9а   9б   9в   9г   9д 
  0 11.45 12:25          
понеделник 0 12:30 13:10     сип-Испански език    
1 13:30 14:10  Руски език- Английски език   Информатика-Информационни технологии  Английски език  Математика   Математика 
2 14:20 15:00  Английски език-Английски език  Немски език Английски език  Информационни технологии-Инфоматика  Руски език
3 15:20 16:00  Математика   Немски език   Испански език  Физическо възпитание и спорт Руски език
4 16:10 16:50 Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Математика Английски език Психология и логика
5 17:00 17:40 История и цивилизация Математика Български език и литература  Английски език   ДЧ ФКС 
6 17:45 18:25 Български език и литература Физическо възпитание и спорт  Психология и логика  Музика  Английски език 
7 18:30 19:10 География и икономика  Български език и литература   ДЧ ФКС   Психология и логика  Английски език
вторник 0 12:30 13:10       Час на класа  
1 13:30 14:10  Информационни технологии-Инфоматика   Биология и здравно образование   География и икономика  Френски език Математика
2 14:20 15:00 Биология и здравно образование  Немски език  Биология и здравно образование Френски език География и икономика
3 15:20 16:00  Английски език-Руски език   Немски език   Испански език   География и икономика  Биология и здравно образование
4 16:10 16:50 Английски език-Руски език География и икономика  Испански език  Биология и здравно образование Български език и литература
5 17:00 17:40  Математика  Психология и логика Музика Български език и литература Английски език
6 17:45 18:25 Психология и логика  Музика  Математика Английски език Руски език
7 18:30 19:10   Математика Час на класа   Час на класа
сряда 0 12:30 13:10      сип-Испански език   ДЧ ФКС   
1 13:30 14:10  Руски език- Английски език  Немски език  Испански език   Математика   Физическо възпитание и спорт 
2 14:20 15:00  Руски език- Английски език   Немски език  Испански език Френски език История и цивилизация
3 15:20 16:00  Информатика-Информационни технологии  Английски език История и цивилизация  Френски език  Физика и астрономия
4 16:10 16:50 Физика и астрономия Английски език  Физическо възпитание и спорт  История и цивилизация  70-69 
5 17:00 17:40  ДЧ ФКС  Физика и астрономия Английски език  Информатика-Информационни технологии  Музика
6 17:45 18:25 История и цивилизация  ДЧ ФКС  Английски език Физика и астрономия Руски език
7 18:30 19:10 Музика История и цивилизация  Физика и астрономия    Руски език
четвъртък 0 12:30 13:10 Час на класа        
1 13:30 14:10  Руски език- Английски език  Английски език  Информатика-Информационни технологии  Математика Английски език
2 14:20 15:00  Английски език-Английски език   Български език и литература  Испански език Химия и опазване на околната среда География и икономика
3 15:20 16:00  География и икономика  Български език и литература География и икономика  Физическо възпитание и спорт  Химия и опазване на околната среда
4 16:10 16:50 Химия и опазване на околната среда  Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Английски език Български език и литература
5 17:00 17:40 Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Български език и литература География и икономика Български език и литература
6 17:45 18:25  Български език и литература  География и икономика Химия и опазване на околната среда  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт
7 18:30 19:10 Български език и литература   Физическо възпитание и спорт  Български език и литература  Руски език
                 
петък 0 12:30 13:10   Час на класа  сип-Испански език     
1 13:30 14:10 Биология и здравно образование Английски език  Информационни технологии-Инфоматика   История и цивилизация  Математика
2 14:20 15:00 Изобразително изкуство Биология и здравно образование История и цивилизация Физика и астрономия  Информационни технологии-Инфоматика 
3 15:20 16:00  Математика   Информационни технологии-Инфоматика  Физика и астрономия Изобразително изкуство История и цивилизация
4 16:10 16:50  Английски език-Руски език  Изобразително изкуство Математика Биология и здравно образование  Физика и астрономия 
5 17:00 17:40 Английски език-Руски език Физика и астрономия Изобразително изкуство  Френски език  Биология и здравно образование
6 17:45 18:25 Физика и астрономия  Математика  Биология и здравно образование  Френски език  Изобразително изкуство