Понеделник
1.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 301 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Розета Е. Василева 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Розета Е. Василева 302 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Английски език Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Волейбол (…) Ирина С. Николова Физкултурен салон-малък (Етаж 1) 11:45 - 12:25
7.  Математика Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Математика Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Английски език Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 302 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 302 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
Сряда
1.  География и икономика Мария Т. Накова 302 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Розета Е. Василева 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Музика Даниел В. Василев 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Ирина С. Николова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Математика Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
Четвъртък
1.  ЧК (…) Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Английски език Петя Й. Димитрова 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Розета Е. Василева 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 302 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Математика Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Музика Даниел В. Василев 302 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
Петък
1.  ФВС Ирина С. Николова 302 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 302 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина А. Миланова 302 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Розета Е. Василева 302 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  География и икономика Мария Т. Накова 302 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 302 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 300 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
7.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 301 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
 
Понеделник
1.  Български език и литература Розета Е. Василева 303 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Розета Е. Василева 303 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 303 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 303 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 303 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Математика Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Английски език Петя Й. Димитрова 303 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Английски език Петя Й. Димитрова 303 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 303 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 303 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Математика Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 303 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 303 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
Сряда
1.  Български език и литература Розета Е. Василева 303 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Английски език Петя Й. Димитрова 303 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Музика Даниел В. Василев 303 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  География и икономика Мария Т. Накова 303 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Човекът и природата Орлин Ф. Антонов 303 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Орлин Ф. Антонов 303 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Български език и литература Розета Е. Василева 303 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 303 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Човекът и природата Орлин Ф. Антонов 303 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Музика Даниел В. Василев 303 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  ФВС Ирина С. Николова 303 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
Петък
1.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 303 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  География и икономика Мария Т. Накова 303 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Ирина С. Николова 303 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Математика Севдалина А. Миланова 303 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Розета Е. Василева 303 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 303 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
6.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 11:45 - 12:25
 
Понеделник
1.  Немски език Елица К. Кюлян 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Ирина С. Николова 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Математика Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
Вторник
1.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Музика Албена Р. Андреева 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  ФВС Ирина С. Николова 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Математика Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  География и икономика Мария Т. Накова 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Немски език Елица К. Кюлян 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Снежана И. Данова 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Музика Албена Р. Андреева 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Математика Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Немски език Елица К. Кюлян 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 304 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 304 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 304 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 304 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  География и икономика Мария Т. Накова 304 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 304 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Математика Севдалина А. Миланова 304 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
 
Понеделник
1.  Волейбол (…) Мартин В. Иванов 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина А. Миланова 08:20 - 09:00
3.  Музика Даниел В. Василев 09:20 - 10:00
4.  Английски език Мая Л. Куртева 10:10 - 10:50
5.  Френски език (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 11:00 - 11:40
6.  ФВС Ивелина Т. Петрова 11:45 - 12:25
Вторник
1.  ЧК (…) Мая Л. Куртева 07:30 - 08:10
2.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина А. Миланова 09:20 - 10:00
4.  Английски език Мая Л. Куртева 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Снежана И. Данова 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Снежана И. Данова 11:45 - 12:25
Сряда
1.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 07:30 - 08:10
2.  Френски език (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина А. Миланова 09:20 - 10:00
4.  География и икономика Мария Т. Накова 10:10 - 10:50
5.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 11:00 - 11:40
6.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 11:45 - 12:25
7.  Български език и литература Снежана И. Данова 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Математика Севдалина А. Миланова 07:30 - 08:10
2.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Снежана И. Данова 09:20 - 10:00
4.  Музика Даниел В. Василев 10:10 - 10:50
5.  Английски език Мая Л. Куртева 11:00 - 11:40
6.  ФВС Ивелина Т. Петрова 11:45 - 12:25
Петък
1.  География и икономика Мария Т. Накова 07:30 - 08:10
2.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 08:20 - 09:00
2.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 08:20 - 09:00
3.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 09:20 - 10:00
4.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Снежана И. Данова 11:00 - 11:40
6.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 11:45 - 12:25
7.  Математика Севдалина А. Миланова 12:30 - 13:10
 
Понеделник
1.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Руски език Надя Т. Павлова 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Волейбол (…) Мартин В. Иванов Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Музика Даниел В. Василев 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
Вторник
1.  Български език и литература Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Математика Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Руски език Надя Т. Павлова 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
Сряда
1.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 07:30 - 08:10
2.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 08:20 - 09:00
3.  География и икономика Мария Т. Накова 006 (Етаж 0) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Математика Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Музика Даниел В. Василев 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Български език и литература Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Човекът и природата Николинка П. Антонова 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Руски език Надя Т. Павлова 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  Математика Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 300 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
1.  Компютърно моделиране и ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 301 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина А. Миланова 308 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  География и икономика Мария Т. Накова 308 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Снежана И. Данова 308 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 308 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  История и цивилизации Николай Г. Харакчийски 308 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 308 (Етаж 3) 12:30 - 13:10