2а   2б   2в   2г   2д 
понеделник 0 11:45 12:25  сип "Религия 
0 12:30 13:10  ФВС   Англйски език   Околен свят  Български език  Руски език 
1 13:30 14:10  Математика   ФВС   ФВС   Български език   Математика 
2 14:20 15:00  Български език   Математика  Немски език  Околен свят  Български език
3 15:20 16:00  Български език   Български език  Български език  Изобразително из.   Български език 
4 16:10 16:50  Час на класа   иуч-Български език   Български език   фуч-Математика   Техн. и предприемачество 
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
вторник 0 12:30 13:10  Български език   Математика   Български език   Френски език   Спортни дейности 
1 13:30 14:10  Български език   Български език   Български език  Музика  Математика 
2 14:20 15:00  Музика   Български език  Музика  Математика   Български език 
3 15:20 16:00  Математика   Изобразително из.  Математика  Български език   Български език 
4 16:10 16:50  Спортни дейности   Изобразително из.   Техн. и предприемачество   Български език   Музика 
5 17:00 17:40  Музика       Спортни дейности   
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
сряда 0 12:30 13:10  Български език   Англйски език   Немски език   Български език  ФВС 
1 13:30 14:10  Български език   Български език   Математика   Български език   Математика 
2 14:20 15:00  Математика   Български език   ФВС   Математика   Български език 
3 15:20 16:00  Англйски език   Математика  Български език  Техн. и предприемачество   Български език 
4 16:10 16:50  ФВС   ФВС   Български език   Час на класа   Час на класа 
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
четвъртък 0 11:45 12:25          
0 12:30 13:10  Англйски език   иуч-Англйски език    Математика   Френски език  Руски език
1 13:30 14:10  Музика   Български език   Музика  ФВС  Български език 
2 14:20 15:00  Български език   Български език  Български език  Музика   ФВС 
3 15:20 16:00  иуч-Български език    Музика   Български език   иуч-Български език   иуч-Български език 
4 16:10 16:50  Изобразително из.   Час на класа   Изобразително из.   Математика   Музика 
5 17:00 17:40            
6 17:45 18:25            
7 18:30 19:10          
петък 0 11:45 12:25  Математика   Околен свят   Немски език   иуч-Френски език   Математика 
0 12:30 13:10  иуч-Англйски език    Математика   Математика   Математика   иуч-Български език 
1 13:30 14:10  иуч-Български език   иуч-Български език  Спортни дейности  иуч-Български език  Руски език
2 14:20 15:00  Околен свят   Техн. и предприемачество   Български език   Български език  Околен свят
3 15:20 16:00  Техн. и предприемачество   Спортни дейности   Час на класа   ФВС   Изобразително из. 
4 16:10 16:50          
5 17:00 17:40            
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10  x   x   x   x   x 
         2а   2б   2в   2г   2д