3а   3б   3в   3г   3д 
понеделник 1 07:30 08:10  х   х   дч ФВС   х  Час на класа
2 08:20 09:00  Математика   дч ФВС   Немски език   Математика   Български език 
3 09:20 10:00  ФВС   Български език   Математика   Български език   Български език 
4 10:10 10:50  Български език   Български език   Български език   Български език   Математика 
5 11:00 11:40  Български език   Англйски език  Български език  Френски език   ФВС 
6 11:45 12:25  Англйски език   Математика   Човек и общество   Домашен бит и техника   Човек и общество 
7 12:30 13:10  Час на класа   Домашен бит и техника     дч ФВС   
8 13:30 14:10            
вторник 1 07:30 08:10  х   х   х   х  x
2 08:20 09:00  Български език-зип   Човек и общество  Математика Български език  Български език 
3 09:20 10:00  Човек и общество   Български език   Немски език    Български език   Български език 
4 10:10 10:50  Математика   Български език   Български език   Математика   Математика 
5 11:00 11:40  Домашен бит и техника   Англйски език   Български език   Човек и общество   ФВС 
6 11:45 12:25  Англйски език   ФВС   Домашен бит и техника   ФВС   Руски език 
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10            
сряда 1 07:30 08:10  х   х   х   х  x
2 08:20 09:00  Човек и природа   Човек и природа  ФВС  Български език  Музика
3 09:20 10:00  Музика   Математика   Български език   Български език   Математика 
4 10:10 10:50  Математика   Музика   Български език   Френски език   Руски език 
5 11:00 11:40  Български език   Български език  Музика Човек и природа Български език
6 11:45 12:25  Български език   Български език   Математика   Музика  Български език
7 12:30 13:10  дч ФВС   Час на класа       
8 13:30 14:10          
четвъртък 1 07:30 08:10  х   х   Час на класа   х  дч ФВС
2 08:20 09:00  Човек и общество   ФВС   зип-Немски език    Френски език   Човек и общество 
3 09:20 10:00  Български език   Математика   ФВС   Математика  Български език
4 10:10 10:50  Англйски език   Човек и общество  Човек и общество  Български език   Изобразително из. 
5 11:00 11:40  Изобразително из.   Англйски език  Математика  Изобразително из.  Изобразително из.
6 11:45 12:25  Изобразително из.   Български език  Български език Изобразително из. Руски език
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
петък 1 07:30 08:10  х   х   х   х  x
2 08:20 09:00  Математика   зип-Български език   Немски език   Човек и общество Човек и природа
3 09:20 10:00  Български език   Изобразително из.   Човек и природа   зип-Френски език   зип-Български език 
4 10:10 10:50  Български език   Изобразително из.   Български език-зип  ФВС  Математика 
5 11:00 11:40  зип-Англйски език   Математика  Изобразително из.  Математика  зип-Руски език
6 11:45 12:25  ФВС   зип-Англйски език  Изобразително из.  зип-Български език  Домашен бит и техника
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
       3а   3б   3в   3г   3д