час    
  -1 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10 Български език и л-ра Български език и л-ра Български език и л-ра Музика Руски език
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Български език и л-ра Български език и л-ра Френски език Музика
2 14:20 15:00 Математика Музика Немски език Български език и л-ра Български език и л-ра
3 15:20 16:00 Технилогии и предприемачество Математика Музика Български език и л-ра Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Музика Физическо възпитание и спорт Математика Математика-ФУЧ Математика
5 17:00 17:40 Час на класа   Час на класа Час на класа Час на класа
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10 Математика Английски език Български език и л-ра Френски език Математика
1 13:30 14:10 Английски език Математика Български език и л-ра Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Български език и л-ра
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Български език и л-ра Математика Математика Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство Околен свят Физическо възпитание и спорт Околен свят
5 17:00 17:40   Час на класа      
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10 Спортни дейности Английски език Български език и л-ра Български език и л-ра Руски език
1 13:30 14:10 Английски език Спортни дейности Математика Математика Математика
2 14:20 15:00 Математика Български език и л-ра Технилогии и предприемачество Околен свят Спортни дейности
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Математика Немски език Спортни дейности Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Изобр.изкуство Технилогии и предприемачество Спортни дейности Технилогии и предприемачество Технилогии и предприемачество
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10 Български език и л-ра Музика Български език и л-ра Български език и л-ра Математика
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Математика Български език и л-ра Български език и л-ра-ИУЧ Музика
2 14:20 15:00 Математика Български език и л-ра Немски език-ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт
3 15:20 16:00 Околен свят Български език и л-ра Музика Математика Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Музика Околен свят Математика Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
петък 0 12:30 13:10 Английски език-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра-ИУЧ Руски език-ИУЧ
1 13:30 14:10 Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра Български език и л-ра-ИУЧ
2 14:20 15:00 Български език и л-ра-ИУЧ Английски език-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Математика Български език и л-ра-ИУЧ
3 15:20 16:00 Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Френски език-ИУЧ Математика-ФУЧ
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство Изобр.изкуство Изобр.изкуство
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10 x x x x x
                 
       
        119 118 114 113 112