IVА
Понеделник
1.  Мат Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Англ Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
Вторник
1.  БЕЛ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Чов и прир Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ФВС Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Англ Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Комп модел Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Мат Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Чов и общ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Англ Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Мат Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Чов и прир Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Техн и предпр Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Мат Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ИИ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ИИ Йорданка Й. Иванова 204 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Англ Ирена М. Иванова 204 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
 
IVБ
Понеделник
1.  БЕЛ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  ФВС Лилия Д. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 10:10 - 10:50
4.  Мат Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Англ Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Мат Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Чов и прир Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Лилия Д. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
6.  Англ Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  БЕЛ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Чов и прир Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Музика Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Англ Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  БЕЛ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Мат Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Чов и общ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Комп модел Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Техн и предпр Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Мат Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  ИИ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ИИ Лилия Д. Иванова 203 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Ирена М. Иванова 203 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
 
IVВ
Понеделник
1.  БЕЛ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Комп модел Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Мат Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ИИ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ИИ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  БЕЛ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Чов и прир Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Техн и предпр Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Мат Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Немски Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  БЕЛ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Мат Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ЧК (…) Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Немски Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Музика Албена Р. Андреева 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  БЕЛ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Чов и общ Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Немски Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Маринела М. Недкова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
6.  Мат Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Чов и прир Маринела М. Недкова 202 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 202 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Маринела М. Недкова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
 
IVГ
Понеделник
1.  Мат Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Френски Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Цветана Х. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  БЕЛ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Мат Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Френски Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ФВС Цветана Х. Иванова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:00 - 11:40
5.  БЕЛ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Чов и прир Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Мат Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Чов и общ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
Четвъртък
1.  Мат Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Чов и прир Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ИИ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ИИ Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Френски Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Комп модел Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:00 - 11:40
5.  Френски (ИУЧ - РП/УП-А) Детелина Й. Иванова 201 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Техн и предпр Цветана Х. Иванова 201 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
 
IVД
Понеделник
1.  Чов и прир Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Мат Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  БЕЛ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  ФВС Борислава Д. Тодорова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
6.  Руски Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Чов и общ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Мат Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  БЕЛ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Техн и предпр Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ЧК (…) Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Чов и прир Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  Мат Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  БЕЛ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  БЕЛ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Руски Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  ФВС Борислава Д. Тодорова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Мат Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  ИИ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  ИИ Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Руски Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
Петък
1.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
2.  БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А) Борислава Д. Тодорова 200 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
3.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) Алла М. Димитрова 200 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
4.  Комп модел Цветана Х. Иванова 200 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
5.  Музика Албена Р. Андреева 200 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
6.  Лека атлетика (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10