6 б 6 в
понеделник 1 7, 30 08,10 иуч-Руски език ДЧ ФКС История и цивилизация Френски език ДЧ ФКС
2 8, 20 09,00 Аглииски език иуч-Руски език ДЧ ФКС История и цивилизация Български език и литература
3 9.20 10,00 История и цивилизация История и цивилизация Информационни технологии-Информационни технологии Български език и литература Технологии и предприемачество
4 10,10 10.50 Музика Аглииски език-иуч-Английски език иуч-Руски език Информационни технологии-Информационни технологии История и цивилизация
5 11,00 11.40 ДЧ ФКС Музика Немски език иуч-Руски език Информационни технологии-Информационни технологии
6 11.45 12.25 Математика Информационни технологии-Информационни технологии Математика Технологии и предприемачество Руски език
7 12.30 13,10 Информационни технологии-Информационни технологии Математика Технологии и предприемачество   иуч-Английски език
8 13.30 14.10          
вторник 1 7, 30 08,10 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство
2 8, 20 09,00 Изобразително изкуство Български език и литература Немски език Френски език Изобразително изкуство
3 9.20 10,00 Технологии и предприемачество Физическо възптание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Руски език
4 10,10 10.50 Български език и литература География и икономика Изобразително изкуство Физическо възптание и спорт Човекът и природата
5 11,00 11.40 Аглииски език Човекът и природата Физическо възптание и спорт Математика Български език и литература
6 11.45 12.25 Човекът и природата Аглииски език-иуч-Английски език География и икономика Музика Математика
7 12.30 13,10   х х х  
8 13.30 14.10          
сряда 1 7, 30 08,10 Аглииски език Математика Час на класа Френски език Руски език
2 8, 20 09,00 Човекът и природата Физическо възптание и спорт Математика Български език и литература Математика
3 9.20 10,00 Български език и литература Човекът и природата Физическо възптание и спорт Български език и литература Музика
4 10,10 10.50 Български език и литература Аглииски език-иуч-Английски език Човекът и природата Математика Български език и литература
5 11,00 11.40 Физическо възптание и спорт История и цивилизация Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература
6 11.45 12.25 Математика Български език и литература История и цивилизация Изобразително изкуство Физическо възптание и спорт
7 12.30 13,10     Немски език ДЧ ФКС  
8 13.30 14.10          
                 
четвъртък 1 7, 30 08,10 Аглииски език Изобразително изкуство Български език и литература Математика Руски език
2 8, 20 09,00 Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература иуч-Руски език Математика
3 9.20 10,00 Музика Български език и литература иуч-Руски език Музика Човекът и природата
4 10,10 10.50 Български език и литература Математика Човекът и природата Физическо възптание и спорт иуч-Английски език
5 11,00 11.40 Физическо възптание и спорт Човекът и природата Математика Български език и литература Музика
6 11.45 12.25 Математика Аглииски език-иуч-Английски език Музика Човекът и природата Физическо възптание и спорт
7 12.30 13,10       Час на класа  
8 13.30 14.10          
                 
петък 1 7, 30 08,10 Час на класа Български език и литература Човекът и природата История и цивилизация Физическо възптание и спорт
2 8, 20 09,00 История и цивилизация Български език и литература Физическо възптание и спорт Математика Човекът и природата
3 9.20 10,00 География и икономика Физическо възптание и спорт Български език и литература Френски език История и цивилизация
4 10,10 10.50 иуч-Руски език Музика Музика География и икономика Български език и литература
5 11,00 11.40 Български език и литература иуч-Руски език Математика Физическо възптание и спорт Математика
6 11.45 12.25 Физическо възптание и спорт Математика Немски език Човекът и природата География и икономика
7 12.30 13,10 Математика Час на класа     Час на класа
8 13.30 14.10          
        6 б 6 в
        302 303 304 208 211