час     12а 12б 12в 12г
  -1 11:45 12:25        
понеделник 0 12:30 13:10 Биология и ЗО-ЗИП-сб.гр Час на класа   Български език и л-ра-СИП
1 13:30 14:10 Английски език-1-Английски език-2 Български език и л-ра История и цивилизация Математика
2 14:20 15:00 Английски език-1-Английски език-2 Български език и л-ра Математика История и цивилизация
3 15:20 16:00 История и цивилизация Математика Английски език-1-Английски език-2 Френски език
4 16:10 16:50 Математика История и цивилизация Английски език-1-Английски език-2 Физика и астрономия
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Немски език Физика и астрономия Английски език
6 17:45 18:25 Физика и астрономия ДЧФВС Български език и л-ра ДЧФВС
7 18:30 19:10   Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра
               
  -1 11:45 12:25       Испански език-ЗИП-сб.гр.
вторник 0 12:30 13:10 Руски език х Английски език-1-Английски език-2 Испански език–ЗИП-сб.гр.
1 13:30 14:10 Математика-ЗИП Химия и ООС–ЗИП География и икономика-ЗИП История и цивилизация-ЗИП
2 14:20 15:00 Английски език-1-Английски език-2 География и икономика Испански език Български език и л-ра
3 15:20 16:00 Английски език-1-Английски език-2 Английски език Български език и л-ра Френски език
4 16:10 16:50 Български език и л-ра Английски език География и икономика Френски език
5 17:00 17:40 Български език и л-ра Немски език Испански език География и икономика
6 17:45 18:25 География и икономика Немски език Испански език Английски език
7 18:30 19:10 Английски език-2   Испански език Английски език
  -1 11:45 12:25        
сряда 0 12:30 13:10 Английски език-1      
1 13:30 14:10 Френски език-ЗИП Руски език-ЗИП Немски език-ЗИП Испански език-ЗИП
2 14:20 15:00 Френски език-ЗИП Руски език-ЗИП Немски език-ЗИП Испански език-ЗИП
3 15:20 16:00 ДЧФВС Български език и л-ра Български език и л-ра Френски език
4 16:10 16:50 Руски език Български език и л-ра Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40 Руски език Английски език Испански език Английски език
6 17:45 18:25 Български език и л-ра Английски език   Английски език
7 18:30 19:10 Час на класа Немски език    
  -1 11:45 12:25 Биология и ЗО–ЗИП-сб.гр.      
четвъртък 0 12:30 13:10 Биология и ЗО–ЗИП-сб.гр.     Час на класа
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Английски език-Английски език География и икономика
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика История и цивилизация
3 15:20 16:00 География и икономика Немски език История и цивилизация Математика
4 16:10 16:50 История и цивилизация Математика Български език и л-ра Френски език
5 17:00 17:40 Математика История и цивилизация География и икономика Български език и л-ра
6 17:45 18:25 Математика-ЗИП-сб.гр. География и икономика-ЗИП-сб.гр. Биология и ЗО-ЗИП-сб.гр. История и цивилизация-ЗИП-сб.гр.
7 18:30 19:10 Математика-ЗИП-сб.гр. География и икономика-ЗИП-сб.гр. Биология и ЗО-ЗИП-сб.гр. История и цивилизация-ЗИП-сб.гр.
               
  -1 11:45 12:25        
петък 0 12:30 13:10 Английски език-2   Час на класа Испански език-ЗИП
1 13:30 14:10 Френски език-ЗИП-сб.гр. Испански език-ЗИП-сб.гр. Немски език-ЗИП-сб.гр. Немски език-ЗИП-сб.гр.
2 14:20 15:00 Български език и л-ра География и икономика Испански език Физическо възпитание и спорт
3 15:20 16:00 География и икономика Български език и л-ра Английски език-Английски език Френски език
4 16:10 16:50 Руски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра
5 17:00 17:40 Руски език Немски език География и икономика Български език и л-ра
6 17:45 18:25 Английски език-1 Английски език ДЧФВС География и икономика
7 18:30 19:10 х х х х
               
        12а 12б 12в 12г
        214 310 308 301