час     4 б 4 в
  -1 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Английски език Немски език Физическо възпитание и спорт Руски език
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Математика Математика Френски език Математика
3 15:20 16:00 Английски език Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт
4 16:10 16:50 Математика Български език и л-ра Човекът и обществото Български език и л-ра Български език и л-ра
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Технилогии и предприемачество Български език и л-ра Математика Човекът и природата
6 17:45 18:25 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра-ИУЧ Технилогии и предприемачество Технилогии и предприемачество
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Музика Физическо възпитание и спорт Немски език Френски език Математика
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Английски език Български език и л-ра Музика Български език и л-ра
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Математика Български език и л-ра Български език и л-ра Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Математика Български език и л-ра Математика Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Час на класа Математика Човекът и обществото
6 17:45 18:25 Час на класа Час на класа Физическо възпитание и спорт Час на класа Час на класа
7 18:30 19:10          
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Компютърно моделиране Човекът и природата Музика Математика Руски език
2 14:20 15:00 Човекът и обществото Компютърно моделиране Математика Български език и л-ра Музика
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Музика Компютърно моделиране Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт
4 16:10 16:50 Английски език Математика Човекът и природата Компютърно моделиране Математика
5 17:00 17:40 Спортни дейности Български език и л-ра Български език и л-ра Човекът и природата Компютърно моделиране
6 17:45 18:25 Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра
7 18:30 19:10          
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Математика Английски език Немски език Физическо възпитание и спорт Математика
2 14:20 15:00 Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Технилогии и предприемачество Български език и л-ра Руски език
3 15:20 16:00 Български език и л-ра Български език и л-ра Математика Български език и л-ра Български език и л-ра
4 16:10 16:50 Английски език Човекът и обществото Български език и л-ра Математика Човекът и природата
5 17:00 17:40 Технилогии и предприемачество Изобр.изкуство Физическо възпитание и спорт Изобр.изкуство Български език и л-ра
6 17:45 18:25   Изобр.изкуство Човекът и природата Човекът и природата Изобр.изкуство
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
петък 0 12:30 13:10 Човекът и природата        
1 13:30 14:10 Български език и л-ра-ИУЧ Английски език Спортни дейности Френски език Руски език
2 14:20 15:00 Български език и л-ра-ИУЧ Спортни дейности Немски език-ИУЧ Френски език-ИУЧ Български език и л-ра
3 15:20 16:00 Математика Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра Спортни дейности Български език и л-ра-ИУЧ
4 16:10 16:50 Изобр.изкуство Математика Изобр.изкуство Български език и л-ра-ИУЧ Спортни дейности
5 17:00 17:40 Изобр.изкуство Човекът и природата Изобр.изкуство Изобр.изкуство Изобр.изкуство
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10 x x х x x
                 
        4 в
        204 203 202 201 200