СУ за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ" гр. Русе
ГРАФИК НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.   ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
Предмет Паралелка Учител Начало Край   Предмет Паралелка Учител Начало Край
Математика Севдалина Миланова 13.12.2021 12:30 13.12.2021 13:10   Математика Севдалина Миланова 25.10.2021 12:30 25.10.2021 13:10
Български език и литература Розета Василева 13.12.2021 09:20 13.12.2021 11:40   Математика Севдалина Миланова 15.11.2021 12:30 15.11.2021 13:10
Български език и литература Розета Василева 13.12.2021 09:20 13.12.2021 11:40   Математика Севдалина Миланова 24.09.2021 09:20 24.09.2021 10:00
Математика Севдалина Миланова 13.12.2021 11:00 13.12.2021 11:40   Български език и литература Розета Василева 03.11.2021 08:20 03.11.2021 09:00
Български език и литература Снежана Данова 10.01.2022 08:20 10.01.2022 09:00   Български език и литература Розета Василева 24.09.2021 11:00 24.09.2021 11:40
Математика Севдалина Миланова 13.12.2021 08:20 13.12.2021 09:00   Руски език Олга Аръшева 16.11.2021 09:20 16.11.2021 10:00
Български език и литература Снежана Данова 11.01.2022 11:00 11.01.2022 11:40   Руски език Олга Аръшева 11.01.2022 09:20 11.01.2022 10:00
Математика Севдалина Миланова 13.12.2021 09:20 13.12.2021 10:00   Математика Севдалина Миланова 27.09.2021 11:45 27.09.2021 12:25
Български език и литература Снежана Данова 11.01.2022 07:30 11.01.2022 08:10   Математика Севдалина Миланова 25.10.2021 11:45 25.10.2021 12:25
Български език и литература Даниела Граматикова 10.01.2022 09:20 10.01.2022 10:50   Математика Севдалина Миланова 15.11.2021 11:45 15.11.2021 12:25
Български език и литература Даниела Граматикова 10.01.2022 11:00 10.01.2022 12:25   Български език и литература Розета Василева 03.11.2021 07:30 03.11.2021 08:10
Български език и литература Розета Василева 14.12.2021 11:00 14.12.2021 11:40   Български език и литература Розета Василева 24.09.2021 11:45 24.09.2021 12:25
Български език и литература Албена Хубенова 10.12.2021 08:20 10.12.2021 10:00   Руски език Олга Аръшева 16.11.2021 11:45 16.11.2021 12:25
Български език и литература Розета Василева 14.12.2021 09:20 14.12.2021 10:00   Руски език Олга Аръшева 11.01.2022 11:45 11.01.2022 12:25
Български език и литература Албена Хубенова 07.12.2021 09:20 07.12.2021 10:50   Математика Севдалина Миланова 25.10.2021 11:00 25.10.2021 11:40
Математика Катя Димитрова 13.12.2021 08:20 13.12.2021 09:00   Математика Севдалина Миланова 15.11.2021 11:00 15.11.2021 11:40
Математика Боянка Янкова 17.01.2022 11:45 17.01.2022 12:25   Математика Севдалина Миланова 24.09.2021 11:45 24.09.2021 12:25
Математика Боянка Янкова 17.01.2022 12:30 17.01.2022 13:10   Български език и литература Снежана Данова 27.09.2021 08:20 27.09.2021 09:00
Български език и литература Албена Хубенова 07.12.2021 07:30 07.12.2021 09:00   Български език и литература Снежана Данова 18.10.2021 08:20 18.10.2021 09:00
Български език и литература Албена Хубенова 08.12.2021 11:00 08.12.2021 12:25   Български език и литература Снежана Данова 22.11.2021 08:20 22.11.2021 09:00
Френски език Детелина Иванова 08.10.2021 12:30 08.10.2021 13:10   Немски език Елица Кюлян 29.09.2021 11:00 29.09.2021 11:40
Математика Катя Димитрова 13.12.2021 09:20 13.12.2021 10:00   Руски език Олга Аръшева 16.11.2021 11:40 16.11.2021 12:20
Руски език Алла Димитрова 13.01.2022 11:45 13.01.2022 12:25   Руски език Олга Аръшева 11.01.2022 11:40 11.01.2022 12:20
Математика Боянка Янкова 17.01.2022 15:20 17.01.2022 16:00   Математика Севдалина Миланова 25.10.2021 08:20 25.10.2021 09:00
Математика Боянка Янкова 17.01.2022 13:30 17.01.2022 14:10   Математика Севдалина Миланова 15.11.2021 08:20 15.11.2021 09:00
Български език и литература Йорданка Цанкова 10.01.2022 15:20 10.01.2022 16:50   Математика Севдалина Миланова 24.09.2021 12:30 24.09.2021 13:10
Математика Боянка Янкова 17.01.2022 14:20 17.01.2022 15:00   Български език и литература Снежана Данова 28.09.2021 11:00 28.09.2021 11:40
Математика Рада Ковачева 09.12.2021 10:10 09.12.2021 10:50   Български език и литература Снежана Данова 19.10.2021 11:00 19.10.2021 11:40
Английски език Магдалена Бешкова 11.01.2022 10:10 11.01.2022 11:40   Български език и литература Снежана Данова 23.11.2021 11:00 23.11.2021 11:40
Математика Рада Ковачева 09.12.2021 11:00 09.12.2021 11:40   Френски език Детелина Иванова 06.10.2021 08:20 06.10.2021 09:00
Немски език Елица Кюлян 15.12.2021 11:45 15.12.2021 13:10   Френски език Детелина Иванова 01.12.2021 08:20 01.12.2021 09:00
Български език и литература Снежана Данова 20.12.2021 11:45 20.12.2021 12:25   Английски език Мая Куртева 18.10.2021 10:10 18.10.2021 10:50
Френски език Силвия Мирчева 12.10.2021 08:20 12.10.2021 09:00   Математика Севдалина Миланова 25.10.2021 09:20 25.10.2021 10:00
Френски език Силвия Мирчева 18.01.2022 07:30 18.01.2022 08:10   Математика Севдалина Миланова 15.11.2021 09:20 15.11.2021 10:00
Български език и литература 10а Силвия Маринова 12.01.2022 17:45 12.01.2022 18:25   Математика Севдалина Миланова 24.09.2021 08:20 24.09.2021 09:00
Български език и литература 10а Силвия Маринова 12.01.2022 18:30 12.01.2022 19:10   Български език и литература Снежана Данова 28.09.2021 07:30 28.09.2021 08:10
Английски език 10а Магдалена Бешкова 10.01.2022 16:10 10.01.2022 17:40   Български език и литература Снежана Данова 19.10.2021 07:30 19.10.2021 08:10
Математика 10б Рада Ковачева 03.12.2021 14:20 03.12.2021 15:00   Български език и литература Снежана Данова 23.11.2021 07:30 23.11.2021 08:10
Български език и литература 10б Силвия Маринова 10.01.2022 16:10 10.01.2022 16:50   Руски език Надя Павлова 27.09.2021 08:20 27.09.2021 09:00
Български език и литература 10б Силвия Маринова 10.01.2022 17:00 10.01.2022 17:40   Руски език Надя Павлова 16.11.2021 11:45 16.11.2021 12:25
Български език и литература 10в Силвия Маринова 12.01.2022 16:10 12.01.2022 16:50   Руски език Надя Павлова 10.01.2022 08:20 10.01.2022 09:00
Български език и литература 10в Силвия Маринова 12.01.2022 17:00 12.01.2022 17:40   Английски език Мая Куртева 18.10.2021 07:30 18.10.2021 08:10
Английски език 10в Веселина Николова 20.12.2021 12:30 20.12.2021 13:10   Български език и литература Даниела Граматикова 28.09.2021 08:20 28.09.2021 09:00
Български език и литература 10г Силвия Маринова 10.01.2022 17:45 10.01.2022 18:25   История и цивилизации Мария Накова 23.09.2021 11:00 23.09.2021 11:40
Български език и литература 10г Силвия Маринова 10.01.2022 18:30 10.01.2022 19:10   Математика Татяна Кръстанова 30.09.2021 09:20 30.09.2021 10:50
Английски език 10г Магдалена Бешкова 05.01.2022 13:30 05.01.2022 14:10   Информационни технологии Десислава Реданска 06.10.2021 09:20 06.10.2021 10:00
Френски език 10г Силвия Мирчева 07.10.2021 14:20 07.10.2021 15:00   Руски език Надя Павлова 27.09.2021 11:00 27.09.2021 11:40
Френски език 10г Силвия Мирчева 20.01.2022 14:20 20.01.2022 15:00   Руски език Надя Павлова 19.11.2021 08:20 19.11.2021 09:00
Математика 11а Рада Ковачева 03.12.2021 17:00 03.12.2021 17:40   Руски език Надя Павлова 07.01.2022 08:20 07.01.2022 09:00
Езикът чрез литeратурата - АЕ1 11а Веселина Николова 13.12.2021 13:30 13.12.2021 14:10   Български език и литература Даниела Граматикова 09.11.2021 08:20 09.11.2021 09:00
Математика 11б Рада Ковачева 03.12.2021 16:10 03.12.2021 16:50   Български език и литература Даниела Граматикова 07.12.2021 08:20 07.12.2021 09:00
Писмено общуване - АЕ2 11б Веселина Николова 15.12.2021 15:15 15.12.2021 15:55   Български език и литература Даниела Граматикова 28.09.2021 07:30 28.09.2021 08:10
Математика 11в Рада Ковачева 03.12.2021 17:45 03.12.2021 18:25   История и цивилизации Мария Накова 24.09.2021 07:30 24.09.2021 08:10
Математика 11г Рада Ковачева 03.12.2021 15:20 03.12.2021 16:00   Математика Татяна Кръстанова 30.09.2021 08:20 30.09.2021 09:00
Математика 12а Катя Димитрова 16.12.2021 16:10 16.12.2021 16:50   Информационни технологии Десислава Реданска 06.10.2021 12:30 06.10.2021 13:10
Езикът чрез литeратурата - АЕ1 12а Веселина Николова 17.12.2021 17:00 17.12.2021 17:40   Руски език Надя Павлова 27.09.2021 07:30 27.09.2021 08:10
Български език и литература 12б Йорданка Цанкова 13.01.2022 17:50 13.01.2022 19:10   Руски език Надя Павлова 19.11.2021 07:30 19.11.2021 08:10
Математика 12б Катя Димитрова 16.12.2021 13:30 16.12.2021 14:10   Руски език Надя Павлова 07.01.2022 07:30 07.01.2022 08:10
Български език и литература 12в Йорданка Цанкова 13.01.2022 13:30 13.01.2022 15:00   Български език и литература Даниела Граматикова 09.11.2021 07:30 09.11.2021 08:10
Математика 12в Катя Димитрова 16.12.2021 15:20 16.12.2021 16:00   Български език и литература Даниела Граматикова 07.12.2021 07:30 07.12.2021 08:10
Български език и литература 12г Йорданка Цанкова 13.01.2022 15:20 13.01.2022 16:50   Английски език Мая Куртева 12.10.2021 09:20 12.10.2021 10:00
Математика 12г Катя Димитрова 16.12.2021 14:20 16.12.2021 15:00   История и цивилизации Мария Накова 28.09.2021 08:20 28.09.2021 09:00
            Математика Севдалина Георгиева 30.09.2021 11:45 30.09.2021 12:25
            Информационни технологии Десислава Реданска 06.10.2021 11:00 06.10.2021 11:40
            Руски език Надя Павлова 27.09.2021 10:10 27.09.2021 11:40
            Руски език Надя Павлова 19.11.2021 10:10 19.11.2021 10:50
            Руски език Надя Павлова 07.01.2022 10:10 07.01.2022 10:50
            Български език и литература Розета Василева 27.09.2021 12:30 27.09.2021 13:10
            Български език и литература Розета Василева 05.11.2021 07:30 05.11.2021 08:10
            Български език и литература Албена Хубенова 08.11.2021 09:20 08.11.2021 10:00
            Български език и литература Албена Хубенова 24.09.2021 08:20 24.09.2021 09:00
            История и цивилизации Мария Накова 28.09.2021 07:30 28.09.2021 08:10
            Математика Севдалина Георгиева 30.09.2021 11:00 30.09.2021 11:40
            Информационни технологии Десислава Реданска 06.10.2021 11:45 06.10.2021 12:25
            Френски език Детелина Иванова 01.10.2021 11:00 01.10.2021 11:40
            Френски език Детелина Иванова 01.10.2021 11:00 01.10.2021 11:40
            Математика Севдалина Георгиева 30.09.2021 07:30 30.09.2021 08:10
            История и цивилизации Мария Накова 23.09.2021 08:20 23.09.2021 09:00
            Информационни технологии Десислава Реданска 06.10.2021 10:10 06.10.2021 10:50
            Руски език Надя Павлова 27.09.2021 07:30 27.09.2021 08:10
            Руски език Надя Павлова 15.11.2021 07:30 15.11.2021 08:10
            Руски език Надя Павлова 10.01.2022 07:30 10.01.2022 08:10
            Български език и литература Розета Василева 27.09.2021 11:45 27.09.2021 12:25
            Български език и литература Розета Василева 05.11.2021 08:20 05.11.2021 09:00
            Английски език Мая Куртева 21.10.2021 09:20 21.10.2021 10:00
            Български език и литература Албена Хубенова 21.09.2021 09:20 21.09.2021 10:50
            Български език и литература Албена Хубенова 08.11.2021 10:10 08.11.2021 10:50
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 27.09.2021 11:00 27.09.2021 11:40
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 02.12.2021 11:45 02.12.2021 12:25
            Математика Катя Димитрова 21.10.2021 08:20 21.10.2021 09:00
            Математика Катя Димитрова 04.11.2021 08:20 04.11.2021 09:00
            Математика Катя Димитрова 23.11.2021 08:20 23.11.2021 09:00
            Руски език Олга Аръшева 01.10.2021 12:30 01.10.2021 13:10
            Руски език Олга Аръшева 17.11.2021 11:00 17.11.2021 11:40
            Руски език Олга Аръшева 12.01.2022 11:00 12.01.2022 11:40
            Английски език Мая Куртева 12.10.2021 11:00 12.10.2021 11:40
            Математика Боянка Янкова 28.09.2021 11:00 28.09.2021 11:40
            Математика Боянка Янкова 15.11.2021 11:45 15.11.2021 12:25
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 23.09.2021 07:30 23.09.2021 08:10
            Български език и литература Росица Гойчева 30.09.2021 08:20 30.09.2021 09:00
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 02.12.2021 11:00 02.12.2021 11:40
            Руски език Олга Аръшева 06.10.2021 09:20 06.10.2021 10:00
            Руски език Олга Аръшева 17.11.2021 10:10 17.11.2021 10:50
            Руски език Олга Аръшева 12.01.2022 10:10 12.01.2022 10:50
            Английски език Мая Куртева 12.10.2021 11:45 12.10.2021 12:25
            Математика Боянка Янкова 28.09.2021 11:45 28.09.2021 12:25
            Математика Боянка Янкова 15.11.2021 12:30 15.11.2021 13:10
            Български език и литература Албена Хубенова 21.09.2021 07:30 21.09.2021 09:00
            Български език и литература Албена Хубенова 08.11.2021 11:45 08.11.2021 12:25
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 23.09.2021 09:20 23.09.2021 10:00
            Руски език Надя Павлова 28.09.2021 11:00 28.09.2021 11:40
            Руски език Надя Павлова 09.11.2021 10:10 09.11.2021 11:50
            Руски език Надя Павлова 13.01.2022 07:30 13.01.2022 08:10
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 02.12.2021 10:10 02.12.2021 10:50
            Български език и литература Албена Хубенова 29.09.2021 11:00 29.09.2021 12:25
            Български език и литература Албена Хубенова 08.11.2021 11:00 08.11.2021 11:40
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 23.09.2021 08:20 23.09.2021 09:00
            Руски език Надя Павлова 28.09.2021 10:10 28.09.2021 10:50
            Руски език Надя Павлова 09.11.2021 10:10 09.11.2021 10:50
            Руски език Надя Павлова 13.01.2022 08:20 13.01.2022 09:00
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 02.12.2021 07:30 02.12.2021 08:10
            Френски език Детелина Иванова 02.12.2021 11:00 02.12.2021 11:40
            Математика Катя Димитрова 04.11.2021 09:20 04.10.2021 10:00
            Математика Катя Димитрова 21.10.2021 09:20 21.10.2021 10:00
            Математика Катя Димитрова 23.11.2021 09:20 23.11.2021 10:00
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 23.09.2021 10:10 23.09.2021 10:50
            Математика Севдалина Георгиева 29.09.2021 08:20 29.09.2021 09:00
            Български език и литература Росица Гойчева 30.09.2021 10:10 30.09.2021 10:50
            Руски език Алла Димитрова 30.09.2021 11:45 30.09.2021 12:25
            Руски език Алла Димитрова 11.11.2021 11:45 11.11.2021 12:25
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 02.12.2021 09:20 02.12.2021 10:00
            Английски език Мая Куртева 15.10.2021 09:20 15.10.2021 10:00
            Математика Боянка Янкова 04.10.2021 15:20 04.10.2021 16:00
            Математика Боянка Янкова 15.11.2021 15:20 15.11.2021 16:00
            Английски език Полина Малинова 24.09.2021 14:20 24.09.2021 15:00
            Информационни технологии Десислава Реданска 04.10.2021 16:10 04.10.2021 16:50
            Български език и литература Галина Гиндянова 30.09.2021 17:45 30.09.2021 18:25
            Български език и литература Галина Гиндянова 30.09.2021 17:45 30.09.2021 18:25
            Математика Боянка Янкова 04.10.2021 13:30 04.10.2021 14:10
            Математика Боянка Янкова 15.11.2021 13:30 15.11.2021 14:10
            Информационни технологии Десислава Реданска 04.10.2021 12:30 04.10.2021 13:10
            Информационни технологии Десислава Реданска 05.10.2021 12:30 05.10.2021 13:10
            Немски език Христина Кунчева 08.10.2021 14:20 08.10.2021 15:00
            Немски език Христина Кунчева 15.10.2021 14:20 15.10.2021 15:00
            Математика Боянка Янкова 04.10.2021 14:20 04.10.2021 15:00
            Математика Боянка Янкова 15.11.2021 14:20 15.11.2021 15:00
            Информационни технологии Десислава Реданска 04.10.2021 15:20 04.10.2021 16:00
            Български език и литература Галина Гиндянова 30.09.2021 16:10 30.09.2021 16:50
            Френски език Ива Стойнова 08.10.2021 13:30 08.10.2021 14:10
            Български език и литература Росица Гойчева 30.09.2021 09:20 30.09.2021 10:00
            Математика Рада Ковачева 07.10.2021 10:10 07.10.2021 10:50
            Математика Рада Ковачева 28.10.2021 10:10 28.10.2021 10:50
            Математика Рада Ковачева 16.11.2021 07:30 16.11.2021 08:10
            Информационни технологии Даниела Димитрова 28.09.2021 09:20 28.09.2021 10:00
            Английски език Магдалена Бешкова 08.10.2021 11:00 08.10.2021 11:40
            Английски език Магдалена Бешкова 26.10.2021 11:00 26.10.2021 11:40
            Английски език Магдалена Бешкова 15.11.2021 12:30 15.11.2021 13:10
            Английски език Магдалена Бешкова 17.12.2021 11:00 17.12.2021 11:40
            Български език и литература Росица Гойчева 30.09.2021 07:30 30.09.2021 08:10
            Математика Рада Ковачева 07.10.2021 11:00 07.10.2021 11:40
            Математика Рада Ковачева 28.10.2021 11:00 28.10.2021 11:40
            Математика Рада Ковачева 16.11.2021 08:20 16.11.2021 09:00
            Информационни технологии Даниела Димитрова 28.09.2021 08:20 28.09.2021 09:00
            Немски език Елица Кюлян 06.10.2021 11:45 06.10.2021 12:25
            Немски език Елица Кюлян 10.11.2021 11:45 06.10.2021 12:25
            Математика Севдалина Георгиева 30.09.2021 08:20 30.09.2021 09:00
            Български език и литература Снежана Данова 27.09.2021 11:45 27.09.2021 12:25
            Български език и литература Снежана Данова 25.10.2021 11:45 25.10.2021 12:25
            Български език и литература Снежана Данова 29.11.2021 11:45 29.11.2021 12:25
            Български език и литература Снежана Данова 17.01.2022 11:45 17.01.2022 12:25
            Информационни технологии Даниела Димитрова 28.09.2021 07:30 28.09.2021 08:10
            Френски език Силвия Мирчева 23.11.2021 08:20 23.11.2021 09:00
            История и цивилизации 10а Марияна Янкова-Рачева 21.09.2021 15:20 21.09.2021 16:00
            Български език и литература 10а Силвия Маринова 05.10.2021 17:45 05.10.2021 18:25
            Математика 10а Татяна Кръстанова 06.10.2021 15:20 06.10.2021 16:00
            Химия и опазване на околната среда 10а Анка Билчева 01.12.2021 16:10 01.12.2021 16:50
            Български език и литература 10а Силвия Маринова 09.11.2021 17:45 09.11.2021 18:25
            Български език и литература 10а Силвия Маринова 14.12.2021 17:45 14.12.2021 18:25
            Български език и литература 10а Силвия Маринова 28.10.2021 16:10 28.10.2021 16:50
            История и цивилизации 10а Марияна Янкова-Рачева 12.10.2021 15:20 12.10.2021 16:00
            История и цивилизации 10а Марияна Янкова-Рачева 08.12.2021 13:30 08.12.2021 14:10
            Английски език 10а Магдалена Бешкова 04.10.2021 16:10 04.10.2021 16:50
            Английски език 10а Магдалена Бешкова 25.10.2021 17:00 25.10.2021 17:40
            Английски език 10а Магдалена Бешкова 22.11.2021 17:00 22.11.2021 17:40
            Английски език 10а Магдалена Бешкова 11.11.2021 17:00 11.11.2021 17:40
            Английски език 10а Магдалена Бешкова 09.12.2021 17:00 09.12.2021 17:40
            Биология и здравно образование 10а Величка Сидова 02.11.2021 16:10 02.11.2021 16:50
            Информационни технологии 10а Милена Кантева 06.10.2021 14:20 06.10.2021 15:00
            Информационни технологии 10а Милена Кантева 10.11.2021 14:20 10.11.2021 15:00
            История и цивилизации 10б Марияна Янкова-Рачева 21.09.2021 14:20 21.09.2021 15:00
            Български език и литература 10б Силвия Маринова 05.10.2021 15:20 05.10.2021 16:00
            Математика 10б Рада Ковачева 11.10.2021 13:10 11.10.2021 13:50
            Математика 10б Рада Ковачева 29.10.2021 14:20 29.10.2021 15:00
            Математика 10б Рада Ковачева 15.11.2021 13:30 15.11.2021 14:10
            Химия и опазване на околната среда 10б Анка Билчева 01.12.2021 15:20 01.12.2021 16:00
            Български език и литература 10б Силвия Маринова 09.11.2021 15:20 09.11.2021 16:00
            Български език и литература 10б Силвия Маринова 14.12.2021 15:20 14.12.2021 16:00
            Български език и литература 10б Силвия Маринова 28.10.2021 17:00 28.10.2021 17:40
            История и цивилизации 10б Марияна Янкова-Рачева 12.10.2021 14:20 12.10.2021 15:00
            История и цивилизации 10б Марияна Янкова-Рачева 08.12.2021 14:20 08.12.2021 15:00
            Биология и здравно образование 10б Величка Сидова 02.11.2021 13:30 02.11.2021 14:10
            Информационни технологии 10б Милена Кантева 06.10.2021 13:30 06.10.2021 14:10
            Информационни технологии 10б Милена Кантева 10.11.2021 13:30 10.11.2021 14:10
            История и цивилизации 10в Марияна Янкова-Рачева 21.09.2021 13:30 21.09.2021 14:10
            Български език и литература 10в Силвия Маринова 05.10.2021 18:30 05.10.2021 19:10
            Математика 10в Татяна Кръстанова 06.10.2021 12:30 06.10.2021 13:10
            Химия и опазване на околната среда 10в Анка Билчева 01.12.2021 14:20 01.12.2021 15:00
            Български език и литература 10в Силвия Маринова 09.11.2021 18:30 09.11.2021 19:10
            Български език и литература 10в Силвия Маринова 14.12.2021 18:30 14.12.2021 19:10
            Български език и литература 10в Силвия Маринова 28.10.2021 17:45 28.10.2021 18:25
            История и цивилизации 10в Марияна Янкова-Рачева 08.12.2021 15:20 08.12.2021 16:00
            История и цивилизации 10в Марияна Янкова-Рачева 12.10.2021 13:30 12.10.2021 14:10
            Биология и здравно образование 10в Величка Сидова 02.11.2021 17:00 02.11.2021 17:40
            Английски език 10в Веселина Николова 15.11.2021 12:30 15.11.2021 13:10
            Информационни технологии 10в Милена Кантева 23.09.2021 16:10 23.09.2021 16:50
            Информационни технологии 10в Милена Кантева 03.11.2021 16:10 03.11.2021 16:50
            Български език и литература 10г Силвия Маринова 05.10.2021 16:10 05.10.2021 16:50
            Математика 10г Татяна Кръстанова 06.10.2021 14:20 06.10.2021 15:00
            Химия и опазване на околната среда 10г Анка Билчева 01.12.2021 17:00 01.12.2021 17:40
            Български език и литература 10г Силвия Маринова 09.11.2021 16:10 09.11.2021 16:50
            Български език и литература 10г Силвия Маринова 14.12.2021 16:10 14.12.2021 16:50
            Български език и литература 10г Силвия Маринова 28.10.2021 18:30 28.10.2021 19:10
            Английски език 10г Магдалена Бешкова 01.10.2021 14:20 01.10.2021 15:00
            Английски език 10г Магдалена Бешкова 27.10.2021 13:30 27.10.2021 14:10
            Английски език 10г Магдалена Бешкова 24.11.2021 13:30 24.11.2021 14:10
            Английски език 10г Магдалена Бешкова 03.12.2021 14:10 03.12.2021 14:50
            Биология и здравно образование 10г Величка Сидова 02.11.2021 14:20 02.11.2021 15:00
            Френски език 10г Силвия Мирчева 19.11.2021 14:20 19.11.2021 15:00
            Информационни технологии 10г Милена Кантева 23.09.2021 17:00 23.09.2021 17:40
            Информационни технологии 10г Милена Кантева 03.11.2021 17:00 03.11.2021 17:40
            Математика 11а Рада Ковачева 08.10.2021 17:00 08.10.2021 17:40
            Математика 11а Рада Ковачева 05.11.2021 17:00 05.11.2021 17:40
            Български език и литература 11а Анка Георгиева 05.10.2021 16:10 05.10.2021 16:50
            Английски език 11а Магдалена Бешкова 04.10.2021 13:30 04.10.2021 14:10
            Обработка и анализ на данни - ИТ 11а Милена Кантева 06.10.2021 12:30 06.10.2021 13:10
            Мултимедия - ИТ 11а Милена Кантева 11.10.2021 11:45 11.10.2021 12:25
            Kултура и междукултурно общуване - АЕ1 11а Веселина Николова 15.11.2021 13:30 15.11.2021 14:10
            Математика 11б Рада Ковачева 08.10.2021 16:10 08.10.2021 16:50
            Математика 11б Рада Ковачева 05.11.2021 16:10 05.11.2021 16:50
            Обработка и анализ на данни - ИТ 11б Даниела Димитрова 27.09.2021 17:45 27.09.2021 18:25
            Eзикът чрез литературата - НЕ1 11б Христина Кунчева 07.10.2021 13:30 07.10.2021 14:10
            Писмено общуване - АЕ2 11б Веселина Николова 16.11.2021 15:15 16.11.2021 15:55
            Математика 11в Рада Ковачева 08.10.2021 17:45 08.10.2021 18:25
            Математика 11в Рада Ковачева 05.11.2021 17:45 05.11.2021 18:25
            Български език и литература 11в Анка Георгиева 06.10.2021 16:10 06.10.2021 16:50
            Математика 11г Рада Ковачева 08.10.2021 15:20 08.10.2021 16:00
            Математика 11г Рада Ковачева 05.11.2021 15:20 05.11.2021 16:00