час    
понеделник 0 12.30 13,10 Български език и литература  Математика Български език и литература Френски език Български език и литература
1 13.30 14.10 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 14.20 15,00 Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Музика Български език и литература Руски език
3 15.20 16,00  Математика Български език и литература Немски език Математика Физическо възпитание и спорт
4 16,10 16.50  Музика Изобразително изкуство  Математика Физическо възпитание и спорт Математика
5 17,00 17.40          
6 17.45 18.25          
7 18.30 19,10          
вторник 0 12.30 13,10 Английски език иуч-Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
1 13.30 14.10 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 14.20 15,00 Български език и литература  Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
3 15.20 16,00 Технолигии  и предприемачество Физическо възпитание и спорт Немски език Музика Български език и литература
4 16,10 16.50  Математика Български език и литература  Математика Физическо възпитание и спорт Музика
5 17,00 17.40     Технолигии  и предприемачество    
6 17.45 18.25          
7 18.30 19,10          
сряда 0 12.30 13,10 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Руски език
1 13.30 14.10 Български език и литература Български език и литература иуч-Немски език Български език и литература Математика
2 14.20 15,00 Физическо възпитание и спорт  Математика  Музика Математика Български език и литература
3 15.20 16,00  Математика  Музика Български език и литература Технолигии  и предприемачество Български език и литература
4 16,10 16.50 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Технолигии  и предприемачество
5 17,00 17.40          
6 17.45 18.25          
7 18.30 19,10          
четвъртък 0 11.45 12.25          
0 12.30 13,10 Български език и литература Английски език Български език и литература иуч-Френски език Български език и литература
1 13.30 14.10  Английски език УЧСД фуч-Немски език Български език и литература Български език и литература
2 14.20 15,00  Музика Български език и литература  Математика иуч-Български език и литература  Математика
3 15.20 16,00  Околен свят Български език и литература иуч-Български език и литература Околен свят  Музика
4 16,10 16.50 иуч-Български език и литература Технолигии  и предприемачество Физическо възпитание и спорт Музика Час на класа
5 17,00 17.40          
6 17.45 18.25          
7 18.30 19,10          
                 
петък 0 12.30 13,10 иуч-Английски език  Околен свят Български език и литература Френски език иуч-Български език и литература
1 13.30 14.10 УЧСД иуч-Английски език  Математика иуч- Български език и литература Изобразително изкуство
2 14.20 15,00 иуч-Български език и литература  Математика  Околен свят УЧСД Околен свят
3 15.20 16,00  Математика  Музика УЧСД Математика иуч-Руски език
4 16,10 16.50 Изобразително изкуство иуч-Български език и литература Изобразително изкуство Изобразително изкуство УЧСД
5 17,00 17.40          
6 17.45 18.25          
7 18.30 19,10 x x x x x
       
        119 118 114 113 112