СПИСЪК   НА  УЧИТЕЛИТЕ  за учебната 2018/19г
трите имена уч. предмет трите имена уч. предмет трите имена уч. предмет
1 Добромира Василева Николова директор-руски ез. 36 Любов Михайловна Арабаджиева руски език 71 Марияна Трифонова Янкова история
42 Биляна Димитрова Илиева ЗДУД-англ. език 37 Надя Трифонова Павлова руски език 72 Георги Христов Симеонов история
3 Елка Матева Симеонова ЗДУД - БЕЛ 38 Стоянка Кирилова Симеонова руски език 73 Мария Тодорова Накова ист. и геогр.
4 Милен Петров Иванов ЗДУД - ИТ 39 Алла Матвеевна Димитрова руски език 74 Добромир Радославов Коцев география
5 Йорданка Йорданова Иванова начален учител 40 Веселина Иванова Йосифова руски език 75 Татяна Иванова Стефанова география
6 Лилия Димитрова Иванова начален учител 41 Румена Петкова Господинова английски език 76 Николай Георгиев Харакчийски история
7 Маринела Милкова Недкова начален учител 43 Мая Людмилова Куртева английски език 77 Сергей Младенов Димитров философия
8 Цветана Христова Иванова начален учител 44 Веселка Стефанова Тодорова английски език 78 Николинка Петкова Антонова биология
9 Борислава Делкова Тодорова начален учител 45 Росица Христова Милчева английски език 79 Милена Иванова Скопакова биология
10 Лора Александрова Кънчева начален учител 46 Петя Йорданова Димитрова английски език 80 Величка Йорданова Сидова биология
11 Марийка Димитрова Вълева начален учител 47 Веселина Николаева Николова английски език 81 Стефка Георгиева Георгиева физика
12 Агнес Велкова Генова начален учител 48 Десислава Цветанова Бойчева английски език 82 Румяна Ангелова Георгиева физика
13 Галя Маринова Градева начален учител 49 Магдалена Георгиева Бешкова английски език 83 Орлин Филипов Антонов химия
14 Виолина Георгиева Братованова начален учител 50 Корнелия Любомирова Романова немски език 84 Анка Иванова Билчева химия
15 Златка Костадинова Димитрова начален учител 50а Мерал Юмерова Шехова немски език 85 Даниел Венелинов Василев музика
16 Веселка Димитрова Петрова начален учител 51 Илианка Иванчева Димитрова немски език 86 Албена Райчева Андреева музика
17 Анелия Николова Иванова начален учител 52 Елица Киркорова Кюлян немски език 87 Ирина Стоянова Стоянова изобр. из.
18 Йорданка Калинова Бодурова начален учител 53 Христина Василева Кунчева немски език 88 Дилян Христов Хубанов изобр. из.
19 Радостина Иванова Иванова начален учител 54 Мерял Илиязова Димитрова френски език 89 Ивелина Тодорова Петрова ФВС
20 Стефка Йорданова Пенева начален учител 55 Детелина Йорданова Иванова френски език 90 Димитър Илиев Шумаров ФВС
21 Милена Енчева Лазарова начален учител 56 Силвия Грозданова Мирчева френски език 91 Елисавета Донев Досева ФВС
22 Ирина Ангелова Иванова начален учител 57 Роза Иванова Калнъкова испански език 92 Красимир Малчев Добрев ФВС
23 Стефан Крумов Стефанов начален учител 58 Красимир Мартинов Манджуков испански език 92а Теодора Иванова Златева ФВС
24 Светлана Христова Станчева начален учител 59 Кристиан Мартинс Фернандес испански език 93 Иван Георгиев Шекеров ФВС
25 Ирена Милчева Иванова анг. ез- нач. курс 60 Ирина Милкова Димитрова испански език 94 Ирена Иванова Ашджиян технологии
26 Теодора  Пенчева Петрова музика-нач. курс 61 Радка Тодорова Ковачева математика 95 Цвета Василева Балтакова педг. съветник
27 Йорданка Григорова Цанкова български език 62 Катя Димитрова Димитрова математика 96 Олга Ивановна Георгиева педг. съветник
28 Владимир Пантелеев Дачев български език 63 Боянка Димитрова Янкова математика 97 Десислава Енчева Стефанова възпитател
28а Анелия Иванова Иванова български език 64 Севдалина Асенова Миланова математика 98 Миглена Николаева Докова възпитател
29 Розета Емилова Василева български език 65 Татяна Методиева Кръстанова математика 99 Олга Романовна Иванова възпитател
30 Анка Георгиева Георгиева български език 66 Надежда Георгиева Георгиева математика 100 Денислава Венелинова Манушкова възпитател
31 Галина Стоянова Гиндянова български език 67 Галя Милкова Ганева информатика 101 Малина Алекова Толева възпитател
32 Албена Паскова Хубенова български език 68 Милена Христова Кантева информатика 102 Иванка Георгиева Петрова възпитател
33 Силвия Тодорова Маринова   български език 69 Петър Иванов Петров информатика 103 Мартин Венциславов Иванов ФВС
34 Росица Володиева Гойчева български език 70 Десислава Горанова Реданска информатика 104 Амадин Сежер френски език
35 Снежана Илиева Данова български език