час     6 б 6 в
  -1 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10   История и цивилизация Информ.технологии-1гр    
1 13:30 14:10 Руски език-иуч Български език и литература Музика Час на класа Спортни дейности
2 14:20 15:00 Музика Математика Български език и литература Руски език-иуч География и икономика
3 15:20 16:00 Спортни дейности География и икономика Руски език-иуч Математика Музика
4 16:10 16:50 География и икономика Руски езикиуч Математика Физическо възпитание и спорт Английски език
5 17:00 17:40 Математика Английски език-Английски език География и икономика Музика Руски език
6 17:45 18:25 Английски език-Английски език Музика   География и икономика Математика
7 18:30 19:10          
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10   Информ.технологии-2гр      
1 13:30 14:10 История и цивилизация Спортни дейности Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 14:20 15:00 Български език и литература Български език и литература Немски език История и цивилизация Български език и литература
3 15:20 16:00 География и икономика Английски език-Английски език Изобразително изкуство Спортни дейности Руски език
4 16:10 16:50 Математика География и икономика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
5 17:00 17:40 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Френски език Изобразително изкуство
6 17:45 18:25 Изобразително изкуство Информ.технологии-1гр Физическо възпитание и спорт Френски език Изобразително изкуство
7 18:30 19:10 Изобразително изкуство   Спортни дейности    
                 
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10 Час на класа   Човекът и природата Изобразително изкуство  
1 13:30 14:10 Български език и литература Технологии и предприемачество Немски език Изобразително изкуство Български език и литература
2 14:20 15:00 Човекът и природата Технологии и предприемачество История и цивилизация Български език и литература Руски език
3 15:20 16:00 Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Технологии и предприемачество Човекът и природата Информ.технологии-Информ.технологии
4 16:10 16:50 Английски език-Английски език Човекът и природата Технологии и предприемачество Математика История и цивилизация
5 17:00 17:40 История и цивилизация Математика География и икономика Информ.технологии-Информ.технологии Физическо възпитание и спорт
6 17:45 18:25   Английски език-Английски език     Математика
7 18:30 19:10          
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10   Час на класа      
1 13:30 14:10 Български език и литература Руски език-иуч Български език и литература Музика Български език и литература
2 14:20 15:00 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Математика
3 15:20 16:00 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Музика География и икономика Руски език-иуч
4 16:10 16:50 Математика Български език и литература Немски език Руски език-иуч География и икономика
5 17:00 17:40 Музика Български език и литература Руски език-иуч Математика Английски език
6 17:45 18:25 Руски език-иуч Математика История и цивилизация Френски език-иуч Музика
7 18:30 19:10     Математика История и цивилизация Физическо възпитание и спорт
                 
  -1 11:45 12:25          
петък 0 12:30 13:10 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Информ.технологии-2гр Човекът и природата Час на класа
1 13:30 14:10 Информ.технологии-Информ.технологии Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика История и цивилизация
2 14:20 15:00 Български език и литература Математика Човекът и природата Технологии и предприемачество Български език и литература
3 15:20 16:00 Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Математика
4 16:10 16:50 Човекът и природата Английски език-иуч Математика Френски език Технологии и предприемачество
5 17:00 17:40 Английски език-иуч Човекът и природата Немски език-иуч Български език и литература Технологии и предприемачество
6 17:45 18:25 Математика   Час на класа Български език и литература Човекът и природата
7 18:30 19:10          
                 
        6 б 6 в
        214 310 308 307 301