8а   8б   8в   8г 
понеделник 0 11:45 12:25        
0 12:30 13:10        
1 13:30 14:10 ФВС иуч-Немски език   Математика  Български език
2 14:20 15:00  Математика  Немски език ФВС Български език
3 15:20 16:00 Английски език ФВС иуч-Испански език  Математика 
4 16:10 16:50 Английски език  Математика  иуч-Испански език  Руски език 
5 17:00 17:40  Английски език   Немски език  Испански език  Руски език 
6 17:45 18:25 Английски език Немски език Испански език  Руски език 
7 18:30 19:10 Английски език Немски език Испански език  Час на класа 
вторник 0 12:30 13:10        
1 13:30 14:10  Спортни дейности   Български език   сип-Испански език  Български език
2 14:20 15:00  Английски език   Немски език  Испански език  ФВС 
3 15:20 16:00 Английски език  Немски език   Български език   Инф.техн.-Инф. техн. 
4 16:10 16:50  Английски език  Немски език Инф.техн.-Инф. техн.  Руски език 
5 17:00 17:40  Български език   Немски език  Испански език  Руски език 
6 17:45 18:25 Английски език  Инф.техн.-Инф. техн.   Испански език   Руски език 
7 18:30 19:10  Инф.техн.-Инф. техн.    Испански език  Руски език 
сряда 0 12:30 13:10     Час на класа  
1 13:30 14:10  ФВС  Математика  Български език  Български език
2 14:20 15:00  Английски език  Български език  ФВС   Математика 
3 15:20 16:00 Английски език Немски език  Математика   Спортни дейности 
4 16:10 16:50  Математика   Немски език  Испански език  Руски език 
5 17:00 17:40  Английски език   Немски език  Испански език  Руски език 
6 17:45 18:25  Английски език   Немски език   Испански език   Руски език 
7 18:30 19:10  Час на класа  Час на класа Испански език  Руски език 
четвъртък 0 11:45 12:25        
0 12:30 13:10    иуч-Немски език      
1 13:30 14:10  Български език   Немски език  Музика  Руски език 
2 14:20 15:00 Философия  Немски език   Испански език  Музика
3 15:20 16:00  Музика   Немски език  Испански език  Руски език 
4 16:10 16:50  Английски език  Немски език Спортни дейности  иуч-Руски език 
5 17:00 17:40  Английски език  Музика Философия  Руски език 
6 17:45 18:25  Английски език   Философия   Испански език   Руски език 
7 18:30 19:10  Английски езикзип   Спортни дейности  Испански език  Философия 
петък 0 11:45 12:25        
0 12:30 13:10        
1 13:30 14:10 Английски език Математика Испански език ФВС
2 14:20 15:00 Английски език ФВС  Испански език   Математика 
3 15:20 16:00 иуч-Английски език Български език  Математика   Руски език 
4 16:10 16:50  Математика   Български език  Испански език  Руски език 
5 17:00 17:40  Български език  Немски език  Български език   Руски език 
6 17:45 18:25  Български език  Немски език Български език  иуч-Руски език 
7 18:30 19:10  x   x   x   х 
         8а   8б   8в   8г