7 б
понеделник 1 7, 30 08,10 Математика География и икономка Изобразително изкуство Биология и здравно образование Изобразително изкуство
2 8, 20 09,00 Фзическо възпитание и спорт Математика Биология и здравно образование Физика и астрономия Английски език
3 9.20 10,00 История и цивилизация Биология и здравно образование География и икономка Математика Физика и астрономия
4 10,10 10.50 Биология и здравно образование История и цивилизация Математика Френски език Физическо възпитание и спорт
5 11,00 11.40 Английски език-Английски език иуч-Руски език Фзическо възпитание и спорт Изобразително изкуство История и цивилизация
6 11.45 12.25 Български език и литература Фзическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизация Математика
7 12.30 13,10 Български език и литература ДЧ ФКС История и цивилизация Български език и литература Биология и здравно образование
8 13.30 14.10          
вторник 1 7, 30 08,10 Химия и опазване на околната среда Български език и литература Български език и литература Математика Руски език
2 8, 20 09,00 Математика Български език и литература иуч-Руски език Български език и литература Химия и опазване на околната среда
3 9.20 10,00 Физика и астрономия Музика Химия и опазване на околната среда Френски език Български език и литература
4 10,10 10.50 География и икономика Математика Технологии и предприемачество иуч-Руски език Български език и литература
5 11,00 11.40 иуч-Руски език Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Фзическо възпитание и спорт Музика
6 11.45 12.25 Фзическо възпитание и спорт Физика и астрономия Час на класа Химия и опазване на околната среда География и икономика
7 12.30 13,10 х х х х х
8 13.30 14.10          
сряда 1 7, 30 08,10 История и цивилизация Математика Музика ДЧ ФКС Математика
2 8, 20 09,00 Български език и литература История и цивилизация Математика иуч-Руски език Английски език
3 9.20 10,00 Английски език-Английски език Фзическо възпитание и спорт иуч-Руски език Математика Технологии и предприемачество
4 10,10 10.50 Технологии и предприемачество Български език и литература История и цивилизация Музика Руски език
5 11,00 11.40 ДЧ ФКС Аглииски език-Английски език Български език и литература Информационни технологии-Информационни технологии История и цивилизация
6 11.45 12.25 Математика иуч-Руски език Немски език История и цивилизация Български език и литература
7 12.30 13,10 иуч-Руски език   Информационни технологии-Информационни технологии Български език и литература фуч-Български език и литература
8 13.30 14.10         фуч-Български език и литература
                 
четвъртък 1 7, 30 08,10 Информационни технологии-Информационни технологии Изобразително изкуство Немски език Български език и литература Биология и здравно образование
2 8, 20 09,00 Музика Информационни технологии-Информационни технологии Биология и здравно образование Български език и литература Български език и литература
3 9.20 10,00 Български език и литература Английски език-Аглииски език Български език и литература Технологии и предприемачество Информационни технологии-Информационни технологии
4 10,10 10.50 Изобразително изкуство Музика Български език и литература Фзическо възпитание и спорт Математика
5 11,00 11.40 Английски език-Английски език Български език и литература Фзическо възпитание и спорт Френски език Физическо възпитание и спорт
6 11.45 12.25 иуч-Руски език Български език и литература Математика География и икономика Английски език
7 12.30 13,10   иуч-Руски език     Час на класа
8 13.30 14.10          
                 
петък 1 7, 30 08,10 Химия и опазване на околната среда География и икономка Музика Математика Руски език
2 8, 20 09,00 Биология и здравно образование Технологии и предприемачество Химия и опазване на околната среда иуч-Руски език Български език и литература
3 9.20 10,00 Български език и литература Математика иуч-Руски език Музика Химия и опазване на околната среда
4 10,10 10.50 Математика Химия и опазване на околната среда ДЧ ФКС Биология и здравно образование География и икономика
5 11,00 11.40 География и икономика Биология и здравно образование География и икономка Химия и опазване на околната среда Математика
6 11.45 12.25 Музика Английски език-Аглииски език Математика География и икономика Музика
7 12.30 13,10 Час на класа Час на класа Немски език Час на класа ДЧ ФКС
8 13.30 14.10          
        7 б
        309 415 412 103 410