7а   7 б   7в   7г   7д 
  0 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10         Час на класа
1 13:30 14:10 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия География и икономика Математика Руски език
2 14:20 15:00 Математика Технологии и предприемачество-Английски език Физическо възпитание и спорт Френски език География и икономика
3 15:20 16:00 География и икономика Английски език-Технологии и предприемачество Физика и астрономия  ДЧ ФКС   Математика 
4 16:10 16:50 Английски език-Английски език География и икономика Математика Български език и литература  Физическо възпитание и спорт 
5 17:00 17:40 Физика и астрономия  ДЧ ФКС  Български език и литература Музика Български език и литература
6 17:45 18:25 Български език и литература Математика  Немски език  География и икономика  Химия и опазване на околната среда 
7 18:30 19:10   Български език и литература  сип-Немски език   Химия и опазване на околната среда   
вторник 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Химия и опазване на околната среда  Руски език   Български език и литература  Руски език Математика
2 14:20 15:00 История и цивилизация Химия и опазване на околната среда  Руски език   Български език и литература  Български език и литература
3 15:20 16:00 Математика История и цивилизация Химия и опазване на околната среда Технологии и предприемачество Български език и литература
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт Музика История и цивилизация Математика Технологии и предприемачество
5 17:00 17:40  Руски език  Български език и литература Математика Физика и астрономия История и цивилизация
6 17:45 18:25 Български език и литература Математика Музика История и цивилизация Физика и астрономия
7 18:30 19:10            
сряда 0 12:30 13:10  Час на класа         
1 13:30 14:10  Информационии технологии  Биология и здравно образование  Руски език  Час на класа Руски език
2 14:20 15:00  Технологии и предприемачество-Английски език   Информационии технологии  Математика Български език и литература Биология и здравно образование
3 15:20 16:00  Английски език-Технологии и предприемачество  Математика Български език и литература  Биология и здравно образование   Изобразително изкуство 
4 16:10 16:50  Биология и здравно образование  Английски език Немски език Френски език  Изобразително изкуство 
5 17:00 17:40 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Изобразително изкуство Математика
6 17:45 18:25  Математика  Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература
7 18:30 19:10   Час на класа   Математика  
четвъртък 0 12:30 13:10  ДЧ ФКС         
1 13:30 14:10 Физика и астрономия Английски език История и цивилизация  Френски език  Руски език
2 14:20 15:00 История и цивилизация  Изобразително изкуство   Информационии технологии  Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
3 15:20 16:00 Английски език-Английски език  Изобразително изкуство  Немски език  Информационии технологии   История и цивилизация 
4 16:10 16:50  Изобразително изкуство   История и цивилизация  Физика и астрономия Математика  Информационии технологии 
5 17:00 17:40  Изобразително изкуство  Физика и астрономия  ДЧ ФКС   История и цивилизация  Английски език
6 17:45 18:25 Руски език Математика  Изобразително изкуство  Физика и астрономия  Музика 
7 18:30 19:10      Изобразително изкуство     
  0 11:45 12:25 сип-Български език и литература       
петък 0 12:30 13:10 сип-Български език и литература  Час на класа    ДЧ ФКС 
1 13:30 14:10  Български език и литература   Биология и здравно образование   зип-Немски език   Руски език  Български език и литература
2 14:20 15:00  Български език и литература  зип-Английски език  Домашна техника и икономика  зип-Френски език  зип-Руски език 
3 15:20 16:00 Музика Физическо възпитание и спорт  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование
4 16:10 16:50 Математика  Български език и литература   Български език и литература   Биология и здравно образование   Физическо възпитание и спорт 
5 17:00 17:40  Биология и здравно образование  Български език и литература Математика  Български език и литература  Английски език
6 17:45 18:25 зип-Английски език Руски език  Биология и здравно образование   Български език и литература  Български език и литература