СПИСЪК   НА  УЧИТЕЛИТЕ  за учебната 2019/20 г.
трите имена уч. предмет трите имена уч. предмет трите имена уч. предмет
1 Добромира Василева Николова Директор-руски ез. 36 Любов Михайловна Арабаджиева руски ез. 71 Марияна Трифонова Янкова история
42 Биляна Димитрова Илиева зам.-директор-англ. ез. 37 Надя Трифонова Павлова руски ез. 72 Георги Христов Симеонов история
3 Елка Матева Симеонова зам.-директор - БЕЛ 38 Стоянка Кирилова Симеонова руски ез. 73 Мария Тодорова Накова ист. и геогр.
4 Милен Петров Иванов зам.-директор - ИТ 39 Алла Матвеевна Димитрова руски ез. 74 Добромир Радославов Коцев география
5 Йорданка Йорданова Иванова начален уч. 40 Веселина Иванова Йосифова руски ез. 75 Татяна Иванова Стефанова география
6 Лилия Димитрова Иванова начален уч. 41 Румена Петкова Господинова английски ез. 76 Николай Георгиев Харакчийски история
7 Маринела Милкова Недкова начален уч. 43 Мая Людмилова Куртева английски ез. 77 Сергей Младенов Димитров философия
8 Цветана Христова Иванова начален уч. 44 Веселка Стефанова Тодорова английски ез. 78 Николинка Петкова Антонова биология
9 Борислава Делкова Тодорова начален уч. 45 Росица Христова Милчева английски ез. 79 Милена Иванова Скопакова биология
10 Лора Александрова Кънчева начален уч. 46 Петя Йорданова Димитрова английски ез. 80 Величка Йорданова Сидова биология
11 Румяна Иванова Филева начален уч. 47 Веселина Николаева Николова английски ез. 81 Стефка Георгиева Георгиева физика
12 Агнес Велкова Генова начален уч. 48 Десислава Цветанова Бойчева английски ез. 82 Румяна Ангелова Георгиева физика
13 Галя Маринова Градева начален уч. 49 Магдалена Георгиева Бешкова английски ез. 83 Орлин Филипов Антонов химия
14 Виолина Георгиева Братованова начален уч. 50 Корнелия Любомирова Романова немски ез. 84 Анка Иванова Билчева химия
15 Златка Костадинова Димитрова начален уч. 51 Илианка Иванчева Димитрова немски ез. 85 Даниел Венелинов Василев музика
16 Веселка Димитрова Петрова начален уч. 52 Елица Киркорова Кюлян немски ез. 86 Албена Райчева Андреева музика
17 Анелия Николова Иванова начален уч. 53 Христина Василева Кунчева немски ез. 87 Ирина Стоянова Стоянова ИИ
18 Йорданка Калинова Бодурова начален уч. 54 Мерял Илиязова Димитрова френски ез. 88 Дилян Христов Хубанов ИИ
19 Радостина Иванова Иванова начален уч. 55 Детелина Йорданова Иванова френски ез. 89 Ивелина Тодорова Петрова ФВС
19а Елка Станчева Цонева начален уч. 56 Силвия Грозданова Мирчева френски ез. 90 Димитър Илиев Шумаров ФВС
20 Стефка Йорданова Пенева начален уч. 57 Роза Иванова Калнъкова испански ез. 91 Елисавета Донев Досева ФВС
21 Милена Енчева Лазарова начален уч. 58 Красимир Мартинов Манджуков испански ез. 92 Ирина Стефанова Николова ФВС
22 Ирина Ангелова Иванова начален уч. 59 Кристиан Мартинс Фернандес испански ез. 93 Иван Георгиев Шекеров ФВС
23 Стефан Крумов Стефанов начален уч. 60 Ирина Милкова Димитрова испански ез. 94 Ирена Иванова Ашджиян технологии
24 Анета Русева Атанасова начален уч. 61 Радка Тодорова Ковачева математика 95 Цвета Василева Балтакова педг. съв.
25 Ирена Милчева Иванова анг. ез- НК 62 Катя Димитрова Димитрова математика 96 Олга Ивановна Георгиева педг. съв.
26 Теодора  Пенчева Петрова музика-НК 63 Боянка Димитрова Янкова математика 97 Десислава Енчева Стефанова ЦДО
27 Йорданка Григорова Цанкова БЕЛ 64 Севдалина Асенова Миланова математика 98 Миглена Николаева Докова ЦДО
28 Владимир Пантелеев Дачев БЕЛ 65 Татяна Методиева Кръстанова математика 99 Олга Романовна Иванова ЦДО
29 Розета Емилова Василева БЕЛ 66 Надежда Георгиева Георгиева математика 100 Денислава Венелинова Манушкова ЦДО
30 Анка Георгиева Георгиева БЕЛ 67 Галя Милкова Ганева ИИТ 101 Малина Алекова Толева ЦДО
31 Галина Стоянова Гиндянова БЕЛ 68 Милена Христова Кантева ИИТ 102 Иванка Георгиева Петрова ЦДО
32 Албена Паскова Хубенова БЕЛ 69 Петър Иванов Петров ИИТ 103 Мартин Венциславов Иванов ФВС
33 Силвия Тодорова Маринова   БЕЛ 70 Десислава Горанова Реданска ИИТ 104 Жоана Буври френски ез.
34 Росица Володиева Гойчева БЕЛ            
35 Снежана Илиева Данова БЕЛ