час    
понеделник 0 12.30 13,10   иуч-Немски език    
1 13.30 14.10 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
2 14.20 15,00 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 15.20 16,00 Английски език Математика ДЧ ФКС Музика
4 16,10 16.50 Английски език Немски език Музика Математика
5 17,00 17.40 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
6 17.45 18.25 Английски език Музика Испански език Руски език-Френски език
7 18.30 19,10 Музика   Испански език Руски език-Френски език
вторник 0 12.30 13,10 х х х х
1 13.30 14.10 Информационни технологии-Информационни технологии Български език и литература Испански език Български език и литература
2 14.20 15,00 Математика Немски език Испански език ДЧ ФКС
3 15.20 16,00 ДЧ ФКС Немски език Математика Информационни технологии-Информационни технологии
4 16,10 16.50 Английски език Немски език Испански език Математика
5 17,00 17.40 Английски език Математика Испански език Руски език-Френски език
6 17.45 18.25 Английски език Информационни технологии-Информационни технологии иуч-Испански език Руски език-Френски език
7 18.30 19,10 Английски език   Информационни технологии-Информационни технологии Руски език-Френски език
сряда 0 12.30 13,10        
1 13.30 14.10 Български език и литература Български език и литература Час на класа Час на класа
2 14.20 15,00 Английски език Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 15.20 16,00 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература иуч-Руски език-Френски език
4 16,10 16.50 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
5 17,00 17.40 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
6 17.45 18.25 иуч-Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
7 18.30 19,10   Немски език Испански език Руски език-Френски език
четвъртък 0 11.45 12.25        
0 12.30 13,10        
1 13.30 14.10 Математика иуч-Немски език Философия Физическо възпитание и спорт
2 14.20 15,00 Философия ДЧ ФКС Испански език Математика
3 15.20 16,00 Физическо възпитание и спорт Немски език Испански език Руски език-Френски език
4 16,10 16.50 Английски език Немски език Физическо възпитание и спорт Руски език-Френски език
5 17,00 17.40 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
6 17.45 18.25 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
7 18.30 19,10 Английски език фуч-Немски език иуч-Испански език Руски език-Френски език
петък 0 11.45 12.25        
0 12.30 13,10 Час на класа Час на класа    
1 13.30 14.10 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
2 14.20 15,00 Български език и литература Немски език Физическо възпитание и спорт иуч-Руски език-Френски език
3 15.20 16,00 Физическо възпитание и спорт Немски език Български език и литература Руски език-Френски език
4 16,10 16.50 Английски език Немски език Испански език Руски език-Френски език
5 17,00 17.40 Английски език Немски език Испански език Философия
6 17.45 18.25 иуч-Английски език Философия Испански език Руски език-Френски език
7 18.30 19,10 x x x х
       
        404 403 400 401-402