4 б 4 в
               
1 7:30 8:10 х х х х x
2 8:20 9:00 Български език и литература Математика Немски език Български език и л-ра Математика
3 9:20 10:00 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Български език и л-ра Български език и л-ра
4 10:10 10:50 Английски език Български език и л-ра Български език и л-ра Математика Физическо възпитание и спорт
5 11:00 11:40 Математика Български език и л-ра Математика Изобр.изкуство Човекът и природата
6 11:45 12:25 Човекът и природата Технилогии и предприемачество Човекът и обществото Френски език Руски език
7 12:30 13:10 Физическо възпитание и спорт Английски език Изобр.изкуство   Час на класа
8 13:30 14:10          
               
               
1 7:30 8:10 х х х х x
2 8:20 9:00 Английски език Английски език Математика Български език и л-ра-ИУЧ Математика
3 9:20 10:00 Български език и литература Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра Математика Човекът и обществото
4 10:10 10:50 Български език и литература Математика Български език и л-ра Музика Изобр.изкуство
5 11:00 11:40 Музика Музика Човекът и природата Човекът и природата Български език и л-ра
6 11:45 12:25 Математика Човекът и природата Час на класа Български език и л-ра Руски език
7 12:30 13:10 Спортни дейности Час на класа Музика Френски език Музика
8 13:30 14:10          
               
               
1 7:30 8:10 х х х х x
2 8:20 9:00 Английски език Английски език Немски език Математика Български език и л-ра
3 9:20 10:00 Компютърно моделиране Български език и л-ра Немски език Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра
4 10:10 10:50 Човекът и обществото Български език и л-ра Компютърно моделиране Български език и л-ра Математика
5 11:00 11:40 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и л-ра Компютърно моделиране
6 11:45 12:25 ФВС Човекът и обществото Български език и л-ра Компютърно моделиране Руски език
7 12:30 13:10 Час на класа Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Час на класа Технилогии и предприемачество
8 13:30 14:10          
               
1 7:30 8:10 х х х х x
2 8:20 9:00 Математика Математика Музика Математика Математика
3 9:20 10:00 Български език и литература Български език и л-ра-ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт Музика
4 10:10 10:50 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и л-ра Български език и л-ра
5 11:00 11:40 Музика Български език и литература Български език и л-ра-ИУЧ Човекът и природата Български език и л-ра
6 11:45 12:25 Английски език-ИУЧ Английски език Български език и л-ра-ИУЧ Музика Български език и л-ра-ИУЧ
7 12:30 13:10     Технилогии и предприемачество Френски език-ИУЧ  
8 13:30 14:10          
               
               
1 7:30 8:10 х x х х  
2 8:20 9:00 Български език и л-ра-ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт
3 9:20 10:00 Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра Спортни дейности Български език и л-ра
4 10:10 10:50 Математика Спортни дейности Български език и л-ра Български език и л-ра-ИУЧ Български език и л-ра-ИУЧ
5 11:00 11:40 Технологии и предприемач. Математика Немски език-ИУЧ Български език и л-ра Спортни дейности
6 11:45 12:25 Изобразително изкуство Човекът и природата Спортни дейности Технологии Руски език
7 12:30 13:10 Човекът и природата Изобразително изкуство      
8 13:30 14:10          
               
      4 в
      204 203 202 201 200