12а   12б   12в   12г   12д   12е 
                   
понеделник 1 7: 30 08:10 Свят и личност  Български език и литература   Испански език   Английски език  Руски език Английски език
2 8: 20 09:00 История и цивилизация  Свят и личност  Български език и литература  Английски език  Руски език Английски език
3 09:20 10:00 Физическо възпитание и спорт  История и цивилизация   Английски език  Български език и литература  ДЧ ФКС  Свят и личност
4 10:10 10:50 Руски език-Руски език  Английски език-Английски език  Английски език  История и цивилизация  Свят и личност Английски език
5 11:00 11:40 Руски език-Руски език  Английски език-Английски език  Свят и личност  Физическо възпитание и спорт  зип-Математика; История и цивилизация; зип- Математика, География и икономика
6 11:45 12:25 Български език и литература  Немски език  История и цивилизация  Френски език  Математика Български език и литература
7 12:30 13:10 Английски език  Немски език  Физическо възпитание и спорт  Френски език   Български език и литература  Математика
8 13:30 14:10 Час на класа   сип-Испански език      
вторник 1 7: 30 08:10 Английски език  Физическо възпитание и спорт   Английски език  Математика  Български език и литература  Български език и литература
2 8: 20 09:00  Английски език  Български език и литература  Математика   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература  Български език и литература
3 09:20 10:00 Български език и литература Математика Български език и литература Английски език Английски език Свят и личност
4 10:10 10:50 Математика  Свят и личност   Испански език   Български език и литература  Английски език Физическо възпитание и спорт
5 11:00 11:40  зип -Математика;зип- Инф.техн    зип-История и цивилизация   зип- География и икономика   зип- Биология и здравно образование  Руски език Руски език
6 11:45 12:25  зип -Математика;зип- Инф.техн    зип-История и цивилизация   зип- География и икономика   зип- Биология и здравно образование    Руски език Руски език
7 12:30 13:10 Български език  Физкултура  Испански език  Математика     
8 13:30 14:10            
сряда 1 7: 30 08:10 Английски език География и икономика Български език и литература  Физика и астрономия  зип-Математика; История и цивилизация; зип- Математика, География и икономика
2 8: 20 09:00 Английски език Физика и астрономия Испански език Български език и литература зип-Математика; История и цивилизация; зип- Математика, География и икономика
3 09:20 10:00  География и икономика  Български език и литература  Физика и астрономия  Свят и личност Английски език Английски език
4 10:10 10:50 Физика и астрономия  Немски език  География и икономика  ДЧ ФКС  Английски език  Руски език 
5 11:00 11:40 Български език и литература  Немски език   ДЧ ФКС  География и икономика Физическо възпитание и спорт Руски език
6 11:45 12:25  зип- Немски език;    зип-Руски език;   зип-Руски език    зип-Испански език;   Български език и литература  Български език и литература
7 12:30 13:10  зип- Немски език;    зип-Руски език;   зип-Руски език    зип-Испански език;   Български език и литература  Български език и литература
8 13:30 14:10                                                           сип "Религия         Час на класа
четвъртък 1 7: 30 08:10 Свят и личност  ДЧ ФКС  Английски език  Български език и литература  Руски език Английски език
2 8: 20 09:00 Математика  Немски език  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература  Свят и личност Английски език
3 09:20 10:00  ДЧ ФКС  Български език и литература Математика  Английски език   Английски език  Руски език
4 10:10 10:50 Руски език-Руски език Български език и литература Испански език Математика зип- Немски език;Испански език ; зип- Немски език;Испански език 
5 11:00 11:40                                                                                        30 Английски език-Английски език  Български език и литература   Френски език  зип- Немски език;Испански език ; зип- Немски език;Испански език 
6 11:45 12:25 30 Математика Български език и литература  Френски език  Английски език Български език и литература
7 12:30 13:10  зип -Математика;зип- Информационни техн    зип-История и цивилизация   зип- География и икономика   зип- Биология и здравно образование   Български език и литература   ДЧ ФКС 
8 13:30 14:10   Час на класа Час на класа      
                   
петък 1 7: 30 08:10  Английски език   История и цивилизация  Свят и личност  Френски език  Руски език  Физическо възпитание и спорт 
2 8: 20 09:00 Физическо възпитание и спорт  Немски език   История и цивилизация   Френски език  Физическо възпитание и спорт  Руски език 
3 09:20 10:00  История и цивилизация   Физическо възпитание и спорт  Английски език Свят и личност зип- Немски език;Испански език ; зип- Немски език;Испански език
4 10:10 10:50  зип- Немски език;    зип-Руски език;   зип-Руски език    зип-Испански език   Английски език   Математика 
5 11:00 11:40 Руски език-Руски език Английски език-Английски език Испански език  История и цивилизация   Английски език  Английски език
6 11:45 12:25 Руски език-Руски език Английски език-Английски език  Испански език  Английски език Математика Английски език
7 12:30 13:10       Час на класа Час на класа  
  8 13:30 14:10