КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
 за учебната 2021/2022 г.
Клас ЧЕ Класен
ръководител
Класна
стая
  Клас ЧЕ Класен
ръководител
Класна
стая
Първи клас учат само I смяна   Втори клас учат само II смяна
а Лора Кънчева 119   а Златка Димитрова 119
н Агнес Генова 118   н Елка Цонева 118
ф Галя Градева 114   ф Веселка Петрова 114
р Виолина Братованова 113   р Йорданка Бодурова 113
I поток: I срок - I смяна, II срок: II смяна   II поток: I срок - II смяна, II срок: I смяна
а Стефка Пенева 204   а Йорданка Иванова 204
а Милена Лазарова 203   а Лилия Иванова 203
н Ирина Иванова 202   н Маринела Недкова 202
ф Стефан Кр. Стефанов 201   ф Цветана Иванова 201
р Анета Русева 200   р Борислава Тодорова 200
                 
а Петя Димитрова 302   а Десислава Бойчева 404
а Орлин Антонов 303   и/н Десислава Реданска 400/403/415
н Снежана Данова 304   ф/р Галина Гиндянова 402/307фе
а Мая Куртева 307          
р Севдалина Миланова 308   10а а Магдалена Бешкова 214
          10б н Силвия Маринова 310
а Даниела Граматикова 309   10в и Марияна Янкова 308
а Даниел Василев 403   10г ф/р Татяна Методиева 309
н Ивелина Петрова 412          
а Албена Андреева 401   11а а Анка Георгиева 208
р Надя Павлова 410   11б н Николай Харакчийски 412
          11в и Рада  Ковачева 211
а Катя Димитрова 214   11г ф/р Мария Накова 410
а Боянка Янкова 310          
н Николинка Петкова 211   12а а Румена Господинова 302
ф Добромир Коцев 103   12б н Елица Кюлян 303
р Алла Димитрова 208   12в и Георги Симеонов 304
          12г р Веселка Тодорова 401
а Татяна Иванова 404          
н/и Росица Гойчева  415          
ф/р Ирина Николова 400          
Дейности с целодневна организация
Група Ръководител Стая   Група Ръководител Стая
ЦДО2 а Десислава Стефанова 110   ЦДО1 а Анелия Иванова 110
ЦДО2 б Гергана Тодорова 120   ЦДО1 б Елица Георгиева 120
ЦДО4 а Денислава Манушкова 111   ЦДО1 в Гюлтен Айри 112
          ЦДО3 а Иванка Петрова ОУ "БМ"
          ЦДО3 б Миглена Докова 111