час     5 б 5 в
  -1 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10   Инф.технологии-Инф.технологии     Физическо възпитание и спорт
1 13:30 14:10 Инф.технологии-Инф.технологии Математика Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика Математика Инф.технологии-Инф.технологии
3 15:20 16:00 Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература Инф.технологии-Инф.технологии Музика
4 16:10 16:50 Математика Изобразително изкуство Инф.технологии-Инф.технологии Изобразително изкуство Човекът и природата
5 17:00 17:40 Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература
6 17:45 18:25 Изобразително изкуство Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
7 18:30 19:10 Изобразително изкуство   Изобразително изкуство    
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Физическо възпитание и спорт Математика Технологии и предприемачество Математика Английски език
2 14:20 15:00 Математика Физическо възпитание и спорт Математика Технологии и предприемачество Руски език
3 15:20 16:00 Човекът и природата История и цивилизация Немски език Спортни дейности Математика
4 16:10 16:50 История и цивилизация Английски език-иуч Човекът и природата Френски език Изобразително изкуство
5 17:00 17:40 Технологии и предприемачество Човекът и природата История и цивилизация Музика Изобразително изкуство
6 17:45 18:25 Английски език-иуч Технологии и предприемачество Музика История и цивилизация Човекът и природата
7 18:30 19:10       Човекът и природата История и цивилизация
                 
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10         География и икономика
1 13:30 14:10 Час на класа Руски език-иуч Немски език Музика Български език и литература
2 14:20 15:00 Математика Музика Математика Български език и литература Музика
3 15:20 16:00 Музика Математика Български език и литература Руски език-иуч Математика
4 16:10 16:50 География и икономика Физическо възпитание и спорт Руски език-иуч Математика Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40 Български език и литература Английски език-Английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт Спортни дейности
6 17:45 18:25 Български език и литература География и икономика Физическо възпитание и спорт Френски език  
7 18:30 19:10 Английски език-Английски език Спортни дейности   География и икономика  
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Български език и литература Английски език-Английски език Час на класа Математика Руски език
2 14:20 15:00 Математика Български език и литература Човекът и природата Български език и литература История и цивилизация
3 15:20 16:00 Руски език-иуч Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Математика
4 16:10 16:50 Музика История и цивилизация Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
5 17:00 17:40 История и цивилизация Математика Физическо възпитание и спорт Френски език-иуч Човекът и природата
6 17:45 18:25 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизация Технологии и предприемачество
7 18:30 19:10 Спортни дейности Час на класа История и цивилизация    
                 
  -1 11:45 12:25          
петък 0 12:30 13:10     Немски език-иуч Час на класа Физическо възпитание и спорт
1 13:30 14:10 Човекът и природата Български език и литература Немски език Руски език-иуч Руски език
2 14:20 15:00 Руски език-иуч Английски език-Английски език Спортни дейности Български език и литература Български език и литература
3 15:20 16:00 Английски език-Английски език Човекът и природата Руски език-иуч Български език и литература Български език и литература
4 16:10 16:50 Български език и литература Руски език-иуч Музика Физическо възпитание и спорт Руски език-иуч
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Френски език Час на класа
6 17:45 18:25          
7 18:30 19:10          
                 
        5 б
        309 403 412 401 410