КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ за учебната 2020/2021 г.
Клас Първи ЧЕ Класен ръководител Учебни стаи
 
  Клас Първи ЧЕ Класен ръководител Учебни стаи 
Първи клас учат само I смяна   Втори клас учат само II смяна
а Златка Димитрова 119   а Стефка Пенева 119
н Елка Цонева 118   а Милена Лазарова 118
ф Веселка Петрова 114   н Ирина Иванова 114
р Йорданка Бодурова 113   ф Стефан Стефанов 113
          р Анета Русева 112
I поток: I срок - I смяна, II срок: II смяна   II поток: I срок - II смяна, II срок: I смяна
а Йорданка Иванова 204   а Лора Кънчева 204
а Лилия Иванова 203   а Румяна Филева 203
н София Марешка 202   н Агнес Генова 202
ф Цветана Иванова 201   ф Галя Градева 201
р Борислава Тодорова 200   р Виолина Братованова 200
                 
а Даниела Граматикова 302   а Десислава Бойчева 404
а Даниел Василев 303   и/н Росица Гойчева 400
н Ивелина Петрова 304   ф/р Ирина Николова 402
ф Албена Андреева 208          
р Надя Павлова 211          
                 
а Катя Димитрова 309   10а а Анка Георгиева 214
а Боянка Янкова 403   10б н Николай Харакчийски 310
н Николинка Петкова 412   10в и Рада  Ковачева 308
ф Добромир Коцев 401   10г ф/р Мария Накова 301
р Алла Димитрова 410          
                 
а Галина Гиндянова 214   11а а Румена Господинова 208
а Галя Ганева 310   11б н Елица Кюлян 412
н Десислава Реданска 308   11в в Георги Симеонов 211
ф Севдалина Миланова 307   11г р Веселка Тодорова 410
р Мая Куртева 301          
          12а а Владимир Дачев 302
а Магдалена Бешкова 404   12б н Величка Сидова 303
н Силвия Маринова 415   12в и Анка Билчева 304
исп. Марияна Янкова 400   12г ф Розета Василева 307
р Татяна Методиева 402   12д р Веселина Йосифова 309
Дейности с целодневна организация
ЦДО2 - а Иванка Петрова 110   ЦДО1- а Десислава Стефанова 110
ЦДО2 - б Миглена Докова 120   ЦДО1 - б Олга Иванова 120
ЦДО4 Анелия Иванова 111   ЦДО1 - в Гергана Тодорова 103
          ЦДО3 Денислава Манушкова 111