7 б
                 
понеделник 1 07:30 08:10 Английски език Технологии и предприемачество Български език и л-ра Български език и л-ра Спортни дейности
2 08:20 09:00 Руски език-иуч Музика Технологии и предприемачество Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт
3 09:20 10:00 Български език и л-ра Човекът и природата Руски език-иуч Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
4 10:10 10:50 Човекът и природата Български език и л-ра Немски език Руски език-иуч Български език и л-ра
5 11:00 11:40 Математика Руски език-иуч Човекът и природата Технологии и предприемачество Български език и л-ра
6 11:45 12:25 География и икономика Английски език Математика Човекът и природата Математика
7 12:30 13:10 Изобр. изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата
8 13:30 14:10          
                 
                 
вторник 1 07:30 08:10 Руски език-иуч Физическо възпитание и спорт Музика Математика Биология и ЗО
2 08:20 09:00 Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Руски език-иуч Музика Математика
3 09:20 10:00 Инф.технологии-Инф.технологии Руски език-иуч Немски език Български език и л-ра Музика
4 10:10 10:50 Музика Инф.технологии-Инф.технологии Биология и ЗО Руски език-иуч Български език и л-ра
5 11:00 11:40 Биология и ЗО Математика Български език и л-ра Френски език Руски език
6 11:45 12:25 Математика Английски език Математика Биология и ЗО Английски език-иуч
7 12:30 13:10 Български език и л-ра-фуч Час на класа х х Час на класа
8 13:30 14:10          
                 
сряда 1 07:30 08:10 Физическо възпитание и спорт Изобр. изкуство Математика Физика и астрономия История и цивилизация
2 08:20 09:00 Физика и астрономия Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Руски език
3 09:20 10:00 История и цивилизация Физика и астрономия Изобр. изкуство Френски език География и икономика
4 10:10 10:50 Човекът и природата История и цивилизация Физика и астрономия География и икономика Математика
5 11:00 11:40 Математика Български език и л-ра География и икономика История и цивилизация Английски език-иуч
6 11:45 12:25 Български език и л-ра География и икономика История и цивилизация Математика Физика и астрономия
7 12:30 13:10     Български език и л-ра-фуч Час на класа  
8 13:30 14:10          
                 
четвъртък 1 07:30 08:10 Технологии и предприемачество Човекът и природата Руски език-иуч Биология и ЗО Изобр. изкуство
2 08:20 09:00 Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Немски език Човекът и природата Руски език
3 09:20 10:00 Руски език-иуч Български език и л-ра Биология и ЗО Изобр. изкуство Човекът и природата
4 10:10 10:50 Английски език Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Руски език-иуч Биология и ЗО
5 11:00 11:40 Спортни дейности Биология и ЗО Български език и л-ра Български език и л-ра Математика
6 11:45 12:25 Биология и ЗО Руски език-иуч Български език и л-ра Математика Български език и л-ра
7 12:30 13:10 Математика Английски език Час на класа    
8 13:30 14:10          
                 
                 
петък 1 07:30 08:10 Български език и л-ра Математика Спортни дейности Музика История и цивилизация
2 08:20 09:00 Български език и л-ра Музика Математика История и цивилизация Физическо възпитание и спорт
3 09:20 10:00 География и икономика Български език и л-ра История и цивилизация Спортни дейности Музика
4 10:10 10:50 История и цивилизация Спортни дейности Музика География и икономика Инф.технологии-Инф.технологии
5 11:00 11:40 Музика История и цивилизация Български език и л-ра Инф.технологии-Инф.технологии Български език и л-ра
6 11:45 12:25 Английски език География и икономика Инф.технологии-Инф.технологии Български език и л-ра Английски език-иуч
7 12:30 13:10 Час на класа Български език и л-ра-фуч География и икономика Френски език География и икономика
8 13:30 14:10          
                 
        7 б
        302 303 304 208 211