ІI срок  I смяна      
  час     12а 12б 12в 12г час
понеделник 1 07:30 08:10 Английски език Час на класа Испански език Френски език 1
2 08:20 09:00 Английски език Български език История и цивилизации Математика 2
3 09:20 10:00 Английски език История и цивилизации Испански език Български език 3
4 10:10 10:50 История и цивилизации Математика Испански език Български език 4
5 11:00 11:40 Философия Английски език Математика История и цивилизации 5
6 11:45 12:25 Математика Немски език Български език Английски език 6
7 12:30 13:10   Немски език Български език Час на класа 7
8 13:30 14:10         8
вторник 1 07:30 08:10 Английски език География и икономика ДЧФВС Български език 1
2 08:20 09:00 География и икономика ДЧФВС Български език Френски език 2
3 09:20 10:00 Български език Английски език География и икономика ДЧФВС 3
4 10:10 10:50 Английски език Английски език Английски език География и икономика 4
5 11:00 11:40 Руски език Български език Английски език Английски език 5
6 11:45 12:25 ЗИП–География и икономика ЗИП–Биология и ЗО ЗИП–История и цивилизации ЗИП-Математика 6
7 12:30 13:10     Испански език–СИП   7
8 13:30 14:10         8
сряда 1 07:30 08:10 Български език История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Френски език 1
2 08:20 09:00 Български език Свят и личност История и цивилизации Физическо възпитание и спорт 2
3 09:20 10:00 История и цивилизации Български език Свят и личност Френски език 3
4 10:10 10:50 Физическо възпитание и спорт Български език Испански език Свят и личност 4
5 11:00 11:40 Свят и личност Немски език Испански език История и цивилизации 5
6 11:45 12:25 ЗИП–Немски език ЗИП-Руски език ЗИП–Немски език ЗИП-Испански език 6
7 12:30 13:10 ЗИП–Немски език ЗИП-Руски език ЗИП–Немски език ЗИП-Испански език 7
8 13:30 14:10       ЗИП–Биология и ЗО 8
четвъртък 1 07:30 08:10 ЗИП-Математика ЗИП-Информационни технологии ЗИП–История и цивилизации ЗИП–География и икономика 1
2 08:20 09:00 ЗИП-Математика ЗИП-Информационни технологии ЗИП–История и цивилизации ЗИП–География и икономика 2
3 09:20 10:00 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Английски език Френски език 3
4 10:10 10:50 Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Испански език Български език 4
5 11:00 11:40 Руски език Немски език Български език Математика 5
6 11:45 12:25 Руски език Английски език Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия 6
7 12:30 13:10 Български език Математика Физика и астрономия Английски език 7
8 13:30 14:10 Час на класа   ЗИП-Биология и ЗО   8
9 14:20 15:00     ЗИП–Биология и ЗО   9
петък 1 07:30 08:10 ДЧФВС Български език История и цивилизации Френски език 1
2 08:20 09:00 Математика История и цивилизации Английски език Физическо възпитание и спорт 2
3 09:20 10:00 Български език Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизации 3
4 10:10 10:50 Руски език Английски език Математика Български език 4
5 11:00 11:40 Английски език Немски език Български език Английски език 5
6 11:45 12:25 Руски език Немски език Час на класа Английски език 6
7 12:30 13:10 ЗИП–Испански език ЗИП-Испански език ЗИП-Руски език ЗИП-Немски език 7
8 13:30 14:10 х х х х 8
        12а 12б 12в 12г  
        412 211 415 410