11а   11б   11в   11г 
понеделник 0 11:45 12:25        
0 12:30 13:10   Час на класа зип Химия  
1 13:30 14:10  Английски език  Немски език Философия  Френски език 
2 14:20 15:00  Английски език  Английски език История  Френски език 
3 15:20 16:00 Математика  История   Физика   Английски език 
4 16:10 16:50  Физика   Български език  дч Фикултура  История 
5 17:00 17:40 История  Български език  Математика  Физика 
6 17:45 18:25  ФВС   Физика  Испански език Български език
7 18:30 19:10  Философия   ФВС   Испански език   Български език 
вторник 0 12:30 13:10 сип-Български език  сип-Български език   Час на класа   
1 13:30 14:10  Руски език  Немски език Испански език  Френски език 
2 14:20 15:00  Руски език  Немски език  Испански език   Френски език 
3 15:20 16:00  зип-Немски език   зип-Испански език    зип-Руски език   зип-Испански език 
4 16:10 16:50  Български език   Биология   География   Математика 
5 17:00 17:40  Български език  Математика  Биология  География
6 17:45 18:25 Биология География  Български език   ФВС 
7 18:30 19:10 География дч ФВС  Български език   Биолоия 
сряда 0 12:30 13:10 Час на класа   сип- Испански език  
1 13:30 14:10 Български език Немски език Философия ФВС
2 14:20 15:00 ФВС Философия Български език Химия
3 15:20 16:00  Английски език  Химия ФВС Български език
4 16:10 16:50  Английски език  Български език Английски език  Английски език 
5 17:00 17:40 Философия ФВС Химия  Английски език 
6 17:45 18:25 Химия  Английски език   Испански език   Философия 
7 18:30 19:10  зип Химия  Английски език  сип Театър   Френски език 
четвъртък 0 11:45 12:25        
0 12:30 13:10 дч ФВС   сип-Испански език  Час на класа 
1 13:30 14:10  зип-Немски език   зип-Испански език    зип-Руски език   зип-Испански език 
2 14:20 15:00  Биология   Немски език  ФВС  Математика 
3 15:20 16:00  Руски език  Математика Биология дч Фикултура
4 16:10 16:50  Руски език   Биология   Физика   История 
5 17:00 17:40  История   Физика   Математика  Философия
6 17:45 18:25  Математика  История Български език Физика
7 18:30 19:10 Физика Български език История  Биолоия 
петък 0 11:45 12:25      
0 12:30 13:10 сип-Математика      
1 13:30 14:10  зип- Инф.техн.    зип-Математика   зип-История   зип-Химия  
2 14:20 15:00 Английски език Немски език География  Химия 
3 15:20 16:00  Английски език  Химия Английски език  Български език 
4 16:10 16:50  Български език  Английски език Английски език  География 
5 17:00 17:40 География Философия  Химия   Френски език 
6 17:45 18:25  Химия   География   Испански език   Английски език 
7 18:30 19:10  х       х 
         11а   11б   11в   11г