РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-20 ГОД.
415   ІV ет.   400 401 402 403 404 405  
      8 в 8 г - ФЕ 8 г - РЕ 10а    
          9 в 9 а  
                                     
414 413 412 411 410 409 408     406
Тоалетна х-ще 10б департамент ИЕ 10г   Чуждоезикова
библоитека
Мултифункционална
зала
407  
биология   Ателие ИИ  
                                             
316   ІІІ ет.   300 301 302 303 304 305  
ИИТ       ИИТ ресурсни  
          12г 11а 11б 11в  
                                         
315 314 313 312 311 310 309 308 307 306
Тоалетна Петър Петров ИИТ х-ще кабинет 6 б 5 а 6 в Тоалетна
РНИКТ химия Химия 12 б 11 д 12 в  
                                             
Библиотека
217
  ІІ ет.   200 201 202 203 204 Зам.-дир-205  
      3 д 3 г 3 в 3 б 3 а Ел.
Симеонова
          4 д 4 г 4 в 4 б 4 а
                                         
216 Зам.-дир.-215 214 213 212 211 210 209 208 207 206
Тоалетна Б.Илиева 6 а х-ще кабинет 7 д Дирекция Канцелария 7 г Счетоводство Тоалетна
М.Иванов 12 а физика Физика 10 в 11 г
                                             
103   І ет   110 111 112 113 114 115 спорт. зала
        ЦДО ЦДО 1 д 1 г 1 в Архив    
              2 д 2 г 2 в Портал    
                                         
102 101     123 122 121 120 119   118   117 Тоалетна
Тоалетна Портал Вход Склад Каса Учителска стая ЦДО 1 а   1 б Вход координатор
изток   2 а   2 б запад
                                             
      001 002 003 004 005 006     склад  
бюфет БДП фитнес Аула религия Технологии      
Приземен етаж  
  сервизно
пом.
012 хранилище 011 010 009 008 007
театрална зала склад ДТИ-кухня ДТИ склад тоалетна