ІI срок  II смяна        
  час      2в   2г   2д  час
понеделник 0 12:30 13:10 Математика Математика Български език Френски език Руски език 0
1 13:30 14:10 Български език Физическо възпитание и спорт Немски език Математика Български език 1
2 14:20 15:00 Музика Български език Музика Физическо възпитание и спорт Български език 2
3 15:20 16:00 Български език Български език Български език Български език Физическо възпитание и спорт 3
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Музика Математика Български език Математика 4
5 17:00 17:40           5
6 17:45 18:25           6
7 18:30 19:10           7
вторник 0 12:30 13:10 Български език Английски език Математика Български език Руски език 0
1 13:30 14:10 Английски език  ФВС-спортни дейности Немски език Български език Математика 1
2 14:20 15:00 Български език Български език Физическо възпитание и спорт Математика Български език 2
3 15:20 16:00 Технолигии  и предприемачество Технолигии  и предприемачество Български език Музика Български език 3
4 16:10 16:50   Български език-ИУЧ Български език Физическо възпитание и спорт Музика 4
5 17:00 17:40     Технолигии  и предприемачество     5
6 17:45 18:25           6
7 18:30 19:10           7
сряда 0 12:30 13:10 Английски език Околен свят Български език Френски език Български език 0
1 13:30 14:10 Български език Английски език Немски език Български език Български език 1
2 14:20 15:00 Български език Български език Музика Български език Математика 2
3 15:20 16:00  Математика Български език Български език Технолигии  и предприемачество Физическо възпитание и спорт 3
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Музика Час на класа Час на класа Час на класа 4
5 17:00 17:40 Час на класа         5
6 17:45 18:25           6
7 18:30 19:10           7
четвъртък 0 11:45 12:25           0
0 12:30 13:10  ФВС-спортни дейности Български език Български език-ИУЧ Български език Руски език 0
1 13:30 14:10 Български език-ИУЧ Български език Немски език Български език-ИУЧ Български език-ИУЧ 1
2 14:20 15:00 Български език Физическо възпитание и спорт Български език Околен свят Български език 2
3 15:20 16:00  Околен свят Математика Физическо възпитание и спорт Музика Музика 3
4 16:10 16:50  Музика Час на класа Околен свят  ФВС-спортни дейности Технолигии  и предприемачество 4
5 17:00 17:40           5
6 17:45 18:25           6
7 18:30 19:10           7
петък 0 12:30 13:10 Английски език-ИУЧ Математика Български език-ИУЧ Български език-ИУЧ Български език-ИУЧ 0
1 13:30 14:10 Български език-ИУЧ Английски език Изобразително изкуство Математика Околен свят 1
2 14:20 15:00  Математика Български език-ИУЧ Изобразително изкуство Френски език ИУЧ Изобразително изкуство 2
3 15:20 16:00 Изобразително изкуство Изобразително изкуство  ФВС-спортни дейности Изобразително изкуство Изобразително изкуство 3
4 16:10 16:50 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство  ФВС-спортни дейности 4
5 17:00 17:40           5
6 17:45 18:25           6
7 18:30 19:10           7
         2в   2г   2д  час
        119 118 114 113 112 к-т