4а   4 б   4 в   4г   4д 
                 
понеделник 1 7: 30 08:10          
2 8: 20 09:00  Български език и литература   Български език и литература  Математика  Български език и литература   Български език и литература 
3 09:20 10:00  Български език и литература   Български език и литература   Човек и  общество   Изобразително изкуство   Български език и литература 
4 10:10 10:50  Математика   Математика   Немски език   Изобразително изкуство   Математика 
5 11:00 11:40  Английски език   Домашен бит и техника   Български език и литература   Френски език   ДЧ ФКС 
6 11:45 12:25  Домашен бит и техника   Английски език   Български език и литература   Човек и  прирда  Музика
7 12:30 13:10  ДЧ ФКС   ДЧ ФКС   ДЧ ФКС   ДЧ ФКС   Руски език 
8 13:30 14:10          
вторник 1 7: 30 08:10   Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
2 8: 20 09:00  Математика   Български език и литература  Музика  Математика  Български език и литература
3 09:20 10:00  Музика   Български език и литература  Математика Български език и литература  Математика 
4 10:10 10:50 Български език и литература  Математика  Човек и  прирда  Физическо възпитание и спорт  Музика
5 11:00 11:40  Български език и литература   Английски език  Български език и литература  Музика   Български език и литература 
6 11:45 12:25  Английски език   Музика  Български език и литература  Френски език   Физическо възпитание и спорт 
7 12:30 13:10 Час на класа        
8 13:30 14:10            
сряда 1 7: 30 08:10     Български език и литература  сип-Английски език   
2 8: 20 09:00  Човек и  общество   Човек и  общество  Български език и литература  Български език и литература  Човек и  общество
3 09:20 10:00  Български език и литература   Български език и литература  Математика  Български език и литература   Български език и литература 
4 10:10 10:50  Български език и литература   Изобразително изкуство  Физическо възпитание и спорт  Математика   Български език и литература 
5 11:00 11:40  Изобразително изкуство   Изобразително изкуство  Немски език  Човек и  общество   Руски език 
6 11:45 12:25  Изобразително изкуство   Математика   Домашен бит и техника  Домашен бит и техника  Физическо възпитание и спорт 
7 12:30 13:10            
8 13:30 14:10              
четвъртък 1 7: 30 08:10          сип-Английски език 
2 8: 20 09:00  Човек и  прирда   Български език и литература   сип-Немски език  Български език и литература Човек и  прирда
3 09:20 10:00  Български език и литература   Български език и литература   Немски език   Математика   Български език и литература 
4 10:10 10:50  Математика   Математика   Български език и литература   Български език и литература  Математика
5 11:00 11:40  Физическо възпитание и спорт   Английски език   Изобразително изкуство   Френски език   Домашен бит и техника 
6 11:45 12:25  Английски език   Физическо възпитание и спорт   Изобразително изкуство  Физическо възпитание и спорт Руски език
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10            
                 
петък 1 7: 30 08:10  х   х   х   х   х 
2 8: 20 09:00  Музика   Човек и  прирда  зип-Български език и литература  зип-Български език и литература   зип-Български език и литература 
3 09:20 10:00  Математика   зип-Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Музика   Математика 
4 10:10 10:50  зип-Български език и литература   Физическо възпитание и спорт  зип-Немски език  Математика   Изобразително изкуство 
5 11:00 11:40  Английски език   Музика   Математика   Български език и литература   Изобразително изкуство 
6 11:45 12:25  Физическо възпитание и спорт   зип-Английски език   Музика   Френски език   зип-Руски език 
7 12:30 13:10