6 б 6 в
                 
понеделник 1 07:30 08:10 Физическо възпитание и спорт География и икономика Човекът и природата Математика Английски език-иуч
2 08:20 09:00 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика Човекът и природата Математика
3 09:20 10:00 Руски език-иуч Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Музика География и икономика
4 10:10 10:50 География и икономика Човекът и природата Музика Физическо възпитание и спорт Руски език
5 11:00 11:40 Спортни дейности Български език и л-ра Руски език-иуч География и икономика Музика
6 11:45 12:25 Човекът и природата История и цивилизация Български език и л-ра Руски език-иуч Спортни дейности
7 12:30 13:10 Музика   Час на класа    
8 13:30 14:10          
                 
                 
вторник 1 07:30 08:10 Изобр. изкуство Руски език-иуч Математика История и цивилизация Изобр. изкуство
2 08:20 09:00 Изобр. изкуство Математика Физическо възпитание и спортсд Френски език Изобр. изкуство
3 09:20 10:00 Физическо възпитание и спорт Музика Изобр. изкуство Френски език Руски език
4 10:10 10:50 Математика Физическо възпитание и спорт Изобр. изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
5 11:00 11:40 Български език и л-ра Английски език-Английски език Български език и л-ра Спортни дейности Български език и л-ра
6 11:45 12:25 Английски език-Английски език Български език и л-ра Немски език Български език и л-ра Български език и л-ра
7 12:30 13:10 х Спортни дейности х   Час на класа
8 13:30 14:10          
                 
сряда 1 07:30 08:10 Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизация Изобр. изкуство Инф.технологии-Инф.технологии
2 08:20 09:00 История и цивилизация Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Изобр. изкуство Математика
3 09:20 10:00 Инф.технологии-Инф.технологии Изобр. изкуство Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт
4 10:10 10:50 Човекът и природата Изобр. изкуство Немски език Инф.технологии-Инф.технологии История и цивилизация
5 11:00 11:40 Български език и л-ра История и цивилизация Математика Човекът и природата Руски език
6 11:45 12:25 Математика Инф.технологии-1 Инф.технологии-1 Български език и л-ра Български език и л-ра
7 12:30 13:10 Час на класа     Час на класа  
8 13:30 14:10          
                 
четвъртък 1 07:30 08:10 Математика Руски език-иуч История и цивилизация Френски език Физическо възпитание и спорт
2 08:20 09:00 Руски език-иуч Английски език-Английски език Математика Технологии и предприемачество Музика
3 09:20 10:00 Музика Български език и л-ра Руски език-иуч Математика Английски език-иуч
4 10:10 10:50 История и цивилизация Български език и л-ра Немски език Руски език-иуч Човекът и природата
5 11:00 11:40 Български език и л-ра Математика Музика История и цивилизация Руски език
6 11:45 12:25 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Български език и л-ра Математика
7 12:30 13:10   Час на класа Български език и л-ра Музика Български език и л-ра
8 13:30 14:10          
                 
                 
петък 1 07:30 08:10 Човекът и природата Инф.технологии-2 Технологии и предприемачество Български език и л-ра Математика
2 08:20 09:00 Математика Технологии и предприемачество Човекът и природата Български език и л-ра История и цивилизация
3 09:20 10:00 Английски език-Английски език Човекът и природата Немски език Математика Технологии и предприемачество
4 10:10 10:50 Български език и л-ра Английски език-Английски език Математика Човекът и природата Човекът и природата
5 11:00 11:40 Български език и л-ра Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра
6 11:45 12:25 Технологии и предприемачество Музика Български език и л-ра Френски език Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10   Български език и л-ра Инф.технологии-2    
8 13:30 14:10          
                 
        6 б 6 в
        214 310 308 307 301