час    
  -1 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10 х   Технилогии и предприемачество х х
1 13:30 14:10 Английски език Спортни дейности Математика Френски език Руски език
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Английски език Немски език Български език  и л-ра   Физическо възпитание и спорт
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Математика Музика Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
4 16:10 16:50 Музика Български език и л-ра Български език  и л-ра   Математика Български език  и л-ра  
5 17:00 17:40 Математика Български език и л-ра Човекът и обществото Човекът и обществото Математика
6 17:45 18:25 Спортни дейности Музика   Физическо възпитание и спорт Час на класа
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10 Технилогии и предприемачество  x   x   x   x 
1 13:30 14:10 Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Компютърно моделиране Френски език Руски език
2 14:20 15:00 Компютърно моделиране Български език и л-ра Немски език Български език  и л-ра   Спортни дейности
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Компютърно моделиране Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Български език  и л-ра  
4 16:10 16:50 Български език и л-ра Български език и л-ра-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика Български език  и л-ра  
5 17:00 17:40 Човекът и обществото Математика Български език  и л-ра   Човекът и природата Човекът и обществото
6 17:45 18:25   Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Музика Музика
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10 Физическо възпитание и спорт Технилогии и предприемачество Български език  и л-ра   Технилогии и предприемачество  x 
1 13:30 14:10 Час на класа Човекът и обществото Български език  и л-ра   Български език  и л-ра   Руски език
2 14:20 15:00 Математика Английски език Немски език Спортни дейности Математика
3 15:20 16:00 Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език  и л-ра-ИУЧ  Български език  и л-ра  
4 16:10 16:50 Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Математика Френски език Компютърно моделиране
5 17:00 17:40 Български език и л-ра Математика Час на класа Час на класа Физическо възпитание и спорт
6 17:45 18:25   Час на класа      
7 18:30 19:10          
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10 Физическо възпитание и спорт  x   x   x  Физическо възпитание и спорт
1 13:30 14:10 Английски език Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език  и л-ра   Човекът и обществото
2 14:20 15:00 Български език  и л-ра   Английски език Немски език Български език  и л-ра   Руски език-ИУЧ
3 15:20 16:00 Български език  и л-ра-ИУЧ Български език  и л-ра   Български език  и л-ра Човекът и обществото Математика
4 16:10 16:50 Математика Български език  и л-ра   Български език  и л-ра Физическо възпитание и спорт Български език  и л-ра  
5 17:00 17:40 Човекът и обществото Изобр.изкуство Човекът и обществото Изобр.изкуство Български език  и л-ра  
6 17:45 18:25   Изобр.изкуство   Изобр.изкуство  
7 18:30 19:10          
         

 

     
  -1 11:45 12:25          
петък 0 12:30 13:10 х  x  Български език  и л-ра  x  Технилогии и предприемачество
1 13:30 14:10 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Спортни дейности Български език и л-ра-ИУЧ Човекът и природата
2 14:20 15:00 Български език и л-ра-ИУЧ Английски език-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Математика Бълг.език и литература
3 15:20 16:00 Английски език-ИУЧ Човекът и обществото Математика Френски език-ИУЧ Бълг.език и литература-ИУЧ
4 16:10 16:50 Изобр.изкуство Български език  и л-ра Изобр.изкуство Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство
5 17:00 17:40 Изобр.изкуство Български език и л-ра-ИУЧ Изобр.изкуство Компютърно моделиране Изобр.изкуство
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
                 
       
        204 203 202 201 200