2а   2б   2в   2г   2д 
  0 11.45 12:25   сип "Религия 
понеделник 0 12:30 13:10  Математика   Английски език  Български език и литература  ДЧ ФКС   Руски език 
1 13:30 14:10  Български език и литература   Математика   Български език и литература   Български език и литература  ДЧ ФКС
2 14:20 15:00  Български език и литература   ДЧ ФКС  Немски език  Български език и литература  Български език и литература
3 15:20 16:00  ДЧ ФКС   иуч-Български език и литература   Музика   Околен свят   Български език и литература 
4 16:10 16:50  Физическо възпитание и спорт   Български език и литература  ДЧ ФКС  Технологии и предпремачество  Математика
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
вторник 0 12:30 13:10 Час на класа  Музика   Български език и литература   Френски език   Руски език 
1 13:30 14:10  Околен свят   Български език и литература   Български език и литература  Музика  Математика 
2 14:20 15:00  Музика   Български език и литература   Технологии и предприемачество   Математика   Български език и литература 
3 15:20 16:00  Български език и литература   Изобразително изкуство  Математика  Български език и литература   Български език и литература 
4 16:10 16:50  Български език и литература   Изобразително изкуство   Околен свят   Български език и литература   Музика 
5 17:00 17:40        Физическо възпитание и спорт   
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
сряда 0 12:30 13:10  Математика   Английски език   Математика  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт 
1 13:30 14:10  Английски език   Български език и литература   Немски език   Български език и литература   Математика 
2 14:20 15:00  Български език и литература   Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   Математика   Български език и литература 
3 15:20 16:00  Български език и литература   Математика  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт   Български език и литература 
4 16:10 16:50  Технологии и предприемачество   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература  Час на класа Час на класа
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
четвъртък 0 12:30 13:10  Английски език   иуч-Английски език   Математика   Фленски език  Руски език
1 13:30 14:10  Музика   Български език и литература   Физическо възпитание и спорт  Математика  Български език и литература 
2 14:20 15:00  иуч-Български език и литература   Български език и литература  Български език и литература  Музика   Български език и литература 
3 15:20 16:00  Български език и литература   Музика   Български език и литература   Български език и литература   Изобразително изкуство 
4 16:10 16:50  Физическо възпитание и спорт  Час на класа Музика  иуч-Български език и литература   Изобразително изкуство 
5 17:00 17:40            
6 17:45 18:25              
7 18:30 19:10          
                 
петък 0 12:30 13:10  Математика   Физическо възпитание и спорт   Немски език   Изобразително изкуство  Околен свят
1 13:30 14:10  иуч-Английски език   Математика  Час на класа  Изобразително изкуство   иуч-Български език и литература 
2 14:20 15:00  иуч-Български език и литература   иуч-Български език и литература   Изобразително изкуство   иуч-Български език и литература  Физическо възпитание и спорт
3 15:20 16:00  Изобразително изкуство   Околен свят   Изобразително изкуство   иуч-Френски език   Музика 
4 16:10 16:50  Изобразително изкуство   Технологии и предприемачество   Български език и литература   фуч-Математика   Технологии и предприемачество 
5 17:00 17:40            
6 17:45 18:25