XIIА
Понеделник
1.  Англ Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Англ Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Мат Катя Д. Димитрова 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ Галина С. Гиндянова 302 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  БЕЛ Галина С. Гиндянова 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:45 - 12:25
6.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
6.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:45 - 12:25
7.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 12:30 - 13:10
7.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 12:30 - 13:10
7.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 12:30 - 13:10
7.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 12:30 - 13:10
8.  ФВС Елисавета Д. Досева 13:30 - 14:10
Вторник
2.  Устно общуване - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Езикови практики - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 10:10 - 10:50
4.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 10:10 - 10:50
4.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 10:10 - 10:50
4.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 10:10 - 10:50
4.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 10:10 - 10:50
5.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:00 - 11:40
5.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 11:00 - 11:40
5.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:00 - 11:40
5.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 11:00 - 11:40
5.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 11:00 - 11:40
6.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселина Н. Николова 302 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 12:30 - 13:10
Сряда
2.  БЕЛ Галина С. Гиндянова 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 09:20 - 10:00
4.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 10:10 - 10:50
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 10:10 - 10:50
4.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 10:10 - 10:50
4.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 10:10 - 10:50
5.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:00 - 11:40
5.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:00 - 11:40
5.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:00 - 11:40
5.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
6.  Руски Добромира В. Николова 302 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Руски Добромира В. Николова 302 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Четвъртък
2.  ЧК (…) Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселина Н. Николова 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Мат Катя Д. Димитрова 302 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Устно общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Писмено общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  За Русия и руснаците на руски - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  За Русия и руснаците на руски - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
Петък
1.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселина Н. Николова 302 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселина Н. Николова 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Писмено общуване - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Език и култура - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:00 - 11:40
5.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:00 - 11:40
5.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:00 - 11:40
5.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
6.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:45 - 12:25
6.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
6.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:45 - 12:25
7.  ФВС Елисавета Д. Досева 12:30 - 13:10
 
XIIБ
Понеделник
1.  ЧК (…) Елица К. Кюлян 07:30 - 08:10
2.  Мат Катя Д. Димитрова 08:20 - 09:00
3.  Eзикът чрез литературата - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 09:20 - 10:00
4.  Писмено общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 10:10 - 10:50
5.  Устно общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 11:00 - 11:40
6.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
6.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:45 - 12:25
6.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:45 - 12:25
7.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 12:30 - 13:10
7.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 12:30 - 13:10
7.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 12:30 - 13:10
7.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Немски Елица К. Кюлян 07:30 - 08:10
2.  Немски Елица К. Кюлян 08:20 - 09:00
3.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 09:20 - 10:00
4.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 10:10 - 10:50
4.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 10:10 - 10:50
4.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 10:10 - 10:50
4.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 10:10 - 10:50
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 10:10 - 10:50
5.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 11:00 - 11:40
5.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:00 - 11:40
5.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 11:00 - 11:40
5.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 11:00 - 11:40
5.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:00 - 11:40
6.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Росица Х. Иванова 11:45 - 12:25
7.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 12:30 - 13:10
Сряда
2.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 08:20 - 09:00
3.  ФВС Димитър И. Шумаров 09:20 - 10:00
4.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 10:10 - 10:50
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 10:10 - 10:50
4.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 10:10 - 10:50
4.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 10:10 - 10:50
5.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
5.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:00 - 11:40
5.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:00 - 11:40
5.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:00 - 11:40
6.  Език и култура - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 11:45 - 12:25
7.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 12:30 - 13:10
8.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 13:30 - 14:10
Четвъртък
1.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 07:30 - 08:10
2.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 08:20 - 09:00
3.  Работа с автентични текстове - Н (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Елица К. Кюлян 09:20 - 10:00
4.  Работа с автентични текстове - Н (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Елица К. Кюлян 10:10 - 10:50
5.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 11:00 - 11:40
6.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 11:45 - 12:25
7.  Мат Катя Д. Димитрова 12:30 - 13:10
Петък
1.  Англ Росица Х. Иванова 07:30 - 08:10
2.  Англ Росица Х. Иванова 08:20 - 09:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Росица Х. Иванова 09:20 - 10:00
4.  ФВС Димитър И. Шумаров 10:10 - 10:50
5.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
5.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:00 - 11:40
5.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:00 - 11:40
5.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:00 - 11:40
6.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:45 - 12:25
6.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:45 - 12:25
6.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:45 - 12:25
 
XIIВ
Понеделник
1.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Димитър И. Шумаров 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Мат Катя Д. Димитрова 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Англ Росица Х. Иванова 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
6.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 11:45 - 12:25
6.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:45 - 12:25
7.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
7.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 12:30 - 13:10
7.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 12:30 - 13:10
7.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 12:30 - 13:10
Вторник
1.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Англ Росица Х. Иванова 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Англ Росица Х. Иванова 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Устно общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Писмено общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Езикът чрез литературaта - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 10:10 - 10:50
4.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 10:10 - 10:50
4.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 10:10 - 10:50
5.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:00 - 11:40
5.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
5.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:00 - 11:40
6.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ФВС Димитър И. Шумаров 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  ЧК (…) Георги Х. Симеонов 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
Четвъртък
1.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Култура чрез автентични текстове (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Давид Х. Мендез 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Писмено общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Мат Катя Д. Димитрова 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
8.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
Петък
1.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Испан Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:00 - 11:40
5.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
5.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:00 - 11:40
6.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
6.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 11:45 - 12:25
6.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:45 - 12:25
6.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
 
XIIГ
Понеделник
2.  Англ Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Англ Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Димитър И. Шумаров 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Мат Катя Д. Димитрова 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:45 - 12:25
6.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:45 - 12:25
6.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 11:45 - 12:25
7.  Езикови употреби - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
7.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 12:30 - 13:10
7.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 12:30 - 13:10
7.  Уеб дизайн - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 12:30 - 13:10
8.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Олга М. Аръшева 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
9.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Олга М. Аръшева 410 (Етаж 4) 14:15 - 14:55
Вторник
1.  ЧК (…) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Език и култура - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
4.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 10:10 - 10:50
4.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 10:10 - 10:50
4.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 10:10 - 10:50
4.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 10:10 - 10:50
4.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 10:10 - 10:50
5.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
5.  Мат (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 11:00 - 11:40
5.  ИТ (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 11:00 - 11:40
5.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 11:00 - 11:40
5.  История (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 11:00 - 11:40
5.  Химия (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 11:00 - 11:40
6.  Руски Стоянка К. Симеонова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Руски Стоянка К. Симеонова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Устно общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
4.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 10:10 - 10:50
4.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 10:10 - 10:50
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 10:10 - 10:50
5.  Диалогични прочити - БЕЛ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
5.  Географска и икономическа информ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 11:00 - 11:40
5.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
5.  Решаване на проблеми с ИКТ - ИТ (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 11:00 - 11:40
6.  ФВС Димитър И. Шумаров 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Езикът чрез литературата - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Олга М. Аръшева 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Писмено общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  БЕЛ Йорданка Г. Цанкова 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Мат Катя Д. Димитрова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Петък
2.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
5.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
5.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:00 - 11:40
5.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 11:00 - 11:40
6.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 11:45 - 12:25
6.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 11:45 - 12:25
6.  Учебен практикум по ИТ - ИТ (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 11:45 - 12:25