СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ - ГР. РУСЕ
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА II СРОК НА УЧ. 2021/2022 г.
Учител Клас Паралелка Ден за среща с родители Начало Край
Лора Александрова Кънчева 1 а Понеделник 17:30 18:15
Агнес Велкова Генова 1 б Понеделник 17:30 18:15
Галя Маринова Градева 1 в Сряда 17:30 18:15
Виолина Георгиева Братованова 1 г Сряда 17:30 18:15
Анелия Николова Иванова 1 ЦДО Понеделник 17:30 18:15
Златка Костадинова Димитрова 2 а Понеделник 17:30 18:15
Елка Станчева Цонева 2 б Понеделник 17:30 18:15
Веселка Димитрова Чолакова 2 в Сряда 17:30 18:15
Йорданка Калинова Бодурова 2 г Сряда 17:30 18:15
Стефка Йорданова Пенева 3 а Вторник 18:30 19:15
Милена Енчева Лазарова 3 б Вторник 18:30 19:15
Ирина Ангелова Иванова 3 в Понеделник 18:30 19:15
Стефан Крумов Стефанов 3 г Вторник 18:30 19:15
Анета Русева Атанасова 3 д Вторник 18:30 19:15
Иванка Георгиева Петрова 3 ЦДО Четвъртък 17:30 18:15
Йорданка Йорданова Иванова 4 а Вторник 17:30 18:15
Лилия Димитрова Иванова 4 б Понеделник 17:30 18:15
Маринела Милкова Недкова 4 в Вторник 17:30 18:15
Цветана Христова Иванова 4 г Четвъртък 17:30 18:15
Борислава Делкова Тодорова 4 д Понеделник 17:30 18:15
Денислава Венелинова Манушкова 4 ЦДО Сряда 17:30 18:15
Петя Йорданова Димитрова 5 а Четвъртък 18:30 19:10
Орлин Филипов Антонов 5 б Вторник 17:30 18:15
Снежана Илиева Данова 5 в Петък 18:00 18:45
Мая Людмилова Куртева 5 г Петък 17:30 18:15
Севдалина Асенова Миланова 5 д Петък 17:30 18:15
Даниела Димитрова Граматикова 6 а Вторник 17:45 18:30
Даниел Венелинов Василев 6 б Петък 17:45 18:25
Ивелина Тодорова Петрова 6 в Сряда 17:45 18:30
Албена Райчева Андреева 6 г Вторник 17:40 18:25
Надя Трифонова Павлова 6 д Вторник 17:30 18:15
Катя Димитрова Димитрова 7 а Понеделник 17:30 18:15
Боянка Димитрова Янкова 7 б Петък 18:30 19:15
Николинка Петкова Антонова 7 в Вторник 17:30 18:15
Добромир Радославов Коцев 7 г Понеделник 18:30 19:10
Алла Матвеевна Димитрова 7 д Понеделник 18:25 19:10
Десислава Цветанова Бойчева 8 а Четвъртък 17:30 18:15
Десислава Горанова Реданска 8 б Вторник 19:10 19:55
Галина Стоянова Гиндянова 8 в Понеделник 17:30 18:15
Татяна Иванова Стефанова 9 а Сряда 17:30 18:15
Росица Володиева Гойчева 9 б Вторник 18:30 19:15
Ирина Стефанова Николова 9 в Вторник 17:30 18:15
Магдалена Георгиева Бешкова 10 а Вторник 17:30 18:15
Силвия Тодорова Маринова 10 б Четвъртък 17:30 18:15
Марияна Трифонова Янкова 10 в Четвъртък 18:25 19:10
Татяна Методиева Кръстанова 10 г Четвъртък 18:30 19:15
Анка Георгиева Георгиева 11 а Понеделник 17:30 18:15
Николай Георгиев Харакчийски 11 б Петък 18:25 19:10
Рада Тодорова Ковачева 11 в Четвъртък 17:30 18:10
Мария Тодорова Накова 11 г Понеделник 17:30 18:45
Румена Петкова Господинова 12 а Сряда 18:00 18:45
Елица Киркорова Кюлян 12 б Сряда 17:40 18:25
Георги Христов Симеонов 12 в Понеделник 17:45 18:30
Веселка Стефанова Тодорова 12 г Понеделник 17:30 18:15
Илианка Иванчева Димитрова     Вторник 17:40 18:30
Детелина Йорданова Иванова     Сряда 17:40 18:25
Анелия Николова Иванова     Понеделник 17:30 18:15
Албена Паскова Хубенова     Понеделник 17:45 18:30
Севдалина Тодорова Георгиева     Сряда 18:30 19:15
Иванка Георгиева Петрова     Понеделник 17:30 18:15
Йорданка Григорова Цанкова     Понеделник 17:30 18:45
Денислава Венелинова Манушкова     Сряда 17:30 18:15
Корнелия Любомирова Романова     Понеделник 17:30 18:15
Красимир Мартинов Манджуков     Понеделник 18:30 19:15
Любов Михайловна Арабаджиева     Четвъртък 17:30 18:15
Мартин Венциславов Иванов     Сряда 17:31 18:16
Димитър Илиев Шумаров     Сряда 17:40 18:25
Стоянка Кирилова Симеонова     Понеделник 17:00 17:45
Иван Георгиев Шекеров     Вторник 13:10 13:50
Ирина Стоянова Стоянова     Четвъртък 17:40 18:30
Елица Найденова Георгиева     Сряда 17:30 18:15
Радостина Димитрова Цонева     Вторник 17:45 18:30
Ирина Милкова Димитрова     Понеделник 17:30 18:15
Ирена Иванова Ашджиян     Сряда 17:40 18:20
Милена Иванова Скопакова     Понеделник 17:30 18:15
Ирена Милчева Иванова     Вторник 17:30 18:15
Росица Христова Иванова     Петък 17:30 18:15
Румяна Ангелова Георгиева     Сряда 18:25 19:10
Боряна Цветанова Тотева     Сряда 17:45 18:30
Гюлтен Фейзула Айри     Понеделник 17:30 18:15
Даниела Енчева Димитрова     Четвъртък 17:45 18:25
Анка Иванова Билчева     Понеделник 17:30 18:15
Веселина Николаева Николова     Четвъртък 17:30 18:15
Величка Йорданова Сидова     Вторник 17:45 18:30
Гергана Николаева Тодорова     Вторник 17:30 18:15
Христина Василева Кунчева     Вторник 18:30 19:10
Дилян Христов Хубанов     Вторник 18:30 19:30
Милена Христова Кантева     Сряда 17:00 17:45
Олга Михайловна Аръшева     Четвъртък 18:30 19:10
Ива Тихомирова Стойнова     Вторник 17:30 18:10
Елисавета Донева Досева     Четвъртък 18:30 19:10