ІI срок  II смяна      
        час
понеделник 0 12:30 13:10 Английски език-1гр. ДЧ ФКС Испански език-ФУЧ   0
1 13:30 14:10 География и икономика Физическо възпитание и спорт Испански език-Испански език Английски език 1
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език Истоия и цивилизации 2
3 15:20 16:00 Български език–ФУЧ Истоия и цивилизации География и икономика Химия и ООС 3
4 16:10 16:50 Философия Английски език Истоия и цивилизации Физическо възпитание и спорт 4
5 17:00 17:40 Химия и ООС Философия Физическо възпитание и спорт Български език-ФУЧ 5
6 17:45 18:25 История и цивилизации Немски език-ФУЧ Химия и ООС Философия 6
7 18:30 19:10 Английски език-2гр Химия и ООС Философия География и икономика 7
вторник 0 12:30 13:10 Английски език-2гр. x Испански език-ФУЧ Час на класа 0
1 13:30 14:10 Химия и ООС Математика Испански език-Испански език Английски език 1
2 14:20 15:00 Руски език Химия и ООС Математика Английски език-ИУЧ 2
3 15:20 16:00 Математика Немски език-ИУЧ Химия и ООС Руски език 3
4 16:10 16:50 История и цивилизации Немски език Испански език-Испански език Математика 4
5 17:00 17:40 Физика и астрономия Български език Биология и ЗО Химия и ООС 5
6 17:45 18:25 Биология и ЗО Биология и ЗО Български език Физика и астрономия 6
7 18:30 19:10 Английски език-1гр. Физика и астрономия Физика и астрономия Биология и ЗО 7
сряда 0 12:30 13:10 Английски език-1гр.   Час на класа   0
1 13:30 14:10 Руски език-1гр.-Руски език-2гр. Математика Английски език Руски език-ИУЧ 1
2 14:20 15:00 Математика Немски език Биология и ЗО Руски език 2
3 15:20 16:00 Биология и ЗО Истоия и цивилизации Математика Химия и ООС 3
4 16:10 16:50 Химия и ООС Английски език География и икономика Математика 4
5 17:00 17:40 История и цивилизации География и икономика Химия и ООС Истоия и цивилизации 5
6 17:45 18:25 География и икономика Химия и ООС Истоия и цивилизации Изобразително изкуство 6
7 18:30 19:10 Английски език-2гр. Изобразително изкуство   География и икономика 7
  0 11:45 12:25         0
четвъртък 0 12:30 13:10     ДЧ ФКС   0
1 13:30 14:10 Руски език-1гр.-Руски език-2гр. Английски език-ИУЧ Испански език-Испански език Истоия и цивилизации 1
2 14:20 15:00 ДЧ ФКС Физика и астрономия Истоия и цивилизации Руски език 2
3 15:20 16:00 Български език Истоия и цивилизации Английски език–ИУЧ Руски език 3
4 16:10 16:50 Български език Български език Инф.технологии-Инф.технологии Физическо възпитание и спорт 4
5 17:00 17:40 История и цивилизации Български език Физическо възпитание и спорт Инф.технологии-Инф.технологии 5
6 17:45 18:25 Физическо възпитание и спорт Немски език Български език Български език 6
7 18:30 19:10 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език Български език 7
петък 0 12:30 13:10 Час на класа Час на класа Изобразително изкуство ДЧ ФКС 0
1 13:30 14:10 Английски език-1гр.-Инф.технологии-2гр. Биология и ЗО Математика Български език 1
2 14:20 15:00 Английски език-2гр.-Инф.технологии-1гр. Математика Испански език-ФУЧ Биология и ЗО 2
3 15:20 16:00 Английски език-ИУЧ Инф.технологии-Инф.технологии Испански език-ИУЧ Математика 3
4 16:10 16:50 Математика Немски език Физика и астрономия Истоия и цивилизации 4
5 17:00 17:40 Български език Истоия и цивилизации Български език-ФУЧ Физика и астрономия 5
6 17:45 18:25 Физика и астрономия Български езиксип Истоия и цивилизации   6
7 18:30 19:10         7
        час
        404 403 400 402 к-т