ІI срок  II смяна        
  час     7 б час
понеделник 0 12:30 13:10         Български език–ФУЧ 0
1 13:30 14:10 Български език Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език  Биология и ЗО 1
2 14:20 15:00 Български език Руски език-ИУЧ Български език  Биология и ЗО История и цивилизации 2
3 15:20 16:00 Английски език-Английски език История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Руски език-ИУЧ Математика 3
4 16:10 16:50 Биология и ЗО География и икономика Математика История и цивилизации Изобразителни изкуство 4
5 17:00 17:40 История и цивилизации Биология и ЗО География и икономика Математика Изобразителни изкуство 5
6 17:45 18:25 Физическо възпитание и спорт Математика Биология и ЗО Изобразителни изкуство Английски език 6
7 18:30 19:10 Математика     Изобразителни изкуство Руски език 7
вторник 0 12:30 13:10 х х Немски език-ИУЧ   х 0
1 13:30 14:10 Руски език-ИУЧ Физика и астрономия Български език  Математика Физическо възпитание и спорт 1
2 14:20 15:00 Математика Химия и ООС Изобразителни изкуство Български език  Физика и астрономия 2
3 15:20 16:00 Физика и астрономия Музика Изобразителни изкуство Физическо възпитание и спорт Химия и ООС 3
4 16:10 16:50 Химия и ООС Математика Руски език-ИУЧ География и икономика Български език 4
5 17:00 17:40 География и икономика ДЧ ФКС Физика и астрономия Френски език Български език 5
6 17:45 18:25 Физическо възпитание и спорт Български език Химия и ООС Физика и астрономия География и икономика 6
7 18:30 19:10   Български език   Химия и ООС   7
сряда 0 12:30 13:10       Физическо възпитание и спорт Български език-ФУЧ 0
1 13:30 14:10 Английски език-ИУЧ Математика Инф.технологии-Инф.технологии Български език  Час на класа 1
2 14:20 15:00 Математика Английски език-ИУЧ Немски език Физика и астрономия Български език 2
3 15:20 16:00 ДЧ ФКС Английски език-Английски език Български език  Инф.технологии-Инф.технологии Физика и астрономия 3
4 16:10 16:50 Технологии и предприемачество Български език Физика и астрономия Френски език Руски език 4
5 17:00 17:40 Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Руски език–ИУЧ Математика Технологии и предприемачество 5
6 17:45 18:25 Български език Физика и астрономия Математика Руски език-ИУЧ Английски език 6
7 18:30 19:10 Физика и астрономия Час на класа Музика   Математика 7
  0 11:45 12:25           0
четвъртък 0 12:30 13:10     Час на класа   Инф.технологии-Инф.технологии 0
1 13:30 14:10 Инф.технологии-Инф.технологии Руски език–ИУЧ Математика Френски език–ИУЧ Биология и ЗО 1
2 14:20 15:00 Английски език-Английски език Инф.технологии-Инф.технологии Немски език Биология и ЗО Математика 2
3 15:20 16:00 Български език Изобразителни изкуство Български език  Френски език Физическо възпитание и спорт 3
4 16:10 16:50 Руски език-ИУЧ Изобразителни изкуство Български език  Физическо възпитание и спорт Руски език-ИУЧ 4
5 17:00 17:40 Изобразителни изкуство Английски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Български език  Български език 5
6 17:45 18:25 Изобразителни изкуство Български език Биология и ЗО Български език  ДЧ ФКС 6
7 18:30 19:10           7
петък 0 12:30 13:10 Час на класа Технологии и предприемачество       0
1 13:30 14:10 История и цивилизации Математика Немски език География и икономика Руски език 1
2 14:20 15:00 Биология и ЗО Английски език-Английски език Математика Математика История и цивилизации 2
3 15:20 16:00 География и икономика Български език ДЧ ФКС Музика Математика 3
4 16:10 16:50 Математика География и икономика История и цивилизации Технологии и предприемачество География и икономика 4
5 17:00 17:40 Български език Биология и ЗО Технологии и предприемачество История и цивилизации Музика 5
6 17:45 18:25 Музика История и цивилизации География и икономика Час на класа Български език 6
7 18:30 19:10           7
        7 б час
        309 415 412 401 410 к-т