РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОД.
415   ІV ет.   400 401 402 403 404 405  
7 б       8 в 8 г - ФЕ 8 г - РЕ 8 б 8 а    
12 в           9 в 7 г 9 г 9 б 9 а  
                                     
414 413 412 411 410 409 408     406
Тоалетна х-ще 7 в департамент 7 д   Чуждоезикова
библоитека
Мултифункционална
зала
407  
биология 12 а 12 г   Ателие ИИ  
                                             
316   ІІІ ет.   300 301 302 303 304 305  
ИИТ       ИИТ 5 д 6 а 6 б 6 в ресурсни  
          11 г 10 а 10 б 10 в  
                                         
315 314 313 312 311 310 309 308 307 306
Тоалетна Петър Петров ИИТ х-ще кабинет 5 б 7 а 5 в Тоалетна
РНИКТ химия Химия 11 б 10 д 11 в  
                                             
Библиотека
217
  ІІ ет.   200 201 202 203 204 ЗДУД-205  
      3 д 3 г 3 в 3 б 3 а Ел
Симеонова
          4 д 4 г 4 в 4 б 4 а
                                         
216 ЗДУД-215 214 213 212 211 210 209 208 207 206
Тоалетна А.Панайотова 5 а х-ще кабинет 6 д Дирекция Канцелария 6 г Счетоводство Тоалетна
М.Иванов 11 а физика Физика 12 б 10 г
                                             
103   І ет   110 111 112 113 114 115 спорт. зала
        ЦДО ЦДО 1 д 1 г 1 в Архив    
              2 д 2 г 2 в Портал    
                                         
102 101     123 122 121 120 119   118   117 Тоалетна
Тоалетна Портал Вход Склад Каса Учителска стая ЦДО 1 а   1 б Вход координатор
изток   2 а   2 б запад
                                             
      001 002 003 004 005 006     склад  
бюфет БДП фитнес Аула религия Технологии      
Приземен етаж  
  сервизно
пом.
012 хранилище 011 010 009 008 007
театрална зала склад ДТИ-кухня ДТИ склад тоалетна