10а   10б   10в   10г 
               
понеделник 1 7: 30 08:10  зип -Математика   зип- Инф.техн   зип-География и икономика   зип-История и цивилизация; 
2 8: 20 09:00  Информационни технологии-Инфоматика   Химия и опазване на околната среда  Биология и здравно образование  История и цивилизация 
3 09:20 10:00  Биология и здравно образование  История и цивилизация Химия и опазване на околната среда  Информационни технологии-Инфоматика 
4 10:10 10:50  История и цивилизация   Информационни технологии-Инфоматика  История и цивилизация Биология и здравно образование
5 11:00 11:40  Английски език  Биология и здравно образование  Информационни технологии-Инфоматика  Химия и опазване на околната среда
6 11:45 12:25  Английски език  Английски език Испански език-Испански език  Френски език 
7 12:30 13:10 Химия и опазване на околната среда Английски език Испански език-Испански език Френски език
8 13:30 14:10        
вторник 1 7: 30 08:10  Английски език   Физика и астрономия   Английски език-Английски език  Физическо възпитание и спорт
2 8: 20 09:00  Английски език  Физическо възпитание и спорт  Английски език-Английски език   Физика и астрономия 
3 09:20 10:00 Руски език Математика  Физическо възпитание и спорт   Английски език 
4 10:10 10:50  Математика  Български език и литература Физика и астрономия  Английски език 
5 11:00 11:40 Физика и астрономия  Немски език  Математика  Български език и литература 
6 11:45 12:25 Български език и литература Немски език Български език и литература  Математика 
7 12:30 13:10  ДЧ ФКС    Час на класа Час на класа
8 13:30 14:10          
сряда 1 7: 30 08:10 Етика и право Математика Биология и здравно образование  Български език и литература 
2 8: 20 09:00 Математика Етика и право Български език и литература Биология и здравно образование
3 09:20 10:00 Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование  Математика  Етика и право
4 10:10 10:50 Биология и здравно образование  ДЧ ФКС  Испански език-Испански език  Математика 
5 11:00 11:40 Английски език Немски език Испански език-Испански език  ДЧ ФКС 
6 11:45 12:25 Български език и литература  Немски език   Физическо възпитание и спорт   Френски език 
7 12:30 13:10 зип- Химия и опазване на околната среда Български език и литература зип-Химия и опазване на околната среда  Френски език 
8 13:30 14:10        
четвъртък 1 7: 30 08:10  Български език и литература   Химия и опазване на околната среда  Испански език-Испански език История и цивилизация
2 8: 20 09:00 Български език и литература  История и цивилизация  Испански език-Испански език  Химия и опазване на околната среда 
3 09:20 10:00 Химия и опазване на околната среда  Информатика-Информационни технологии  История и цивилизация Френски език
4 10:10 10:50  История и цивилизация   Български език и литература  Химия и опазване на околната среда   Френски език 
5 11:00 11:40 Руски език Български език и литература Етика и право  Информатика-Информационни технологии 
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Английски език  Информатика-Информационни технологии  Английски език
7 12:30 13:10  Английски език   Физическо възпитание и спорт   Английски език-Английски език   
8 13:30 14:10        
               
петък 1 7: 30 08:10 Математика География и икономика Български език и литература Физика и астрономия
2 8: 20 09:00 Физика и астрономия Математика Български език и литература География и икономика
3 09:20 10:00  Руски език  Физика и астрономия География и икономика  Български език и литература 
4 10:10 10:50 География и икономика  Етика и право   Математика   Български език и литература 
5 11:00 11:40  Етика и право  Немски език Физика и астрономия  Математика 
6 11:45 12:25  Информатика-Информационни технологии  Немски език Етика и право Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10 Час на класа Час на класа  ДЧ ФКС   Етика и право