5 б 5 в
                 
понеделник 1 07:30 08:10 Изобр.изкуство Български език и л-ра Изобр.изкуство Час на класа Спортни дейности
2 08:20 09:00 Изобр.изкуство Български език и л-ра Изобр.изкуство Български език и л-ра Български език и л-ра
3 09:20 10:00 Български език и л-ра Инф.технологии-Инф.технологии География и икономика Изобр.изкуство Български език и л-ра
4 10:10 10:50 Матемакика Изобр.изкуство Инф.технологии-Инф.технологии Изобр.изкуство География и икономика
5 11:00 11:40 География и икономика Изобр.изкуство Български език и л-ра Инф.технологии-Инф.технологии Музика
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт География и икономика Матемакика Матемакика Инф.технологии-Инф.технологии
7 12:30 13:10 Инф.технологии-Инф.технологии Матемакика   География и икономика Матемакика
8 13:30 14:10          
                 
                 
вторник 1 07:30 08:10 Технологии и предприемачество Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Френски език История и цивилизация
2 08:20 09:00 Технологии и предприемачество Английски език-Английски език Музика История и цивилизация Човекът и природата
3 09:20 10:00 Английски език-Английски език Технологии и предприемачество История и цивилизация Човекът и природата Изобр.изкуство
4 10:10 10:50 История и цивилизация Технологии и предприемачество Човекът и природата Матемакика Изобр.изкуство
5 11:00 11:40 Човекът и природата История и цивилизация Матемакика Технологии и предприемачество Матемакика
6 11:45 12:25 Матемакика Матемакика Немски език Технологии и предприемачество Руски език
7 12:30 13:10 х х х х х
8 13:30 14:10          
                 
сряда 1 07:30 08:10 Английски език-Английски език Руски език-иуч Технологии и предприемачество Френски език География и икономика
2 08:20 09:00 Български език и л-ра География и икономика Технологии и предприемачество Музика Български език и л-ра
3 09:20 10:00 Български език и л-ра Английски език-Английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
4 10:10 10:50 География и икономика Спортни дейности Руски език-иуч Матемакика Технологии и предприемачество
5 11:00 11:40 Музика Матемакика Български език и л-ра Руски език-иуч Матемакика
6 11:45 12:25 Матемакика Музика Матемакика Български език и л-ра Музика
7 12:30 13:10 Час на класа   Час на класа География и икономика  
8 13:30 14:10          
                 
четвъртък 1 07:30 08:10 Английски език-Английски език Матемакика Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Физическо възпитание и спорт
2 08:20 09:00 История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Матемакика Френски език Матемакика
3 09:20 10:00 Спортни дейности Човекът и природата Български език и л-ра Матемакика История и цивилизация
4 10:10 10:50 Матемакика История и цивилизация Български език и л-ра Музика Английски език
5 11:00 11:40 Руски език-иуч Български език и л-ра История и цивилизация Спортни дейности Човекът и природата
6 11:45 12:25 Музика Български език и л-ра Човекът и природата Български език и л-ра Руски език
7 12:30 13:10 Български език и л-ра Английски език-Английски език Немски език Човекът и природата Час на класа
8 13:30 14:10          
                 
                 
петък 1 07:30 08:10 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Немски език Руски език-иуч Български език и л-ра
2 08:20 09:00 Руски език-иуч Английски език-Английски език Немски език Български език и л-ра Български език и л-ра
3 09:20 10:00 Физическо възпитание и спорт Музика Руски език-иуч Български език и л-ра Руски език
4 10:10 10:50 Български език и л-ра Руски език-иуч Музика Физическо възпитание и спорт Руски език
5 11:00 11:40 Човекът и природата Български език и л-ра Български език и л-ра Френски език Английски език
6 11:45 12:25   Час на класа Спортни дейности   Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
                 
        5 б
        309 403 412 401 410