час     11а 11б 11в 11г
понеделник 0 12.30 13,10 Английски език- 1 група   Испански език-сип  
1 13.30 14.10 зип-сборна група-Информационни технологии зип-сборна група-Математика зип-сборна група-История и цивилизация зип-сборна група-География и икономика
2 14.20 15,00 Фзическо възпитание и спорт Английски език Химия и опазване на околната среда Английски език
3 15.20 16,00 Английски език-Английски език Фзическо възпитание и спорт Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт
4 16,10 16.50 Английски език-Английски език Химия и опазване на околната среда Английски език-Английски език Биология и здравно образование
5 17,00 17.40 Химия и опазване на околната среда Немски език Биология и здравно образование Френски език
6 17.45 18.25 История и цивилизация Биология и здравно образование Етика и право Химия и опазване на околната среда
7 18.30 19,10 Биология и здравно образование История и цивилизация Български език и литература Етика и право
вторник 0 12.30 13,10 х х   Български език и литературасип
1 13.30 14.10 Руски език Фзическо възпитание и спорт История и цивилизация География и икономика
2 14.20 15,00 Фзическо възпитание и спорт География и икономика Математика История и цивилизация
3 15.20 16,00 зип-сборна група-Немски език зип-сборна група-Испански език зип-сборна група-Руски език зип-сборна група-Френски език
4 16,10 16.50 Математика Немски език География и икономика Български език и литература
5 17,00 17.40 Английски език-Английски език Немски език Испански език-Испански език Математика
6 17.45 18.25 География и икономика Математика Испански език-Испански език Френски език
7 18.30 19,10   Етика и право Физическо възпитание и спорт Френски език
сряда 0 12.30 13,10 Английски език- 1 група Немски език зип Химия и опазване на околната среда  
1 13.30 14.10 Български език и литература ДЧ ФКС Испански език-Испански език Биология и здравно образование
2 14.20 15,00 ДЧ ФКС Български език и литература Биология и здравно образование Английски език
3 15.20 16,00 Руски език Биология и здравно образование Английски език-Английски език История и цивилизация
4 16,10 16.50 Биология и здравно образование Английски език Физика и астрономия Френски език
5 17,00 17.40 Етика и право Английски език История и цивилизация Физика и астрономия
6 17.45 18.25 Физика и астрономия История и цивилизация Етика и право Български език и литература
7 18.30 19,10 История и цивилизация Физика и астрономия ДЧ ФКС Български език и литература
четвъртък 0 11.45 12.45        
0 12.30 13,10     сип-Испански език ДЧ ФКС
1 13.30 14.10 зип-сборна група-Немски език зип-сборна група-Испански език зип-сборна група-Руски език зип-сборна група-Френски език
2 14.20 15,00 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Френски език
3 15.20 16,00 Български език и литература Математика Испански език-Испански език Химия и опазване на околната среда
4 16,10 16.50 Химия и опазване на околната среда Немски език География и икономика Математика
5 17,00 17.40 Етика и право Химия и опазване на околната среда Български език и литература География и икономика
6 17.45 18.25 Английски език-Английски език География и икономика Български език и литература Етика и право
7 18.30 19,10 География и икономика Етика и право Химия и опазване на околната среда Български език и литература
петък 0 11.45 12.25 Английски език- 2 група      
0 12.30 13,10 Английски език-2 група   Час на класа Час на класа
1 13.30 14.10 Български език и литература Немски език Испански език-Испански език Английски език
2 14.20 15,00 Български език и литература Английски език Испански език-Испански език Английски език
3 15.20 16,00 Руски език Физика и астрономия Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт
4 16,10 16.50 Руски език Български език и литература Математика Физика и астрономия
5 17,00 17.40 Физика и астрономия Български език и литература Български език и литература Френски език
6 17.45 18.25 Час на класа Час на класа Физика и астрономия  
7 18.30 19,10 х х х х
        11а 11б 11в 11г
        214 310 308 301