понеделник 1 07:30 08:10 Английски език Немски език Инф.технологии-Инф.технологии Руски език-Френски език-иуч
2 08:20 09:00 Английски език Немски език Философия Руски език-Френски език-иуч
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Математика Инф.технологии-Инф.технологии
4 10:10 10:50 Инф.технологии-Инф.технологии Математика Испански език Руски език-Френски език
5 11:00 11:40 Спортни дейности Инф.технологии-Инф.технологии Испански език Руски език-Френски език
6 11:45 12:25 Математика Изобразително икуство Испански език Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10 Английски език-иуч Спортни дейности Испански език Математика
8 13:30 14:10     Час на класа  
               
               
вторник 1 07:30 08:10 Бълг.език и литература Немски език Испански език Руски език-Френски език
2 08:20 09:00 Бълг.език и литература Немски език Испански език Руски език-Френски език
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
4 10:10 10:50 Английски език Бълг.език и литература Испански език Руски език-Френски език
5 11:00 11:40 Английски език Бълг.език и литература Испански език Философия
6 11:45 12:25 Английски език Философия Физическо възпитание и спорт Бълг.език и литература
7 12:30 13:10 Философия Час на класа Спортни дейности Бълг.език и литература
8 13:30 14:10        
               
               
сряда 1 07:30 08:10 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
2 08:20 09:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
4 10:10 10:50 Английски език Немски език Физическо възпитание и спорт Математика
5 11:00 11:40 Математика Бълг.език и литература Испански език Спортни дейности
6 11:45 12:25 Изобразително икуство Математика Бълг.език и литература Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10 Бълг.език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Бълг.език и литература
8 13:30 14:10        
               
четвъртък 1 07:30 08:10 Час на класа  Немски език Испански език Руски език-Френски език
2 08:20 09:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
4 10:10 10:50 Английски език Немски език Испански език-фуч Руски език-иуч-Френски език
5 11:00 11:40 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Испански език-фуч    Руски език-иуч-Френски език
6 11:45 12:25 Английски език Немски език-иуч Бълг.език и литература Бълг.език и литература
7 12:30 13:10   Немски език-иуч Бълг.език и литература  
8 13:30 14:10        
               
               
петък 1 07:30 08:10 Английски език Немски език Испански език Час на класа
2 08:20 09:00 Английски език Немски език Испански език Математика
3 09:20 10:00 Английски език Немски език Математика Руски език-Френски език
4 10:10 10:50 Английски език-иуч Немски език Испански език-иуч Руски език-Френски език
5 11:00 11:40 Бълг.език и литература Математика Испански език-иуч Руски език-Френски език
6 11:45 12:25 Математика Бълг.език и литература Изобразително икуство Руски език-Френски език
7 12:30 13:10 Физическо възпитание и спорт   Бълг.език и литература Изобразително икуство
8 13:30 14:10