СУ за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ" гр. Русе
ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.   ГРАФИК НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
Предмет Паралелка Учител Начало Край   Предмет Паралелка Учител Начало Край
Български език и литература Лора Кънчева 04.10.2022 14:30 04.10.2022 15:10   Руски език Алла Димитрова 15.12.2022 13:30 15.12.2022 14:10
Математика Лора Кънчева 06.10.2022 15:30 06.10.2022 16:10   Български език и литература Галина Гиндянова 13.01.2023 07:30 13.01.2023 08:10
Родинознание Лора Кънчева 30.09.2022 13:25 30.09.2022 14:05   Математика Катя Димитрова 05.01.2023 08:20 05.01.2023 09:00
Български език и литература Галя Градева 04.10.2022 12:40 04.10.2022 13:20   Български език и литература Йорданка Цанкова 09.01.2023 07:30 09.01.2023 09:00
Математика Галя Градева 05.10.2022 14:25 05.10.2022 15:05   Математика Катя Димитрова 05.01.2023 09:20 05.01.2023 10:00
Български език и литература Виолина Братованова 05.10.2022 14:25 05.10.2022 15:00   Български език и литература Йорданка Цанкова 10.01.2023 07:30 10.01.2023 09:00
Математика Виолина Братованова 06.10.2022 15:10 06.10.2022 15:45   Математика Катя Димитрова 05.01.2023 10:10 05.01.2023 10:50
Родинознание Виолина Братованова 07.10.2022 15:10 07.10.2022 15:45   Български език и литература Йорданка Цанкова 09.01.2023 09:20 09.01.2023 10:50
Руски език Алла Димитрова 15.11.2022 14:25 15.11.2022 15:05   Математика Катя Димитрова 05.01.2023 11:00 05.01.2023 11:40
Руски език Алла Димитрова 08.11.2022 12:45 08.11.2022 13:25   Български език и литература Йорданка Цанкова 12.01.2023 09:20 12.01.2023 10:50
Български език и литература Ирина Иванова 29.09.2022 14:20 29.09.2022 15:00   Математика Севдалина Георгиева 12.12.2022 08:20 12.12.2022 09:00
Математика Ирина Иванова 30.09.2022 15:20 30.09.2022 16:00   Български език и литература Снежана Данова 11.01.2023 11:10 11.01.2023 11:50
Човекът и обществото Ирина Иванова 10.10.2022 16:40 10.10.2022 17:20   Математика Севдалина Миланова 16.12.2022 09:20 16.12.2022 10:00
Човекът и природата Ирина Иванова 05.10.2022 16:40 05.10.2022 17:20   Български език и литература Албена Хубенова 07.12.2022 10:10 07.12.2022 12:25
Български език и литература Стефан Стефанов 04.10.2022 17:45 04.10.2022 18:25   Математика Севдалина Миланова 16.12.2022 07:30 16.12.2022 08:10
Руски език Алла Димитрова 05.10.2022 14:20 05.10.2022 15:00   Български език и литература Снежана Данова 11.01.2023 07:30 11.01.2023 08:10
Руски език Алла Димитрова 24.11.2022 13:30 24.11.2022 14:10   Математика Севдалина Миланова 16.12.2022 11:00 16.12.2022 11:40
Български език и литература Галина Гиндянова 06.10.2022 11:00 06.10.2022 11:40   Български език и литература Албена Хубенова 06.12.2022 11:00 06.12.2022 12:25
Български език и литература Галина Гиндянова 18.11.2022 08:10 18.11.2022 08:50   Български език и литература Албена Хубенова 06.12.2022 09:20 06.12.2022 10:50
История и цивилизации Марияна Янкова 23.09.2022 11:00 23.09.2022 11:40   Математика Севдалина Миланова 16.12.2022 08:20 16.12.2022 09:00
История и цивилизации Марияна Янкова 02.11.2022 11:00 02.11.2022 11:40   Български език и литература Даниела Граматикова 09.01.2023 07:30 09.01.2023 09:00
История и цивилизации Марияна Янкова 04.01.2023 11:00 04.01.2023 11:40   Български език и литература Даниела Граматикова 10.01.2023 09:20 10.01.2023 10:50
Математика Катя Димитрова 26.09.2022 11:00 26.09.2022 11:40   Български език и литература Даниела Граматикова 09.01.2023 09:20 09.01.2023 10:50
Математика Катя Димитрова 19.10.2022 08:20 19.10.2022 09:00   Математика Севдалина Георгиева 06.01.2023 08:20 06.01.2023 09:00
Математика Катя Димитрова 08.12.2022 08:20 08.12.2022 09:00   Български език и литература Албена Хубенова 06.12.2022 07:30 06.12.2022 08:10
Български език и литература Йорданка Цанкова 26.09.2022 07:30 26.09.2022 08:10   Математика Севдалина Георгиева 06.01.2023 11:00 06.01.2023 11:40
Български език и литература Йорданка Цанкова 24.10.2022 07:30 24.10.2022 08:10   Български език и литература Даниела Граматикова 09.01.2023 11:45 09.01.2023 13:10
Български език и литература Йорданка Цанкова 23.11.2022 07:30 23.11.2022 08:10   Математика Севдалина Георгиева 06.01.2023 11:45 06.01.2023 12:25
История и цивилизации Марияна Янкова 23.09.2022 09:20 23.09.2022 10:00   Английски език Десислава Бойчева 17.01.2023 15:20 17.01.2023 16:00
История и цивилизации Марияна Янкова 02.11.2022 10:10 02.11.2022 10:50   Английски език Десислава Бойчева 17.01.2023 16:10 17.01.2023 16:50
История и цивилизации Марияна Янкова 04.01.2023 10:10 04.01.2023 10:50   Български език и литература Росица Гойчева 12.01.2023 17:45 12.01.2023 19:10
Математика Катя Димитрова 26.09.2022 11:45 26.09.2022 12:25   Математика Боянка Янкова 08.12.2022 17:00 08.12.2022 17:40
Математика Катя Димитрова 19.10.2022 11:45 19.10.2022 12:25   Български език и литература Росица Гойчева 12.01.2023 16:10 12.01.2023 17:40
Математика Катя Димитрова 08.12.2022 09:20 08.12.2022 10:00   Математика Боянка Янкова 08.12.2022 18:30 08.12.2022 19:10
Английски език Петя Димитрова 18.10.2022 11:45 18.10.2022 12:25   Немски език Христина Кунчева 17.01.2023 15:20 17.01.2023 16:50
Английски език Петя Димитрова 15.11.2022 11:45 15.11.2022 12:25   Български език и литература Анка Георгиева 15.12.2022 15:20 15.12.2022 16:50
Английски език Петя Димитрова 10.01.2023 11:45 10.01.2023 12:25   Математика Боянка Янкова 08.12.2022 17:45 08.12.2022 18:25
Български език и литература Йорданка Цанкова 27.09.2022 07:30 27.09.2022 08:10   Руски език Любов Арабаджиева 12.01.2023 13:30 12.01.2023 15:00
Български език и литература Йорданка Цанкова 25.10.2022 07:30 25.10.2022 08:10   Френски език Ива Стойнова 12.01.2023 13:30 12.01.2023 15:00
Български език и литература Йорданка Цанкова 23.11.2022 11:00 23.11.2022 11:40   Английски език Румена Господинова 05.01.2023 11:45 05.01.2023 13:10
История и цивилизации Марияна Янкова 23.09.2022 08:20 23.09.2022 09:00   Български език и литература Галина Гиндянова 09.01.2023 07:30 09.01.2023 08:10
История и цивилизации Марияна Янкова 02.11.2022 09:20 02.11.2022 10:00   Математика Боянка Янкова 06.12.2022 10:10 06.12.2022 11:40
История и цивилизации Марияна Янкова 04.01.2023 09:20 04.01.2023 10:00   Български език и литература Галина Гиндянова 09.01.2023 09:20 09.01.2023 10:00
Математика Катя Димитрова 26.09.2022 12:30 26.09.2022 13:10   Математика Боянка Янкова 06.12.2022 11:00 06.12.2022 11:40
Математика Катя Димитрова 19.10.2022 10:10 19.10.2022 10:50   Немски език Елица Кюлян 15.12.2022 11:00 15.12.2022 12:25
Математика Катя Димитрова 08.12.2022 10:10 08.12.2022 10:50   Български език и литература Галина Гиндянова 10.01.2023 10:10 10.01.2023 10:50
Английски език Петя Димитрова 18.10.2022 09:20 18.10.2022 10:00   Математика Боянка Янкова 06.12.2022 09:20 06.12.2022 10:00
Английски език Петя Димитрова 15.11.2022 09:20 15.11.2022 10:00   Руски език Стоянка Симеонова 12.01.2023 08:20 12.01.2023 09:00
Английски език Петя Димитрова 17.01.2023 09:20 17.01.2023 10:00   Френски език Силвия Мирчева 06.10.2022 08:20 06.10.2022 09:00
Български език и литература Йорданка Цанкова 26.09.2022 09:20 26.09.2022 10:00   Френски език Силвия Мирчева 09.12.2022 11:40 09.12.2022 12:20
Български език и литература Йорданка Цанкова 24.10.2022 09:20 24.10.2022 10:00   Български език и литература 10а Росица Гойчева 16.01.2023 15:20 16.01.2023 16:50
Български език и литература Йорданка Цанкова 24.11.2022 11:45 24.11.2022 12:25   Математика 10а Рада Ковачева 12.01.2023 17:00 12.01.2023 17:40
География и икономика Добромир Коцев 27.10.2022 08:20 27.10.2022 09:00   Немски език 10а Елица Кюлян 14.12.2022 14:20 14.12.2022 16:00
История и цивилизации Марияна Янкова 23.09.2022 11:45 23.09.2022 12:25   Български език и литература 10б Росица Гойчева 17.01.2023 13:30 17.01.2023 15:00
История и цивилизации Марияна Янкова 02.11.2022 07:30 02.11.2022 08:10   Математика 10б Рада Ковачева 10.01.2023 16:10 10.01.2023 16:50
История и цивилизации Марияна Янкова 04.01.2023 07:30 04.01.2023 08:10   Немски език 10б Елица Кюлян 16.12.2022 14:20 16.12.2022 16:00
Математика Катя Димитрова 26.09.2022 08:20 26.09.2022 09:00   Български език и литература 10в Росица Гойчева 17.01.2023 13:30 17.01.2023 15:00
Математика Катя Димитрова 19.10.2022 10:10 19.10.2022 10:50   Математика 10в Рада Ковачева 10.01.2023 17:45 10.01.2023 18:25
Математика Катя Димитрова 08.12.2022 11:00 08.12.2022 11:40   Руски език 10в Стоянка Симеонова 13.01.2023 15:20 13.01.2023 16:00
Български език и литература Йорданка Цанкова 29.09.2022 09:20 29.09.2022 10:00   Френски език 10в Силвия Мирчева 16.12.2022 15:20 16.12.2022 16:50
Български език и литература Йорданка Цанкова 25.10.2022 09:20 25.10.2022 10:00   Английски език 11а Магдалена Бешкова 13.01.2023 15:20 13.01.2023 16:50
Български език и литература Йорданка Цанкова 24.11.2022 09:20 24.11.2022 10:00   Български език и литература 11а Силвия Маринова 22.12.2022 15:20 22.12.2022 16:00
История и цивилизации Марияна Янкова 23.09.2022 07:30 23.09.2022 08:10   Български език и литература 11а Силвия Маринова 22.12.2022 16:10 22.12.2022 16:50
История и цивилизации Марияна Янкова 02.11.2022 08:20 02.11.2022 09:00   Английски език 11б Росица Иванова 15.12.2022 15:20 16.12.2022 16:50
История и цивилизации Марияна Янкова 04.01.2023 08:20 04.01.2023 09:00   Български език и литература 11б Силвия Маринова 21.12.2022 16:10 21.12.2022 16:50
Математика Севдалина Георгиева 26.09.2022 08:20 26.09.2022 09:00   Български език и литература 11б Силвия Маринова 21.12.2022 17:00 21.12.2022 17:40
Математика Севдалина Георгиева 17.10.2022 08:20 17.10.2022 09:00   Математика 11б Рада Ковачева 17.01.2023 17:00 17.01.2023 17:40
Руски език Надя Павлова 26.09.2022 11:00 26.09.2022 11:40   Български език и литература 11в Силвия Маринова 21.12.2022 17:45 21.12.2022 18:25
Руски език Надя Павлова 07.11.2022 11:00 07.11.2022 11:40   Български език и литература 11в Силвия Маринова 21.12.2022 18:30 21.12.2022 19:10
Руски език Надя Павлова 09.01.2023 11:00 09.01.2023 11:40   Английски език 11г Магдалена Бешкова 19.12.2022 13:30 19.12.2022 15:00
Английски език Петя Димитрова 06.10.2022 11:45 06.10.2022 12:25   Български език и литература 11г Силвия Маринова 06.01.2023 15:20 06.01.2023 16:00
Английски език Петя Димитрова 24.11.2022 11:45 24.11.2022 12:25   Български език и литература 11г Силвия Маринова 06.01.2023 16:10 06.01.2023 16:50
Английски език Петя Димитрова 12.01.2023 11:45 12.01.2023 12:25   Руски език 11г Стоянка Симеонова 11.01.2023 14:20 11.01.2023 15:00
Български език и литература Снежана Данова 19.10.2022 11:10 19.10.2022 11:50   Френски език 11г Силвия Мирчева 12.12.2022 17:45 12.12.2022 19:10
Български език и литература Снежана Данова 23.11.2022 11:10 23.11.2022 11:50   Френски език 11г Силвия Мирчева 15.12.2022 16:10 15.12.2022 17:40
Български език и литература Снежана Данова 21.12.2022 11:10 21.12.2022 11:50   Английски език 12а Магдалена Бешкова 09.01.2023 16:00 09.01.2023 17:40
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 25.10.2022 09:20 25.10.2022 10:00   Български език и литература 12а Анка Георгиева 16.12.2022 17:00 16.12.2022 18:25
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 20.12.2022 09:20 20.12.2022 10:00   Математика 12а Рада Ковачева 11.01.2023 13:30 11.01.2023 14:10
Компютърно моделиране и информационни технологии Радостина Цонева 25.10.2022 09:20 25.10.2022 10:00   Английски език 12б Румена Господинова 16.01.2023 13:30 16.01.2023 15:00
Математика Севдалина Миланова 04.10.2022 11:00 04.10.2022 11:40   Математика 12б Рада Ковачева 11.01.2023 17:00 11.01.2023 17:40
Математика Севдалина Миланова 28.10.2022 09:20 28.10.2022 10:00   Английски език 12в Росица Иванова 14.12.2022 13:30 15.12.2022 15:00
Английски език Петя Димитрова 05.10.2022 09:20 05.10.2022 10:00   Английски език 12в Румена Господинова 17.01.2023 17:00 17.01.2023 18:25
Английски език Петя Димитрова 05.10.2022 08:20 05.10.2022 09:00   Български език и литература 12в Анка Георгиева 16.12.2022 15:20 16.12.2022 16:50
Английски език Петя Димитрова 23.11.2022 08:20 23.11.2022 09:00   Математика 12в Рада Ковачева 11.01.2023 15:20 11.01.2023 16:00
Английски език Петя Димитрова 11.01.2023 08:20 11.01.2023 09:00   Български език и литература 12г Анка Георгиева 20.12.2022 15:20 20.12.2022 16:50
Български език и литература Албена Хубенова 05.10.2022 10:10 05.10.2022 10:50   Математика 12г Рада Ковачева 11.01.2023 16:10 11.01.2023 16:50
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 25.10.2022 10:10 25.10.2022 10:50            
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 20.12.2022 10:10 20.12.2022 10:50            
Компютърно моделиране и информационни технологии Радостина Цонева 25.10.2022 10:10 25.10.2022 10:50            
Математика Севдалина Миланова 04.10.2022 08:20 04.10.2022 09:00            
Математика Севдалина Миланова 28.10.2022 07:30 28.10.2022 08:10            
Български език и литература Снежана Данова 26.10.2022 07:30 26.10.2022 08:10            
Български език и литература Снежана Данова 23.11.2022 07:30 23.11.2022 08:10            
Български език и литература Снежана Данова 21.12.2022 07:30 21.12.2022 08:10            
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 25.10.2022 07:30 25.10.2022 08:10            
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 20.12.2022 07:30 20.12.2022 08:10            
Математика Севдалина Миланова 04.10.2022 09:20 04.10.2022 10:00            
Математика Севдалина Миланова 28.10.2022 11:00 28.10.2022 11:40            
Български език и литература Албена Хубенова 04.10.2022 08:20 04.10.2022 09:00            
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 25.10.2022 08:20 25.10.2022 09:00            
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 20.12.2022 08:20 20.12.2022 09:00            
Математика Севдалина Миланова 04.10.2022 10:10 04.10.2022 10:50            
Математика Севдалина Миланова 28.10.2022 10:10 28.10.2022 10:50            
Математика Севдалина Миланова 16.12.2022 10:10 16.12.2022 10:50            
Френски език Детелина Иванова 12.10.2022 11:45 12.10.2022 12:25            
Френски език Детелина Иванова 14.12.2022 11:45 14.12.2022 12:25            
Български език и литература Албена Хубенова 04.10.2022 09:20 04.10.2022 10:00            
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 25.10.2022 11:00 25.10.2022 11:40            
Компютърно моделиране и информационни технологии Даниела Димитрова 20.12.2022 11:00 20.12.2022 11:40            
Математика Севдалина Миланова 04.10.2022 07:30 04.10.2022 08:10            
Математика Севдалина Миланова 28.10.2022 08:20 28.10.2022 09:00            
Руски език Надя Павлова 23.09.2022 12:30 23.09.2022 13:10            
Руски език Надя Павлова 07.11.2022 10:10 07.11.2022 10:50            
Руски език Надя Павлова 09.01.2023 10:10 09.01.2023 10:50            
Английски език Петя Димитрова 04.10.2022 10:10 04.10.2022 10:50            
Английски език Петя Димитрова 22.11.2022 10:10 22.11.2022 10:50            
Английски език Петя Димитрова 17.01.2023 10:10 17.01.2023 10:50            
Български език и литература Даниела Граматикова 30.09.2022 07:30 30.09.2022 08:10            
Български език и литература Даниела Граматикова 04.11.2022 07:30 04.11.2022 08:10            
География и икономика Добромир Коцев 16.11.2022 09:20 16.11.2022 10:00            
История и цивилизации Марияна Янкова 29.09.2022 11:45 29.09.2022 12:25            
История и цивилизации Марияна Янкова 08.12.2022 11:45 08.12.2022 12:25            
Математика Татяна Кръстанова 26.09.2022 12:30 26.09.2022 13:10            
Руски език Надя Павлова 27.09.2022 09:20 27.09.2022 10:00            
Руски език Надя Павлова 08.11.2022 10:10 08.11.2022 10:50            
Руски език Надя Павлова 17.01.2023 10:10 17.01.2023 10:50            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 19.01.2023 09:20 19.01.2023 10:00            
Български език и литература Даниела Граматикова 30.09.2022 08:20 30.09.2022 09:00            
Български език и литература Даниела Граматикова 04.11.2022 08:20 04.11.2022 09:00            
География и икономика Добромир Коцев 16.11.2022 07:30 16.11.2022 08:10            
История и цивилизации Марияна Янкова 29.09.2022 11:00 29.09.2022 11:40            
История и цивилизации Марияна Янкова 08.12.2022 11:00 08.12.2022 11:40            
Математика Татяна Кръстанова 26.09.2022 11:45 26.09.2022 12:25            
Руски език Надя Павлова 27.09.2022 11:45 27.09.2022 12:25            
Руски език Надя Павлова 08.11.2022 11:45 08.11.2022 12:25            
Руски език Надя Павлова 17.01.2023 11:45 17.01.2023 12:25            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 19.01.2023 10:10 19.01.2023 10:50            
Български език и литература Даниела Граматикова 30.09.2022 09:20 30.09.2022 10:00            
Български език и литература Даниела Граматикова 04.11.2022 09:20 04.11.2022 10:00            
География и икономика Добромир Коцев 16.11.2022 10:10 16.11.2022 10:50            
История и цивилизации Марияна Янкова 29.09.2022 08:20 29.09.2022 09:00            
История и цивилизации Марияна Янкова 08.12.2022 08:20 08.12.2022 09:00            
Математика Севдалина Георгиева 04.10.2022 12:30 04.10.2022 13:10            
Математика Севдалина Георгиева 10.11.2022 10:10 10.11.2022 10:50            
Руски език Надя Павлова 27.09.2022 11:00 27.09.2022 11:40            
Руски език Надя Павлова 08.11.2022 11:00 08.11.2022 11:40            
Руски език Надя Павлова 17.01.2023 11:00 17.01.2023 11:40            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 19.01.2023 07:30 19.01.2023 08:10            
Български език и литература Албена Хубенова 04.10.2022 07:30 04.10.2022 08:10            
История и цивилизации Марияна Янкова 29.09.2022 09:20 29.09.2022 10:00            
История и цивилизации Марияна Янкова 08.12.2022 09:20 08.12.2022 10:00            
Математика Севдалина Георгиева 04.10.2022 11:45 04.10.2022 12:25            
Математика Севдалина Георгиева 10.11.2022 11:45 10.11.2022 12:25            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 19.01.2023 11:00 19.01.2023 11:40            
Френски език Детелина Иванова 13.10.2022 07:30 13.10.2022 08:10            
Френски език Детелина Иванова 15.12.2022 07:30 15.12.2022 08:10            
Български език и литература Даниела Граматикова 30.09.2022 10:10 30.09.2022 10:50            
Български език и литература Даниела Граматикова 04.11.2022 10:10 04.11.2022 10:50            
География и икономика Добромир Коцев 16.11.2022 11:45 16.11.2022 12:25            
История и цивилизации Марияна Янкова 29.09.2022 07:30 29.09.2022 08:10            
История и цивилизации Марияна Янкова 08.12.2022 07:30 08.12.2022 08:10            
Математика Севдалина Георгиева 04.10.2022 09:20 04.10.2022 10:00            
Математика Севдалина Георгиева 10.11.2022 09:20 10.11.2022 10:00            
Руски език Надя Павлова 21.09.2022 11:00 21.09.2022 11:40            
Руски език Надя Павлова 09.11.2022 11:00 09.11.2022 11:40            
Руски език Надя Павлова 11.01.2023 11:00 11.01.2023 11:40            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 19.01.2023 11:45 19.01.2023 12:25            
Английски език Десислава Бойчева 16.11.2022 14:20 16.11.2022 15:00            
Английски език Десислава Бойчева 14.12.2022 15:20 14.12.2022 16:00            
Български език и литература Росица Гойчева 07.10.2022 13:30 07.10.2022 14:10            
Български език и литература Росица Гойчева 11.11.2022 13:30 11.11.2022 14:10            
Информационни технологии Десислава Реданска 19.12.2022 15:20 19.12.2022 16:00            
Математика Боянка Янкова 27.10.2022 17:00 27.10.2022 17:40            
Математика Боянка Янкова 17.11.2022 17:00 17.11.2022 17:40            
Български език и литература Росица Гойчева 07.10.2022 14:20 07.10.2022 15:00            
Български език и литература Росица Гойчева 11.11.2022 14:20 11.11.2022 15:00            
Информационни технологии Десислава Реданска 19.12.2022 14:20 19.12.2022 15:00            
Математика Боянка Янкова 27.10.2022 18:30 27.10.2022 19:10            
Математика Боянка Янкова 17.11.2022 18:30 17.11.2022 19:10            
Немски език Христина Кунчева 14.10.2022 15:20 14.10.2022 16:00            
Немски език Христина Кунчева 28.10.2022 15:20 28.10.2022 16:00            
Немски език Христина Кунчева 10.11.2022 13:30 10.11.2022 14:10            
Немски език Христина Кунчева 24.11.2022 13:30 24.11.2022 14:10            
Немски език Христина Кунчева 15.12.2022 13:30 15.12.2022 14:10            
Български език и литература Анка Георгиева 06.10.2022 15:20 06.10.2022 16:50            
Български език и литература Анка Георгиева 15.11.2022 17:00 15.11.2022 17:40            
Математика Боянка Янкова 27.10.2022 17:45 27.10.2022 18:25            
Математика Боянка Янкова 17.11.2022 17:45 17.11.2022 18:25            
Руски език Любов Арабаджиева 11.10.2022 16:10 11.10.2022 16:50            
Френски език Ива Стойнова 14.10.2022 13:30 14.10.2022 14:10            
Английски език Румена Господинова 13.10.2022 11:45 13.10.2022 12:25            
Английски език Румена Господинова 17.11.2022 11:45 17.11.2022 12:25            
Български език и литература Галина Гиндянова 10.10.2022 07:30 10.10.2022 08:10            
Български език и литература Галина Гиндянова 28.11.2022 07:30 28.11.2022 08:10            
География и икономика Татяна Стефанова 25.11.2022 10:10 25.11.2022 10:50            
Информационни технологии Милена Кантева 04.10.2022 11:45 04.10.2022 12:25            
Математика Боянка Янкова 25.10.2022 10:10 25.10.2022 11:40            
Математика Боянка Янкова 15.11.2022 10:10 15.11.2022 11:40            
Немски език Христина Кунчева 07.10.2022 08:20 07.10.2022 09:00            
Немски език Христина Кунчева 18.11.2022 08:20 18.11.2022 09:00            
Немски език Христина Кунчева 13.01.2023 08:20 13.01.2023 09:00            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 23.11.2022 10:10 23.11.2022 10:50            
Химия и опазване на околната среда Анка Билчева 08.11.2022 11:00 08.11.2022 11:40            
Английски език Росица Иванова 30.11.2022 11:00 30.11.2022 11:40            
Английски език Росица Иванова 18.01.2023 12:30 18.01.2023 13:10            
Биология и здравно образование Величка Сидова 09.11.2022 11:00 09.11.2022 11:40            
Биология и здравно образование Величка Сидова 09.11.2022 11:00 09.11.2022 11:40            
Български език и литература Галина Гиндянова 12.10.2022 10:10 12.10.2022 10:50            
Български език и литература Галина Гиндянова 28.11.2022 09:20 28.11.2022 10:00            
География и икономика Добромир Коцев 15.11.2022 08:20 15.11.2022 09:00            
Информационни технологии Десислава Реданска 17.01.2023 13:30 17.01.2023 14:10            
Информационни технологии Десислава Реданска 20.01.2023 07:30 20.01.2023 08:10            
Математика Боянка Янкова 25.10.2022 11:00 25.10.2022 11:40            
Математика Боянка Янкова 15.11.2022 11:00 15.11.2022 11:40            
Немски език Елица Кюлян 14.10.2022 12:30 14.10.2022 13:10            
Немски език Елица Кюлян 24.11.2022 11:40 24.11.2022 12:20            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 23.11.2022 09:20 23.11.2022 10:00            
Химия и опазване на околната среда Анка Билчева 08.11.2022 11:45 08.11.2022 12:25            
Английски език Росица Иванова 30.11.2022 10:10 30.11.2022 10:50            
Английски език Росица Иванова 18.01.2023 10:10 18.01.2023 10:50            
Български език и литература Галина Гиндянова 11.10.2022 10:10 11.10.2022 11:40            
Български език и литература Галина Гиндянова 26.10.2022 10:10 26.10.2022 10:50            
География и икономика Добромир Коцев 15.11.2022 07:30 15.11.2022 08:10            
Информационни технологии Милена Кантева 04.10.2022 12:30 05.10.2022 13:10            
Математика Боянка Янкова 25.10.2022 09:20 25.10.2022 10:00            
Математика Боянка Янкова 15.11.2022 09:20 15.11.2022 10:00            
Руски език Стоянка Симеонова 11.11.2022 08:20 11.11.2022 09:00            
Физика и астрономия Румяна Георгиева 23.11.2022 11:45 23.11.2022 12:25            
Химия и опазване на околната среда Анка Билчева 08.11.2022 13:30 08.11.2022 14:10            
Английски език 10а Магдалена Бешкова 24.10.2022 17:45 24.10.2022 18:25            
Английски език 10а Магдалена Бешкова 21.11.2022 18:45 21.11.2022 19:25            
Английски език 10а Магдалена Бешкова 09.01.2023 18:45 09.01.2023 19:10            
Английски език 10а Магдалена Бешкова 04.11.2022 13:30 04.11.2022 14:10            
Английски език 10а Магдалена Бешкова 09.12.2022 13:30 09.12.2022 14:10            
Български език и литература 10а Росица Гойчева 10.10.2022 15:20 10.10.2022 16:00            
Български език и литература 10а Росица Гойчева 16.11.2022 18:25 16.11.2022 19:05            
Български език и литература 10а Росица Гойчева 07.12.2022 18:30 14.12.2022 19:10            
География и икономика 10а Татяна Стефанова 26.10.2022 16:10 26.10.2022 16:50            
Информационни технологии 10а Милена Кантева 06.10.2022 15:20 06.10.2022 16:00            
Информационни технологии 10а Даниела Димитрова 06.10.2022 15:20 06.10.2022 16:00            
Информационни технологии 10а Даниела Димитрова 17.11.2022 15:20 17.11.2022 16:00            
Математика 10а Рада Ковачева 13.10.2022 17:00 13.10.2022 17:40            
Математика 10а Рада Ковачева 09.11.2022 15:20 09.11.2022 16:00