5 б 5 в
понеделник 1 7, 30 08,10 Математика Английски език-Английски език География и икономика Технологии и предприемачество Руски език
2 8, 20 09,00 Музика Математика иуч-Руски език Технологии и предприемачество иуч-Английски език
3 9.20 10,00 Английски език-Английски език Музика Физическо възптание и спорт Френски език Математика
4 10,10 10.50 иуч-Руски език Български език и литература Немски език Български език и литература Изобразително изкуство
5 11,00 11.40 География и икономика иуч-Руски език Български език и литература Математика Изобразително изкуство
6 11.45 12.25 Български език и литература ДЧ ФКС Математика иуч-Руски език Български език и литература
7 12.30 13,10 Час на класа География и икономика Час на класа Час на класа Български език и литература
8 13.30 14.10          
вторник 1 7, 30 08,10 Математика Човекът и природата Български език и литература Български език и литература ДЧ ФКС
2 8, 20 09,00 Човекът и природата Музика Български език и литература Български език и литература Математика
3 9.20 10,00 Български език и литература Български език и литература История и цивилизация Човекът и природата География и икономика
4 10,10 10.50 Български език и литература Български език и литература Физическо възптание и спорт Математика Музика
5 11,00 11.40 Изобразително изкуство Математика Човекът и природата География и икономика Български език и литература
6 11.45 12.25 Изобразително изкуство История и цивилизация Математика Физическо възптание и спорт Български език и литература
7 12.30 13,10 х х х х х
8 13.30 14.10          
сряда 1 7, 30 08,10 ДЧ ФКС Математика Информационни технологии-1 група История и цивилизация Физическо възптание и спорт
2 8, 20 09,00 Английски език-Английски език Физическо възптание и спорт Математика Информационни технологии-Информационни технологии История и цивилизация
3 9.20 10,00 Информационни технологии-Информационни технологии Човекът и природата Музика Френски език иуч-Английски език
4 10,10 10.50 Физическо възптание и спорт Български език и литература Човекът и природата Музика Информационни технологии-Информационни технологии
5 11,00 11.40 Човекът и природата Английски език-1 гр.-Информационни технологии-2 гр Немски език Български език и литература Руски език
6 11.45 12.25 Български език и литература Информационни технологии-2 гр.-Аглииски език- 1 гр. Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата
7 12.30 13,10 История и цивилизация Час на класа      
8 13.30 14.10          
                 
четвъртък 1 7, 30 08,10 Математика Технологии и предприемачество иуч-Руски език География и икономика История и цивилизация
2 8, 20 09,00 История и цивилизация Технологии и предприемачество География и икономика иуч-Руски език Математика
3 9.20 10,00 География и икономика иуч-Руски език Немски език Математика Физическо възптание и спорт
4 10,10 10.50 Английски език-Английски език История и цивилизация Технологии и предприемачество Музика География и икономика
5 11,00 11.40 Музика Английски език-Английски език Технологии и предприемачество История и цивилизация Руски език
6 11.45 12.25 иуч-Руски език Български език и литература История и цивилизация Френски език Български език и литература
7 12.30 13,10     Български език и литература ДЧ ФКС  
8 13.30 14.10          
                 
петък 1 7, 30 08,10 Български език и литература Математика ДЧ ФКС Изобразително изкуство Час на класа
2 8, 20 09,00 Английски език-Английски език Физическо възптание и спорт Немски език Изобразително изкуство Музика
3 9.20 10,00 Физическо възптание и спорт Английски език-Английски език Изобразително изкуство Математика Технологии и предприемачество
4 10,10 10.50 Математика География и икономика Изобразително изкуство Физическо възптание и спорт Технологии и предприемачество
5 11,00 11.40 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Музика Български език и литература Математика
6 11.45 12.25 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Математика Френски език Човекът и природата
7 12.30 13,10     Информационни технологии-2 група   Руски език
8 13.30 14.10          
        5 б
        214 310 308 307 301