понеделник 1 07:30 08:10 х х х х х
2 08:20 09:00 Спортни дейности Математика Немски език Български език  и л-ра   Български език и л-ра
3 09:20 10:00 Български език и л-ра Спортни дейности Български език и л-ра Български език  и л-ра   Български език и л-ра
4 10:10 10:50 Математика Български език и л-ра Спортни дейности Математика Математика
5 11:00 11:40 Английски език Български език и л-ра Математика Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт
6 11:45 12:25 Човекът и природата Английски език Човекът и обществото Френски език Руски език
7 12:30 13:10 Музика Технилогии и предприемачество Музика Технилогии и предприемачество Технилогии и предприемачество
8 13:30 14:10          
                 
                 
вторник 1 07:30 08:10 х  x   x   x   x 
2 08:20 09:00 Български език  и л-ра   Човекът и обществото Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
3 09:20 10:00 Български език  и л-ра   Математика Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
4 10:10 10:50 Математика Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Френски език Математика
5 11:00 11:40 Човекът и обществото Компютърно моделиране Немски език Математика Човекът и обществото
6 11:45 12:25 Компютърно моделиране Български език и л-ра Математика Човекът и природата Музика
7 12:30 13:10 Технилогии и предприемачество Музика Компютърно моделиране Музика Руски език
8 13:30 14:10          
                 
сряда 1 07:30 08:10  x   x   x   x   x 
2 08:20 09:00 Български език  и л-ра  Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Френски език Компютърно моделиране
3 09:20 10:00 Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Физическо възпитание и спорт
4 10:10 10:50 Математика Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език  и л-ра  
5 11:00 11:40 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език  и л-ра-ИУЧ  Български език  и л-ра-ИУЧ  Математика
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Английски език Час на класа Математика Руски език
7 12:30 13:10 Час на класа Час на класа Технилогии и предприемачество Час на класа Час на класа
8 13:30 14:10          
                 
четвъртък 1 07:30 08:10  x   x   x   x   x 
2 08:20 09:00 Музика Човекът и природата Български език  и л-ра   Спортни дейности Човекът и обществото
3 09:20 10:00 Математика Математика Физическо възпитание и спорт Френски език-ИУЧ Спортни дейности
4 10:10 10:50 Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Немски език Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
5 11:00 11:40 Български език  и л-ра   Английски език Математика Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
6 11:45 12:25 Английски език Изобр.изкуство Човекът и обществото Човекът и обществото Математика
7 12:30 13:10 Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство Музика Музика Музика
8 13:30 14:10          
                 
                 
петък 1 07:30 08:10 х  x   x   x   x 
2 08:20 09:00 Български език  и л-ра-ИУЧ  Български език  и л-ра-ИУЧ  Български език  и л-ра Математика Час на класа
3 09:20 10:00 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Немски език-ИУЧ Компютърно моделиране Изобр.изкуство
4 10:10 10:50 Изобр.изкуство Човекът и обществото Математика Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство
5 11:00 11:40 Изобр.изкуство Английски език-ИУЧ Изобр.изкуство Изобр.изкуство Руски език-ИУЧ
6 11:45 12:25 Английски език-ИУЧ Музика Изобр.изкуство Изобр.изкуство Български език  и л-ра-ИУЧ 
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
                 
       
        204 203 202 201 200