12а 12б 12в 12г
               
понеделник 1 7:30 8:10   ДЧФВС Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
2 8:20 9:00 Физическо възпитание и спорт Немски език Свят и личност Английски език
3 9:20 10:00 Математика Свят и личност Английски език-Английски език ДЧФВС
4 10:10 10:50 Свят и личност Физика и астрономия Английски език-Английски език Математика
5 11:00 11:40 Английски език-Английски език Математика Физика и астрономия Свят и личност
6 11:45 12:25 Английски език-Английски език Бълг.език и литература Бълг.език и литература Френски език
7 12:30 13:10 Физика и астрономия Бълг.език и литература Математика Бълг.език и литература
8 13:30 14:10 Биология–ЗИП-сб.гр     Бълг.език и литература-СИП
               
               
вторник 1 7:30 8:10 Английски език-2група Час на класа   Английски език
2 8:20 9:00 История и цивилизация Немски език Испански език Английски език
3 9:20 10:00 Английски език-Английски език Немски език Испански език История и цивилизация
4 10:10 10:50 Английски език-Английски език Английски език История и цивилизация Френски език
5 11:00 11:40 Бълг.език и литература Английски език Бълг.език и литература Френски език
6 11:45 12:25 Бълг.език и литература История и цивилизация Испански език Бълг.език и литература
7 12:30 13:10 Математика-ЗИП География и икономика–ЗИП История и цивилизация–ЗИП Информационни технологии-ЗИП
8 13:30 14:10 Руски език     зип-Испански език
               
               
сряда 1 7:30 8:10 Час на класа Немски език Английски език-Английски език Испански език-ЗИП
2 8:20 9:00 Бълг.език и литература Английски език Испански език Английски език
3 9:20 10:00 ДЧФВС Английски език Испански език Английски език
4 10:10 10:50 Руски език Бълг.език и литература Бълг.език и литература Физическо възпитание и спорт
5 11:00 11:40 Руски език Бълг.език и литература Бълг.език и литература Френски език
6 11:45 12:25 Испански език-ЗИП Френски език-ЗИП Немски език-ЗИП Руски език-ЗИП
7 12:30 13:10 Испански език-ЗИП Френски език-ЗИП Немски език-ЗИП Руски език-ЗИП
8 13:30 14:10 Английски език-1група      
               
четвъртък 1 7:30 8:10 Математика–ЗИП-сб.гр. Информационни технологии-ЗИП-сб.гр. Биология и ЗО–ЗИП-сб.гр. История и цивилизация-ЗИП–сб.гр.
2 8:20 9:00 Математика–ЗИП-сб.гр. Информационни технологии-ЗИП-сб.гр. Биология и ЗО–ЗИП-сб.гр. История и цивилизация-ЗИП–сб.гр.
3 9:20 10:00 Математика Свят и личност Бълг.език и литература Физическо възпитание и спорт
4 10:10 10:50 Свят и личност Математика География и икономика Бълг.език и литература
5 11:00 11:40 География и икономика Немски език Английски език-Английски език Математика
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика Свят и личност
7 12:30 13:10 Бълг.език и литература Физическо възпитание и спорт Свят и личност География и икономика
8 13:30 14:10 Биология–ЗИП-сб.гр     Час на класа
        Биология–ЗИП-сб.гр      
               
петък 1 7:30 8:10 Английски език-1група Английски език ДЧФВС История и цивилизация
2 8:20 9:00 История и цивилизация Немски език Физическо възпитание и спорт Бълг.език и литература
3 9:20 10:00 Руски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Бълг.език и литература
4 10:10 10:50 Руски език Бълг.език и литература Английски език-Английски език Френски език
5 11:00 11:40 Бълг.език и литература История и цивилизация Испански език Френски език
6 11:45 12:25 Испански език-ЗИП Френски език-ЗИП Немски език-ЗИП Руски език-ЗИП
7 12:30 13:10 Английски език-2група   Час на класа Испански език-ЗИП
8 13:30 14:10        
        12а 12б 12в 12г
        214 310 308 301