11а 11б 11в 11г 11д
                 
понеделник 1 07:30 08:10 Английски език-1група Философия Химия и ООС Английски език Руски език
2 08:20 09:00 Английски език-1група Физическо възпитание и спорт Бълг.език и литература Химия и ООС Руски език
3 09:20 10:00 Руски език Немски език Бълг.език и литература История и цивилизация Химия и ООС
4 10:10 10:50 Химия и ООС Немски език Испански език Бълг.език и литература Английски език
5 11:00 11:40 Биология и ЗО Химия и ООС Английски език Бълг.език и литература История и цивилизация
6 11:45 12:25 Матрматика–ЗИП География и икономика-ЗИП Химия и ООС-ЗИП История и цивилизация-ЗИП Инф.технологии-ЗИП
7 12:30 13:10 Английски език-2група Биология и ЗО Час на класа Испански език-ЗИП-сб.гр-а,б Испански език-ЗИП-г
8 13:30 14:10 Английски език-2група  Испански език-ЗИП -сб.гр-а,б   Испански език-ЗИП-г  
                 
                 
вторник 1 07:30 08:10 Физика и астрономия Немски език География и икономика Математика Английски език
2 08:20 09:00 География и икономика ДЧФВС Математика Френски език Физика и астрономия
3 09:20 10:00 Руски език Математика Физика и астрономия ДЧФВС География и икономика
4 10:10 10:50 Руски език География и икономика Испански език Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт
5 11:00 11:40 Математика Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт География и икономика Руски език
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Френски език Математика
7 12:30 13:10 Немски език-ЗИП Руски език-ЗИП Френски език–ЗИП Испански език–ЗИП Испански език-ЗИП
8 13:30 14:10 Английски език-1грипа Час на класа      
                 
                 
сряда 1 07:30 08:10 Английски език-2група   Испански език Френски език ДЧФВС
2 08:20 09:00 Философия Бълг.език и литература Испански език Френски език Физическо възпитание и спорт
3 09:20 10:00 Руски език Бълг.език и литература ДЧФВС Френски език Английски език
4 10:10 10:50 История и цивилизация Немски език Химия и ООС Биология и ЗО Английски език
5 11:00 11:40 ДЧФВС Английски език История и цивилизация Химия и ООС Биология и ЗО
6 11:45 12:25 Бълг.език и литература Химия и ООС Биология и ЗО Английски език Бълг.език и литература
7 12:30 13:10 Бълг.език и литература История и цивилизация Испански език Английски език Бълг.език и литература
8 13:30 14:10 Математика-ЗИП-сб.гр. Химия и ООС-ЗИП-сб.гр.      
                 
четвъртък 1 07:30 08:10 Английски език-Английски език Физика и астрономия Философия Физическо възпитание и спорт Час на класа
2 08:20 09:00 Английски език-Английски език Бълг.език и литература Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Философия
3 09:20 10:00 Физика и астрономия Немски език Английски език Философия История и цивилизация
4 10:10 10:50 Философия Немски език Испански език История и цивилизация Руски език
5 11:00 11:40 Бълг.език и литература Английски език История и цивилизация Бълг.език и литература Химия и ООС
6 11:45 12:25 Химия и ООС Английски език Бълг.език и литература Френски език Математика
7 12:30 13:10 Немски език-ЗИП Испански език-ЗИП Руски език-ЗИП Испански език-ЗИП Френски език-ЗИП
8 13:30 14:10 Английски език-1група        
                 
                 
петък 1 07:30 08:10 Биология и ЗО История и цивилизация Математика Час на класа Биология и ЗО
2 08:20 09:00 Английски език-2група Биология и ЗО Английски език Биология и ЗО Бълг.език и литература
3 09:20 10:00 Математика Философия Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт Бълг.език и литература
4 10:10 10:50 Физическо възпитание и спорт Бълг.език и литература Философия Математика Руски език
5 11:00 11:40 История и цивилизация Математика Бълг.език и литература Английски език Руски език
6 11:45 12:25 Бълг.език и литература Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Бълг.език и литература Философия
7 12:30 13:10 Час на класа     Философия Физика и астрономия
8 13:30 14:10