8а   8б   8в   8г 
               
понеделник 1 7: 30 08:10 Английски език  Немски език  Физическо възпитание и спорт  Руски език 
2 8: 20 09:00 Английски език Физическо възпитание и спорт иуч-Испански език  Руски език 
3 09:20 10:00 Английски език Немски език зип иуч-Испански език  Руски език
4 10:10 10:50 Физическо възпитание и спорт Немски език Математика  Руски език 
5 11:00 11:40  Английски език   Немски език  Испански език  Математика 
6 11:45 12:25 Математика  Немски език  Испански език Български език и литература
7 12:30 13:10  иуч-Английски език  Математика Испански език Български език и литература
8 13:30 14:10        
вторник 1 7: 30 08:10 Български език и литература  Немски език  Информационни технологии Руски език
2 8: 20 09:00 Информационни технологии  Немски език  фуч-Испански език Руски език
3 09:20 10:00 Английски език Информационни технологии  Испански език   Руски език 
4 10:10 10:50 Английски език Немски език Български език и литература Информационни технологии
5 11:00 11:40  Английски език  Немски език Испански език  Физическо възпитание и спорт 
6 11:45 12:25 Английски език Български език и литература Испански език Български език и литература
7 12:30 13:10     Испански език  
8 13:30 14:10        
сряда 1 7: 30 08:10  Физическо възпитание и спорт  Час на класа  Испански език   Руски език 
2 8: 20 09:00  Английски език  Немски език  Физическо възпитание и спорт  Руски език
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Испански език Руски език
4 10:10 10:50  Математика   Немски език  Испански език  Руски език 
5 11:00 11:40  Английски език   Немски език  Испански език  Математика 
6 11:45 12:25  Английски език  Математика Български език и литература Български език и литература
7 12:30 13:10 Час на класа Български език и литература  Математика   
8 13:30 14:10     Час на класа    
четвъртък 1 7: 30 08:10  фуч-Английски език  Философия Испански език  Руски език 
2 8: 20 09:00 Английски език  Немски език  Испански език Руски език
3 09:20 10:00 Английски език  Немски език  Испански език зип-Руски език
4 10:10 10:50 Изобразително изкуство Немски език Философия  Руски език 
5 11:00 11:40  Английски език   ДЧ ФКС  Испански език Изобразително изкуство
6 11:45 12:25  Философия  Немски език  Изобразително изкуство  Руски език
7 12:30 13:10  Български език и литература  Изобразително изкуство Испански език  Философия 
8 13:30 14:10        ДЧ ФКС 
               
петък 1 7: 30 08:10 Английски език  Български език и литература   Испански език  Час на класа
2 8: 20 09:00 Английски език Български език и литература Испански език Руски език
3 09:20 10:00 Английски език  Физическо възпитание и спорт  Испански език  Руски език 
4 10:10 10:50  ДЧ ФКС  Математика  Български език и литература   Руски език 
5 11:00 11:40  Математика   иуч-Немски език   Български език и литература  иуч-Руски език 
6 11:45 12:25  Български език и литература  Немски език  Математика  Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10  Български език и литература   Немски език   ДЧ ФКС   Математика