час     10а 10б 10в 10г
  -1 11:45 12:25        
понеделник 0 12:30 13:10 Английски език-1-иуч   Философия  
1 13:30 14:10 Руски език-иуч Математика Английски език Български език и л-ра-иуч
2 14:20 15:00 Български език и л-ра-иуч Английски език Математика Физика и астрономия
3 15:20 16:00 История и цивилизация Спортни дейности Физика и астрономия Математика
4 16:10 16:50 Математика Философия Испански език Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40 Физика и астрономия История и цивилизация Испански език-иуч Английски език
6 17:45 18:25 Философия Немски език Биология и ЗО История и цивилизация
7 18:30 19:10 Биология и ЗО Немски език История и цивилизация 40
               
  -1 11:45 12:25 Английски език-2      
вторник 0 12:30 13:10 Английски език-2 х х 40
1 13:30 14:10 Руски език-1-Руски език-2 Физика и астрономия Английски език Български език и л-ра
2 14:20 15:00 Руски език-1-Руски език-2 История и цивилизация Инф.технологии-Инф.технологии Биология и ЗО
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Биология и ЗО История и цивилизация Инф.технологии-Инф.технологии
4 16:10 16:50 Химия и ООС Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика
5 17:00 17:40 География и икономика Физическо възпитание и спорт Химия и ООС История и цивилизация
6 17:45 18:25 Физическо възпитание и спорт География и икономика Испански език-иуч Химия и ООС
7 18:30 19:10 Час на класа Химия и ООС География и икономика  
  -1 11:45 12:25        
сряда 0 12:30 13:10 Английски език-1 Час на класа Испански език-фуч Час на класа
1 13:30 14:10 Английски език-1 Математика Български език и л-ра Физика и астрономия
2 14:20 15:00 История и цивилизация История и цивилизация Български език и л-ра Математика
3 15:20 16:00 Математика Български език и л-ра Физика и астрономия Руски език-иуч
4 16:10 16:50 Физика и астрономия Български език и л-ра Математика Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Немски език-иуч Биология и ЗО Философия
6 17:45 18:25 Биология и ЗО Философия История и цивилизация Английски език
7 18:30 19:10 Английски език-2-иуч   Философия История и цивилизация
  -1 11:45 12:25        
четвъртък 0 12:30 13:10 Английски език-2-иуч   Спортни дейности  
1 13:30 14:10 Английски език-2-иуч Физика и астрономия Български език и л-ра Биология и ЗО
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Биология и ЗО Английски език-иуч Руски език-иуч
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Български език и л-ра Испански език-иуч Руски език-иуч
4 16:10 16:50 Инф.технологии-Инф.технологии Английски език-иуч География и икономика Спортни дейности
5 17:00 17:40 География и икономика Инф.технологии-Инф.технологии Испански език-фуч Български език и л-ра
6 17:45 18:25 История и цивилизация География и икономика Испански език Български език и л-ра
7 18:30 19:10   Немски език-иуч Испански език География и икономика
               
  -1 11:45 12:25 Английски език-1-иуч      
петък 0 12:30 13:10 Английски език-1-иуч Физическо възпитание и спорт Час на класа  
1 13:30 14:10 Математика-фуч История и цивилизация Български език и л-ра-иуч Английски език-иуч
2 14:20 15:00 Спортни дейности Български език и л-ра-иуч Математика-фуч Изобр. изкуство
3 15:20 16:00 Химия и ООС Математика-фуч Физическо възпитание и спорт История и цивилизация
4 16:10 16:50 История и цивилизация Химия и ООС Изобр. изкуство Математика-фуч
5 17:00 17:40 Философия Изобр. изкуство История и цивилизация Химия и ООС
6 17:45 18:25 Изобр. изкуство Немски език-иуч Химия и ООС Философия
7 18:30 19:10 х х х х
               
        10а 10б 10в 10г
        403 412 211 410