика Френски език Физика и астрономия
5 17,00 17.40 ДЧ ФКС Физика и астрономия Етика и право Биология и здравно образование Математика
6 17.45 18.25 Български език и литература ДЧ ФКС Биология и здравно образование Физика и астрономия География и икономика
7 18.30 19,10 Физика и астрономия Немски език ДЧ ФКС География и икономика Биология и здравно образование
вторник 0 12.30 13,10   Час на класа      
1 13.30 14.10 Математика Български език и литература Български език и литература Математика Химия и опазване на околната среда
2 14.20 15,00 Руски език-Руски език Информационни технологии-Информатика Математика Химия и опазване на околната среда Английски език
3 15.20 16,00 Биология и здаравно образование Математика Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Руски език
4 16,10 16.50 Информационни технологии-Информатика Биология и здаравно образование Испански език Етика и право История и цивилизация
5 17,00 17.40 Български език и литература История и цивилизация Информационни технологии-Информатика Френски език Физическо възпитание и спорт
6 17.45 18.25 Английски език-Английски език Немски език История и цивилизация ДЧ ФКС Етика и право
7 18.30 19,10 История и цивилизация Немски език Английски език Английски език Математика
сряда 0 12.30 13,10     сип-Испански език    
1 13.30 14.10 Английски език-Английски език Английски език Физика и астрономия Информатика-Информационни технологии Руски език
2 14.20 15,00 Английски език-Английски език Немски език Испански език Физика и астрономия Информатика-Информационни технологии
3 15.20 16,00 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Испански език Английски език География и икономика
4 16,10 16.50 Български език и литература Етика и право География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 17,00 17.40 Български език и литература Химия и опазване на околната среда Български език и литература География и икономика Английски език
6 17.45 18.25 Химия и опазване на околната среда География и икономика Физическо възпитание и спорт Френски език Български език и литература
7 18.30 19,10 География и икономика   Час на класа Френски език  
четвъртък 0 11.45 12.25          
0 12.30 13,10   сип-Немски език   Час на класа  
1 13.30 14.10 История и цивилизация Биология и здаравно образование Испански език Физическо възпитание и спорт Руски език
2 14.20 15,00 Руски език-Руски език Математика Испански език Математика Български език и литература
3 15.20 16,00 Руски език-Руски език История и цивилизация Математика Френски език Български език и литература
4 16,10 16.50 Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Български език и литература Математика
5 17,00 17.40 Биология и здаравно образование Немски език Английски език Български език и литература Биология и здравно образование
6 17.45 18.25 Физика и астрономия Немски език Английски език Биология и здравно образование ДЧ ФКС
7 18.30 19,10 Английски език-Английски език Английски език Биология и здравно образование   Физика и астрономия
петък 0 11.45 12.25          
0 12.30 13,10     сип-Испански език    
1 13.30 14.10 зип-сборна група-Математика зип-сборна група-История и цивилизация зип-сборна групаГеография и икономика зип-сборна група-Информационни технологии зип-сборна група-Химия и опазване на околната среда
2 14.20 15,00 Информатика-Информационни технологии Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Английски език
3 15.20 16,00 Химия и опазване на околната среда Български език и литература Информатика-Информационни технологии Английски език История и цивилизация
4 16,10 16.50 Английски език-Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда
5 17,00 17.40 Физическо възпитание и спорт Информатика-Информационни технологии Български език и литература Химия и опазване на околната среда Руски език
6 17.45 18.25 Час на класа Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Френски език Руски език
7 18.30 19,10 х х х х х
        10а 10б 10в 10г 10д
        302 303 304 208 309