ІI срок  I смяна        
  час     10а 10б 10в 10г 10д час
понеделник 1 07:30 08:10 Физика и астрономия Немски език Информатика-Инф. технологии Етика и право Биология и ЗО 1
2 08:20 09:00 Информатика-Инф. технологии Немски език Биология и ЗО Физика и астрономия Етика и право 2
3 09:20 10:00 Български език Информатика-Инф. технологии Етика и право Биология и ЗО Математика 3
4 10:10 10:50 Етика и право Български език Геофрафия и икономика Френски език Физика и астрономия 4
5 11:00 11:40 Геофрафия и икономика Математика Физика и астрономия Информатика-Инф. технологии ДЧФВС 5
6 11:45 12:25 Математика Физика и астрономия Испански език Английски език Руски език 6
7 12:30 13:10 Английски език-Английски език Етика и право Математика Български език Час на класа 7
8 13:30 14:10 ЗИП–Математика ЗИП–Химия и ООС Испански език-СИП     8
вторник 1 07:30 08:10 История и цивилизации Немски език Английски език Английски език Етика и право 1
2 08:20 09:00 Английски език-Английски език Немски език Математика Етика и право История и цивилизации 2
3 09:20 10:00 Математика История и цивилизации ДЧФВС Френски език Информатика-Инф. технологии 3
4 10:10 10:50 Химия и ООС Математика История и цивилизации ДЧФВС Руски език 4
5 11:00 11:40 ДЧФВС Химия и ООС Испански език История и цивилизации Руски език 5
6 11:45 12:25 Руски език ДЧФВС Химия и ООС Френски език Английски език 6
7 12:30 13:10   Час на класа Български език Математика   7
8 13:30 14:10       х   8
сряда 1 07:30 08:10 Етика и право Биология и ЗО Физика и астрономия Френски език Геофрафия и икономика 1
2 08:20 09:00 Биология и ЗО Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Френски език Български език 2
3 09:20 10:00 Български език Етика и право Български език Геофрафия и икономика Физическо възпитание и спорт 3
4 10:10 10:50 Български език Геофрафия и икономика Етика и право Български език Английски език 4
5 11:00 11:40 Физическо възпитание и спорт Български език Испански език Английски език Математика 5
6 11:45 12:25 Английски език-Английски език Английски език Испански език Физическо възпитание и спорт Инф. технологии-Информатика 6
7 12:30 13:10 Английски език-Английски език Английски език   Инф. технологии-Информатика Руски език 7
8 13:30 14:10   Немски език-СИП       8
четвъртък 1 07:30 08:10 Английски език-Английски език Немски език Биология и ЗО Химия и ООС Физика и астрономия 1
2 08:20 09:00 Физика и астрономия Немски език Английски език Биология и ЗО Химия и ООС 2
3 09:20 10:00 Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт Английски език Български език Биология и ЗО 3
4 10:10 10:50 Математика Биология и ЗО История и цивилизации Български език Физическо възпитание и спорт 4
5 11:00 11:40 Руски език История и цивилизации Математика Физика и астрономия Математика 5
6 11:45 12:25 Руски език Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език 6
7 12:30 13:10 История и цивилизации   Испански език     7
8 13:30 14:10     Испански език-СИП     8
9 14:20 15:00           9
петък 1 07:30 08:10 Час на класа Физическо възпитание и спорт Час на класа Час на класа Руски език 1
2 08:20 09:00 Физическо възпитание и спорт Български език Български език Химия и ООС Руски език 2
3 09:20 10:00 Химия и ООС Български език Български език Френски език Английски език 3
4 10:10 10:50 Английски език-Английски език Инф. технологии-Информатика Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Български език 4
5 11:00 11:40 Български език Английски език Инф. технологии-Информатика История и цивилизации Химия и ООС 5
6 11:45 12:25 Инф. технологии-Информатика Химия и ООС Испански език Математика История и цивилизации 6
7 12:30 13:10 ЗИП–Геофрафия и икономика ЗИП–История и цивилизации ЗИП–Математика ЗИП–Инф.технологии ЗИПХимия и ООС 7
8 13:30 14:10 х х х х х 8
        10а 10б 10в 10г 10д  
        302 303 304 208 309