час    
  -1 11:45 12:25        
понеделник 0 12:30 13:10       Физическо възпитание и спорт
1 13:30 14:10 Английски език-иуч Физическо възпитание и спорт Философия Математика
2 14:20 15:00 Английски език Математика Инф.технологии-Инф.технологии Руски език-Френски език-иуч
3 15:20 16:00 Английски език Инф.технологии-Инф.технологии Математика Руски език-Френски език-иуч
4 16:10 16:50 Английски език Немски език Испански език Инф.технологии-Инф.технологии
5 17:00 17:40 Математика Немски език Испански език Руски език-Френски език
6 17:45 18:25 Инф.технологии-Инф.технологии Немски език Испански език Руски език-Френски език
7 18:30 19:10 Спортни дейности Немски език Испански език Руски език-Френски език
               
  -1 11:45 12:25        
вторник 0 12:30 13:10 х х   Руски език-Френски език
1 13:30 14:10 Философия Час на класа Спортни дейности Руски език-Френски език
2 14:20 15:00 Английски език Философия Физическо възпитание и спорт Руски език-Френски език
3 15:20 16:00 Английски език Български език и л-ра Испански език Руски език-Френски език
4 16:10 16:50 Английски език Български език и л-ра Испански език Български език и л-ра
5 17:00 17:40 Английски език Немски език Испански език Български език и л-ра
6 17:45 18:25 Български език и л-ра Немски език Испански език  
7 18:30 19:10 Български език и л-ра Немски език Час на класа  
  -1 11:45 12:25        
сряда 0 12:30 13:10     Испански език-фуч Математика
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт Математика Български език и л-ра
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и л-ра Физическо възпитание и спорт
3 15:20 16:00 Математика Български език и л-ра Испански език Спортни дейности
4 16:10 16:50 Английски език Немски език Физическо възпитание и спорт Руски език-Френски език
5 17:00 17:40 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
6 17:45 18:25 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
7 18:30 19:10 Английски език Немски език Испански език  
  -1 11:45 12:25        
четвъртък 0 12:30 13:10     Испански език-фуч     
1 13:30 14:10 Английски език Спортни дейности Български език и л-ра Български език и л-ра
2 14:20 15:00 Английски език Немски език-иуч Български език и л-ра Музика
3 15:20 16:00 Физическо възпитание и спорт Немски език-иуч Испански език Руски език-иуч-Френски език
4 16:10 16:50 Английски език Музика Испански език Руски език-иуч-Френски език
5 17:00 17:40 Английски език Немски език Музика Руски език-Френски език
6 17:45 18:25 Музика Немски език Испански език Руски език-Френски език
7 18:30 19:10 Час на класа Немски език Испански език Руски език-Френски език
               
  -1 11:45 12:25        
петък 0 12:30 13:10 Английски език-иуч   Български език и л-ра Руски език-Френски език
1 13:30 14:10 Български език и л-ра Математика Испански език Руски език-Френски език
2 14:20 15:00 Математика Български език и л-ра Испански език Руски език-Френски език
3 15:20 16:00 Английски език Немски език Математика Философия
4 16:10 16:50 Английски език Немски език Испански език-иуч Математика
5 17:00 17:40 Английски език Немски език Испански език-иуч Час на класа
6 17:45 18:25   Немски език    
7 18:30 19:10 x x x х
               
       
        404 415 400 401