ІI срок  II смяна        
  час     6 б 6 в час
понеделник 0 12:30 13:10     Инф.технологии-1     0
1 13:30 14:10 Математика Инф.технологии-Инф.технологии Математика Технологии и предприемачество Английски език 1
2 14:20 15:00 Инф.технологии-Инф.технологии Математика Немски език Технологии и предприемачество История и цивилизации 2
3 15:20 16:00 ДЧ ФКС Музика ДЧ ФКС История и цивилизации Инф.технологии-Инф.технологии 3
4 16:10 16:50 Музика Английски език-Английски език Руски език-ИУЧ Инф.технологии-Инф.технологии ДЧ ФКС 4
5 17:00 17:40 История и цивилизации История и цивилизации Технологии и предприемачество Български език Руски език 5
6 17:45 18:25 Английски език ДЧ ФКС Технологии и предприемачество Руски език-ИУЧ Музика 6
7 18:30 19:10       Час на класа Български език 7
вторник 0 12:30 13:10 х х Инф.технологии-2  x   x  0
1 13:30 14:10 Английски език-ИУЧ География и икономика Български език Човекът и природата Технологии и предприемачество 1
2 14:20 15:00 Български език Английски език-Английски език География и икономика Музика Технологии и предприемачество 2
3 15:20 16:00 Човекът и природата Български език Изобразително изкуство Математика Български език 3
4 16:10 16:50 Английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език Човекът и природата 4
5 17:00 17:40 Изобразително изкуство История и цивилизации Немски език Физическо възпитание и спорт Руски език 5
6 17:45 18:25 Изобразително изкуство Руски език–ИУЧ История и цивилизации Френски език-ИУЧ Математика 6
7 18:30 19:10 Руски език-ИУЧ       Час на класа 7
сряда 0 12:30 13:10   Изобразително изкуство       0
1 13:30 14:10 Математика Изобразително изкуство Немски език Френски език Физическо възпитание и спорт 1
2 14:20 15:00 Технологии и предприемачество Български език История и цивилизации Български език Руски език 2
3 15:20 16:00 Технологии и предприемачество Български език Физическо възпитание и спорт Български език Математика 3
4 16:10 16:50 Български език Английски език-Английски език Човекът и природата Изобразително изкуство Български език 4
5 17:00 17:40 Български език Човекът и природата Математика Изобразително изкуство Български език 5
6 17:45 18:25 Човекът и природата Математика Български език Математика Музика 6
7 18:30 19:10 Час на класа   Час на класа     7
  0 11:45 12:25           0
четвъртък 0 12:30 13:10           0
1 13:30 14:10 Английски език Английски език-ИУЧ Математика Френски език Изобразително изкуство 1
2 14:20 15:00 Математика Математика Български език Музика Изобразително изкуство 2
3 15:20 16:00 Музика Технологии и предприемачество Български език География и икономика Руски език-ИУЧ 3
4 16:10 16:50 Български език Технологии и предприемачество Музика История и цивилизации Английски език 4
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт География и икономика Руски език-ИУЧ Математика География и икономика 5
6 17:45 18:25 География и икономика Български език География и икономика Руски език-ИУЧ Математика 6
7 18:30 19:10       ДЧ ФКС   7
петък 0 12:30 13:10   Час на класа       0
1 13:30 14:10 Математика Български език Математика География и икономика Физическо възпитание и спорт 1
2 14:20 15:00 Български език Математика Немски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език 2
3 15:20 16:00 Физическо възпитание и спорт Руски език-ИУЧ Български език Човекът и природата География и икономика 3
4 16:10 16:50 Руски език-ИУЧ Музика Музика Български език Човекът и природата 4
5 17:00 17:40 География и икономика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации 5
6 17:45 18:25 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Френски език Математика 6
7 18:30 19:10           7
        6 б 6 в час
        302 303 304 208 211 к-т