ІI срок  II смяна        
        час
понеделник 0 12:30 13:10 х х х  x   x  0
1 13:30 14:10 Английски език Английски език Български език-ИУЧ Музика Руски език 1
2 14:20 15:00 Музика Математика Немски език Български език  ФВС-спортни дейности 2
3 15:20 16:00 Български език Музика Български език-ИУЧ Български език Човек и природа 3
4 16:10 16:50 Български език Български език  ФВС-спортни дейности Математика Музика 4
5 17:00 17:40 Математика Български език Математика Физкултура Български език 5
6 17:45 18:25 Физическо възпитание и спорт Час на класа Музика Човекът и обществото Български език 6
7 18:30 19:10           7
вторник 0 12:30 13:10 Час на класа х х  x   x  0
1 13:30 14:10 Компютърно моделиране Човек и общество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Руски език 1
2 14:20 15:00 Български език-ИУЧ Английски език Немски език Компютърно моделиране Човек и общество 2
3 15:20 16:00 Български език Български език Български език Български език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт 3
4 16:10 16:50 Човек и общество Компютърно моделиране Български език Френски език Математика 4
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Български език-ИУЧ Компютърно моделиране Български език Компютърно моделиране 5
6 17:45 18:25   Физическо възпитание и спорт Час на класа Математика Български език 6
7 18:30 19:10           7
сряда 0 12:30 13:10 Български език х х  x   x  0
1 13:30 14:10 Български език Човек и природа Технолигии  и предприемачество Технолигии  и предприемачество Технолигии  и предприемачество 1
2 14:20 15:00 Английски език  ФВС-спортни дейности Немски език Френски език Български език 2
3 15:20 16:00  ФВС-спортни дейности Математика Български език Математика Български език 3
4 16:10 16:50 Математика Български език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт  ФВС-спортни дейности Час на класа 4
5 17:00 17:40 Технолигии  и предприемачество Изобразително изкуство Математика Български език Български език-ИУЧ 5
6 17:45 18:25   Изобразително изкуство Човек и общество Човек и природа Физическо възпитание и спорт 6
7 18:30 19:10           7
четвъртък 0 11:45 12:25           0
0 12:30 13:10 х х х  x   x  0
1 13:30 14:10 Български език Английски език Човек и общество Физическо възпитание и спорт Руски език 1
2 14:20 15:00 Български език Български език Немски език-ИУЧ Френски език Математика 2
3 15:20 16:00 Английски език Български език Български език Български език Български език 3
4 16:10 16:50 Човек и общество Математика Български език Български език Български език 4
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Човек и общество Изобразително изкуство Български език-ИУЧ Изобразително изкуство 5
6 17:45 18:25   Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Час на класа Изобразително изкуство 6
7 18:30 19:10           7
петък 0 12:30 13:10 Човек и природа х х  x   x  0
1 13:30 14:10 Български език-ИУЧ Технолигии  и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език Руски език-ИУЧ 1
2 14:20 15:00 Английски език-ИУЧ Английски език Математика Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт 2
3 15:20 16:00 Математика Български език Човек и природа Изобразително изкуство Човек и общество 3
4 16:10 16:50 Изобразително изкуство Български език Български език Изобразително изкуство Български език-ИУЧ 4
5 17:00 17:40 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език Френски език-ИУЧ Математика 5
6 17:45 18:25           6
7 18:30 19:10           7
        час
        204 203 202 201 200 к-т