СПИСЪК   НА  УЧИТЕЛИТЕ  за учебната 2017/18 година
             
трите имена уч. предмет   трите имена уч. предмет
1 Добромира Василева Николова ДИРЕКТОР - руски език   53 Елица Киркорова Кюлян немски език
2 Альона Маринова Панайотова зам. Директор - руски език   54 Христина Василева Кунчева немски език
3 Елка Матева Симеонова зам. директор - БЕЛ   55 Лидия Ганчева Спасова френски език
4 Милен Петров Иванов зам. директор- ИТ   56 Детелина Йорданова Иванова френски език
5 Лора Александрова Кънчева начален учител   57 Силвия Грозданова Мирчева френски език
6 Марийка Димитрова Вълева начален учител   58 Роза Иванова Калнъкова испански език
7 Агнес Велкова Генова начален учител   59 Красимир Мартинов Манджуков испански език
8 Галя Маринова Градева начален учител   60 Ирене Каскалес Абеян испански език
9 Виолина Георгиева Братованова начален учител   61 Невена Стефанова Ганчева испански език
10 Златка Костадинова Димитрова начален учител   62 Радка Тодорова Ковачева математика
11 Веселка Димитрова Петрова начален учител   63 Катя Димитрова Димитрова математика
12 Анелия Иванова начален учител   64 Петър Кирилов Петров математика
13 Йорданка Калинова Бодурова начален учител   65 Боянка Димитрова Янкова математика
14 Даря Великова Дочева начален учител   66 Севдалина Миланова математика
15 Стефка Йорданова Пенева начален учител   67 Татяна Методиева Кръстанова математика
16 Милена Енчева Лазарова начален учител   68 Надежда Георгиева Георгиева математика
17 Ирина Ангелова Иванова начален учител   69 Галя Милкова Ганева информатика и ИТ
18 Стефан Крумов Стефанов начален учител   70 Милена Христова Кантева информатика и ИТ
19 Светлана Христова Станчева начален учител   71 Петър Иванов Петров РН ИКТ - информатика и ИТ
20 Йорданка Йорданова Иванова начален учител   72 Десислава Горанова Реданска информатика и ИТ
21 Тодорка Стефанова Ганчева начален учител   73 Марияна Трифонова Янкова история и цивилизация
22 Елка Стоянова Бонева начален учител   74 Георги Христов Симеонов история и цивилизация
22 Милка Динчева Ергелджиева начален учител   75 Добромир Радославов Коцев география и икономика
23 Цветана Христова Иванова начален учител   76 Павлина Николова Антонова география и икономика
24 Борислава Делкова Тодорова начален учител   77 Татяна Иванова Стефанова география и икономика
25 Ирена Милчева Иванова англ. език - нач. курс   78 Емилия Петрова Бобева философия
26 Теодора  Пенчева Петрова музика - нач. курс   79 Сергей Младенов Димитров философия
27 Йорданка Григорова Цанкова български език и литература   80 Николинка Петкова Антонова биология и здравно образование
28 Владимир Пантелеев Дачев български език и литература   81 Милена Иванова Скопакова биология и здравно образование
29 Розета Емилова Василева български език и литература   82 Величка Йорданова Сидова биология и здравно образование
30 Анка Георгиева Георгиева български език и литература   83 Стефка Георгиева Георгиева физика и астрономия
31 Галина Стоянова Гиндянова български език и литература   84 Румяна Ангелова Георгиева физика и астрономия
32 Албена Паскова Хубенова български език и литература   85 Орлин Филипов Антонов химия и опазване на околната среда
33 Силвия Тодорова Маринова   български език и литература   86 Анка Иванова Билчева химия и опазване на околната среда
34 Росица Володиева Гойчева български език и литература   87 Даниел Венелиноав Василев музика
35 Снежана Илиева Данова български език и литература   88 Албена Райчева Андреева музика
36 Мавлюха Фазлъевна Станчева руски език   89 Ирина Стоянова Стоянова изобразително изкуство
37 Любов Михайловна Арабаджиева руски език   90 Дилян Христов Хубанов изобразително изкуство
38 Надя Трифонова Павлова руски език   91 Ивелина Тодорова Петрова физкултура
39 Стоянка Кирилова Симеонова руски език   92 Димитър Илиев Шумаров физкултура
40 Алла Матвеевна Димитрова руски език   93 Елисавета Донев Досева физкултура
41 Веселина Иванова Йосифова руски език   94 Красимир Малчев Добрев физкултура
42 Румена Петкова Господинова английски език   95 Иван Георгиев Шекеров физкултура
43 Биляна Димитрова Илиева английски език   96 Ирена Иванова Ашджиян технологии
44 Виктория Христакова Белева-Дачева английски език   97 Цвета Василева Балтакова педагогически съветник
45 Веселка Стефанова Тодорова английски език   98 Олга Ивановна Георгиева педагогически съветник
46 Росица Христова Милчева английски език   99 Десислава Енчева Стефанова начален учител ЦДО
47 Петя Йорданова Димитрова английски език   100 Миглена Николаева Докова начален учител ЦДО
48 Веселина Николаева Николова английски език   101 Олга Романовна Иванова начален учител ЦДО
49 Десислава Цветанова Бойчева английски език   102 Денислава Венелинова Манушкова начален учител ЦДО
50 Магдалена Георгиева Бешкова-Стоянова английски език   103 Малина Алекова Толева начален учител ЦДО
51 Корнелия Любомирова Романова-Колеолова немски език   104 Иванка Георгиева Петрова начален учител ЦДО
51 Наталия Красимирова Стоянова немски език   105 Мария Тодорова Накова история и цивилизация
52 Илианка Иванчева Димитрова немски език