XIIА
Понеделник
0.  ФВС Елисавета Д. Досева 12:30 - 13:10
1.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 13:30 - 14:10
1.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
2.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 14:20 - 15:00
2.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
2.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 302 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 302 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Английски език Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Английски език Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 12:30 - 13:10
1.  Математика Катя Д. Димитрова 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселина Н. Николова 302 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 15:20 - 16:00
3.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 15:20 - 16:00
3.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 15:20 - 16:00
3. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 15:20 - 16:00
3.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 16:10 - 16:50
4.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 16:10 - 16:50
4.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 16:10 - 16:50
4. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 16:10 - 16:50
4.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 16:10 - 16:50
5.  Устно общуване - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Езикови практики - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Сряда
0.  Руски език Добромира В. Николова 12:30 - 13:10
1.  Руски език Добромира В. Николова 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 14:20 - 15:00
3.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 15:20 - 16:00
3.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 15:20 - 16:00
3.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 15:20 - 16:00
3.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 15:20 - 16:00
4.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 16:10 - 16:50
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 16:10 - 16:50
4.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 16:10 - 16:50
4.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 16:10 - 16:50
5.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 17:00 - 17:40
Четвъртък
0.  Език и култура - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Писмено общуване - РЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Устно общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Писмено общуване - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Румена П. Господинова 302 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Математика Катя Д. Димитрова 302 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Езикът чрез литeратурата - АЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселина Н. Николова 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Румена П. Господинова 17:45 - 18:25
Петък
0.  ФВС Елисавета Д. Досева 12:30 - 13:10
1.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 13:30 - 14:10
1.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
1.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
2.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 14:20 - 15:00
2.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
2.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
3.  За Русия и руснаците на Руски език - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  За Русия и руснаците на Руски език - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Стоянка К. Симеонова 302 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселина Н. Николова 17:00 - 17:40
6.  Творческо писане - АЕ1 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселина Н. Николова 17:45 - 18:25
 
XIIБ
Понеделник
1.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 13:30 - 14:10
1.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
2.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 14:20 - 15:00
2.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
2.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
3.  Eзикът чрез литературата - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 15:20 - 16:00
4.  Писмено общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 16:10 - 16:50
5.  Устно общуване - НЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Елица К. Кюлян 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Росица Х. Иванова 12:30 - 13:10
1.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Росица Х. Иванова 13:30 - 14:10
2.  Математика Катя Д. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 15:20 - 16:00
3.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 15:20 - 16:00
3.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 15:20 - 16:00
3. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 15:20 - 16:00
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 15:20 - 16:00
4.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 16:10 - 16:50
4.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 16:10 - 16:50
4.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 16:10 - 16:50
4. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 16:10 - 16:50
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 17:00 - 17:40
6.  Немски език Елица К. Кюлян 17:45 - 18:25
7.  Немски език Елица К. Кюлян 18:30 - 19:10
Сряда
0.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 12:30 - 13:10
1.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 13:30 - 14:10
2.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 14:20 - 15:00
3.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 15:20 - 16:00
3.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 15:20 - 16:00
3.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 15:20 - 16:00
3.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 15:20 - 16:00
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 16:10 - 16:50
4.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 16:10 - 16:50
4.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 16:10 - 16:50
4.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 16:10 - 16:50
5.  ФВС Димитър И. Шумаров 17:00 - 17:40
6.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Математика Катя Д. Димитрова 13:30 - 14:10
2.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 14:20 - 15:00
3.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Елица К. Кюлян 15:20 - 16:00
4.  Работа с автентични текстове - Н (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Елица К. Кюлян 16:10 - 16:50
5.  Работа с автентични текстове - Н (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Елица К. Кюлян 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 18:30 - 19:10
Петък
1.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 13:30 - 14:10
1.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 13:30 - 14:10
1.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
1.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
2.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена Х. Кантева 14:20 - 15:00
2.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 14:20 - 15:00
2.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
2.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
3.  ФВС Димитър И. Шумаров 15:20 - 16:00
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Росица Х. Иванова 16:10 - 16:50
5.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Росица Х. Иванова 17:00 - 17:40
6.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Росица Х. Иванова 17:45 - 18:25
 
XIIВ
Понеделник
1.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
1.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 13:30 - 14:10
1.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 13:30 - 14:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
2.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
2.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
2.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 14:20 - 15:00
2.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
3.  Английски език Росица Х. Иванова 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Математика Катя Д. Димитрова 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Димитър И. Шумаров 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  Култура чрез автентични текстове (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Давид Х. Мендез 13:30 - 14:10
2.  Писмено общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 14:20 - 15:00
3.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 15:20 - 16:00
3.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 15:20 - 16:00
3.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 15:20 - 16:00
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 15:20 - 16:00
4.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 16:10 - 16:50
4. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 16:10 - 16:50
4.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 16:10 - 16:50
4.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 16:10 - 16:50
5.  Английски език Росица Х. Иванова 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Английски език Росица Х. Иванова 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 304 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
0.  ЧК (…) Георги Х. Симеонов 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  ФВС Димитър И. Шумаров 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 15:20 - 16:00
3.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 15:20 - 16:00
3.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 15:20 - 16:00
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 16:10 - 16:50
4.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 16:10 - 16:50
4.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 16:10 - 16:50
5.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 17:00 - 17:40
6.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Четвъртък
0.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Математика Катя Д. Димитрова 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Езикът чрез литературaта - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 17:00 - 17:40
6.  Устно общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 17:45 - 18:25
7.  Устно общуване - ИЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Давид Х. Мендез 18:30 - 19:10
Петък
1.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
1.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
1.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 13:30 - 14:10
1.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 13:30 - 14:10
2.  Речеви стратегии при официалната (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Йорданка Г. Цанкова 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
2.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
2.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
2.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 14:20 - 15:00
3.  Испански език Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Испански език Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боряна Ц. Тотева 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Биляна Д. Илиева 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
 
XIIГ
Понеделник
-1.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Олга М. Аръшева 401 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
0.  Песента като мотивиращо средство (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Олга М. Аръшева 401 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
1.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 13:30 - 14:10
1.  Многоклетъчна организация на био (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
1.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 13:30 - 14:10
2.  Биосфера - структура и процеси - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  България и регионална политика - (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 14:20 - 15:00
2.  Езикът и обществото - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 14:20 - 15:00
2.  Уеб дизайн - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 14:20 - 15:00
3.  Математика Катя Д. Димитрова 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Димитър И. Шумаров 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Английски език Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Английски език Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Руски език Стоянка К. Симеонова 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Руски език Стоянка К. Симеонова 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
3. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 15:20 - 16:00
3. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 15:20 - 16:00
3.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 15:20 - 16:00
3.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 15:20 - 16:00
3.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Николай Г. Харакчийски 16:10 - 16:50
4. История и цивилизации (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Георги Х. Симеонов 16:10 - 16:50
4.  Математика (ИУЧ - РП/УП-А) / сб.гр. Катя Д. Димитрова 16:10 - 16:50
4.  Информационни технологии (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Милена Х. Кантева 16:10 - 16:50
4.  Химия и опазване на околната среда (ИУЧ - РП/УП) / сб.гр. Анка И. Билчева 16:10 - 16:50
5.  Език и култура - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Гражданско образование Георги Х. Симеонов 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  ФВС Димитър И. Шумаров 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
3.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 15:20 - 16:00
3.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 15:20 - 16:00
3.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 15:20 - 16:00
4.  Еволюция на биологичните системи (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Географска и икономическа информация (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 16:10 - 16:50
4.  Критическо четене - Български език и литература (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 16:10 - 16:50
4.  Решаване на проблеми с ИКТ - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (зад. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 16:10 - 16:50
5.  Устно общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Писмено общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Математика Катя Д. Димитрова 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Kултура и междукултурно общуване (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Писмено общуване - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Стоянка К. Симеонова 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Езикът чрез литературата - РЕ1 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Олга М. Аръшева 401 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Петък
0.  ЧК (…) Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
1.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
1.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 13:30 - 14:10
1.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 13:30 - 14:10
2.  България - динамика и проблеми - (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Татяна И. Стефанова 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  Екология. Еволюция - БЗО (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
2.  Литературни прочити и културни в (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Галина С. Гиндянова 14:20 - 15:00
2.  Учебен практикум по Информационни технологии - Информационни технологии (ИУЧ - ПП (изб. модул)) / сб.гр. Десислава Г. Реданска 14:20 - 15:00
3.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Езикови практики - АЕ2 (ИУЧ - ПП (изб. модул)) Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Устно общуване - АЕ2 (ИУЧ - ПП (зад. модул)) Веселка С. Тодорова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40