час     7 б
  -1 11:45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10          
1 13:30 14:10 Руски език-иуч Английски език Математика Математика Физика и астрономия
2 14:20 15:00 Английски език-иуч Математика Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Математика
3 15:20 16:00 Математика Руски език-иуч Физика и астрономия Технологии и предприемачество Български език и литература
4 16:10 16:50 Химия и ООС Български език и литература Немски език Руски език-иуч Български език и литература
5 17:00 17:40 Български език и литература Физика и астрономия Руски език-иуч Спортни дейности Технологии и предприемачество
6 17:45 18:25 Физика и астрономия Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
7 18:30 19:10 Английски език Музика   Български език и литература Час на класа
                 
  -1 11:45 12:25          
вторник 0 12:30 13:10 Час на класа   Изобразително изкуство    
1 13:30 14:10 Руски език-иуч Английски език Изобразително изкуство Музика Спортни дейности
2 14:20 15:00 Изобразително изкуство Английски език-иуч Математика Биология и ЗО Руски език
3 15:20 16:00 Изобразително изкуство Математика Български език и литература Френски език Биология и ЗО
4 16:10 16:50 Български език и литература-фуч Информ.технологии-Информ.технологии Биология и ЗО Руски език-иуч Музика
5 17:00 17:40 Биология и ЗО Руски език-иуч Немски език Български език и литература Математика
6 17:45 18:25 Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Руски език-иуч Математика Български език и литература
7 18:30 19:10   Физическо възпитание и спорт      
                 
  -1 11:45 12:25          
сряда 0 12:30 13:10   Изобразително изкуство      
1 13:30 14:10 История и цивилизации Изобразително изкуство География и икономика Час на класа Английски език-
2 14:20 15:00 Математика Български език и литература История и цивилизации Математика Руски език
3 15:20 16:00 География и икономика География и икономика Български език и литература-фуч История и цивилизации Физика и астрономия
4 16:10 16:50 Български език и литература История и цивилизации Физика и астрономия География и икономика Математика
5 17:00 17:40 Български език и литература Физика и астрономия Технологии и предприемачество Френски език География и икономика
6 17:45 18:25 Физика и астрономия Математика Химия и ООС Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
7 18:30 19:10 Физическо възпитание и спорт   Математика Физика и астрономия  
  -1 11:45 12:25          
четвъртък 0 12:30 13:10 Информ.технологии-Информ.технологии Час на класа      
1 13:30 14:10 Математика Английски език Час на класа Български език и литература Руски език
2 14:20 15:00 Английски език Биология и ЗО Български език и литература Математика Български език и литература
3 15:20 16:00 Биология и ЗО Химия и ООС Български език и литература Френски език-иуч Математика
4 16:10 16:50 Спортни дейности Български език и литература Биология и ЗО Изобразително изкуство Химия и ООС
5 17:00 17:40 Технологии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Биология и ЗО
6 17:45 18:25 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Немски език Химия и ООС Изобразително изкуство
7 18:30 19:10     Немски език-иуч Биология и ЗО Изобразително изкуство
                 
  -1 11:45 12:25          
петък 0 12:30 13:10 Английски език   Музика   Английски език-
1 13:30 14:10 Математика Български език и литература-фуч География и икономика История и цивилизации География и икономика
2 14:20 15:00 Музика История и цивилизации Информ.технологии-Информ.технологии Български език и литература Руски език-иуч
3 15:20 16:00 Български език и литература География и икономика Спортни дейности Информ.технологии-Информ.технологии Български език и литература
4 16:10 16:50 История и цивилизации Спортни дейности Български език и литература География и икономика Информ.технологии-Информ.технологии
5 17:00 17:40 География и икономика Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
6 17:45 18:25   Математика История и цивилизации Френски език Физическо възпитание и спорт
7 18:30 19:10          
                 
        7 б
        302 303 304 208 211