IIА
Понеделник
1.  Мат Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ФВС Златка К. Димитрова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 16:40 - 17:15
7.  Вокална група (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Албена Р. Андреева 18:30 - 19:10
Вторник
1.  БЕЛ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Окол свят Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ФВС Златка К. Димитрова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Англ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Религия (ФУЧ - ДП/Р) / Група 1 Сергей М. Димитров 005 (Етаж 0) 16:40 - 17:15
Сряда
1.  Мат Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Веселка Д. Чолакова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Четвъртък
1.  Англ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ИИ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ИИ Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Петък
1.  Мат Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Музика Веселка Д. Чолакова 119 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Техн и предпр Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
 
IIБ
Понеделник
1.  БЕЛ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Немски Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Музика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 16:40 - 17:15
Вторник
1.  Мат Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Окол свят Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ИИ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ИИ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Сряда
1.  БЕЛ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Немски Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  БЕЛ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Техн и предпр Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Четвъртък
1.  БЕЛ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ФВС Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Мат Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Петък
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  ФВС Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Мат Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
 
IIВ
Понеделник
1.  ФВС Веселка Д. Чолакова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Френски Детелина Й. Иванова 114 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  БЕЛ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 16:40 - 17:15
Вторник
1.  БЕЛ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Френски Детелина Й. Иванова 114 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Мат Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Сряда
1.  БЕЛ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  ИИ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ИИ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Четвъртък
1.  Мат Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Френски (ИУЧ - РП/УП-А) Детелина Й. Иванова 114 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Окол свят Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ФВС Веселка Д. Чолакова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Петък
1.  БЕЛ Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Мат Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Техн и предпр Златка К. Димитрова 114 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Веселка Д. Чолакова 114 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
 
IIГ
Понеделник
1.  БЕЛ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Руски Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Мат Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Вторник
1.  БЕЛ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  ФВС Йорданка К. Бодурова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Мат Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Сряда
1.  Руски Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Окол свят Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Техн и предпр Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 16:40 - 17:15
Четвъртък
1.  БЕЛ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  ФВС Йорданка К. Бодурова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ИИ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ИИ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Петък
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Мат Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  БЕЛ Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30