4а   4 б   4 в   4г   4д 
понеделник 0 11:45 12:25          
0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10  Математика   Български език  Музика  Математика   Руски език 
2 14:20 15:00  Български език   Български език   Математика   Български език   Музика 
3 15:20 16:00  Български език   Математика   Немски езикне   Музика   Български език 
4 16:10 16:50  Музика   ФВС   Български език   Български език   Български език 
5 17:00 17:40  Човек и природа   Музика   Български език   ФВС   Математика 
6 17:45 18:25 дч ФВС   дч ФВС  дч ФВС  дч ФВС
7 18:30 19:10          
вторник 0 12:30 13:10            
1 13:30 14:10  Англйски език   Математика   Български език   Математика  Български език
2 14:20 15:00  Български език   Англйски език  Български език  Френски език   Български език 
3 15:20 16:00 Български език  Български език  Математика  ФВС   Математика 
4 16:10 16:50  Човек и общество   Български език  Човек и природа  Човек и природа   Човек и природа 
5 17:00 17:40  ФВС   Домашен бит и техника  ФВС  Български език   Домашен бит и техника 
6 17:45 18:25  Час на класа   Час на класа   Час на класа   Час на класа  Час на класа
7 18:30 19:10          
сряда 0 12:30 13:10        сип-Англйски език    
1 13:30 14:10  Математика   Англйски език  Математика  Френски език   Български език 
2 14:20 15:00  Англйски език   Български език   Немски език    Български език   Български език 
3 15:20 16:00  Български език   Български език  ФВС  Български език   Руски език 
4 16:10 16:50  Български език   Математика  Човек и общество  ФВС   Човек и общество 
5 17:00 17:40 Домашен бит и техника  Човек и природа  Български език  Човек и общество   ФВС 
6 17:45 18:25   дч ФВС      
7 18:30 19:10            
четвъртък 0 11:45 12:25          
0 12:30 13:10     сип-Немски език     
1 13:30 14:10  Англйски език   Български език-зип   Немски езикне   Френски език  Руски език
2 14:20 15:00  Математика  Англйски език  Български език   Математика   Математика 
3 15:20 16:00  Български език  ФВС  Български език   Човек и природа  Човек и природа
4 16:10 16:50  Човек и природа   Изобразително из.  ФВС  Домашен бит и техника   Български език 
5 17:00 17:40  ФВС   Изобразително из.  Домашен бит и техника  Български език   ФВС 
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
петък 0 11:45 12:25          сип-Англйски език 
0 12:30 13:10  Математика   Англйски език-зип   зип-Немски език    зипФренски език   Математика 
1 13:30 14:10  Англйски език-зип   Български език  Математика  Български език-зип   зип-Български език 
2 14:20 15:00  Български език-зип   ФВС   Български език-зип   Български език   зип-Руски език 
3 15:20 16:00  Изобразително из.   Математика   Човек и природа   Математика   Изобразително из. 
4 16:10 16:50  ФВС   Човек и природа  Изобразително из.  Изобразително из.   Изобразително из. 
5 17:00 17:40          
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10  x   x   x   x   x 
         4а   4б   4 в   4г   4д