ІI срок  I смяна      
  час     11а 11б 11в 11г час
понеделник 1 07:30 08:10 Биология и ЗО Физика и астрономия Български език Химия и ООС 1
2 08:20 09:00 Химия и ООС Биология и ЗО Физика и астрономия Френски език 2
3 09:20 10:00 Физика и астрономия Немски език Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт 3
4 10:10 10:50 Английски език-Английски език Химия и ООС Английски език-Английски език Биология и ЗО 4
5 11:00 11:40 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език-Английски език Физика и астрономия 5
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Английски език Химия и ООС Английски език 6
7 12:30 13:10 ЗИП–Математика ЗИП–История и цивилизации ЗИП–География и икономика ЗИП–Химия и ООС 7
8 13:30 14:10         8
вторник 1 07:30 08:10 История и цивилизации Математика Испански език-Испански език Френски език 1
2 08:20 09:00 Математика История и цивилизации Испански език-Испански език Френски език 2
3 09:20 10:00 Английски език-Английски език Немски език Испански език-Испански език Математика 3
4 10:10 10:50 Физическо възпитание и спорт Немски език Математика История и цивилизации 4
5 11:00 11:40 ЗИП-Испански език ЗИП–Испански език ЗИП-Френски език ЗИП–Немски език 5
6 11:45 12:25 Руски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език 6
7 12:30 13:10 ;Английски език Испански език-театър ДЧФВС Български език-СИП 7
8 13:30 14:10 х х х   8
сряда 1 07:30 08:10 Английски език; История и цивилизации Физика и астрономия Български език 1
2 08:20 09:00 История и цивилизации Физика и астрономия Философия Български език 2
3 09:20 10:00 Физика и астрономия Английски език История и цивилизации Френски език 3
4 10:10 10:50 Биология и ЗО Английски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизации 4
5 11:00 11:40 Руски език Биология и ЗО Английски език-Английски език Физика и астрономия 5
6 11:45 12:25 Български език ДЧФВС Биология и ЗО Английски език 6
7 12:30 13:10 ДЧФВС Български език Испански език-Испански език Биология и ЗО 7
8 13:30 14:10 Английски език;     Френски език-театър 8
четвъртък 1 07:30 08:10 География и икономика Философия Химия и ООС Български език 1
2 08:20 09:00 Английски език-Английски език География и икономика Български език ДЧФВС 2
3 09:20 10:00 Философия Химия и ООС Български език Математика 3
4 10:10 10:50 Математика Немски език География и икономика Химия и ООС 4
5 11:00 11:40 Български език Немски език Испански език-Испански език География и икономика 5
6 11:45 12:25 Химия и ООС Български език Испански език-Испански език Френски език 6
7 12:30 13:10 ЗИП–Испански език ЗИП–Испански език ЗИП-Френски език ЗИП–Немски език 7
8 13:30 14:10     Час на класа   8
9 14:20 15:00         9
петък 1 07:30 08:10 ;Английски език Час на класа Испански език-СИП Английски език 1
2 08:20 09:00 Български език Английски език Испански език-СИП Английски език 2
3 09:20 10:00 Български език Математика Английски език-Английски език Философия 3
4 10:10 10:50 Руски език Български език Български език Френски език 4
5 11:00 11:40 Руски език Български език Математика Физическо възпитание и спорт 5
6 11:45 12:25 Час на класа Немски език Физическо възпитание и спорт Час на класа 6
7 12:30 13:10     зип Химия и ООС   7
8 13:30 14:10 х х х х 8
        11а 11б 11в 11г час
        214 310 308 301 к-т