СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ - ГР. РУСЕ
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА II СРОК НА УЧ. 2021/2022 г.
Учител Предмет Ден от седмицата Начало Край
Десислава Цветанова Бойчева Английски език Сряда 12:30 13:10
Мая Людмилова Куртева Английски език Понеделник 17:45 18:25
Веселка Стефанова Тодорова Английски език Понеделник 13:15 14:00
Ирена Милчева Иванова Английски език Понеделник 12:40 13:20
Росица Христова Иванова Английски език Вторник 13:10 13:50
Боряна Цветанова Тотева Английски език Четвъртък 12:30 13:10
Веселина Николаева Николова Английски език Понеделник 13:30 14:15
Петя Йорданова Димитрова Английски език Сряда 12:30 13:10
Румена Петкова Господинова Английски език Сряда 13:30 14:10
Милена Иванова Скопакова Биология и здравно образование Понеделник 13:10 13:50
Величка Йорданова Сидова Биология и здравно образование Вторник 13:10 14:00
Николинка Петкова Антонова Биология и здравно образование Вторник 11:45 12:25
Силвия Тодорова Маринова Български език и литература Сряда 13:15 14:00
Албена Паскова Хубенова Български език и литература Сряда 12:20 13:20
Йорданка Григорова Цанкова Български език и литература Сряда 13:30 14:10
Анка Георгиева Георгиева Български език и литература Петък 13:10 13:50
Даниела Димитрова Граматикова Български език и литература Четвъртък 12:30 13:10
Галина Стоянова Гиндянова Български език и литература Понеделник 13:20 14:00
Снежана Илиева Данова Български език и литература Вторник 12:30 13:15
Росица Володиева Гойчева Български език и литература Петък 12:30 13:10
Добромир Радославов Коцев География и икономика Четвъртък 12:30 13:10
Татяна Иванова Стефанова География и икономика Вторник 13:20 14:05
Мария Тодорова Накова География и икономика Петък 11:45 12:25
Ирина Стоянова Стоянова Изобразително изкуство Понеделник 13:10 13:50
Дилян Христов Хубанов Изобразително изкуство Понеделник 12:25 13:25
Десислава Горанова Реданска Информационни технологии Петък 13:10 13:50
Петър Иванов Петров Информационни технологии Понеделник 12:30 13:10
Радостина Димитрова Цонева Информационни технологии Сряда 12:40 13:20
Даниела Енчева Димитрова Информационни технологии Четвъртък 13:20 14:00
Милена Христова Кантева Информационни технологии Вторник 13:10 13:50
Красимир Мартинов Манджуков Испански език Петък 12:30 13:10
Ирина Милкова Димитрова Испански език Петък 13:30 14:10
Боряна Цветанова Тотева Испански език Вторник 13:30 14:10
Георги Христов Симеонов История и цивилизации Вторник 13:30 14:10
Марияна Трифонова Янкова История и цивилизации Четвъртък 13:10 13:50
Николай Георгиев Харакчийски История и цивилизации Вторник 12:30 13:10
Мария Тодорова Накова История и цивилизации Петък 12:30 14:00
Севдалина Тодорова Георгиева Математика Четвъртък 18:30 19:10
Севдалина Асенова Миланова Математика Понеделник 12:30 13:10
Рада Тодорова Ковачева Математика Понеделник 14:10 14:55
Елка Станчева Цонева Математика Петък 11:40 12:15
Катя Димитрова Димитрова Математика Понеделник 11:40 12:30
Боянка Димитрова Янкова Математика Понеделник 12:30 13:10
Даниел Венелинов Василев Музика Петък 12:30 13:10
Златка Костадинова Димитрова Начален етап Вторник 16:30 17:15
Борислава Делкова Тодорова Начален етап Вторник 7:30 8:10
Йорданка Йорданова Иванова Начален етап Вторник 13:10 13:50
Анелия Николова Иванова Начален етап Вторник 17:30 18:15
Анета Русева Атанасова Начален етап Вторник 12:30 13:10
Ирина Ангелова Иванова Начален етап Понеделник 12:30 13:10
Виолина Георгиева Братованова Начален етап Сряда 12:05 12:40
Стефан Крумов Стефанов Начален етап Понеделник 12:30 13:10
Стефка Йорданова Пенева Начален етап Вторник 12:30 13:10
Лора Александрова Кънчева Начален етап Понеделник 12:05 12:45
Агнес Велкова Генова Начален етап Петък 11:30 12:05
Цветана Христова Иванова Начален етап Сряда 12:30 13:10
Лилия Димитрова Иванова Начален етап Петък 12:30 13:15
Маринела Милкова Недкова Начален етап Сряда 7:30 8:15
Елица Найденова Георгиева Начален етап Петък 11:00 11:45
Милена Енчева Лазарова Начален етап Четвъртък 12:40 13:20
Йорданка Калинова Бодурова Начален етап Понеделник 12:00 12:35
Галя Маринова Градева Начален етап Понеделник 12:10 12:55
Веселка Димитрова Чолакова Начален етап Четвъртък 16:30 17:15
Илианка Иванчева Димитрова Немски език Вторник 12:30 13:10
Корнелия Любомирова Романова Немски език Понеделник 13:30 14:10
Елица Киркорова Кюлян Немски език Понеделник 13:30 14:10
Христина Василева Кунчева Немски език Сряда 13:30 14:10
Любов Михайловна Арабаджиева Руски език Сряда 13:15 13:55
Алла Матвеевна Димитрова Руски език Понеделник 13:30 14:10
Стоянка Кирилова Симеонова Руски език Сряда 12:30 13:10
Олга Михайловна Аръшева Руски език Вторник 12:30 13:10
Надя Трифонова Павлова Руски език Понеделник 12:30 13:10
Ирена Иванова Ашджиян Технологии Вторник 12:30 13:10
Ирена Иванова Ашджиян Технологии Сряда 18:25 19:10
Ирена Иванова Ашджиян Технологии Вторник 17:40 18:25
Румяна Ангелова Георгиева Физика и астрономия Четвъртък 9:20 10:00
Ивелина Тодорова Петрова Физическо възпитание и спорт Понеделник 12:30 13:10
Ирина Стефанова Николова Физическо възпитание и спорт Понеделник 17:30 18:30
Мартин Венциславов Иванов Физическо възпитание и спорт Петък 11:40 12:25
Димитър Илиев Шумаров Физическо възпитание и спорт Четвъртък 11:00 11:40
Иван Георгиев Шекеров Физическо възпитание и спорт Вторник 12:30 13:10
Елисавета Донева Досева Физическо възпитание и спорт Сряда 13:30 14:10
Ива Тихомирова Стойнова Френски език Петък 12:30 13:10
Детелина Йорданова Иванова Френски език Понеделник 12:30 13:10
Орлин Филипов Антонов Химия и опазване на околната среда Четвъртък 12:30 13:10
Анка Иванова Билчева Химия и опазване на околната среда Сряда 12:30 13:10
Милена Иванова Скопакова Човекът и природата Четвъртък 12:30 13:10
Николинка Петкова Антонова Човекът и природата Петък 11:45 12:25