понеделник 1 7, 30 08,10 х х х х х
2 8, 20 09,00 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература УЧСД
3 9.20 10,00 Физическо възптание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература  Човек и общество
4 10,10 10.50 Български език и литература  Математика Немски език  Математика Български език и литература
5 11,00 11.40  Математика  Физическо възптание и спорт  Математика Френски език Български език и литература
6 11.45 12.25 Час на класа  Английски език Изобразително изкуство Физическо възптание и спорт Физическо възптание и спорт
7 12.30 13,10  Човекът и природата  Час на класа Изобразително изкуство  Човек и общество Руски език
8 13.30 14.10          
вторник 1 7, 30 08,10 х х х х x
2 8, 20 09,00  Английски език Български език и литература  Човекът и природата  Музика  Компютърно моделиране
3 9.20 10,00  Компютърно моделиране  Музика иуч-Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 10,10 10.50 Български език и литература  Човек и общество  Музика  Компютърно моделиране Математика
5 11,00 11.40 Български език и литература Компютърно моделиране Математика Френски език  Музика
6 11.45 12.25  Музика  Английски език  Компютърно моделиране Български език и литература Руски език
7 12.30 13,10          
8 13.30 14.10          
сряда 1 7, 30 08,10 х х х х x
2 8, 20 09,00 Български език и литература иуч-Български език и литература УЧСД Технологии и предприемачество Български език и литература
3 9.20 10,00 Български език и литература Математика Немски език УЧСД Български език и литература
4 10,10 10.50  Английски език Изобразително изкуство Български език и литература иуч-Френски език  Човекът и природата
5 11,00 11.40  Човекът и обществото Изобразително изкуство Математика Български език и литература Физическо възптание и спорт
6 11.45 12.25  Технилигии  и предприемачество УЧСД  Човекът и обществото  Математика Математика
7 12.30 13,10 УЧСД  Английски език Физическо възптание и спорт  Човекът и природата Час на класа
8 13.30 14.10          
                 
четвъртък 1 7, 30 08,10 х х х х х
2 8, 20 09,00  Математика Български език и литература  Музика Физическо възптание и спорт Български език и литература
3 9.20 10,00  Музика Български език и литература иуч-Немски език  Математика Български език и литература
4 10,10 10.50 Български език и литература  Математика Български език и литература Български език и литература  Музика
5 11,00 11.40 Български език и литература  Музика Български език и литература Български език и литература  Математика
6 11.45 12.25 Физическо възптание и спорт Човек и природа  Математика  Музика Технологии и предприемачество
7 12.30 13,10  Английски език  Технологии и предприемачество Час на класа  Час на класа Руски език
8 13.30 14.10          
                 
петък 1 7, 30 08,10 х х х х x
2 8, 20 09,00 иуч-Български език и литература  Човек и общество  Математика  Математика  Математика
3 9.20 10,00 иуч-Английски език  Математика Немски език иуч-Български език и литература  Човекът и обществото
4 10,10 10.50  Човекът и обществото  Български език и литература Физическо възптание и спорт  Човекът и обществото иуч-Български език и литература
5 11,00 11.40  Математика Български език и литература  Човекът и обществото Френски език  Изобразително изкуство
6 11.45 12.25  Изобразително изкуство иуч-Английски език Български език и литература  Изобразително изкуство  Изобразително изкуство
7 12.30 13,10  Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Изобразително изкуство иуч-Руски език
8 13.30 14.10          
       
        204 203 202 201 200