10а   10б   10в   10г 
понеделник 0 11:45 12:25        
0 12:30 13:10  Час на класа      дч ФВС
1 13:30 14:10  зип Математика   зип- Инф.техн   зип-География   зип-История; 
2 14:20 15:00  Английски език   Български език   Испански език-Испански език   Химия 
3 15:20 16:00  История  Инф.техн.-Инф. техн. Испански език-Испански език  Френски език 
4 16:10 16:50  Български език  Английски език Инф.техн.-Инф. техн.  Френски език 
5 17:00 17:40  Химия  Английски език  История   Инф.техн.-Инф. техн. 
6 17:45 18:25 Инф.техн.-Инф. техн.  Химия  Етика и право  История 
7 18:30 19:10   История Химия Етика и право
вторник 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10  Английски език   Немски език   Английски език-Английски език  Математика
2 14:20 15:00  Английски език  Немски език  Английски език-Английски език   Физика 
3 15:20 16:00 География Математика дч ФВС  Английски език 
4 16:10 16:50 Руски език  Физика  Математика  Английски език 
5 17:00 17:40  Математика  География Физика  ФВС 
6 17:45 18:25  Физика  ФВС Български език  География 
7 18:30 19:10   дч ФВС География Български език
сряда 0 12:30 13:10 зип Химия   зип Химия  
1 13:30 14:10  Български език  Немски език ФВС  Биология 
2 14:20 15:00 Математика  Немски език  Биология  ФВС 
3 15:20 16:00  Биология   Български език  Испански език-Испански език  Математика 
4 16:10 16:50  ФВС  Биология Испански език-Испански език Български език
5 17:00 17:40 Английски език Математика  Български език   Френски език 
6 17:45 18:25 Английски език  Етика и право  Математика Френски език
7 18:30 19:10 Етика и право      
четвъртък 0 11:45 12:25            
0 12:30 13:10        
1 13:30 14:10  История   Английски език   Испански език-Испански език   Френски език 
2 14:20 15:00  Руски език   Немски език   Испански език-Испански език   Инф.техн.-Инф. техн. 
3 15:20 16:00  Английски език  Немски език Инф.техн.-Инф. техн. Английски език
4 16:10 16:50  Химия  Български език  Английски език-Английски език   География 
5 17:00 17:40 ФВС Български език Химия  История 
6 17:45 18:25 Български език  История  География  Химия 
7 18:30 19:10  Български език   Химия  История Час на класа
петък 0 11:45 12:25          
0 12:30 13:10  дч ФВС   Час на класа   Час на класа   
1 13:30 14:10  Инф.техн.-Инф. техн.  География Български език Физика
2 14:20 15:00 Физика Инф.техн.-Инф. техн. Български език Биология
3 15:20 16:00  География  Физика Биология  Математика 
4 16:10 16:50  Математика   Биология   Физика   Български език 
5 17:00 17:40 Биология Математика ФВС  Български език 
6 17:45 18:25 Руски език ФВС Математика  Френски език 
7 18:30 19:10  х  х  х   х 
         10а   10б   10в   10г