3а   3б   3в   3г   3д 
  0 11.45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10  х   х     х   
1 13:30 14:10  Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   Немски език   Български език и литература  Музика
2 14:20 15:00  Български език и литература   Математика   Музика   Френски език   Български език и литература 
3 15:20 16:00  Физическо възпитание и спорт   Музика   Човек и общество   Български език и литература   Български език и литература 
4 16:10 16:50  Математика   Български език и литература  Български език и литература  Музика   Математика 
5 17:00 17:40  Музика   Български език и литература   Български език и литература   Домашен бит и техника   Човек и общество 
6 17:45 18:25 Час на класа  Домашен бит и техника   ДЧ ФКС   ДЧ ФКС  Час на класа
7 18:30 19:10            
вторник 0 12:30 13:10  х   х   х   х  x
1 13:30 14:10  Английски език   ДЧ ФКС   Математика  Български език и литература  Руски език 
2 14:20 15:00  Български език и литература   Английски език  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература  Математика
3 15:20 16:00  Физическо възпитание и спорт   Човек и общество   Български език и литература   Математика  Български език и литература
4 16:10 16:50  Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Човек и общество  Български език и литература
5 17:00 17:40  Домашен бит и техника   Български език и литература   Домашен бит и техника   Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт
6 17:45 18:25            
7 18:30 19:10              
сряда 0 12:30 13:10  х   х   х   х  x
1 13:30 14:10  Човек и  природа   Английски език   Музика  Математика Физическо възпитание и спорт
2 14:20 15:00  Английски език   Музика   Немски език   Френски език  Български език и литература
3 15:20 16:00  Математика   Математика   Математика   Музика  Български език и литература
4 16:10 16:50  Музика   Български език и литература  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт   Руски език 
5 17:00 17:40  Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Български език и литература  Музика
6 17:45 18:25  ДЧ ФКС  Час на класа          
7 18:30 19:10            
четвъртък 0 12:30 13:10  х   х  Час на класа  х  ДЧ ФКС
1 13:30 14:10  Английски език   Човек и  природа   зип- Немски език  Български език и литература  Математика 
2 14:20 15:00  Човек и общество   Английски език   Физическо възпитание и спорт   Френски език  Български език и литература
3 15:20 16:00  зип-Български език и литература   Български език и литература  Математика  Български език и литература   Руски език 
4 16:10 16:50  Изобразително изкуство   Български език и литература  Човек и  природа  Изобразително изкуство  Изобразително изкуство
5 17:00 17:40  Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6 17:45 18:25          Часа на класа     
7 18:30 19:10            
                 
петък 0 12:30 13:10  х   х   х   х  x
1 13:30 14:10  Математика   зип-Английски език   Немски език  Човек и  природа зип-Руски език
2 14:20 15:00  зип-Английски език   Изобразително изкуство   Български език и литература   зип-Френски език   зип-Български език и литература 
3 15:20 16:00  Български език и литература   Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт  Математика  Математика 
4 16:10 16:50  Български език и литература   Математика  Изобразително изкуство  Физическо възпитание и спорт   Домашен бит и техника 
5 17:00 17:40  Физическо възпитание и спорт   зип-Български език и литература  Изобразително изкуство  зип-Български език и литература  Човек и  природа
6 17:45 18:25