понеделник 1 7, 30 08,10 Английски език-1 група Физика и астрономия Фзическо възпитание и спорт Философия
2 8, 20 09,00 История и цивилизация Химия и опазване на околната среда Философия Фзическо възпитание и спорт
3 9.20 10,00 Фзическо възпитание и спорт Философия Химия и опазване на околната среда фуч-Български език и литература
4 10,10 10.50 Философия Английски език История и цивилизация География и икономка
5 11,00 11.40 фуч-Български език и литература Фзическо възпитание и спорт География и икономка Химия и опазване на околната среда
6 11.45 12.25 Химия и опазване на околната среда География и икономка Английски език-Английски език История и цивилизация
7 12.30 13,10 География и икономка История и цивилизация Испански език-Испански език Английски език
8 13.30 14.10 Английски език- 2 група фуч-Немски език фуч-Испански език  
вторник 1 7, 30 08,10 Английски език- 2 група Български език и литература Физика и астрономия Музика
2 8, 20 09,00 Биология и здравно образование Музика Български език и литература Физика и астрономия
3 9.20 10,00 Математика Немски език Биология и здравно образование Руски език
4 10,10 10.50 Физика и астрономия Немски език Математика Руски език
5 11,00 11.40 История и цивилизация Математика Испански език-Испански език Биология и здравно образование
6 11.45 12.25 Руски език Биология и здравно образование Испански език-Испански език Математика
7 12.30 13,10 Английски език-1 група х фуч-Испански език Час на класа
8 13.30 14.10     фуч-Испански език  
сряда 1 7, 30 08,10 Английски език- 1 група История и цивилизация Английски език-Английски език География и икономка
2 8, 20 09,00 География и икономка Английски език История и цивилизация Математика
3 9.20 10,00 История и цивилизация География и икономка Физика и астрономия История и цивилизация
4 10,10 10.50 Физика и астрономия Немски език Математика Руски език
5 11,00 11.40 Биология и здравно образование Математика География и икономка Физика и астрономия
6 11.45 12.25 Математика фуч-Български език и литература Биология и здравно образование Биология и здравно образование
7 12.30 13,10 Руски език-Руски език Биология и здравно образование Фзическо възпитание и спорт иуч-Английски език
8 13.30 14.10 Английски език - 2 група   фуч-Български език и литература  
               
четвъртък 1 7, 30 08,10 Химия и опазване на околната среда Фзическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
2 8, 20 09,00 Фзическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Български език и литература Български език и литература
3 9.20 10,00 История и цивилизация Български език и литература ДЧ ФКС Химия и опазване на околната среда
4 10,10 10.50 Български език и литература Български език и литература Химия и опазване на околната среда Фзическо възпитание и спорт
5 11,00 11.40 Български език и литература История и цивилизация Информационни технологии-Информационни технологии Руски език
6 11.45 12.25 ДЧ ФКС иуч-Английски език История и цивилизация Информационни технологии-Информационни технологии
7 12.30 13,10 Руски език-Руски език Физика и астрономия иуч-Английски език История и цивилизация
8 13.30 14.10        
               
петък 1 7, 30 08,10 Физика и астрономия ДЧ ФКС История и цивилизация Биология и здравно образование
2 8, 20 09,00 Музика Биология и здравно образование Физика и астрономия ДЧ ФКС
3 9.20 10,00 Български език и литература История и цивилизация Математика Физика и астрономия
4 10,10 10.50 Математика Немски език Биология и здравно образование История и цивилизация
5 11,00 11.40 Биология и здравно образование Информационни технологии-Информационни технологии Музика Математика
6 11.45 12.25 Английски език-1 гр.-Информационни технологии-2 гр. Математика Испански език-Испански език Български език и литература
7 12.30 13,10 Английски език-2 гр.-Информационни технологии- 1 гр. Физика и астрономия Час на класа Английски език
8 13.30 14.10 Час на класа Час на класа    
       
        404 403 400 402