Понеделник
1.  Български език и литература Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Ирена М. Иванова 119 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  ФВС Лора А. Кънчева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Математика Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Вторник
1.  Математика Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Музика Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Български език и литература Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Български език и литература Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Сряда
1.  Български език и литература Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Математика Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Технологии и предприемачество Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  ЧК (…) Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Четвъртък
1.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Ирена М. Иванова 119 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Музика Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Български език и литература Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  ФВС Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Математика Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Петък
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Родинознание Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Изобразително изкуство Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Изобразително изкуство Лора А. Кънчева 119 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
 
Понеделник
1.  Български език и литература Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  ФВС Агнес В. Генова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Български език и литература Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Музика Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Математика Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Вторник
1.  Математика Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Български език и литература Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Български език и литература Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Технологии и предприемачество Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Сряда
1.  Български език и литература Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Немски език (ИУЧ - РП/УП) Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Математика Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Музика Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  ЧК (…) Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Четвъртък
1.  Български език и литература Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  ФВС Агнес В. Генова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Родинознание Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
Петък
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Немски език (ИУЧ - РП/УП) Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Математика Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Изобразително изкуство Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Изобразително изкуство Агнес В. Генова 118 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
 
Понеделник
1.  Български език и литература Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Математика Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Технологии и предприемачество Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Музика Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Вторник
1.  Български език и литература Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Математика Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Музика Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 114 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Френски език (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 114 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Сряда
1.  Български език и литература Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  ФВС Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Математика Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  ЧК (…) Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Четвъртък
1.  Български език и литература Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Родинознание Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Изобразително изкуство Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Изобразително изкуство Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Петък
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Математика Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  ФВС Галя М. Градева 114 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Френски език (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 114 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
 
Понеделник
1.  Математика Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Български език и литература Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Български език и литература Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  ФВС Виолина Г. Братованова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Вторник
1.  Български език и литература Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Математика Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Музика Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Сряда
1.  Български език и литература Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Български език и литература Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Математика Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  ФВС Виолина Г. Братованова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  ЧК (…) Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Четвъртък
1.  Български език и литература Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Математика Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Изобразително изкуство Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 10:45 - 11:20
5.  Изобразително изкуство Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 11:30 - 12:05
Петък
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 08:20 - 08:55
2.  Родинознание Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 09:15 - 09:50
3.  Музика Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 10:00 - 10:35
4.  Технологии и предприемачество Виолина Г. Братованова 113 (Етаж 1) 10:45 - 11:20