ІI срок  I смяна      
  час     час
понеделник 1 07:30 08:10 Английски език Изобразително изкуство ДЧФВС Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 1
2 08:20 09:00 Английски език Немски език Изобразително изкуство Руски език-Френски език 2
3 09:20 10:00 Изобразително изкуство Немски език Испански език Руски език-Френски език 3
4 10:10 10:50 Английски език Немски език Испански език Математика 4
5 11:00 11:40 Английски език Математика Испански език Изобразително изкуство 5
6 11:45 12:25 Математика Български език Български език Български език 6
7 12:30 13:10 Български език Български език Математика Български език 7
8 13:30 14:10         8
вторник 1 07:30 08:10 Английски език Математика Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 1
2 08:20 09:00 Английски език Инф.технологии-Инф.технологии Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 2
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Математика Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 3
4 10:10 10:50 Инф.технологии-Инф.технологии Немски език Испански език Математика 4
5 11:00 11:40 Математика Немски език-ФУЧ Инф.технологии-Инф.технологии ДЧФВС 5
6 11:45 12:25 ДЧФВС Български език Испански език Инф.технологии-1гр.-Инф.технологии-2гр. 6
7 12:30 13:10   Немски език-ИУЧ Испански език Час на класа 7
8 13:30 14:10   Немски език-ИУЧ     8
сряда 1 07:30 08:10 Английски език Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 1
2 08:20 09:00 Английски език–ИУЧ Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 2
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 3
4 10:10 10:50 Английски език Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 4
5 11:00 11:40 Английски език ДЧФВС Български език Руски език–ИУЧ-Френски език-ИУЧ 5
6 11:45 12:25 Философия Математика Български език Физическо възпитание и спорт 6
7 12:30 13:10 Български език Български език Час на класа Български език 7
8 13:30 14:10         8
четвъртък 1 07:30 08:10 Английски език Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 1
2 08:20 09:00 Английски език Физическо възпитание и спорт Философия Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 2
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 3
4 10:10 10:50 Английски език Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 4
5 11:00 11:40 Физическо възпитание и спорт Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 5
6 11:45 12:25 Английски език Немски език Испански език Математика 6
7 12:30 13:10 Математика Час на класа Физическо възпитание и спорт   7
8 13:30 14:10         8
9 14:20 15:00         9
петък 1 07:30 08:10 Английски език-ИУЧ Философия Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 1
2 08:20 09:00 Английски език Немски език Испански език Философия 2
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 3
4 10:10 10:50 Физическо възпитание и спорт Немски език Български език Руски език-1гр.-Френски език-2гр. 4
5 11:00 11:40 Български език Немски език Физическо възпитание и спорт Руски език–ИУЧ-Френски език-ИУЧ 5
6 11:45 12:25 Български език Физическо възпитание и спорт Математика Български език 6
7 12:30 13:10 Час на класа     Физическо възпитание и спорт 7
8 13:30 14:10 x x x х 8
         
        404 403 400 401-402