СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ - ГР. РУСЕ
ГРАФИК
ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА I СРОК НА УЧ. 2021/2022 г.
Учител Клас Ден за среща с родители Начало Край
Лора Александрова Кънчева 1 а Сряда 17:30 18:15
Агнес Велкова Генова 1 б Петък 17:30 18:15
Галя Маринова Градева 1 в Сряда 17:30 18:15
Виолина Георгиева Братованова 1 г Сряда 17:30 18:15
Елица Найденова Георгиева 1 ЦДО Петък 17:30 18:15
Анелия Николова Иванова 1 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Златка Костадинова Димитрова 2 а Понеделник 17:30 18:15
Елка Станчева Цонева 2 б Понеделник 17:30 18:15
Веселка Димитрова Чолакова 2 в Вторник 17:30 18:15
Йорданка Калинова Бодурова 2 г Сряда 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова 2 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Гергана Николаева Тодорова 2 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Стефка Йорданова Пенева 3 а Вторник 17:30 18:15
Милена Енчева Лазарова 3 б Петък 17:30 18:15
Ирина Ангелова Иванова 3 в Четвъртък 17:30 18:15
Стефан Крумов Стефанов 3 г Петък 17:30 18:15
Анета Русева Атанасова 3 д Понеделник 17:30 18:15
Миглена Николаева Докова 3 ЦДО Сряда 17:30 18:15
Иванка Георгиева Петрова 3 ЦДО Четвъртък 17:30 18:15
Йорданка Йорданова Иванова 4 а Сряда 18:30 19:15
Лилия Димитрова Иванова 4 б Четвъртък 18:25 19:10
Маринела Милкова Недкова 4 в Петък 17:45 18:30
Цветана Христова Иванова 4 г Сряда 18:30 19:15
Борислава Делкова Тодорова 4 д Петък 17:40 18:25
Денислава Венелинова Манушкова 4 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Петя Йорданова Димитрова 5 а Вторник 17:30 18:15
Орлин Филипов Антонов 5 б Четвъртък 17:30 18:45
Снежана Илиева Данова 5 в Петък 18:30 19:15
Мая Людмилова Куртева 5 г Четвъртък 18:15 19:00
Севдалина Асенова Миланова 5 д Понеделник 17:30 18:15
Даниела Димитрова Граматикова 6 а Сряда 17:30 18:15
Даниел Венелинов Василев 6 б Петък 17:30 18:15
Ивелина Тодорова Петрова 6 в Петък 17:30 18:15
Албена Райчева Андреева 6 г Понеделник 17:30 18:15
Надя Трифонова Павлова 6 д Четвъртък 17:30 18:15
Катя Димитрова Димитрова 7 а Понеделник 17:30 18:15
Боянка Димитрова Янкова 7 б Четвъртък 18:25 17:10
Николинка Петкова Антонова 7 в Вторник 18:00 18:45
Добромир Радославов Коцев 7 г Понеделник 17:30 18:15
Алла Матвеевна Димитрова 7 д Петък 17:30 18:15
Полина Любомирова Малинова 8 а Сряда 18:30 19:15
Десислава Горанова Реданска 8 б Сряда 17:30 18:15
Галина Стоянова Гиндянова 8 в Вторник 18:30 19:15
Татяна Иванова Стефанова 9 а Вторник 17:30 18:15
Росица Володиева Гойчева 9 б Сряда 18:00 18:45
Ирина Стефанова Николова 9 в Понеделник 17:30 18:15
Магдалена Георгиева Бешкова 10 а Петък 17:30 18:15
Силвия Тодорова Маринова 10 б Петък 17:30 18:15
Марияна Трифонова Янкова 10 в Петък 17:45 18:30
Татяна Методиева Кръстанова 10 г Петък 17:30 18:15
Анка Георгиева Георгиева 11 а Петък 18:30 19:15
Николай Георгиев Харакчийски 11 б Понеделник 18:30 19:15
Рада Тодорова Ковачева 11 в Сряда 18:30 19:15
Мария Тодорова Накова 11 г Понеделник 17:45 18:30
Румена Петкова Господинова 12 а Четвъртък 18:30 19:15
Елица Киркорова Кюлян 12 б Четвъртък 17:45 18:30
Георги Христов Симеонов 12 в Сряда 18:30 19:15
Веселка Стефанова Тодорова 12 г Вторник 17:45 18:30
Албена Паскова Хубенова     Понеделник 17:30 18:15
Анелия Николова Иванова     Понеделник 17:30 18:15
Анка Иванова Билчева     Сряда 17:40 18:25
Боряна Цветанова Тотева     Петък 17:40 18:25
Величка Йорданова Сидова     Вторник 17:45 18:30
Веселина Николаева Николова     Понеделник 17:30 18:15
Гергана Николаева Тодорова     Понеделник 17:30 18:15
Гюлтен Фейзула Айри     Сряда 17:30 18:15
Давид Хорна Мендез     Понеделник 17:45 18:25
Даниела Енчева Димитрова     Вторник 17:30 18:15
Денислава Венелинова Манушкова     Понеделник 17:30 18:15
Десислава Енчева Стефанова     Понеделник 17:30 18:15
Детелина Йорданова Иванова     Понеделник 17:30 18:15
Дилян Христов Хубанов     Вторник 17:30 18:15
Димитър Илиев Шумаров     Понеделник 17:45 18:30
Елисавета Донева Досева     Четвъртък 17:30 18:15
Елица Найденова Георгиева     Петък 17:30 18:15
Ива Тихомирова Стойнова     Понеделник 18:30 19:10
Иван Георгиев Шекеров     Понеделник 13:30 14:10
Иванка Георгиева Петрова     Петък 17:30 18:15
Илианка Иванчева Димитрова     Четвъртък 17:30 18:15
Ирена Иванова Ашджиян     Сряда 17:30 18:15
Ирена Милчева Иванова     Четвъртък 17:30 18:15
Ирина Милкова Димитрова     Сряда 17:30 18:15
Ирина Стоянова Стоянова     Четвъртък 19:10 19:55
Йорданка Григорова Цанкова     Сряда 17:30 18:10
Корнелия Любомирова Романова     Четвъртък 17:40 18:25
Красимир Мартинов Манджуков     Сряда 18:30 19:15
Любов Михайловна Арабаджиева     Сряда 18:30 19:15
Мартин Венциславов Иванов     Петък 17:31 18:16
Милена Иванова Скопакова     Сряда 17:30 18:15
Милена Христова Кантева     Сряда 17:30 18:15
Олга Михайловна Аръшева     Четвъртък 17:45 18:25
Радостина Димитрова Цонева     Вторник 17:40 18:25
Розета Емилова Василева     Петък 17:30 18:15
Росица Христова Иванова     Четвъртък 17:45 18:25
Румяна Ангелова Георгиева     Вторник 17:45 18:30
Севдалина Тодорова Георгиева     Понеделник 18:00 18:45
Сергей Младенов Димитров     Петък 17:45 18:30
Силвия Грозданова Мирчева     Петък 18:30 19:10
Стоянка Кирилова Симеонова     Сряда 17:45 18:30
Христина Василева Кунчева     Петък 17:45 18:30