IIIА
Понеделник
1.  Англ Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Чов и общ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Стефка Й. Пенева Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Музика Албена Р. Андреева 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Комп модел Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Англ Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Мат Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
0.  Религия (ФУЧ - ДП/Р) / сб.гр. Сергей М. Димитров 005 (Етаж 0) 12:30 - 13:10
1.  Чов и прир Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Англ Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ИИ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Чов и общ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Мат Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Мат Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Стефка Й. Пенева Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Стефка Й. Пенева 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
 
IIIБ
Понеделник
1.  Чов и общ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Англ Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ИИ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ИИ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Англ Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Мат (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Комп модел / Група 1 Даниела Е. Димитрова 301 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Комп модел / Група 2 Радостина Д. Цонева 302 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ФВС (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
0.  Религия (ФУЧ - ДП/Р) / сб.гр. Сергей М. Димитров 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Англ Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Мат (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  БЕЛ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Чов и прир (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 203 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 12:30 - 13:10
1.  Чов и общ (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 13:30 - 14:10
2.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 14:20 - 15:00
3.  Мат (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 15:20 - 16:00
4.  Музика (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 16:10 - 16:50
5.  ФВС (ЗАМ.) Бойка Б. Радославова 17:00 - 17:40
 
IIIВ
Понеделник
1.  БЕЛ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Немски Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Ирина А. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  Чов и общ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  ФВС Ирина А. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  Мат Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Комп модел Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Чов и прир Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
 
Сряда
0.  Религия (ФУЧ - ДП/Р) / сб.гр. Сергей М. Димитров 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Немски Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Чов и общ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ИИ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Музика Албена Р. Андреева 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  Немски Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Мат Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Мат Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ЧК (…) Ирина А. Иванова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Ирина А. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:45 - 18:25
 
IIIГ
Понеделник
1.  БЕЛ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Англ Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Чов и общ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Музика Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Стефан К. Стефанов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Комп модел Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Мат Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ИИ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
0.  Религия (ФУЧ - ДП/Р) / сб.гр. Сергей М. Димитров 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Англ Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Мат Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Стефан К. Стефанов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Мат Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Чов и прир Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Спортна зала (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  ФВС Стефан К. Стефанов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Чов и общ Стефан К. Стефанов 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
 
IIIД
Понеделник
1.  ФВС Анета Р. Атанасова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Чов и прир Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Мат Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Руски Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Комп модел / Група 1 Даниела Е. Димитрова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
3.  Комп модел / Група 2 Радостина Д. Цонева 15:20 - 16:00
4.  ФВС Анета Р. Атанасова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  Руски Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Руски Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Чов и общ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Мат Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Чов и общ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Мат Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Музика Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ДрУП) / сб.гр. Детелина Й. Иванова 307 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ИИ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Анета Р. Атанасова 200 (Етаж 2) 17:00 - 17:40