IIА
Понеделник
1.  Математика Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ФВС Златка К. Димитрова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 16:40 - 17:15
Вторник
1.  Български език и литература Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Математика Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  ФВС Златка К. Димитрова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Английски език Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Сряда
1.  Математика Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Веселка Д. Петрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Четвъртък
1.  Английски език Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Околен свят Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Български език и литература Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5. Изобразително изкуство Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Петък
1.  Математика Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Музика Веселка Д. Петрова 119 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Технологии и предприемачество Златка К. Димитрова 119 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
 
IIБ
Понеделник
1.  Български език и литература Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Математика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Музика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 16:40 - 17:15
Вторник
1.  Математика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Немски език Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Околен свят Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Изобразително изкуство Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Сряда
1.  Български език и литература Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Немски език Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Български език и литература Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Технологии и предприемачество Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Четвъртък
1.  Математика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Български език и литература Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ФВС Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Петък
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Математика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Музика Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ФВС Елка С. Цонева 118 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
 
IIВ
Понеделник
1.  Български език и литература Веселка Д. Петрова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература Веселка Д. Петрова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Околен свят Веселка Д. Петрова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Френски език Детелина Й. Иванова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ФВС Веселка Д. Петрова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Вторник
1.  Български език и литература Веселка Д. Петрова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература Веселка Д. Петрова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Френски Детелина Й. Иванова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Математика Веселка Д. Петрова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Веселка Д. Петрова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Сряда
1.  Български език и литература Веселка Д. Петрова 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература Веселка Д. Петрова 13:30 - 14:05
3.  Математика Веселка Д. Петрова 14:25 - 15:00
4.  Изобразително изкуство Веселка Д. Петрова 15:10 - 15:45
5.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 15:55 - 16:30
Четвъртък
1.  ФВС Веселка Д. Петрова 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Веселка Д. Петрова 13:30 - 14:05
3.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) Детелина Й. Иванова 14:25 - 15:00
4.  Математика Веселка Д. Петрова 15:10 - 15:45
5.  Музика Веселка Д. Петрова 15:55 - 16:30
Петък
1.  Български език и литература Веселка Д. Петрова 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Веселка Д. Петрова 13:30 - 14:05
3.  Математика Веселка Д. Петрова 14:25 - 15:00
4.  Технологии и предприемачество Златка К. Димитрова 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Веселка Д. Петрова 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Веселка Д. Петрова 16:40 - 17:15
 
IIГ
Понеделник
1.  Руски език Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Математика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Български език и литература Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Вторник
1.  Български език и литература Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  ФВС Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Математика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  ЧК (…) Йорданка К. Бодурова 15:55 - 16:30
Сряда
1.  Руски език Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Български език и литература Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Околен свят Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Технологии и предприемачество Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
6.  Русезнание (ФУЧ - ДП/ДрУП) Йорданка К. Бодурова 16:40 - 17:15
Четвъртък
1.  Български език и литература Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  ФВС Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Математика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Изобразително изкуство Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30
Петък
1.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) Алла М. Димитрова 113 (Етаж 1) 12:40 - 13:15
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 13:30 - 14:05
3.  Математика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 14:25 - 15:00
4.  Български език и литература Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:10 - 15:45
5.  Музика Йорданка К. Бодурова 113 (Етаж 1) 15:55 - 16:30