понеделник 1 07:30 08:10 География и икономика Музика Математика Български език и л-ра
2 08:20 09:00 Английски език Математика Музика География и икономика
3 09:20 10:00 Немски език География и икономика Биология и ЗО Математика
4 10:10 10:50 Математика Биология и ЗО Испански език-Английски език-иуч Музика
5 11:00 11:40 История и цивилизация Български език и л-ра Английски език-иуч-Испански език Биология и ЗО
6 11:45 12:25 Биология и ЗО Български език и л-ра Химия и ООС Руски език-Френски език
7 12:30 13:10 Физика и астрономия История и цивилизация География и икономика Руски език-Френски език
8 13:30 14:10        
               
               
вторник 1 07:30 08:10 Химия и ООС Немски език-Английски език Биология и ЗО Български език и л-ра-фуч
2 08:20 09:00 Биология и ЗО История и цивилизация Български език и л-ра-фуч Химия и ООС
3 09:20 10:00 Български език и л-ра-фуч Химия и ООС Английски език-Испански език Биология и ЗО
4 10:10 10:50 История и цивилизация Биология и ЗО Английски език-Испански език Физика и астрономия
5 11:00 11:40 Музика Физика и астрономия Испански език-Английски език История и цивилизация
6 11:45 12:25 Английски език Български език и л-ра Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт
7 12:30 13:10 Час на класа Английски език-Немски език Спортни дейности Час на класа
8 13:30 14:10     История и цивилизация  
               
сряда 1 07:30 08:10 Биология и ЗО География и икономика История и цивилизация Математика
2 08:20 09:00 География и икономика Биология и ЗО Математика История и цивилизация
3 09:20 10:00 Немски език Математика Философия Биология и ЗО
4 10:10 10:50 Математика Философия Биология и ЗО Български език и л-ра
5 11:00 11:40 Философия Инф.технологии-Немски език Испански език-фуч Български език и л-ра
6 11:45 12:25 Физика и астрономия Немски език-Инф.технологии Химия и ООС Английски език-иуч
7 12:30 13:10 Инф.технологии-Инф.технологии Час на класа Физическо възпитание и спорт Философия
8 13:30 14:10        
               
четвъртък 1 07:30 08:10 Български език и л-ра Български език и л-ра-фуч Испански език-фуч История и цивилизация
2 08:20 09:00 Български език и л-ра История и цивилизация История и цивилизация Английски език
3 09:20 10:00 История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Български език и л-ра Английски език
4 10:10 10:50 Английски език Физика и астрономия Български език и л-ра Спортни дейности
5 11:00 11:40 Английски език Немски език-Английски език Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
6 11:45 12:25 Физическо възпитание и спорт Английски език-Немски език Испански език-Английски език Руски език-Френски език
7 12:30 13:10 Спортни дейности   Физика и астрономия Руски език-Френски език
8 13:30 14:10     Час на класа  
               
               
петък 1 07:30 08:10 История и цивилизация Физика и астрономия Математика Химия и ООС
2 08:20 09:00 Химия и ООС Математика Физика и астрономия Инф.технологии68
3 09:20 10:00 Математика История и цивилизация Испански език-Инф.технологии Физика и астрономия
4 10:10 10:50 Български език и л-ра Немски език-Английски език-иуч Инф.технологии-Испански език Математика
5 11:00 11:40 Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Български език и л-ра География и икономика
6 11:45 12:25 Немски език-иуч Физическо възпитание и спорт География и икономика История и цивилизация
7 12:30 13:10 Физика и астрономия Английски език-Немски език История и цивилизация Физическо възпитание и спорт
8 13:30 14:10   Спортни дейности    
               
       
        404 415 400 402