Понеделник
1.  Геогр Татяна И. Стефанова 07:30 - 08:10
2.  Филос Сергей М. Димитров 08:20 - 09:00
3.  Англ Магдалена Г. Бешкова 09:20 - 10:00
4.  Англ Магдалена Г. Бешкова 10:10 - 10:50
5.  ФВС Димитър И. Шумаров 11:00 - 11:40
6.  Немски Елица К. Кюлян 11:45 - 12:25
7.  Химия Анка И. Билчева 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 07:30 - 08:10
2.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 08:20 - 09:00
3.  Немски Елица К. Кюлян 09:20 - 10:00
4.  Биол Величка Й. Сидова 10:10 - 10:50
5.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 11:00 - 11:40
6.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 11:45 - 12:25
7.  Мат Татяна М. Кръстанова 12:30 - 13:10
Сряда
1.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 07:30 - 08:10
2.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 08:20 - 09:00
3.  Геогр Татяна И. Стефанова 09:20 - 10:00
4.  Химия Анка И. Билчева 10:10 - 10:50
5.  Мат Татяна М. Кръстанова 11:00 - 11:40
6.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
6.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 2 Даниела Е. Димитрова 11:45 - 12:25
7.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Музика Албена Р. Андреева 07:30 - 08:10
2.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Магдалена Г. Бешкова 08:20 - 09:00
3.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Магдалена Г. Бешкова 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Силвия Т. Маринова 10:10 - 10:50
5.  Филос Сергей М. Димитров 11:00 - 11:40
6.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Елица К. Кюлян 11:45 - 12:25
7.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 12:30 - 13:10
Петък
1.  Биол Величка Й. Сидова 07:30 - 08:10
2.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 08:20 - 09:00
3.  Геогр Татяна И. Стефанова 09:20 - 10:00
4.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Татяна М. Кръстанова 10:10 - 10:50
5.  ФВС Димитър И. Шумаров 11:00 - 11:40
6.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Магдалена Г. Бешкова 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Магдалена Г. Бешкова 12:30 - 13:10
 
Понеделник
2.  Геогр Татяна И. Стефанова 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Немски Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Химия Анка И. Билчева 311 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Мат Рада Т. Ковачева 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  Англ Росица Х. Иванова 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
Вторник
1.  Филос Сергей М. Димитров 310 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  ФВС Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 08:20 - 09:00
3.  Немски Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Биол Величка Й. Сидова 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  Волейбол (…) Мартин В. Иванов 13:30 - 14:10
Сряда
1.  Геогр Татяна И. Стефанова 310 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Мат Рада Т. Ковачева 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Химия Анка И. Билчева 311 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Милена Х. Кантева 300 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
7.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 2 Даниела Е. Димитрова 316 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Англ Росица Х. Иванова 310 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Музика Албена Р. Андреева 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Корнелия Л. Романова 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Филос Сергей М. Димитров 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
Петък
1.  ФВС Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  Геогр Татяна И. Стефанова 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Биол Величка Й. Сидова 310 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Рада Т. Ковачева 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Росица Х. Иванова 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Силвия Т. Маринова 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
 
Понеделник
1.  Филос Сергей М. Димитров 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Давид Х. Мендез 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Химия Анка И. Билчева 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Геогр Татяна И. Стефанова 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Испан Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Испан Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ФВС Иван Г. Шекеров 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  ЧК (…) Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
Вторник
1.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Биол Величка Й. Сидова 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Испан Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Испан Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Мат Татяна М. Кръстанова 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  Англ Веселина Н. Николова 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
Сряда
1.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Давид Х. Мендез 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  ФВС Иван Г. Шекеров 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Химия Анка И. Билчева 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Геогр Татяна И. Стефанова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  Мат Татяна М. Кръстанова 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
Четвъртък
1.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Силвия Т. Маринова 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Музика Албена Р. Андреева 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Милена Х. Кантева 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 2 Даниела Е. Димитрова 10:10 - 10:50
5.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Давид Х. Мендез 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Англ Веселина Н. Николова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Геогр Татяна И. Стефанова 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Биол Величка Й. Сидова 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Татяна М. Кръстанова 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Испан (ИУЧ - РП/УП-А) Ирина М. Димитрова 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Филос Сергей М. Димитров 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Веселина Н. Николова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
 
Понеделник
1.  БЕЛ / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  БЕЛ / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Геогр / Клас Татяна И. Стефанова 309 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Химия / Клас Анка И. Билчева 309 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  ФВС / Клас Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  Волейбол (…) / Клас Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:45 - 12:25
7.  История / Клас Георги Х. Симеонов 309 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Англ / Клас Магдалена Г. Бешкова 309 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Филос / Клас Сергей М. Димитров 309 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Физика и астр / Клас Румяна А. Георгиева 211 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Мат / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Биол / Клас Величка Й. Сидова 309 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  История / Клас Георги Х. Симеонов 309 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  ФВС / Клас Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  Геогр / Клас Татяна И. Стефанова 309 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Химия / Клас Анка И. Билчева 309 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Френски (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Г. Мирчева 10:10 - 10:50
4.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Стоянка К. Симеонова 309 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  История / Клас Георги Х. Симеонов 309 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Мат / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Англ / Клас Магдалена Г. Бешкова 309 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Т. Маринова 309 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Физика и астр / Клас Румяна А. Георгиева 211 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Милена Х. Кантева 300 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
3.  ИТ (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 2 Даниела Е. Димитрова 316 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Музика / Клас Албена Р. Андреева 309 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Френски / Клас Силвия Г. Мирчева 11:00 - 11:40
5.  Руски / Клас Стоянка К. Симеонова 309 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Френски / Клас Силвия Г. Мирчева 11:45 - 12:25
6.  Руски / Клас Стоянка К. Симеонова 309 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Филос / Клас Сергей М. Димитров 309 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Френски (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Г. Мирчева 07:30 - 08:10
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Стоянка К. Симеонова 309 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Френски (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Силвия Г. Мирчева 08:20 - 09:00
2.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Стоянка К. Симеонова 309 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Биол / Клас Величка Й. Сидова 309 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Геогр / Клас Татяна И. Стефанова 309 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Магдалена Г. Бешкова 309 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) / Клас Татяна М. Кръстанова 309 (Етаж 3) 12:30 - 13:10