6а   6 б   6 в   6г   6д 
  0 11.45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10       Час на класа Час на класа
1 13:30 14:10 Биология и здравно образование Български език и литература  Български език и литература  Френски език зип-Руски език
2 14:20 15:00  Български език и литература   Биология и здравно образование   Изобразително изкуство  Български език и литература Математика
3 15:20 16:00  Английски език-Английски език  Изобразително изкуство Изобразително изкуство Руски език Български език и литература
4 16:10 16:50 Математика  Изобразително изкуство  Немски език Изобразително изкуство  Биология и здравно образование 
5 17:00 17:40  Изобразително изкуство   Математика  Биология и здравно образование  Изобразително изкуство   ДЧ ФКС 
6 17:45 18:25  Изобразително изкуство  Физическо възпитание и спорт Математика  Математика  Изобразително изкуство
7 18:30 19:10   Час на класа  фуч-Математика    Изобразително изкуство
вторник 0 12:30 13:10       фуч-Математика фуч-Математика
1 13:30 14:10 История и цивилизация  Английски език-Английски език  Немски език Математика  Биология и здравно образование 
2 14:20 15:00  Математика  История и цивилизация  Биология и здравно образование  География и икономика Информационни технологии
3 15:20 16:00 Биология и здравно образование Математика  Информационни технологии-Информационн технологии  Френски език Физическо възпитание и спорт
4 16:10 16:50 Информационни технологии  Биология и здравно образование  История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Руски език
5 17:00 17:40 Домашна техника и икономика  Информационни технологии  Физическо възпитание и спорт  История и цивилизация  География и икономика
6 17:45 18:25 Домашна техника и икономика Физическо възпитание и спорт  Руски език   Информационни технологии  История и цивилизация
7 18:30 19:10          
сряда 0 12:30 13:10  фуч-Математика       
1 13:30 14:10  Математика  Български език и литература зип-Немски език  Биология и здравно образование  Английски език
2 14:20 15:00  Английски език-Английски език  Математика Немски език Физическо възпитание и спорт  Български език и литература 
3 15:20 16:00 Български език и литература  Английски език-Английски език  Физическо възпитание и спорт Музика Руски език
4 16:10 16:50 География и икономика  Руски език  Музика Френски език Физическо възпитание и спорт
5 17:00 17:40  Руски език  Музика География и икономика Руски език Математика
6 17:45 18:25  Физическо възпитание и спорт   География и икономика  Математика Математика Музика
7 18:30 19:10        ДЧ ФКС       
четвъртък 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10  Български език и литература  География и икономика  Български език и литература   ДЧ ФКС  География и икономика
2 14:20 15:00  География и икономика  зип-Английски език  Български език и литература  География и икономика Български език и литература
3 15:20 16:00  ДЧ ФКС   Български език и литература  Музика  Български език и литература  Домашна техника и икономика
4 16:10 16:50  Руски език  Музика География и икономика  Български език и литература  Домашна техника и икономика
5 17:00 17:40 Музика  Руски език  Математика  Математика  Руски език
6 17:45 18:25  зип-Английски език   Математика  Руски език Домашна техника и икономика  Математика 
7 18:30 19:10  Математика   ДЧ ФКС     Домашна техника и икономика   
                 
петък 0 12:30 13:10 Час на класа   Час на класа    
1 13:30 14:10  Английски език-Английски език   Български език и литература  Математика История и цивилизация Английски език
2 14:20 15:00  Физическо възпитание и спорт   Български език и литература  История и цивилизация Музика  Математика 
3 15:20 16:00 Български език и литература  Английски език-Английски език   Домашна техника и икономика  Български език и литература История и цивилизация
4 16:10 16:50 Български език и литература История и цивилизация  Домашна техника и икономика  Български език и литература Музика
5 17:00 17:40 Музика  Домашна техника и икономика  Български език и литература  зип-Френски език  Български език и литература
6 17:45 18:25 История и цивилизация  Домашна техника и икономика  Български език и литература  Биология и здравно образование  Български език и литература