ІI срок  I смяна        
  час     4 б 4 в час
понеделник 1 07:30 08:10 х х х х Час на класа 1
2 08:20 09:00 Български език Български език Български език Български език Човекът и общ 2
3 09:20 10:00 Български език Български език Български език Математика Български език 3
4 10:10 10:50 Математика Математика Немски език Български език Български език 4
5 11:00 11:40 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Френски език Домашен бит и техника 5
6 11:45 12:25 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника Руски език 6
7 12:30 13:10 Час на класа     ДЧФВС   7
8 13:30 14:10           8
вторник 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Математика Математика Български език Математика Музика 2
3 09:20 10:00 Български език-ЗИП Български език Български език Музика Математика 3
4 10:10 10:50 Музика Български език Математика Френски език Руски език 4
5 11:00 11:40 Домашен бит и техника Английски език Музика Човекът и природата Български език 5
6 11:45 12:25 Английски език Музика Домашен бит и техника Български език Човикът и природата 6
7 12:30 13:10       вокална група (сборна)   7
8 13:30 14:10           8
сряда 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Човекът и обществото Човекът и обществото Български език Български език Физическо възпитание и спорт 2
3 09:20 10:00 Математика Математика Български език Български език Математика 3
4 10:10 10:50 Български език Физическо възпитание и спорт Немски език Математика Руски език 4
5 11:00 11:40 Английски език Български език Математика Физическо възпитание и спорт Български език 5
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Френски език Български език 6
7 12:30 13:10   Час на класа Физическо възпитание и спорт Вокална група (сборна)   7
8 13:30 14:10           8
четвъртък 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Човикът и природата Човикът и природата Български език Български език Физическо възпитание и спорт 2
3 09:20 10:00 Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Музика Математика 3
4 10:10 10:50 Български език Музика Немски език Френски език-ЗИП Руски език 4
5 11:00 11:40 Български език Български език Музика Физическо възпитание и спорт Български език 5
6 11:45 12:25 ДЧФВС Български език Час на класа Български език Музика 6
7 12:30 13:10 Музика Английски език ДЧФВС     7
8 13:30 14:10           8
9 14:20 15:00           9
петък 1 07:30 08:10 х х х х х 1
2 08:20 09:00 Математика Български език-ЗИП Немски език-СИП Български език-ЗИП Български език-ЗИП 2
3 09:20 10:00 Български език Математика Немски езин-ЗИП Човекът и обществото Български език 3
4 10:10 10:50 Български език Домашен бит и техника Български език-ЗИП Математика Математика 4
5 11:00 11:40 Физическо възпитание и спорт Английски език-ЗИП Човекът и обществото Изобразително изкуство Изобразително изкуство 5
6 11:45 12:25 Английски език-ЗИП ДЧФВС Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство 6
7 12:30 13:10     Изобразително изкуство Час на класа ДЧФВС 7
8 13:30 14:10 x x х x x 8
        4 в  
        204 203 202 201 200