7а   7 б   7в   7г   7д 
понеделник 1 07:30 08:10  Анг.ез-Анг.-ез   Физика  Математика  География  Български език
2 08:20 09:00  География   Български език  Физика  дч ФВС   Български език 
3 09:20 10:00 Музика дч ФВС Руски език Математика  География 
4 10:10 10:50 Български език Математика  География   Музика   ФВС 
5 11:00 11:40 Математика География Музика  Български език  Физика
6 11:45 12:25 Физика Техн. и предприемачество-Английски език  Български език  Френски език  Математика 
7 12:30 13:10 Час на класа Английски език-Техн. и предприемачество  сип-Немски език   Физика  Час на класа
8 13:30 14:10            
вторник 1 07:30 08:10  История   Български език   ФВС   Химия   Математика 
2 08:20 09:00 Български език  Английски език   Математика   История  Химия
3 09:20 10:00 Английски език Математика Руски език Техн. и предприемачество История
4 10:10 10:50  ФВС  История Музика Математика  ФВС 
5 11:00 11:40  Химия   Музика   История  Български език Английски език
6 11:45 12:25 Математика Химия  Български език  Руски език Техн. и предприемачество
  12:30 13:10          
8 13:30 14:10          
сряда 1 07:30 08:10  Биолоия   Математика   Техн. и предприемачество   ФВС  Английски език
2 08:20 09:00  Математика  Английски език-Английски език  Биолоия   Френски език  Български език
3 09:20 10:00  Английски език-Техн. и предприемачество  Биолоия  Немски език   Математика  Музика
4 10:10 10:50  Техн. и предприемачество-Английски език   ФВС   Химия   Биолоия  Математика
5 11:00 11:40 Български език  Инф.техн.-Инф. техн.   Математика   Български език  Биолоия
6 11:45 12:25 дч ФВС Български език  Български език  Руски език Руски език
7 12:30 13:10  Инф.техн.-Инф. техн.   Час на класа  дч ФВС  Час на класа   
8 13:30 14:10            
четвъртък 1 07:30 08:10  География   Изобразително из.   Математика   ФВС   Изобразително из. 
2 08:20 09:00 Английски език  География   Изобразително из.   Изобразително из.  Руски език
3 09:20 10:00  Изобразително из.   Математика   Немски език   География   Инф.техн.-Инф. техн. 
4 10:10 10:50 Английски език-Английски език  Музика  География  Инф.техн.-Инф. техн.  Математика
5 11:00 11:40  ФВС  Английски език Биолоия  Химия  География
6 11:45 12:25  Биолоия   Английски език-Английски език   Инф.техн.-Инф. техн.  Френски език  Химия 
7 12:30 13:10 сип-Български език  сип-Български език       
8 13:30 14:10 сип-Български език  сип-Български език       
петък 1 07:30 08:10  Български език   ФВС   Химия   Български език   Биолоия 
2 08:20 09:00  Български език   Биолоия   Руски език   Български език  Английски език
3 09:20 10:00  Английски език  Химия  Български език  Биолоия  Музика 
4 10:10 10:50 Химия Български език  Български език   Музика   Руски език 
5 11:00 11:40 Музика Български език ФВС Математика Български език
6 11:45 12:25  Математика   Английски език   Немски език  Руски език Български език
7 12:30 13:10     Час на класа   дч ФВС
8 13:30 14:10          
       7а   7 б   7в   7г   7д