час     11а 11б 11в 11г 11д
  -1 11:45 12:25 Английски език-2     Испански език-ЗИП-сб.гр.  
понеделник 0 12:30 13:10 Английски език-2   Час на класа Испански език-ЗИП-сб.гр.  
1 13:30 14:10 Инф.технологии-ЗИП-сб.гр. История и цивилизация-ЗИП-сб.гр. Химия и ООС–ЗИП-сб.гр. Математика -ЗИП-сб.гр. Геофрафия и икономика-ЗИП-сб.гр.
2 14:20 15:00 Химия и ООС Биология и ЗО Английски език Френски език История и цивилизация
3 15:20 16:00 Биология и ЗО Немски език Химия и ООС История и цивилизация Английски език
4 16:10 16:50 Руски език Немски език Български език и л-ра Английски език Химия и ООС
5 17:00 17:40 Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Химия и ООС Руски език
6 17:45 18:25 Английски език-1 Химия и ООС Испански език Български език и л-ра Руски език
7 18:30 19:10 Английски език-1   Философия Български език и л-ра  
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10 Английски език-1 Час на класа Испански език    
1 13:30 14:10 Испански език-ЗИП-сб.гр. Френски език-ЗИПсб.гр. Руски език–ЗИП-сб.гр. Немски език–ЗИП-сб.гр. Френски език-ЗИП-сб.гр.
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Френски език Математика
3 15:20 16:00 Математика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт География и икономика Руски език
4 16:10 16:50 Руски език География и икономика Испански език Физика и астрономия Английски език
5 17:00 17:40 Руски език Математика Физика и астрономия ДЧФВС География и икономика
6 17:45 18:25 География и икономика ДЧФВС Математика Френски език Физика и астрономия
7 18:30 19:10 Физика и астрономия Немски език География и икономика Математика Физическо възпитание и спорт
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10   Математика-ЗИП-сб.гр.   Химия и ООС-ЗИП-сб.гр.  
1 13:30 14:10 Български език и л-ра История и цивилизация Испански език Английски език Биология и ЗО
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Химия и ООС Биология и ЗО Английски език Български език и л-ра
3 15:20 16:00 ДЧФВС Английски език История и цивилизация Химия и ООС Български език и л-ра
4 16:10 16:50 История и цивилизация Немски език Химия и ООС Биология и ЗО Английски език
5 17:00 17:40 Руски език Български език и л-ра ДЧФВС Френски език Английски език
6 17:45 18:25 Английски език-2 Български език и л-ра Испански език Френски език Физическо възпитание и спорт
7 18:30 19:10         ДЧФВС
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10 Английски език-1       Час на класа
1 13:30 14:10 Немски език-ЗИП-сб.гр. Френски език-ЗИП-сб.гр. Руски език-ЗИП-сб.гр. Немски език-ЗИП-сб.гр. Испански език-ЗИП-сб.гр.
2 14:20 15:00 Английски език-Английски език Английски език Български език и л-ра История и цивилизация Математика
3 15:20 16:00 Английски език-Английски език Английски език Испански език Френски език Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Философия Немски език История и цивилизация Български език и л-ра Руски език
5 17:00 17:40 Физика и астрономия Немски език Английски език Философия История и цивилизация
6 17:45 18:25 Химия и ООС Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Философия
7 18:30 19:10 Български език и л-ра Физика и астрономия   Физическо възпитание и спорт Химия и ООС
                 
  -1 11:45 12:25       Час на класа  
петък 0 12:30 13:10 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и л-ра Испански език-ЗИП Руски език
1 13:30 14:10 Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Български език и л-ра География и икономика
2 14:20 15:00 История и цивилизация Биология и ЗО Математика Английски език Български език и л-ра
3 15:20 16:00 География и икономика Български език и л-ра Биология и ЗО Математика Физика и астрономия
4 16:10 16:50 Математика Философия География и икономика Биология и ЗО Руски език
5 17:00 17:40 Английски език-2 География и икономика Английски език Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО
6 17:45 18:25 Час на класа История и цивилизация   География и икономика  
7 18:30 19:10 х х х х х
                 
        11а 11б 11в 11г 11д
        302 303 304 208 309