5а   5 б   5 в   5г   5д 
  0 11.45 12:25          фуч-Математика 
понеделник 0 12:30 13:10  фуч-Математика       фуч-Математика   Информационни технологии 
1 13:30 14:10  Информационни тхнологии-Английски език   Домашна техника и икономика  Математика Биология и здравно образование  География и икономика 
2 14:20 15:00 Английски език-Информационии технологии  Математика  География и икономика Математика Биология и здравно образование
3 15:20 16:00 Математика  Информационни технологии  Физическо възпитание и спорт  Музика   Математика 
4 16:10 16:50 Биология и здравно образование  ДЧ ФКС   Информационни технологии  География и икономика  Музика 
5 17:00 17:40 География и икономика  Английски език-Английски език  Немски език  Информационни технологии   Български език и литература 
6 17:45 18:25 Музика География и икономика Български език и литература Български език и литература  ДЧ ФКС 
7 18:30 19:10    Български език и литература    Час на класа  
вторник 0 12:30 13:10  фуч-Религия 
1 13:30 14:10 История и цивилизация  Изобразително изкуство   Математика  Френски език Български език и литература
2 14:20 15:00  Математика   Изобразително изкуство  Немски език Български език и литература Руски език
3 15:20 16:00 Руски език  Математика   Изобразително изкуство   Изобразително изкуство  История и цивилизация
4 16:10 16:50 Български език и литература  История и цивилизация   Изобразително изкуство  Изобразително изкуство Математика
5 17:00 17:40  Изобразително изкуство   Руски език  Биология и здравно образование  ДЧ ФКС  Изобразително изкуство
6 17:45 18:25 Изобразително изкуство Биология и здравно образование История и цивилизация Математика Изобразително изкуство
7 18:30 19:10    ДЧ ФКС  История и цивилизация  
сряда 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10  фуч-Математика  Музика Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Английски език
2 14:20 15:00 Български език и литература Физическо възпитание и спорт  Руски език   Български език и литература   Руски език 
3 15:20 16:00 Биология и здравно образование Български език и литература Немски език  Физическо възпитание и спорт   Български език и литература 
4 16:10 16:50 Английски език-Домашна техника и икономика  Руски език  Биология и здравно образование Математика Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40 Домашна техника и икономика-Английски език Биология и здравно образование Български език и литература Френски език Математика
6 17:45 18:25  Музика   Английски език--Английски език   Домашна техника и икономика   Руски език  Биология и здравно образование
7 18:30 19:10  Физическо възпитание и спорт  Час на класа Час на класа      
четвъртък 0 12:30 13:10  Английски език--1 група     фуч-Математика     
1 13:30 14:10  Математика  Биология и здравно образование  Български език и литература  Френски език Физическо възпитание и спорт
2 14:20 15:00 Биология и здравно образование  Математика  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Руски език
3 15:20 16:00 Български език и литература Физическо възпитание и спорт  Математика  Биология и здравно образование Български език и литература
4 16:10 16:50 Български език и литература  Английски език--Английски език   зип-Немски език   Домашна техника и икономика  Български език и литература
5 17:00 17:40  Физическо възпитание и спорт   Български език и литература  Биология и здравно образование Български език и литература Домашна техника и икономика
6 17:45 18:25  ДЧ ФКС  Български език и литература Музика Български език и литература Биология и здравно образование
7 18:30 19:10  Английски език-2 група         
                 
петък 0 12:30 13:10 Час на класа фуч-Математика     Час на класа
1 13:30 14:10  зип-Английски език  Математика Български език и литература зип-Френски език История и цивилизация
2 14:20 15:00 Български език и литература зип-Английски език Математика  Физическо възпитание и спорт  Английски език
3 15:20 16:00 Математика История и цивилизация Физическо възпитание и спорт  Руски език  зип-Руски език
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика  История и цивилизация  Математика
5 17:00 17:40 История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Руски език Математика Музика
6 17:45 18:25  Руски език   Музика   История и цивилизация  Музика  Физическо възпитание и спорт