РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-18 ГОД.
417   ІV ет.   400 401 402 403 404 405  
9г-К.Димитрова       9в-Ем.Бобева 5а-П.Димитрова 5б- Н.Павлова 9а - Вл. Дачев 9в -В. Сидова    
12д-Б.Илиева           8в- Йорд.Цанкова 11г-Т.Стефанова 11в-В.Николова 8а- Д.Бойчева 8б - Хр. Кунчева  
                                   
416 415 414 413 412 Мултифункционална зала   406
Тоалетна х-ще 6в - Б. Янкова департамент 9д - В.Йосифова      
биология 11б-М.Янкова Испански 11а-С. Маринова      
                                       
316   ІІІ ет.   300 301 302 303 304 305  
ИИТ       ИИТ 7г-Ст.Симеонова 7в-Д.Реданска 7б-Ал.Хубенова 7а-Д.Василев П. К. Петров  
          10г-Н. Георгиева 12г-Р.Ковачева 12б-П.Антонова 12а-В.Тодорова  
                                     
315 314 313 312 311 310 309 308 307 стая 306
Тоалетна Петър Петров ИИТ х-ще кабинет 6а-Н.Петкова 6б-Т.Методиева 7д-Г. Ганева 5в-М.Скопокова   Тоалетна
РНИКТ химия Химия 10б-Магд.Бешкова 10а- Р. Гойчева 10в-Орл.Антонов 12е-Ан.Билчева  
                                       
Библиотека
217
  ІІ ет.   200 201 202 204 204 ЗДУД-205  
      3г-Ст.Кр.Стефанов 3д-Св. Станчева 3в-Ир. Ангелова 3б-М.Лазарова 3а-Ст. Пенева Ел.Симеонова
          4г-Цв.Иванова 4д-Б.Тодорова 4в-Е.Бонева 4б-Т.Ганчева 4а-Й.Иванова
                                     
216 ЗДУД-215 214 213 212 211 210 209 208 207 206
Тоалетна А.Панайотова 6г-Д.Коцев х-ще кабинет 6д- Р. Василева Дирекция Канцелария 5г- Алб. Андреева Счетоводство Тоалетна
М.Иванов 12в-Г.Гиндянова физика Физика 8г-Л.Арабаджиева
                                       
103   І ет   110 111 112 113 114 115 спорт. зала  
ЦДО - 2 кл.       5д - М. Станчева ЦДО 4 кл. 1д-В. Братованова 1г-Г. Градева 1в-А. Генова Архив    
ЦДО - 1 кл.             ЦДО 3 кл. 2д-Д.Дочева 2г-Й.Бодурова 2в-Ан.Иванова Портал    
                                   
102 101     123 122 121 120 119 118   117 Тоалетна
Тоалетна Портал Вход Склад Каса Учителска стая ЦДО 2 кл. 1а-Л.Кънчева 1б-М.Вълева Вход координатор
Св. Атанасова
изток ЦДО 1 кл. 2а-Зл.Димитрова 2б-В.Петрова запад
                                       
      001 002 003 004 005 006     склад  
бюфет АЕ БДП Аула религия Технологии      
Приземен етаж  
  сервизно
пом.
012 хранилище 011 010 009 008 007
фитнес склад ДТИ-кухня ДТИ склад тоалетна