IVА
Понеделник
1.  Английски език Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  ФВС Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Математика Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
Вторник
1.  Английски език Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  ФВС Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Човекът и природата Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Български език и литература Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Английски език Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Компютърно моделиране Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Математика Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Човекът и обществото Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Музика Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Български език и литература Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Математика Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Човекът и природата Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Музика Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
1.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 204 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Математика Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Изобразително изкуство Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Технологии и предприемачество Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
 
IVБ
Понеделник
1.  Български език и литература Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Английски език Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Математика Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ЧК (…) Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Лилия Д. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Математика Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Английски език Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Човекът и природата Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Лилия Д. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Английски език Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Човекът и природата Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Компютърно моделиране Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Лилия Д. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Български език и литература Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Математика Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Човекът и обществото Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Технологии и предприемачество Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Музика Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
Петък
1.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  Математика Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Музика Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Изобразително изкуство Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
 
IVВ
Понеделник
1.  Български език и литература Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Музика Албена Р. Андреева 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Компютърно моделиране Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Математика Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Немски език Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Математика Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Човекът и природата Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Български език и литература Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Немски език Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Математика Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Човекът и обществото Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Изобразително изкуство Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Музика Албена Р. Андреева 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Немски език Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Математика Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
1.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Човекът и природата Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 202 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Технологии и предприемачество Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
 
IVГ
Понеделник
1.  ФВС Цветана Х. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Френски език Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Математика Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Френски език Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Цветана Х. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  Човекът и природата Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Музика Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Български език и литература Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Математика Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Човекът и обществото Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Цветана Х. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  Музика Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Френски език Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Компютърно моделиране Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Математика Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Изобразително изкуство Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
Петък
1.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Математика Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Човекът и природата Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Технологии и предприемачество Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
 
IVД
Понеделник
1.  Руски език Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Математика Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Борислава Д. Тодорова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Математика Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Човекът и природата Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Борислава Д. Тодорова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  Технологии и предприемачество Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Руски език Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Музика Албена Р. Андреева 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Математика Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
Четвъртък
0.  Руски език Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Компютърно моделиране Цветана Х. Иванова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Музика Албена Р. Андреева 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Човекът и обществото Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Математика Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Борислава Д. Тодорова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:00 - 17:40
Петък
0.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  Човекът и природата Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература (ИУЧ - РП/УП-А) Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Изобразително изкуство Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 17:00 - 17:40