Понеделник
1.  Англ Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Мат Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) Ирина С. Николова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  ИИ Дилян Х. Хубанов 302 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Дилян Х. Хубанов 302 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 302 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 302 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  История Николай Г. Харакчийски 302 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 302 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Мат Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Ирина С. Николова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  Англ Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Геогр Мария Т. Накова 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Музика Даниел В. Василев 302 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Чов и прир Николинка П. Антонова 302 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Ирина С. Николова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 302 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  ФВС Ирина С. Николова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  Англ Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Музика Даниел В. Василев 302 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 300 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 316 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Чов и прир Николинка П. Антонова 302 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 302 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Петък
0.  ЧК (…) Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Мат Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 302 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Чов и прир Николинка П. Антонова 302 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 300 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 316 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  История Николай Г. Харакчийски 302 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 302 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
 
Понеделник
1.  БЕЛ Снежана И. Данова 303 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Снежана И. Данова 303 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Англ Петя Й. Димитрова 303 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Мат Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 303 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ИИ Дилян Х. Хубанов 303 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  ИИ Дилян Х. Хубанов 303 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  Мат Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 303 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  История Николай Г. Харакчийски 303 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Англ Петя Й. Димитрова 303 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 303 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Ирина С. Николова 303 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  ЧК (…) Орлин Ф. Антонов 303 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Чов и прир Орлин Ф. Антонов 303 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Снежана И. Данова 303 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Музика Даниел В. Василев 303 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Англ Петя Й. Димитрова 303 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Геогр Мария Т. Накова 303 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  ФВС Ирина С. Николова 303 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Англ Петя Й. Димитрова 303 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Музика Даниел В. Василев 303 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Чов и прир Орлин Ф. Антонов 303 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 303 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
5.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 303 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 303 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  БЕЛ Снежана И. Данова 303 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Петък
0.  ФВС Ирина С. Николова 12:30 - 13:10
1.  Чов и прир Орлин Ф. Антонов 303 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 303 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
2.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Снежана И. Данова 303 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  История Николай Г. Харакчийски 303 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
 
Понеделник
1.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Немски Елица К. Кюлян 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Мат Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Ирина С. Николова 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  ЧК (…) Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  ФВС Ирина С. Николова 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Музика Албена Р. Андреева 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  История Николай Г. Харакчийски 304 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Чов и прир Николинка П. Антонова 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  ФВС Ирина С. Николова 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Геогр Мария Т. Накова 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Немски Елица К. Кюлян 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Мат Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Четвъртък
0.  Музика Албена Р. Андреева 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Чов и прир Николинка П. Антонова 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Немски Елица К. Кюлян 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 16:10 - 16:50
5.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Петък
1.  История Николай Г. Харакчийски 304 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Мат Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 304 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Чов и прир Николинка П. Антонова 304 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Ирина С. Стоянова 304 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ИИ Ирина С. Стоянова 304 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
 
Понеделник
0.  Волейбол (…) Мартин В. Иванов 12:30 - 13:10
1.  Мат Севдалина А. Миланова 13:30 - 14:10
2.  ФВС Ивелина Т. Петрова 14:20 - 15:00
3.  Френски (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 15:20 - 16:00
4.  Англ Мая Л. Куртева 16:10 - 16:50
5.  Музика Даниел В. Василев 17:00 - 17:40
Вторник
0.  Англ Мая Л. Куртева 12:30 - 13:10
1.  ЧК (…) Мая Л. Куртева 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Снежана И. Данова 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Снежана И. Данова 15:20 - 16:00
4.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Мая Л. Куртева 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина А. Миланова 17:00 - 17:40
6.  История Николай Г. Харакчийски 17:45 - 18:25
Сряда
0.  Чов и прир Николинка П. Антонова 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ Снежана И. Данова 13:30 - 14:10
2.  Геогр Мария Т. Накова 14:20 - 15:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова 15:20 - 16:00
4.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 16:10 - 16:50
5.  Френски (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 17:00 - 17:40
Четвъртък
0.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 12:30 - 13:10
0.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 12:30 - 13:10
1.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Мая Л. Куртева 13:30 - 14:10
2.  ФВС Ивелина Т. Петрова 14:20 - 15:00
3.  Мат Севдалина А. Миланова 15:20 - 16:00
4.  Музика Даниел В. Василев 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Снежана И. Данова 17:00 - 17:40
6.  Чов и прир Николинка П. Антонова 17:45 - 18:25
Петък
0.  Чов и прир Николинка П. Антонова 12:30 - 13:10
1.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 13:30 - 14:10
1.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 13:30 - 14:10
2.  История Николай Г. Харакчийски 14:20 - 15:00
3.  ИИ Ирина С. Стоянова 15:20 - 16:00
4.  ИИ Ирина С. Стоянова 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Снежана И. Данова 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина А. Миланова 17:45 - 18:25
 
Понеделник
1.  Волейбол (…) Мартин В. Иванов Спортна зала (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Музика Даниел В. Василев 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Руски Надя Т. Павлова 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) Надя Т. Павлова 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Руски Надя Т. Павлова 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Мат Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  История Николай Г. Харакчийски 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Елисавета Д. Досева Спортна зала (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  Англ (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  ЧК (…) Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Музика Даниел В. Василев 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Чов и прир Николинка П. Антонова 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  ФВС Елисавета Д. Досева Спортна зала (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 002 (Етаж 0) 17:00 - 17:40
6.  Геогр Мария Т. Накова 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
Четвъртък
-1.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 300 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
-1.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 313 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
0.  Англ (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  ФВС Елисавета Д. Досева Спортна зала (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Мат Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Руски Надя Т. Павлова 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Чов и прир Николинка П. Антонова 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
Петък
0.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 300 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
0.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 313 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  ИИ Ирина С. Стоянова 308 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  ИИ Ирина С. Стоянова 308 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Мат Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Чов и прир Николинка П. Антонова 308 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  История Николай Г. Харакчийски 308 (Етаж 3) 17:45 - 18:25