час    
  -1 11:45 12:25        
понеделник 0 12:30 13:10   Ненски език-Английски език-иуч Изобразително изкуство -Френски език
1 13:30 14:10 Ненски език История и цивилизации Химия и ООС Руски език-Френски език
2 14:20 15:00 Математика Биология и ЗО Испански език-Английски език-иуч Руски език-Френски език-иуч
3 15:20 16:00 История и цивилизации Български език и литература Английски езикиуч-Испански език Биология и ЗО
4 16:10 16:50 Биология и ЗО Български език и литература География и икономика Математика
5 17:00 17:40 Изобразително изкуство Ненски език-Английски език Биология и ЗО География и икономика
6 17:45 18:25 География и икономика Математика Испански език-фуч Химия и ООС
7 18:30 19:10 Химия и ООС География и икономика Математика Български език и литература
               
  -1 11:45 12:25        
вторник 0 12:30 13:10   Час на класа Испански език-фуч Час на класа
1 13:30 14:10 Английски език Английски език-Ненски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
2 14:20 15:00 Английски език Български език и литература Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт
3 15:20 16:00 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Испански език-Английски език Български език и литература-фуч
4 16:10 16:50 Английски език Ненски език Английски език-Испански език Физика и астрономия
5 17:00 17:40 Български език и литература-фуч Химия и ООС Английски език-Испански език История и цивилизации
6 17:45 18:25 История и цивилизации Ненски език-Английски език Български език и литература-фуч Химия и ООС
7 18:30 19:10 Химия и ООС История и цивилизации История и цивилизации  
              Френски език-фуч
  -1 11:45 12:25       Френски език-фуч
сряда 0 12:30 13:10 Час на класа Ненски език-Информ.технологии Час на класа Математика
1 13:30 14:10 Информ.технологии-Информ.технологии Физическо възпитание и спорт Испански език Английски език-иуч
2 14:20 15:00 Физика и астрономия Информ.технологии-Ненски език Химия и ООС Български език и литература
3 15:20 16:00 Ненски език Математика Философия Български език и литература
4 16:10 16:50 Математика Философия Биология и ЗО Биология и ЗО
5 17:00 17:40 Философия Химия и ООС Математика Философия
6 17:45 18:25 География и икономика Биология и ЗО История и цивилизации История и цивилизации
7 18:30 19:10 Биология и ЗО      
  -1 11:45 12:25        
четвъртък 0 12:30 13:10 Английски език     Спортни дейности
1 13:30 14:10 Спортни дейности Изобразително изкуство Химия и ООС Руски език-Френски език
2 14:20 15:00 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Испански език-Английски език Руски език-Френски език
3 15:20 16:00 История и цивилизации Български език и литературафуч Български език и литература Английски език
4 16:10 16:50 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език
5 17:00 17:40 Български език и литература Спортни дейности История и цивилизации Химия и ООС
6 17:45 18:25 Български език и литература   Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
7 18:30 19:10     Спортни дейности  
               
  -1 11:45 12:25        
петък 0 12:30 13:10   Английски език-иуч-Ненски език Физика и астрономия Руски език-иуч
1 13:30 14:10 Физика и астрономия Английски език-Ненски език История и цивилизации Физика и астрономия
2 14:20 15:00 Ненски език-иуч Физика и астрономия География и икономика История и цивилизации
3 15:20 16:00 История и цивилизации Химия и ООС Математика География и икономика
4 16:10 16:50 Химия и ООС История и цивилизации Информ.технологии-Испански език Математика
5 17:00 17:40 Български език и литература Математика Испански език-Информ.технологии Физическо възпитание и спорт
6 17:45 18:25 Математика География и икономика Български език и литература Информ.технологии-Информ.технологии
7 18:30 19:10        
               
       
        404 415 400 402