час     12а 12б 12в 12г
понеделник 0 12.30 13,10     зип-сборна група-2-Биология и здравно образование  
1 13.30 14.10 Руски език Немски език Български език и литература Математика
2 14.20 15,00 Математика Немски език Български език и литература Английски език-Английски език
3 15.20 16,00 Свят и личност Английски език Математика История и цивилизация
4 16,10 16.50 История и цивилизация Математика Испански език Български език и литература
5 17,00 17.40 ДЧ ФКС История и цивилизация Испански език Български език и литература
6 17.45 18.25 Английски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Френски език
7 18.30 19,10 Английски език   Физическо възпитание и спорт Френски език
вторник 0 12.30 13,10 х х х х
1 13.30 14.10 зип-сборна група-Информационни технологии зип-сборна група-Математика зип-сборна група-История и цивилизация зип-сборна група-География и икономика
2 14.20 15,00 Руски език География и икономка Английски език Английски език-Английски език
3 15.20 16,00 Руски език Български език и литература Английски език Английски език-Английски език
4 16,10 16.50 Английски език Английски език Български език и литература Френски език
5 17,00 17.40 Български език и литература Английски език География и икономка ДЧ ФКС
6 17.45 18.25 Английски език Немски език ДЧ ФКС География и икономка
7 18.30 19,10 География и икономка ДЧ ФКС Испански език Български език и литература
сряда 0 12.30 13,10   Час на класа Час на класа  
1 13.30 14.10 зип-сборна група-Испански език зип-сборна група-Френски език зип-сборна група-Немски език зип-сборна група-Руски език
2 14.20 15,00 зип-сборна група-Испански език зип-сборна група-Френски език зип-сборна група-Немски език зип-сборна група-Руски език
3 15.20 16,00 Свят и личност Немски език Английски език Български език и литература
4 16,10 16.50 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Испански език Свят и личност
5 17,00 17.40 Физическо възпитание и спорт Свят и личност Български език и литература Френски език
6 17.45 18.25 Английски език Български език и литература Свят и личност Физическо възпитание и спорт
7 18.30 19,10   Български език и литература Физическо възпитание и спорт  
четвъртък 0 11.45 12.25     зип-сборна група-2-Биология и здравно образование  
0 12.30 13,10 Час на класа   зип-сборна група-2-Биология и здравно образование  
1 13.30 14.10 Български език и литература Математика Физика и астрономия Английски език-Английски език
2 14.20 15,00 Български език и литература Английски език Испански език Физика и астрономия
3 15.20 16,00 Руски език Немски език Български език и литература Математика
4 16,10 16.50 Физика и астрономия Български език и литература Испански език Френски език
5 17,00 17.40 Английски език Физика и астрономия Английски език Български език и литература
6 17.45 18.25 зип-сборна група-Информационни технологии зип-сборна група-Математика зип-сборна група-История и цивилизация зип-сборна група-География и икономика
7 18.30 19,10 зип-сборна група-Информационни технологии зип-сборна група-Математика зип-сборна група-История и цивилизация зип-сборна група-География и икономика
петък 0 11.45 12.25        
0 12.30 13,10       Час на класа
1 13.30 14.10 зип-сборна група-Испански език зип-сборна група-Френски език зип-сборна група-Немски език зип-сборна група-Руски език
2 14.20 15,00 Математика Немски език Английски език Английски език-Английски език
3 15.20 16,00 История и цивилизация Английски език Математика Свят и личност
4 16,10 16.50 Руски език Свят и личност История и цивилизация Френски език
5 17,00 17.40 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Испански езиксип История и цивилизация
6 17.45 18.25 Български език и литература История и цивилизация Свят и личност Физическо възпитание и спорт
7 18.30 19,10 х х х х
        12а 12б 12в 12г
        412 211 415 410