час     4 б 4 в
понеделник 0 12.30 13,10 х х х х х
1 13.30 14.10 Български език и литература ДЧФВС Български език и литература Френски език Математика
2 14.20 15,00 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика
3 15.20 16,00 Музика Български език и литература Музика Математика Български език и литература
4 16,10 16.50 Математика Математика Немски език Музика Български език и литература
5 17,00 17.40 Домашен бит и техника Домашен бит и техника Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 17.45 18.25 ДЧФВС Музика Домашен бит и техника ДЧФВС Час на класа
7 18.30 19,10          
вторник 0 12.30 13,10 х х х х х
1 13.30 14.10 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Френски език Руски език
2 14.20 15,00 Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Математика
3 15.20 16,00 Английски език Математика Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература
4 16,10 16.50 Човекът и природата Български език и литература Немски език Български език и литература Домашен бит и техника
5 17,00 17.40 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Домашен бит и техника Човекът и природата
6 17.45 18.25     Физическо възпитание и спорт Час на класа ДЧФВС
7 18.30 19,10          
сряда 0 12.30 13,10 х х х х х
1 13.30 14.10 Английски език Човекът и обществото Час на класа Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 14.20 15,00 Човекът и обществото Английски език Немски език Български език и литература Математика
3 15.20 16,00 Математика Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
4 16,10 16.50 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 17,00 17.40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Руски език
6 17.45 18.25 Час на класа Час на класа      
7 18.30 19,10          
четвъртък 0 11.45 12.25 х х х х х
0 12.30 13,10 х х х х х
1 13.30 14.10  Български език и литература Математика Математика Френски език Руски език
2 14.20 15,00 Математика Английски език зип-Немски език Човекът и обществото Български език и литература
3 15.20 16,00 Английски език Български език и литература Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 16,10 16.50 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
5 17,00 17.40 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и обществото
6 17.45 18.25     ДЧФВС    
7 18.30 19,10          
                 
петък 0 12.30 13,10 х х х х х
1 13.30 14.10 Математика зип-Български език и литература сип-Немски език Френски език Физическо възпитание и спорт
2 14.20 15,00 зип- Английски език Математика зип-Български език и литература Математика математика
3 15.20 16,00 зип- Български език и литература зип-Английски език Физическо възпитание и спорт зип-Български език и литература зип-Български език и литература
4 16,10 16.50 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика Човекът и природата Човекът и природата
5 17,00 17.40 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Физическо възпитание и спорт зип-Руски език
6 17.45 18.25          
7 18.30 19,10 x x   x x
        4 в
        204 203 202 201 200