VIА
Понеделник
2.  Англ Петя Й. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 17:00 - 17:40
6.  ФВС Ивелина Т. Петрова 17:45 - 18:25
7.  Мат Татяна М. Кръстанова 18:30 - 19:10
Вторник
1.  Англ Петя Й. Димитрова 13:30 - 14:10
2.  Мат Татяна М. Кръстанова 14:20 - 15:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова 15:20 - 16:00
4.  ИТ / Група 1 Петър И. Петров 16:10 - 16:50
4.  ИТ / Група 2 Десислава Г. Реданска 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 17:00 - 17:40
6.  История Мария Т. Накова 17:45 - 18:25
7.  Чов и прир Милена И. Скопакова 18:30 - 19:10
Сряда
0.  ИИ Ирина С. Стоянова 12:30 - 13:10
1.  ИИ Ирина С. Стоянова 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 14:20 - 15:00
3.  Геогр Добромир Р. Коцев 15:20 - 16:00
4.  Англ Петя Й. Димитрова 16:10 - 16:50
5.  Музика Даниел В. Василев 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Даниела Д. Граматикова 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Геогр Добромир Р. Коцев 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 14:20 - 15:00
3.  История Мария Т. Накова 15:20 - 16:00
4.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 16:10 - 16:50
5.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 17:00 - 17:40
6.  Мат Татяна М. Кръстанова 17:45 - 18:25
7.  Чов и прир Милена И. Скопакова 18:30 - 19:10
Петък
1.  Мат Татяна М. Кръстанова 13:30 - 14:10
2.  ФВС Ивелина Т. Петрова 14:20 - 15:00
3.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Петя Й. Димитрова 15:20 - 16:00
4.  Музика Даниел В. Василев 16:10 - 16:50
5.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 17:00 - 17:40
 
VIБ
Понеделник
1.  Музика Даниел В. Василев 403 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 403 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 403 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Ивелина Т. Петрова 17:00 - 17:40
6.  Мат Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Мат Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  История Мария Т. Накова 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  ИТ / Група 1 Петър И. Петров 300 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3.  ИТ / Група 2 Десислава Г. Реданска 313 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Ивелина Т. Петрова 16:10 - 16:50
5.  Англ Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Чов и прир Милена И. Скопакова 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 403 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 403 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Геогр Добромир Р. Коцев 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Англ Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  ИИ Ирина С. Стоянова 403 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Ирина С. Стоянова 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Даниел В. Василев 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 403 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Геогр Добромир Р. Коцев 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Чов и прир Милена И. Скопакова 403 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Мат Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Англ Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  История Мария Т. Накова 403 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Петък
1.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 13:30 - 14:10
2.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 14:20 - 15:00
3.  Мат Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Музика Даниел В. Василев 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
 
VIВ
Понеделник
1.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 307 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  ИИ Ирина С. Стоянова 307 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  ИИ Ирина С. Стоянова 307 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Немски Илианка И. Димитрова 307 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 307 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина Т. Георгиева 307 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  ФВС Ивелина Т. Петрова 307 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  ИТ / Група 1 Петър И. Петров 14:20 - 15:00
2.  ИТ / Група 2 Десислава Г. Реданска 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 307 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 307 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Чов и прир Милена И. Скопакова 307 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина Т. Георгиева 307 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  История Мария Т. Накова 307 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Геогр Добромир Р. Коцев 307 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Немски Илианка И. Димитрова 307 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Музика Даниел В. Василев 307 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 307 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 17:00 - 17:40
Четвъртък
1.  Немски Илианка И. Димитрова 307 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Мат Севдалина Т. Георгиева 307 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Геогр Добромир Р. Коцев 307 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  История Мария Т. Накова 307 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Чов и прир Милена И. Скопакова 307 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 17:45 - 18:25
7.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 18:30 - 19:10
Петък
0.  ЧК (…) Ивелина Т. Петрова 307 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 307 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Музика Даниел В. Василев 307 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 307 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 307 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина Т. Георгиева 307 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
 
VIГ
Понеделник
1.  ЧК (…) Албена Р. Андреева 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Френски (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Геогр Добромир Р. Коцев 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Англ Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Мат Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  ИИ Дилян Х. Хубанов 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  ИИ Дилян Х. Хубанов 313 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  История Мария Т. Накова 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  ИТ / Група 1 Петър И. Петров 300 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
5.  ИТ / Група 2 Десислава Г. Реданска 313 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Чов и прир Милена И. Скопакова 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Англ Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Музика Албена Р. Андреева 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Френски (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Геогр Добромир Р. Коцев 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  ФВС Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Музика Албена Р. Андреева 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Англ Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Мат Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  История Мария Т. Накова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Чов и прир Милена И. Скопакова 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Петък
1.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Мат Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 401 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 401 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
 
VIД
Понеделник
0.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Руски Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Англ (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Геогр Добромир Р. Коцев 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
Вторник
1.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  История Мария Т. Накова 410 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Чов и прир Милена И. Скопакова 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Дилян Х. Хубанов 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  ИИ Дилян Х. Хубанов 410 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  ИТ / Група 1 Петър И. Петров 301 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
7.  ИТ / Група 2 Десислава Г. Реданска 313 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Музика Албена Р. Андреева 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 410 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Мат Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Геогр Добромир Р. Коцев 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Руски Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  ЧК (…) Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  Мат Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Англ (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Чов и прир Милена И. Скопакова 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Руски Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  История Мария Т. Накова 410 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Петък
1.  Мат Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Музика Албена Р. Андреева 410 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Даниела Д. Граматикова 410 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 17:45 - 18:25