СУ за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ" гр. Русе
ГРАФИК НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.   ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
Предмет Паралелка Учител Начало Край   Предмет Паралелка Учител Начало Край
Български език и литература 10б Силвия Маринова 30.05.2022 09:20 30.05.2022 10:00   Английски език Ирена Иванова 15.02.2022 11:45 15.02.2022 12:25
Български език и литература 10б Силвия Маринова 30.05.2022 10:10 30.05.2022 10:50   Английски език Ирена Иванова 15.02.2022 12:30 15.02.2022 13:10
Български език и литература 10а Силвия Маринова 01.06.2022 07:30 01.06.2022 08:10   Математика Лилия Иванова 18.02.2022 09:20 18.02.2022 10:00
Български език и литература 10а Силвия Маринова 01.06.2022 08:20 01.06.2022 09:00   Немски език Илианка Димитрова 24.02.2022 11:00 24.02.2022 11:40
Български език и литература 10в Силвия Маринова 01.06.2022 09:20 01.06.2022 10:00   Руски език Алла Димитрова 08.06.2022 11:45 08.06.2022 12:25
Български език и литература 10в Силвия Маринова 01.06.2022 10:10 01.06.2022 10:50   Руски език Алла Димитрова 09.03.2022 11:45 09.03.2022 12:25
Български език и литература 10г Силвия Маринова 30.05.2022 07:30 30.05.2022 08:10   Английски език Петя Димитрова 07.03.2022 13:30 07.03.2022 14:10
Български език и литература 10г Силвия Маринова 30.05.2022 08:20 30.05.2022 09:00   Английски език Петя Димитрова 11.04.2022 13:30 11.04.2022 14:10
Български език и литература 12б Йорданка Цанкова 14.04.2022 07:30 14.04.2022 09:00   Български език и литература Даниела Граматикова 04.03.2022 17:45 04.03.2022 18:25
Български език и литература 12в Йорданка Цанкова 14.04.2022 11:45 14.04.2022 13:10   Български език и литература Даниела Граматикова 21.03.2022 17:45 21.03.2022 18:25
Български език и литература 12г Йорданка Цанкова 14.04.2022 10:10 14.04.2022 11:40   Математика Севдалина Миланова 11.02.2022 13:30 11.02.2022 14:10
Български език и литература Йорданка Цанкова 13.06.2022 10:10 13.06.2022 11:40   Математика Севдалина Миланова 18.03.2022 13:30 18.03.2022 14:10
Български език и литература Росица Гойчева 07.06.2022 16:10 07.06.2022 17:40   Английски език Петя Димитрова 07.03.2022 15:20 07.03.2022 16:00
Български език и литература Росица Гойчева 08.06.2022 13:30 08.06.2022 15:00   Английски език Петя Димитрова 09.05.2022 15:20 09.05.2022 16:00
Български език и литература Росица Гойчева 06.06.2022 17:00 06.06.2022 18:25   Английски език Петя Димитрова 11.04.2022 15:20 11.04.2022 16:00
Български език и литература Росица Гойчева 07.06.2022 13:30 07.06.2022 15:00   Математика Севдалина Миланова 11.02.2022 17:00 11.02.2022 17:40
Български език и литература Росица Гойчева 03.06.2022 13:30 03.06.2022 15:00   Математика Севдалина Миланова 18.03.2022 17:00 18.03.2022 17:40
Английски език Десислава Бойчева 06.06.2022 07:30 06.06.2022 08:10   Математика Севдалина Миланова 11.02.2022 14:20 11.02.2022 15:00
Английски език Десислава Бойчева 06.06.2022 08:20 06.06.2022 09:00   Математика Севдалина Миланова 18.03.2022 14:20 18.03.2022 15:00
Френски език Детелина Иванова 10.06.2022 13:30 10.06.2022 14:10   Немски език Илианка Димитрова 21.03.2022 13:30 21.03.2022 14:10
Български език и литература Албена Хубенова 13.05.2022 17:00 13.05.2022 18:25   Математика Севдалина Миланова 11.02.2022 17:45 11.02.2022 18:25
Български език и литература Албена Хубенова 17.05.2022 16:10 17.05.2022 17:40   Математика Севдалина Миланова 18.03.2022 17:45 18.03.2022 18:25
Български език и литература Албена Хубенова 17.05.2022 17:45 17.05.2022 19:10   Френски език Детелина Иванова 02.03.2022 17:00 02.03.2022 17:40
Български език и литература Албена Хубенова 18.05.2022 14:20 18.05.2022 16:00   Френски език Детелина Иванова 04.05.2022 17:00 04.05.2022 17:40
Математика Севдалина Миланова 23.05.2022 14:20 23.05.2022 15:00   Математика Севдалина Миланова 11.02.2022 15:20 11.02.2022 16:00
Математика Севдалина Миланова 23.05.2022 16:10 23.05.2022 16:50   Математика Севдалина Миланова 18.03.2022 15:20 18.03.2022 16:00
Математика Севдалина Миланова 23.05.2022 15:20 23.05.2022 16:00   Руски език Надя Павлова 15.03.2022 14:20 15.03.2022 15:00
Математика Севдалина Миланова 23.05.2022 15:20 23.05.2022 16:00   Руски език Надя Павлова 17.05.2022 14:20 17.05.2022 15:00
Математика Севдалина Миланова 23.05.2022 17:00 23.05.2022 17:40   Английски език Петя Димитрова 07.02.2022 14:20 07.02.2022 14:20
Математика 11г Рада Ковачева 03.06.2022 08:20 03.06.2022 09:00   Английски език Петя Димитрова 09.05.2022 14:20 09.05.2022 15:00
Български език и литература 11а Анка Георгиева 17.05.2022 09:20 17.05.2022 10:50   Английски език Петя Димитрова 11.04.2022 14:20 11.04.2022 15:00
Български език и литература 11г Анка Георгиева 17.05.2022 07:30 17.05.2022 09:00   Български език и литература Даниела Граматикова 02.03.2022 14:20 02.03.2022 15:00
Български език и литература 11в Анка Георгиева 18.05.2022 09:20 18.05.2022 10:50   Български език и литература Даниела Граматикова 19.04.2022 17:00 19.04.2022 17:40
Математика 11б Рада Ковачева 03.06.2022 10:10 03.06.2022 10:50   Български език и литература Даниела Граматикова 24.02.2022 14:20 24.02.2022 15:00
Математика 11а Рада Ковачева 03.06.2022 11:45 03.06.2022 12:25   Руски език Надя Павлова 13.05.2022 17:00 13.05.2022 17:40
Математика 11в Рада Ковачева 03.06.2022 07:30 03.06.2022 08:10   Руски език Надя Павлова 21.03.2022 15:20 21.03.2022 16:00
Математика Рада Ковачева 09.06.2022 16:10 09.06.2022 16:50   Български език и литература Даниела Граматикова 02.03.2022 13:30 02.03.2022 14:10
Математика Рада Ковачева 09.06.2022 15:20 09.06.2022 16:00   Български език и литература Даниела Граматикова 19.04.2022 18:30 19.04.2022 19:10
Математика 10б Рада Ковачева 03.06.2022 11:00 03.06.2022 11:40   Български език и литература Даниела Граматикова 24.02.2022 13:30 24.02.2022 14:10
Български език и литература Даниела Граматикова 16.05.2022 17:45 16.05.2022 19:10   Руски език Надя Павлова 13.05.2022 17:45 13.05.2022 18:25
Български език и литература Даниела Граматикова 16.05.2022 16:10 16.05.2022 17:40   Руски език Надя Павлова 21.03.2022 16:10 21.03.2022 16:50
Български език и литература Даниела Граматикова 16.05.2022 14:20 16.05.2022 16:00   Български език и литература Даниела Граматикова 02.03.2022 16:10 02.03.2022 16:50
Български език и литература Даниела Граматикова 17.05.2022 15:20 17.05.2022 16:50   Български език и литература Даниела Граматикова 20.04.2022 16:10 20.04.2022 16:50
Български език и литература Даниела Граматикова 17.05.2022 13:30 17.05.2022 15:00   Математика Севдалина Георгиева 11.02.2022 17:45 11.02.2022 18:25
Руски език Стоянка Симеонова 07.06.2022 13:30 07.06.2022 14:10   Немски език Илианка Димитрова 28.02.2022 16:20 28.02.2022 17:00
Руски език 10г Стоянка Симеонова 09.06.2022 11:00 09.06.2022 11:40   Руски език Надя Павлова 13.05.2022 16:10 13.05.2022 16:50
Руски език 12г Стоянка Симеонова 12.04.2022 11:45 12.04.2022 12:25   Руски език Надя Павлова 21.03.2022 17:00 21.03.2022 17:40
Математика Катя Димитрова 12.05.2022 13:10 12.05.2022 13:50   Математика Севдалина Георгиева 11.02.2022 14:20 11.02.2022 15:00
Математика Катя Димитрова 12.05.2022 14:20 12.05.2022 15:00   Френски език Детелина Иванова 04.05.2022 15:20 04.05.2022 16:00
Математика 12а Катя Димитрова 24.03.2022 10:10 24.03.2022 10:50   Френски език Детелина Иванова 23.02.2022 15:20 23.02.2022 16:00
Математика 12б Катя Димитрова 24.03.2022 12:30 24.03.2022 13:10   Български език и литература Даниела Граматикова 02.03.2022 15:20 02.03.2022 16:00
Математика 12в Катя Димитрова 24.03.2022 11:00 24.03.2022 11:40   Български език и литература Даниела Граматикова 20.04.2022 15:20 20.04.2022 16:00
Математика 12г Катя Димитрова 24.03.2022 11:45 24.03.2022 12:25   Математика Севдалина Георгиева 11.02.2022 13:30 11.02.2022 14:10
Френски език Силвия Мирчева 07.06.2022 13:30 07.06.2022 15:00   Руски език Надя Павлова 14.03.2022 13:30 14.03.2022 14:10
Френски език 10г Силвия Мирчева 09.06.2022 11:00 09.06.2022 12:25   Руски език Надя Павлова 16.05.2022 13:30 16.05.2022 14:10
Математика Боянка Янкова 13.05.2022 17:00 13.05.2022 17:40   Английски език Петя Димитрова 08.03.2022 15:20 08.03.2022 16:00
Математика Боянка Янкова 13.05.2022 17:45 13.05.2022 18:25   Английски език Петя Димитрова 10.05.2022 15:20 10.05.2022 16:00
Математика Боянка Янкова 02.06.2022 10:10 02.06.2022 10:50   Английски език Петя Димитрова 12.04.2022 15:20 12.04.2022 16:00
Математика Боянка Янкова 02.06.2022 09:20 02.06.2022 10:00   География и икономика Добромир Коцев 11.02.2022 17:45 11.02.2022 18:25
Математика Боянка Янкова 02.06.2022 08:20 02.06.2022 09:00   История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 19.05.2022 17:45 19.05.2022 18:25
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 28.03.2022 15:20 28.03.2022 16:00
            Математика Катя Димитрова 09.06.2022 14:20 09.06.2022 15:00
            Математика Катя Димитрова 17.03.2022 14:20 17.03.2022 15:00
            Математика Катя Димитрова 22.02.2022 13:30 22.02.2022 14:10
            Английски език Петя Димитрова 08.03.2022 16:10 08.03.2022 16:50
            Английски език Петя Димитрова 10.05.2022 16:10 10.05.2022 16:50
            Английски език Петя Димитрова 12.04.2022 16:10 12.04.2022 16:50
            Български език и литература Росица Гойчева 16.02.2022 15:20 16.02.2022 16:00
            География и икономика Добромир Коцев 11.02.2022 14:20 11.02.2022 15:00
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 19.05.2022 14:20 19.05.2022 15:00
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 28.03.2022 18:30 28.03.2022 19:10
            Математика Боянка Янкова 10.06.2022 17:00 10.06.2022 17:40
            Математика Боянка Янкова 18.03.2022 17:00 18.03.2022 17:40
            Математика Боянка Янкова 25.02.2022 17:00 25.02.2022 17:40
            География и икономика Добромир Коцев 11.02.2022 13:30 11.02.2022 14:10
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 19.05.2022 16:10 19.05.2022 16:50
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 28.03.2022 17:00 28.03.2022 17:40
            Математика Боянка Янкова 10.06.2022 17:45 10.06.2022 18:25
            Математика Боянка Янкова 18.03.2022 17:45 18.03.2022 18:25
            Математика Боянка Янкова 25.02.2022 17:45 25.02.2022 18:25
            Немски език Илианка Димитрова 02.03.2022 16:10 02.03.2022 16:50
            Руски език Надя Павлова 22.03.2022 15:20 22.03.2022 16:00
            Руски език Надя Павлова 31.05.2022 15:20 31.05.2022 16:00
            География и икономика Добромир Коцев 11.02.2022 17:00 11.02.2022 17:40
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 19.05.2022 17:00 19.05.2022 17:40
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 28.03.2022 17:45 28.03.2022 18:25
            Математика Катя Димитрова 09.06.2022 13:30 09.06.2022 14:10
            Математика Катя Димитрова 17.03.2022 13:10 17.03.2022 13:50
            Математика Катя Димитрова 22.02.2022 12:30 22.02.2022 13:10
            Руски език Надя Павлова 22.03.2022 16:10 22.03.2022 16:50
            Руски език Надя Павлова 31.05.2022 16:10 31.05.2022 16:50
            Френски език Детелина Иванова 20.04.2022 13:30 20.04.2022 14:10
            Френски език Детелина Иванова 25.02.2022 13:30 25.02.2022 14:10
            Български език и литература Росица Гойчева 17.02.2022 16:10 17.02.2022 16:50
            География и икономика Добромир Коцев 11.02.2022 16:10 11.02.2022 16:50
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 19.05.2022 15:20 19.05.2022 16:00
            История и цивилизации Марияна Янкова-Рачева 28.03.2022 16:10 28.03.2022 16:50
            Математика Севдалина Георгиева 23.02.2022 17:45 23.02.2022 18:25
            Руски език Алла Димитрова 16.06.2022 14:20 16.06.2022 15:00
            Руски език Алла Димитрова 17.03.2022 14:20 17.03.2022 15:00
            Руски език Алла Димитрова 21.04.2022 14:20 21.04.2022 15:00
            Английски език Десислава Бойчева 16.02.2022 11:00 16.02.2022 11:40
            Английски език Десислава Бойчева 18.03.2022 11:00 18.03.2022 11:40
            Математика Боянка Янкова 10.03.2022 10:10 10.03.2022 10:50
            Математика Боянка Янкова 19.05.2022 10:10 19.05.2022 10:50
            Български език и литература Йорданка Цанкова 15.06.2022 11:45 15.06.2022 12:25
            Математика Боянка Янкова 10.03.2022 09:20 10.03.2022 10:00
            Математика Боянка Янкова 19.05.2022 09:20 19.05.2022 10:00
            Математика Боянка Янкова 10.03.2022 08:20 10.03.2022 09:00
            Математика Боянка Янкова 19.05.2022 08:20 19.05.2022 09:00
            Биология и здравно образование Милена Скопакова 17.02.2022 14:20 17.02.2022 15:00
            Математика Рада Ковачева 05.05.2022 16:10 05.05.2022 16:50
            Математика Рада Ковачева 15.02.2022 17:45 15.02.2022 18:25
            Математика Рада Ковачева 28.03.2022 15:40 28.03.2022 16:20
            Биология и здравно образование Милена Скопакова 17.02.2022 13:30 17.02.2022 14:10
            Математика Рада Ковачева 05.05.2022 15:20 05.05.2022 16:00
            Математика Рада Ковачева 15.02.2022 18:30 15.02.2022 19:10
            Математика Рада Ковачева 28.03.2022 15:40 28.03.2022 16:20
            Биология и здравно образование Милена Скопакова 16.02.2022 15:20 16.02.2022 16:00
            Математика Севдалина Георгиева 18.02.2022 16:10 18.02.2022 16:50
            Руски език Стоянка Симеонова 01.03.2022 13:30 01.03.2022 14:10
            Руски език Стоянка Симеонова 20.04.2022 13:30 20.04.2022 14:10
            Френски език Силвия Мирчева 15.03.2022 17:45 15.03.2022 18:25
            Френски език Силвия Мирчева 20.04.2022 13:30 20.04.2022 14:10
            Биология и здравно образование 10а Величка Сидова 13.05.2022 07:30 13.05.2022 08:10
            Български език и литература 10а Силвия Маринова 14.04.2022 10:10 14.04.2022 10:50
            Български език и литература 10а Силвия Маринова 15.02.2022 08:20 15.02.2022 09:00
            Български език и литература 10а Силвия Маринова 29.03.2022 08:20 29.03.2022 09:00
            История и цивилизации 10а Марияна Янкова-Рачева 03.05.2022 11:00 03.05.2022 11:40
            История и цивилизации 10а Марияна Янкова-Рачева 08.02.2022 11:00 08.02.2022 11:40
            История и цивилизации 10а Марияна Янкова-Рачева 22.03.2022 11:00 22.03.2022 11:40
            Биология и здравно образование 10б Величка Сидова 13.05.2022 10:10 13.05.2022 10:50
            Български език и литература 10б Силвия Маринова 14.04.2022 09:20 14.04.2022 10:00
            Български език и литература 10б Силвия Маринова 15.02.2022 11:00 15.02.2022 11:40
            Български език и литература 10б Силвия Маринова 29.03.2022 11:00 29.03.2022 11:40
            История и цивилизации 10б Марияна Янкова-Рачева 03.05.2022 11:45 03.05.2022 12:25
            История и цивилизации 10б Марияна Янкова-Рачева 08.02.2022 11:45 08.02.2022 12:25
            История и цивилизации 10б Марияна Янкова-Рачева 22.03.2022 11:45 22.03.2022 12:25
            Математика 10б Рада Ковачева 18.02.2022 11:00 18.02.2022 11:40
            Математика 10б Рада Ковачева 22.04.2022 11:00 22.04.2022 11:40
            Математика 10б Рада Ковачева 25.03.2022 11:00 25.03.2022 11:40
            Биология и здравно образование 10в Величка Сидова 13.05.2022 08:20 13.05.2022 09:00
            Български език и литература 10в Силвия Маринова 14.04.2022 08:20 14.04.2022 09:00
            Български език и литература 10в Силвия Маринова 15.02.2022 07:30 15.02.2022 08:10
            Български език и литература 10в Силвия Маринова 29.03.2022 07:30 29.03.2022 08:10
            История и цивилизации 10в Марияна Янкова-Рачева 03.05.2022 12:30 03.05.2022 13:10
            История и цивилизации 10в Марияна Янкова-Рачева 08.02.2022 12:30 08.02.2022 13:10
            История и цивилизации 10в Марияна Янкова-Рачева 22.03.2022 12:30 22.03.2022 13:10
            Биология и здравно образование 10г Величка Сидова 13.05.2022 09:20 13.05.2022 10:00
            Български език и литература 10г Силвия Маринова 14.04.2022 07:30 14.04.2022 08:10
            Български език и литература 10г Силвия Маринова 15.02.2022 10:10 15.02.2022 10:50
            Български език и литература 10г Силвия Маринова 29.03.2022 10:10 29.03.2022 10:50
            Руски език 10г Стоянка Симеонова 16.02.2022 10:10 16.02.2022 10:50
            Руски език 10г Стоянка Симеонова 17.03.2022 11:00 17.03.2022 11:40
            Руски език 10г Стоянка Симеонова 27.04.2022 10:10 27.04.2022 10:50
            Френски език 10г Силвия Мирчева 10.03.2022 10:00 10.03.2022 10:40
            Френски език 10г Силвия Мирчева 27.04.2022 10:10 27.04.2022 10:50
            Български език и литература 11а Анка Георгиева 08.03.2022 09:20 08.03.2022 10:00
            Математика 11а Рада Ковачева 04.03.2022 11:45 04.03.2022 12:25
            Математика 11а Рада Ковачева 15.04.2022 11:45 15.04.2022 12:25
            Математика 11б Рада Ковачева 04.03.2022 10:10 04.03.2022 10:50
            Математика 11б Рада Ковачева 15.04.2022 10:10 15.04.2022 10:50
            Мултимедия - ИТ 11б Десислава Реданска 16.02.2022 08:20 16.02.2022 09:20
            Обработка и анализ на данни - ИТ 11б Десислава Реданска 21.02.2022 09:00 21.02.2022 09:40
            Български език и литература 11в Анка Георгиева 09.03.2022 09:20 09.03.2022 10:00
            Математика 11в Рада Ковачева 04.03.2022 07:30 04.03.2022 08:10
            Математика 11в Рада Ковачева 15.04.2022 07:30 15.04.2022 08:10
            Мултимедия - ИТ 11в Десислава Реданска 16.02.2022 08:20 16.02.2022 09:00
            Обработка и анализ на данни - ИТ 11в Десислава Реданска 21.02.2022 09:00 21.02.2022 09:40
            Kултура и междукултурно общуване - РЕ1 11г Алла Димитрова 10.06.2022 11:45 10.06.2022 12:25
            Български език и литература 11г Анка Георгиева 08.03.2022 07:30 08.03.2022 08:10
            Езикът чрез литературата - РЕ1 11г Алла Димитрова 15.06.2022 11:00 15.06.2022 11:40
            Математика 11г Рада Ковачева 04.03.2022 08:20 04.03.2022 09:00
            Математика 11г Рада Ковачева 15.04.2022 08:20 15.04.2022 09:00
            Устно общуване - РЕ1 11г Алла Димитрова 20.04.2022 11:00 20.04.2022 11:40
            Език и култура - РЕ2 12а Стоянка Симеонова 04.03.2022 10:10 04.03.2022 10:50
            Езикови практики - РЕ2 12а Стоянка Симеонова 01.03.2022 09:20 01.03.2022 10:00
            За Русия и руснаците на руски - РЕ2 12а Стоянка Симеонова 24.02.2022 12:30 24.02.2022 13:10
            Математика 12а Катя Димитрова 17.02.2022 10:10 17.02.2022 10:50
            Писмено общуване - РЕ2 12а Стоянка Симеонова 11.03.2022 09:20 11.03.2022 10:00
            Устно общуване - РЕ2 12а Стоянка Симеонова 22.02.2022 08:20 22.02.2022 09:00
            Български език и литература 12б Йорданка Цанкова 17.02.2022 07:30 17.02.2022 08:10
            Математика 12б Катя Димитрова 17.02.2022 12:30 17.02.2022 13:10
            Български език и литература 12в Йорданка Цанкова 17.02.2022 11:45 17.02.2022 12:25
            Езикови практики - АЕ2 12в Биляна Илиева 25.02.2022 07:30 25.02.2022 08:10
            Математика 12в Катя Димитрова 17.02.2022 11:00 17.02.2022 11:40
            Писмено общуване - АЕ2 12в Биляна Илиева 11.04.2022 07:30 11.04.2022 08:10
            Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ 12в Десислава Реданска 02.03.2022 10:10 02.03.2022 10:50
            Kултура и междукултурно общуване - РЕ1 12г Стоянка Симеонова 24.02.2022 08:20 24.02.2022 09:00
            Български език и литература 12г Йорданка Цанкова 17.02.2022 10:10 17.02.2022 10:50
            Математика 12г Катя Димитрова 17.02.2022 11:45 17.02.2022 12:25
            Писмено общуване - РЕ1 12г Стоянка Симеонова 10.03.2022 09:20 10.03.2022 10:00
            Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ 12г Десислава Реданска 02.03.2022 10:10 02.03.2022 10:50
            Руски език 12г Стоянка Симеонова 22.02.2022 11:45 22.02.2022 12:25
            Устно общуване - РЕ1 12г Стоянка Симеонова 23.02.2022 09:20 23.02.2022 10:00