час    
  -1 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10 Български език и л-ра Български език и л-ра Математика Музика Руски език
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Български език и л-ра Немски език Математика-ФУЧ Музика
2 14:20 15:00 Математика Музика Музика Френски език Български език и л-ра
3 15:20 16:00 Технилогии и предприемачество Математика Български език и л-ра Български език и л-ра Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Музика Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Български език и л-ра Математика
5 17:00 17:40 Час на класа   Час на класа Час на класа Час на класа
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10 Математика Английски език Математика Български език и л-ра Български език и л-ра
1 13:30 14:10 Английски език Математика Немски език Български език и л-ра Български език и л-ра
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Български език и л-ра Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Математика
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Български език и л-ра Български език и л-ра Математика Изобр.изкуство
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Технилогии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Околен свят Изобр.изкуство
5 17:00 17:40   Час на класа      
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10 Спортни дейности Английски език Български език и л-ра Български език и л-ра Руски език
1 13:30 14:10 Английски език Математика Български език и л-ра Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Български език и л-ра Изобр.изкуство Математика Български език и л-ра
3 15:20 16:00 Изобр.изкуство Изобр.изкуство Изобр.изкуство Технилогии и предприемачество Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Изобр.изкуство Изобр.изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Околен свят
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10 Български език и л-ра Музика Немски език-ИУЧ Математика Спортни дейности
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Спортни дейности Български език и л-ра Френски език Музика
2 14:20 15:00 Математика Български език и л-ра Музика Спортни дейности Математика
3 15:20 16:00 Околен свят Български език и л-ра Математика-ФУЧ Музика Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Музика Околен свят Спортни дейности Български език и л-ра Технилогии и предприемачество
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
петък 0 12:30 13:10 Английски език-ИУЧ Математика-ФУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра-ИУЧ Математика-ФУЧ
1 13:30 14:10 Български език и л-ра-ИУЧ Английски език-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ
2 14:20 15:00 Български език и л-ра-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра-ИУЧ Френски език-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ
3 15:20 16:00 Математика-ФУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Технилогии и предприемачество Изобр.изкуство Руски език-ИУЧ
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра-ИУЧ Околен свят Изобр.изкуство Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10