XIА
Понеделник
1.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 07:30 - 08:10
2.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
3.  Немски Корнелия Л. Романова 09:20 - 10:00
4.  Гражданско образование Николай Г. Харакчийски 10:10 - 10:50
5.  Писмено общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 11:00 - 11:40
5.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 11:00 - 11:40
6.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 11:45 - 12:25
6.  Англ / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 11:45 - 12:25
7.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 12:30 - 13:10
7.  Англ / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 12:30 - 13:10
8.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 13:30 - 14:10
8.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
9.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 14:15 - 14:55
9.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 14:15 - 14:55
Вторник
2.  Устно общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 08:20 - 09:00
2.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 08:20 - 09:00
3.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 10:10 - 10:50
5.  ФВС Иван Г. Шекеров 11:00 - 11:40
6.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 11:45 - 12:25
6.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
6.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 11:45 - 12:25
6.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 11:45 - 12:25
6.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 11:45 - 12:25
7.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 12:30 - 13:10
7.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 12:30 - 13:10
7.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 12:30 - 13:10
7.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 12:30 - 13:10
7.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 07:30 - 08:10
2.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
3.  ФВС Иван Г. Шекеров 09:20 - 10:00
4.  Мат Рада Т. Ковачева 10:10 - 10:50
5.  Устно общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 11:00 - 11:40
6.  Писмено общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 11:45 - 12:25
7.  Немски Корнелия Л. Романова 12:30 - 13:10
8.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 13:30 - 14:10
8.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
9.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 14:15 - 14:55
9.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 14:15 - 14:55
Четвъртък
1.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 07:30 - 08:10
1.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 07:30 - 08:10
2.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Милена Х. Кантева 08:20 - 09:00
2.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
3.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 09:20 - 10:00
4.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 10:10 - 10:50
4.  Устно общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 10:10 - 10:50
5.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселина Н. Николова 11:00 - 11:40
5.  Писмено общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Магдалена Г. Бешкова 11:00 - 11:40
6.  Устно общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 11:45 - 12:25
7.  Писмено общуване - НЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 12:30 - 13:10
8.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 13:30 - 14:10
9.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 14:15 - 14:55
Петък
1.  Езикови практики - НЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 07:30 - 08:10
2.  Езикови практики - НЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 08:20 - 09:00
3.  Англ / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 09:20 - 10:00
3.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 09:20 - 10:00
4.  Англ / Група 1 Магдалена Г. Бешкова 10:10 - 10:50
4.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 10:10 - 10:50
5.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 11:00 - 11:40
6.  Мат Рада Т. Ковачева 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Анка Г. Георгиева 12:30 - 13:10
 
XIБ
Понеделник
1.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Гражданско образование Николай Г. Харакчийски 211 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Англ / Група 1 Веселка С. Тодорова 309 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  Англ / Група 2 Румена П. Господинова 412 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Англ / Група 1 Веселка С. Тодорова 309 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Англ / Група 2 Румена П. Господинова 412 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Немски Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Немски Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
8.  БЕЛ Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
Вторник
1.  Писмено общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Устно общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 301 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
5.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 301 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 412 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 412 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Геогр (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 211 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 402 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 412 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
7.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
7.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
7.  Геогр (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 211 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
7.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
7.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Боряна Ц. Тотева 402 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
7.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
8.  ЧК (…) Николай Г. Харакчийски 412 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
Сряда
1.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 211 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 211 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Мат Рада Т. Ковачева 412 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 400 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 412 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 400 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
5.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 412 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  БЕЛ Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  БЕЛ Елка М. Симеонова 412 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
1.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 211 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Даниела Е. Димитрова 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 211 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Работа с автентични текстове - Н (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Работа с автентични текстове - Н (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  ФВС Иван Г. Шекеров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:45 - 12:25
Петък
2.  Eзикът чрез литературата - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Христина В. Кунчева 412 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Корнелия Л. Романова 412 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Мат Рада Т. Ковачева 412 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
5.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Веселина Н. Николова 214 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 3 Румена П. Господинова 403 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Веселка С. Тодорова 412 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
 
XIВ
Понеделник
1.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 07:30 - 08:10
1.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 07:30 - 08:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 07:30 - 08:10
2.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 08:20 - 09:00
2.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
2.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 08:20 - 09:00
3.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 09:20 - 10:00
4.  Устно общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 10:10 - 10:50
5.  Писмено общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 11:00 - 11:40
6.  Англ / Група 1 Росица Х. Иванова 11:45 - 12:25
6.  Англ / Група 2 Румена П. Господинова 11:45 - 12:25
7.  Англ / Група 1 Росица Х. Иванова 12:30 - 13:10
7.  Англ / Група 2 Румена П. Господинова 12:30 - 13:10
Вторник
1.  ФВС Иван Г. Шекеров 07:30 - 08:10
2.  Езикът чрез литературaта - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 08:20 - 09:00
3.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 09:20 - 10:00
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 10:10 - 10:50
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 10:10 - 10:50
5.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 11:00 - 11:40
5.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 11:00 - 11:40
6.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 11:45 - 12:25
6.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
6.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 11:45 - 12:25
6.  Геогр (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 11:45 - 12:25
7.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 12:30 - 13:10
7.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 12:30 - 13:10
7.  Геогр (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 12:30 - 13:10
7.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Мария Т. Накова 12:30 - 13:10
7.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 07:30 - 08:10
1.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 07:30 - 08:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 07:30 - 08:10
2.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 08:20 - 09:00
2.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
2.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 08:20 - 09:00
3.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 10:10 - 10:50
5.  Култура чрез автентични текстове (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Давид Х. Мендез 11:00 - 11:40
6.  Писмено общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 11:45 - 12:25
7.  Испан Боряна Ц. Тотева 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 07:30 - 08:10
1.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 07:30 - 08:10
1.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 07:30 - 08:10
2.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 08:20 - 09:00
2.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
2.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 08:20 - 09:00
3.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 09:20 - 10:00
3.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 09:20 - 10:00
4.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 10:10 - 10:50
4.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 10:10 - 10:50
5.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 11:00 - 11:40
6.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 11:45 - 12:25
7.  Мат Рада Т. Ковачева 12:30 - 13:10
8.  ЧК (…) Рада Т. Ковачева 13:30 - 14:10
Петък
1.  Мат Рада Т. Ковачева 07:30 - 08:10
2.  ФВС Иван Г. Шекеров 08:20 - 09:00
3.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 09:20 - 10:00
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 10:10 - 10:50
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 10:10 - 10:50
5.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Росица Х. Иванова 11:00 - 11:40
5.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 2 Румена П. Господинова 11:00 - 11:40
6.  Испан Боряна Ц. Тотева 11:45 - 12:25
7.  Гражданско образование Сергей М. Димитров 12:30 - 13:10
 
XIГ
Понеделник
1.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Човек и общество - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Мария Т. Накова 07:30 - 08:10
1.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 07:30 - 08:10
2.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Култура и духовност - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
2.  Обработка и анализ на данни - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 08:20 - 09:00
3.  Гражданско образование Сергей М. Димитров 09:20 - 10:00
4.  Волейбол (…) Иван Г. Шекеров 10:10 - 10:50
5.  Мат Рада Т. Ковачева 11:00 - 11:40
6.  Англ Веселка С. Тодорова 11:45 - 12:25
7.  Англ Веселка С. Тодорова 12:30 - 13:10
8.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 13:30 - 14:10
9.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 14:15 - 14:55
Вторник
1.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
2.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
3.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 09:20 - 10:00
4.  Езикът чрез литературата - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 10:10 - 10:50
4.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Олга М. Аръшева 10:10 - 10:50
5.  Устно общуване - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 11:00 - 11:40
5.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Олга М. Аръшева 11:00 - 11:40
6.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 11:45 - 12:25
6.  Геогр (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 11:45 - 12:25
6.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
6.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 11:45 - 12:25
7.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Елка М. Симеонова 12:30 - 13:10
7.  Геогр (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 12:30 - 13:10
7.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Орлин Ф. Антонов 12:30 - 13:10
7.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 12:30 - 13:10
7.  Испан (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Ирина М. Димитрова 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 07:30 - 08:10
2.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Политическо, стопанско и културн (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
3.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 09:20 - 10:00
4.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 10:10 - 10:50
5.  Писмено общуване - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 11:00 - 11:40
5.  Езикът чрез литературата - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Алла М. Димитрова 11:00 - 11:40
6.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 11:45 - 12:25
7.  Култура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Детелина Й. Иванова 12:30 - 13:10
7.  Писмено общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Олга М. Аръшева 12:30 - 13:10
8.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 13:30 - 14:10
8.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 13:30 - 14:10
9.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 14:15 - 14:55
9.  Мултимедия - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 14:15 - 14:55
Четвъртък
1.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 07:30 - 08:10
1.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 07:30 - 08:10
1.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 07:30 - 08:10
2.  Езикова култура - БЕЛ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Анка Г. Георгиева 08:20 - 09:00
2.  Власт и институции - ИЦ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
2.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Радостина Д. Цонева 08:20 - 09:00
3.  Френски / Група 1 Силвия Г. Мирчева 09:20 - 10:00
3.  Руски / Група 1 Олга М. Аръшева 09:20 - 10:00
4.  Френски / Група 1 Силвия Г. Мирчева 10:10 - 10:50
4.  Руски / Група 1 Олга М. Аръшева 10:10 - 10:50
5.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселка С. Тодорова 11:00 - 11:40
6.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселка С. Тодорова 11:45 - 12:25
7.  ФВС Иван Г. Шекеров 12:30 - 13:10
8.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 13:30 - 14:10
9.  Цитология. Наследственост и изме (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Величка Й. Сидова 14:15 - 14:55
Петък
1.  ЧК (…) Мария Т. Накова 07:30 - 08:10
2.  Мат Рада Т. Ковачева 08:20 - 09:00
3.  ФВС Иван Г. Шекеров 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ Анка Г. Георгиева 10:10 - 10:50
5.  Творческо писане - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 11:00 - 11:40
5.  Устно общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Алла М. Димитрова 11:00 - 11:40
6.  Творческо писане - ФЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 11:45 - 12:25
6.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / Група 1 Алла М. Димитрова 11:45 - 12:25