Понеделник
1.  Химия и опазване на околната среда Анка И. Билчева 13:30 - 14:10
2.  Немски език Елица К. Кюлян 14:20 - 15:00
3.  ФВС Димитър И. Шумаров 15:20 - 16:00
4.  Английски език Магдалена Г. Бешкова 16:10 - 16:50
5.  Английски език Магдалена Г. Бешкова 17:00 - 17:40
6.  Философия Сергей М. Димитров 17:45 - 18:25
7.  География и икономика Татяна И. Стефанова 18:30 - 19:10
Вторник
0.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 12:30 - 13:10
1.  Математика Татяна М. Кръстанова 13:30 - 14:10
2.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 14:20 - 15:00
3.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 15:20 - 16:00
4.  Биология и здравно образование Величка Й. Сидова 16:10 - 16:50
5.  Немски език Елица К. Кюлян 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 17:45 - 18:25
Сряда
1.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 13:30 - 14:10
2.  Информационни технологии / Група 1 Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  Информационни технологии / Група 2 Даниела Е. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  Математика Татяна М. Кръстанова 15:20 - 16:00
4.  Химия и опазване на околната среда Анка И. Билчева 16:10 - 16:50
5.  Философия Сергей М. Димитров 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 13:30 - 14:10
2.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) Елица К. Кюлян 14:20 - 15:00
3.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Силвия Т. Маринова 16:10 - 16:50
5.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Магдалена Г. Бешкова 17:00 - 17:40
6.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Магдалена Г. Бешкова 17:45 - 18:25
7.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 18:30 - 19:10
Петък
0.  ЧК (…) Магдалена Г. Бешкова 12:30 - 13:10
1.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Магдалена Г. Бешкова 13:30 - 14:10
2.  ФВС Димитър И. Шумаров 14:20 - 15:00
3.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Татяна М. Кръстанова 15:20 - 16:00
4.  География и икономика Татяна И. Стефанова 16:10 - 16:50
5.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 17:00 - 17:40
6.  Биология и здравно образование Величка Й. Сидова 17:45 - 18:25
 
Понеделник
0.  Английски език Росица Х. Иванова 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Математика Рада Т. Ковачева 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Химия и опазване на околната среда Анка И. Билчева 311 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Немски език Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  География и икономика Татяна И. Стефанова 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Волейбол (…) Мартин В. Иванов 12:30 - 13:10
1.  Биология и здравно образование Величка Й. Сидова 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Немски език Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Иван Г. Шекеров Спортна зала (Етаж 1) 17:45 - 18:25
7.  Философия Сергей М. Димитров 310 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Информационни технологии / Група 1 Милена Х. Кантева 300 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
1.  Информационни технологии / Група 2 Даниела Е. Димитрова 316 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Химия и опазване на околната среда Анка И. Билчева 311 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Математика Рада Т. Ковачева 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Философия Сергей М. Димитров 310 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Четвъртък
2.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Английски език Росица Х. Иванова 310 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Петък
0.  ЧК (…) Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Росица Х. Иванова 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Рада Т. Ковачева 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Биология и здравно образование Величка Й. Сидова 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  География и икономика Татяна И. Стефанова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Иван Г. Шекеров Спортна зала (Етаж 1) 17:45 - 18:25
 
Понеделник
0.  Английски език Веселина Н. Николова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Испански език Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Испански език Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Химия и опазване на околната среда Анка И. Билчева 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  География и икономика Татяна И. Стефанова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) Давид Х. Мендез 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Иван Г. Шекеров 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Философия Сергей М. Димитров 308 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Вторник
0.  Английски език Веселина Н. Николова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Математика Татяна М. Кръстанова 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Испански език Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Испански език Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Биология и здравно образование Величка Й. Сидова 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
-1.  ЧК (…) Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
0.  Математика Татяна М. Кръстанова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) Давид Х. Мендез 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Химия и опазване на околната среда Анка И. Билчева 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Иван Г. Шекеров 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) Давид Х. Мендез 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Информационни технологии / Група 1 Милена Х. Кантева 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Информационни технологии / Група 2 Даниела Е. Димитрова 16:10 - 16:50
5.  ИИ Ирина С. Стоянова 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Английски език Веселина Н. Николова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Философия Сергей М. Димитров 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Испански език (ИУЧ - РП/УП-А) Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Татяна М. Кръстанова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Биология и здравно образование Величка Й. Сидова 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  География и икономика Татяна И. Стефанова 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
 
Понеделник
-1.  Театрален състав - Френски език език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) / Група 1 Амалрик Изели 11:45 - 12:25
0.  Театрален състав - Френски език език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) / Група 1 Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 309 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  ФВС / Клас Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) / Клас Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Химия и опазване на околната среда / Клас Анка И. Билчева 311 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  География и икономика / Клас Татяна И. Стефанова 309 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 309 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Биология и здравно образование / Клас Величка Й. Сидова 309 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Математика / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Физика и астрономия / Клас Румяна А. Георгиева 211 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Философия / Клас Сергей М. Димитров 309 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Английски език / Клас Магдалена Г. Бешкова 309 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  Английски език / Клас Магдалена Г. Бешкова 309 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Математика / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 309 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Г. Мирчева 309 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Стоянка К. Симеонова 214 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Химия и опазване на околната среда / Клас Анка И. Билчева 311 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Философия / Клас Сергей М. Димитров 309 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  ФВС / Клас Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 309 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Френски език / Клас Силвия Г. Мирчева 309 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
2.  Руски език / Клас Стоянка К. Симеонова 412 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Френски език / Клас Силвия Г. Мирчева 309 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3.  Руски език / Клас Стоянка К. Симеонова 412 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Изобразително изкуство / Клас Ирина С. Стоянова 309 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Информационни технологии / Група 1 Милена Х. Кантева 300 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
5.  Информационни технологии / Група 2 Даниела Е. Димитрова 316 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Физика и астрономия / Клас Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Петък
0.  ЧК (…) / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Магдалена Г. Бешкова 309 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  География и икономика / Клас Татяна И. Стефанова 309 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Биология и здравно образование / Клас Величка Й. Сидова 309 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Г. Мирчева 309 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
5.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Стоянка К. Симеонова 412 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Г. Мирчева 309 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
6.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Стоянка К. Симеонова 412 (Етаж 4) 17:45 - 18:25