IIIA
Понеделник
1.  Български език и литература Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  ФВС Стефка Й. Пенева Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 10:10 - 10:50
4.  Английски език Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Човекът и обществото Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Математика Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Музика Албена Р. Андреева 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Компютърно моделиране Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Стефка Й. Пенева Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
6.  Английски език Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
1.  Човекът и природата Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Английски език Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Български език и литература Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Изобразително изкуство Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Изобразително изкуство Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Човекът и обществото Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 10:10 - 10:50
4.  Математика Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Български език и литература Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Технологии и предприемачество Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
1.  Български език и литература Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Музика Албена Р. Андреева 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
 
IIIБ
Понеделник
1.  Математика Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Английски език Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Български език и литература Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Български език и литература Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Изобразително изкуство Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Изобразително изкуство Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Български език и литература Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Математика Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  ФВС Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Компютърно моделиране / Група 1 Даниела Е. Димитрова 301 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
4.  Компютърно моделиране / Група 2 Радостина Д. Цонева 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Английски език Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
Сряда
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 07:30 - 08:10
1.  Английски език Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Български език и литература Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Човекът и обществото Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Български език и литература Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Човекът и природата Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Технологии и предприемачество Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 07:30 - 08:10
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Математика Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Човекът и обществото Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ФВС Милена Е. Лазарова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
 
IIIВ
Понеделник
1.  Български език и литература Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:00 - 11:40
5.  Човекът и обществото Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Технологии и предприемачество Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Български език и литература Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Математика Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Немски език Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Музика Албена Р. Андреева 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Български език и литература Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Компютърно моделиране Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 203 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
1.  Български език и литература Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Немски език Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Човекът и природата Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ФВС Ирина А. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Български език и литература Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Човекът и обществото Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  ЧК (…) Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Немски език Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Изобразително изкуство Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Изобразително изкуство Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 203 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
1.  Музика Албена Р. Андреева 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Математика Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Ирина А. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
 
IIIГ
Понеделник
1.  Английски език Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Български език и литература Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Човекът и обществото Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ФВС Стефан К. Стефанов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Компютърно моделиране Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Английски език Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Изобразително изкуство Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Изобразително изкуство Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
1.  Български език и литература Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Английски език Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ФВС Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Математика Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Математика Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Български език и литература Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Човекът и природата Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Спортна зала (Етаж 1) 11:45 - 12:25
6.  Технологии и предприемачество Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
1.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Математика Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Човекът и обществото Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
 
IIIД
Понеделник
1.  Човекът и природата Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Математика Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Руски език Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Български език и литература Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Български език и литература Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Технологии и предприемачество Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Руски език Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Математика Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Български език и литература Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Музика Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Компютърно моделиране / Група 1 Даниела Е. Димитрова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
5.  Компютърно моделиране / Група 2 Радостина Д. Цонева 11:45 - 12:25
6.  ФВС Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 07:30 - 08:10
1.  Човекът и обществото Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  ФВС Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Български език и литература Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Български език и литература Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Български език и литература Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Математика Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Руски език Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 200 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 07:30 - 08:10
1.  Човекът и обществото Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Изобразително изкуство Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Изобразително изкуство Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25