11а   11б   11в   11г 
               
понеделник 1 7: 30 08:10 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия сип-Испански език  Български език и литература 
2 8: 20 09:00 Физика и астрономия  Физическо възпитание и спорт  Математика Български език и литература
3 09:20 10:00  Математика  Български език и литература Испански език Физика и астрономия
4 10:10 10:50 История и цивилизация  Български език и литература   Испански език  Френски език
5 11:00 11:40 Английски език  История и цивилизация   Испански език  Френски език
6 11:45 12:25  Английски език  Немски език Физическо възпитание и спорт  История и цивилизация 
7 12:30 13:10 Час на класа   История и цивилизация  
8 13:30 14:10 сип-Български език и литература   сип-Български език и литература  
вторник 1 7: 30 08:10  Руски език   Биология и здравно образование  Български език и литература География и икономика
2 8: 20 09:00 Биология и здравно образование География и икономика  Български език и литература  Математика
3 09:20 10:00  География и икономика  Математика Биология и здравно образование  Биология и здравно образование 
4 10:10 10:50  зип-Немски език   зип-Испански език    зип-Руски език   зип-Испански език 
5 11:00 11:40  Български език и литература  Немски език  География и икономика   Френски език 
6 11:45 12:25 Български език и литература Немски език Испански език Френски език
7 12:30 13:10   зип -Химия и опазване на околната среда Час на класа
8 13:30 14:10        
сряда 1 7: 30 08:10 Философия  ДЧ ФКС  Испански език Български език и литература
2 8: 20 09:00  ДЧ ФКС  Философия Български език и литература Химия и опазване на околната среда
3 09:20 10:00  Английски език  Химия и опазване на околната среда  ДЧ ФКС  Английски език
4 10:10 10:50  Английски език  Български език и литература Химия и опазване на околната среда Английски език
5 11:00 11:40 Български език и литература Английски език Физика и астрономия  Френски език 
6 11:45 12:25 Химия и опазване на околната среда  Английски език  Английски език  Физическо възпитание и спорт 
7 12:30 13:10  зип -Химия и опазване на околната среда  Немски език Английски език  
8 13:30 14:10     Час на класа  
четвъртък 1 7: 30 08:10  Руски език   История и цивилизация  Физика и астрономия  Френски език 
2 8: 20 09:00  Руски език  Български език и литература История и цивилизация Физика и астрономия
3 09:20 10:00 Физика и астрономия Биология и здравно образование  Български език и литература  История и цивилизация
4 10:10 10:50 История и цивилизация  Физика и астрономия  Биология и здравно образование  ДЧ ФКС 
5 11:00 11:40 Биология и здравно образование Математика Математика Биология и здравно образование
6 11:45 12:25  зип-Немски език   зип-Испански език    зип-Руски език   зип-Испански език 
7 12:30 13:10  Математика  Час на класа сип-Испански език Математика
8 13:30 14:10  
               
петък 1 7: 30 08:10 Руски език Английски език  Испански език   Физическо възпитание и спорт 
2 8: 20 09:00  Английски език   Английски език   Английски език  Философия
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Английски език  Химия и опазване на околната среда 
4 10:10 10:50 Физическо възпитание и спорт  Немски език  Химия и опазване на околната среда Английски език
5 11:00 11:40  Български език и литература  Химия и опазване на околната среда  Физическо възпитание и спорт  Английски език
6 11:45 12:25 Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт  Философия  Български език и литература
7 12:30 13:10  зип- Информационни технологии    зип-Математика   зип-История и цивилизация   зип-Химия  
  8 13:30 14:10   сип -Математика