ІI срок  II смяна        
  час     5 б 5 в час
понеделник 0 12:30 13:10           0
1 13:30 14:10 Английски език-Английски език География и икономика Час на класа ДЧ ФКС Човекът и природата 1
2 14:20 15:00 Български език Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Руски език–ИУЧ Български език 2
3 15:20 16:00 Музика Руски език-ИУЧ Български език Математика Български език 3
4 16:10 16:50 Руски език-ИУЧ Български език Немски език Български език Математика 4
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Музика Математика Френски език ИУЧ Физическо възпитание и спорт 5
6 17:45 18:25 География и икономика Математика Руски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език 6
7 18:30 19:10 Математика ДЧ ФКС География и икономика   Руски език 7
вторник 0 12:30 13:10 х х х  x  Руски език–ИУЧ 0
1 13:30 14:10 Изобразително изкуство История и цивилизации Математика Български език Руски език 1
2 14:20 15:00 Изобразително изкуство Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език Български език 2
3 15:20 16:00 Математика Български език История и цивилизации География и икономика Български език 3
4 16:10 16:50 Български език Български език Човекът и природата Математика Музика 4
5 17:00 17:40 Български език Музика Български език Човекът и природата Математика 5
6 17:45 18:25 Човекът и природата Математика Български език Физическо възпитание и спорт   6
7 18:30 19:10       Час на класа   7
сряда 0 12:30 13:10     Информационни технологии;     0
1 13:30 14:10 История и цивилизации Български език Технологии и предприемачество Човекът и природата Човекът и природата 1
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт Информационни технологии-Английски език Български език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство 2
3 15:20 16:00 Човекът и природата Английски език-Информационни технологии Немски език Български език Изобразително изкуство 3
4 16:10 16:50 Български език Математика Човекът и природата Музика Инф.технологии-Инф.технологии 4
5 17:00 17:40 Инф.технологии-Инф.технологии Човекът и природата Музика Френски език ДЧ ФКС 5
6 17:45 18:25 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Инф.технологии-Инф.технологии История и цивилизации 6
7 18:30 19:10   Час на класа   История и цивилизации Английски език 7
  0 11:45 12:25           0
четвъртък 0 12:30 13:10           0
1 13:30 14:10 Математика Български език История и цивилизации Технологии и предприемачество Български език 1
2 14:20 15:00 Руски език-ИУЧ Технологии и предприемачество Български език Математика История и цивилизации 2
3 15:20 16:00 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Руски език-ИУЧ История и цивилизации Математика 3
4 16:10 16:50 Английски език-Английски език История и цивилизации Човекът и природата Музика Руски език 4
5 17:00 17:40 Музика Руски език-ИУЧ Немски език Френски език Английски език 5
6 17:45 18:25 История и цивилизации Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Руски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт 6
7 18:30 19:10     ДЧ ФКС     7
петък 0 12:30 13:10 Час на класа   ;Информационни технологии   Физическо възпитание и спорт 0
1 13:30 14:10 ДЧ ФКС Изобразително изкуство Математика Човекът и природата Човекът и природата 1
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика Български език Математика 2
3 15:20 16:00 Математика Човекът и природата Изобразително изкуство Френски език Технологии и предприемачество 3
4 16:10 16:50 Български език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика География и икономика 4
5 17:00 17:40 Английски език-ИУЧ Математика Немски език Изобразително изкуство Музика 5
6 17:45 18:25 Технологии и предприемачество Английски език-ИУЧ Немски език-ФУЧ Изобразително изкуство   6
7 18:30 19:10           7
        5 б час
        214 310 308 307 301 к-т