XIА
Понеделник
-1.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
-1.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 11:45 - 12:25
0.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 12:30 - 13:10
0.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 12:30 - 13:10
1.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 13:30 - 14:10
1.  Английски език / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 13:30 - 14:10
2.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 14:20 - 15:00
2.  Английски език / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 14:20 - 15:00
3.  Писмено общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 15:20 - 16:00
3.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 15:20 - 16:00
4.  Гражданско образование Николай Г. Харакчийски 16:10 - 16:50
5.  Немски език Корнелия Л. Романова 17:00 - 17:40
6.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 18:30 - 19:10
Вторник
1.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 13:30 - 14:10
1.  История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 13:30 - 14:10
1.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 13:30 - 14:10
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 13:30 - 14:10
2.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 14:20 - 15:00
2.  История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 14:20 - 15:00
2.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 14:20 - 15:00
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 14:20 - 15:00
3.  ФВС Иван Г. Шекеров 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 17:00 - 17:40
6.  Устно общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 17:45 - 18:25
6.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 17:45 - 18:25
Сряда
-1.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
-1.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 11:45 - 12:25
0.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 12:30 - 13:10
0.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 12:30 - 13:10
1.  Немски език Корнелия Л. Романова 13:30 - 14:10
2.  Писмено общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 14:20 - 15:00
3.  Устно общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 15:20 - 16:00
4.  Математика Рада Т. Ковачева 16:10 - 16:50
5.  ФВС Иван Г. Шекеров 17:00 - 17:40
6.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 18:30 - 19:10
Четвъртък
-1.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 11:45 - 12:25
0.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 12:30 - 13:10
1.  Писмено общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 13:30 - 14:10
2.  Устно общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 14:20 - 15:00
3.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 15:20 - 16:00
3.  Писмено общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 15:20 - 16:00
4.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 16:10 - 16:50
4.  Устно общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 16:10 - 16:50
5.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 17:00 - 17:40
6.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 17:45 - 18:25
6.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 18:30 - 19:10
7.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 18:30 - 19:10
Петък
1.  Езикови практики - НЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 13:30 - 14:10
2.  Езикови практики - НЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 14:20 - 15:00
3.  Английски език / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 15:20 - 16:00
3.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 15:20 - 16:00
4.  Английски език / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 16:10 - 16:50
4.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 16:10 - 16:50
5.  Математика Рада Т. Ковачева 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
7.  ЧК (…) Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
 
XIБ
Понеделник
0.  Български език и литература Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Немски език Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Немски език Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Английски език / Група 1 Веселка С. Тодорова 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3.  Английски език / Група 2 Румена П. Господинова 402 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Английски език / Група 1 Веселка С. Тодорова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Английски език / Група 2 Румена П. Господинова 402 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Гражданско образование Николай Г. Харакчийски 412 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 17:45 - 18:25
6.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
6.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 17:45 - 18:25
7.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 18:30 - 19:10
7.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 18:30 - 19:10
7.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 18:30 - 19:10
7.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 18:30 - 19:10
Вторник
0.  ЧК (…) Николай Г. Харакчийски 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
1.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 13:30 - 14:10
1.  История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 13:30 - 14:10
1.  География и икономика (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
1.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 13:30 - 14:10
1.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 14:20 - 15:00
2.  История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 14:20 - 15:00
2.  География и икономика (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
2.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 14:20 - 15:00
2.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 14:20 - 15:00
3.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
3.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 15:20 - 16:00
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 16:10 - 16:50
5.  ФВС Иван Г. Шекеров 412 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Писмено общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Устно общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Български език и литература Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 214 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 412 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 214 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 412 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Математика Рада Т. Ковачева 412 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 17:45 - 18:25
6.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 17:45 - 18:25
6.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 18:30 - 19:10
7.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 18:30 - 19:10
7.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  Eзикът чрез литературата - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Христина В. Кунчева 412 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  ФВС Иван Г. Шекеров 412 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 412 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Работа с автентични текстове - НЕ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Работа с автентични текстове - НЕ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Учебен практикум по Информационни технологии - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Учебен практикум по Информационни технологии - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 17:45 - 18:25
6.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 211 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
7.  Учебен практикум по Информационни технологии - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Учебен практикум по Информационни технологии - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 18:30 - 19:10
7.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 211 (Етаж 2) 18:30 - 19:10
Петък
1.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
1.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 3 Румена П. Господинова 402 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 214 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
2.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Математика Рада Т. Ковачева 412 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
 
XIВ
Понеделник
0.  Математика Рада Т. Ковачева 12:30 - 13:10
1.  Английски език / Група 1 Росица Х. Иванова 13:30 - 14:10
1.  Английски език / Група 2 Румена П. Господинова 13:30 - 14:10
2.  Английски език / Група 1 Росица Х. Иванова 14:20 - 15:00
2.  Английски език / Група 2 Румена П. Господинова 14:20 - 15:00
3.  Култура чрез автентични текстове (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Давид Х. Мендез 15:20 - 16:00
4.  Писмено общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 16:10 - 16:50
5.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 17:00 - 17:40
6.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 17:45 - 18:25
6.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
6.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 17:45 - 18:25
7.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 18:30 - 19:10
7.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 18:30 - 19:10
7.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 18:30 - 19:10
Вторник
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 13:30 - 14:10
1.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 13:30 - 14:10
1.  История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 13:30 - 14:10
1.  География и икономика (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 14:20 - 15:00
2.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 14:20 - 15:00
2.  История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 14:20 - 15:00
2.  География и икономика (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
3.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 15:20 - 16:00
3.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 15:20 - 16:00
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 16:10 - 16:50
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 16:10 - 16:50
5.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 17:00 - 17:40
6.  Устно общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 17:45 - 18:25
7.  ФВС Иван Г. Шекеров 18:30 - 19:10
Сряда
0.  Театрален състав - Испански езикски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Давид Х. Мендез 12:30 - 13:10
1.  Испански език Боряна Ц. Тотева 13:30 - 14:10
2.  Езикът чрез литературaта - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 14:20 - 15:00
3.  Устно общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 17:00 - 17:40
6.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 17:45 - 18:25
6.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 17:45 - 18:25
6.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 18:30 - 19:10
7.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 18:30 - 19:10
7.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 18:30 - 19:10
Четвъртък
0.  Театрален състав - Испански езикски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Давид Х. Мендез 12:30 - 13:10
1.  Театрален състав - Испански езикски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Давид Х. Мендез 13:30 - 14:10
2.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 14:20 - 15:00
3.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 15:20 - 16:00
4.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 16:10 - 16:50
4.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 16:10 - 16:50
5.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 17:00 - 17:40
5.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 17:00 - 17:40
6.  Учебен практикум по Информационни технологии - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 17:45 - 18:25
6.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 17:45 - 18:25
6.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Учебен практикум по Информационни технологии - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 18:30 - 19:10
7.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 18:30 - 19:10
7.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 18:30 - 19:10
Петък
0.  Гражданско образование Сергей М. Димитров 12:30 - 13:10
1.  Испански език Боряна Ц. Тотева 13:30 - 14:10
2.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 14:20 - 15:00
2.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 14:20 - 15:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 15:20 - 16:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 16:10 - 16:50
5.  ФВС Иван Г. Шекеров 17:00 - 17:40
6.  Математика Рада Т. Ковачева 17:45 - 18:25
7.  ЧК (…) Рада Т. Ковачева 18:30 - 19:10
 
XIГ
Понеделник
-1.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
-1.  Театрален състав - Френски език език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) / Група 1 Амалрик Изели 11:45 - 12:25
0.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
0.  Театрален състав - Френски език език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) / Група 1 Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  Английски език Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Английски език Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Математика Рада Т. Ковачева 410 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Гражданско образование Сергей М. Димитров 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
6.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 17:45 - 18:25
7.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 18:30 - 19:10
7.  Обработка и анализ на данни - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 18:30 - 19:10
Вторник
0.  ЧК (…) Мария Т. Накова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
1.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 13:30 - 14:10
1.  География и икономика (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
1.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 14:20 - 15:00
2.  География и икономика (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
2.  Испански език (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  Езикът чрез литературата - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 410 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
3.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Олга М. Аръшева 15:20 - 16:00
4.  Писмено общуване - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Олга М. Аръшева 16:10 - 16:50
5.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Сряда
-1.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 11:45 - 12:25
-1.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 11:45 - 12:25
0.  Клетката - елементарна биологичн (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 12:30 - 13:10
0.  Мултимедия - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 12:30 - 13:10
1.  Култура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Детелина Й. Иванова 13:30 - 14:10
1.  Писмено общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Олга М. Аръшева 13:30 - 14:10
2.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 14:20 - 15:00
3.  Устно общуване - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 15:20 - 16:00
3.  Езикът чрез литературата - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Алла М. Димитрова 15:20 - 16:00
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 16:10 - 16:50
5.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 17:00 - 17:40
6.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 17:45 - 18:25
6.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 18:30 - 19:10
7.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 18:30 - 19:10
Четвъртък
-1.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
-1.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 11:45 - 12:25
0.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
0.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 12:30 - 13:10
1.  ФВС Иван Г. Шекеров 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Френски език / Група 1 Силвия Г. Мирчева 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Руски език / Група 1 Олга М. Аръшева 16:10 - 16:50
5.  Френски език / Група 1 Силвия Г. Мирчева 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
5.  Руски език / Група 1 Олга М. Аръшева 17:00 - 17:40
6.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
7.  Езикова култура - Български език и литература (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 18:30 - 19:10
Петък
1.  Устно общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Алла М. Димитрова 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
1.  Творческо писане - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 13:30 - 14:10
2.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Алла М. Димитрова 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  Творческо писане - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 14:20 - 15:00
3.  Математика Рада Т. Ковачева 410 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Иван Г. Шекеров 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40