VIА
Понеделник
1.  Математика Татяна М. Кръстанова 07:30 - 08:10
2.  ФВС Ивелина Т. Петрова 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 10:10 - 10:50
5.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 11:00 - 11:40
6.  Английски език Петя Й. Димитрова 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Даниела Д. ГраМатематикаикова 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 08:20 - 09:00
3.  Английски език Петя Й. Димитрова 09:20 - 10:00
4.  История и цивилизации Мария Т. Накова 10:10 - 10:50
5.  ФВС Ивелина Т. Петрова 11:00 - 11:40
6.  Математика Татяна М. Кръстанова 11:45 - 12:25
Сряда
1.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 07:30 - 08:10
2.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 08:20 - 09:00
3.  Информационни технологии / Група 1 Петър И. Петров 09:20 - 10:00
3.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 09:20 - 10:00
4.  Английски език Петя Й. Димитрова 10:10 - 10:50
5.  Музика Даниел В. Василев 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 11:45 - 12:25
7.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 07:30 - 08:10
2.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 08:20 - 09:00
3.  Математика Татяна М. Кръстанова 09:20 - 10:00
4.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова 10:10 - 10:50
5.  История и цивилизации Мария Т. Накова 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 11:45 - 12:25
7.  География и икономика Добромир Р. Коцев 12:30 - 13:10
Петък
1.  ФВС Ивелина Т. Петрова 07:30 - 08:10
2.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 08:20 - 09:00
3.  Музика Даниел В. Василев 09:20 - 10:00
4.  Математика Татяна М. Кръстанова 10:10 - 10:50
5.  Английски език Петя Й. Димитрова 11:00 - 11:40
 
VIБ
Понеделник
1.  ЧК (…) Даниел В. Василев 403 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Математика Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 403 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 403 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 403 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Музика Даниел В. Василев 403 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 403 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 403 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Английски език Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Математика Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  История и цивилизации Мария Т. Накова 403 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
Сряда
2.  Английски език Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 403 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 403 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 403 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 403 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Информационни технологии / Група 1 Петър И. Петров 12:30 - 13:10
7.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  История и цивилизации Мария Т. Накова 403 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Математика Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  Английски език Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 403 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  География и икономика Добромир Р. Коцев 403 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Български език и литература Даниела Д. ГраМатематикаикова 403 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 403 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 08:20 - 09:00
3.  Математика Татяна М. Кръстанова 403 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Английски език Мая Л. Куртева 403 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Музика Даниел В. Василев 403 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 403 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
 
VIВ
Понеделник
1.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина Т. Георгиева 08:20 - 09:00
3.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 09:20 - 10:00
4.  Немски език Илианка И. Димитрова 10:10 - 10:50
5.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 11:00 - 11:40
6.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 11:45 - 12:25
7.  Български език и литература Розета Е. Василева 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Математика Севдалина Т. Георгиева 07:30 - 08:10
2.  История и цивилизации Мария Т. Накова 08:20 - 09:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова 09:20 - 10:00
4.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Розета Е. Василева 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Розета Е. Василева 11:45 - 12:25
Сряда
1.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 07:30 - 08:10
2.  Музика Даниел В. Василев 08:20 - 09:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Розета Е. Василева 10:10 - 10:50
5.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 11:00 - 11:40
5.  Информационни технологии / Група 1 Петър И. Петров 11:00 - 11:40
6.  Немски език Илианка И. Димитрова 11:45 - 12:25
Четвъртък
1.  ЧК (…) Ивелина Т. Петрова 07:30 - 08:10
2.  ФВС Ивелина Т. Петрова 08:20 - 09:00
3.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 09:20 - 10:00
4.  История и цивилизации Мария Т. Накова 10:10 - 10:50
5.  География и икономика Добромир Р. Коцев 11:00 - 11:40
6.  Математика Севдалина Т. Георгиева 11:45 - 12:25
7.  Немски език Илианка И. Димитрова 12:30 - 13:10
Петък
1.  Български език и литература Розета Е. Василева 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина Т. Георгиева 08:20 - 09:00
3.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 09:20 - 10:00
4.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 10:10 - 10:50
5.  Немски език Илианка И. Димитрова 11:00 - 11:40
6.  Музика Даниел В. Василев 11:45 - 12:25
 
VIГ
Понеделник
1.  Математика Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Английски език Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  География и икономика Добромир Р. Коцев 401 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Френски език (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 401 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
Вторник
1.  История и цивилизации Мария Т. Накова 401 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 401 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 401 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 401 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
Сряда
1.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 401 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Френски език (ИУЧ - РП/УП) Детелина Й. Иванова 401 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Информационни технологии / Група 1 Петър И. Петров 401 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 313 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Английски език Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  ЧК (…) Албена Р. Андреева 401 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 401 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  История и цивилизации Мария Т. Накова 401 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Английски език Боряна Ц. Тотева 401 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Математика Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Музика Албена Р. Андреева 401 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  ФВС Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Музика Албена Р. Андреева 401 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Албена П. Хубенова 401 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Ивелина Т. Петрова Спортна зала (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 11:00 - 11:40
6.  Математика Севдалина Т. Георгиева 401 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
 
VIД
Понеделник
1.  Руски език Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  География и икономика Добромир Р. Коцев 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Розета Е. Василева 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
Вторник
1.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Розета Е. Василева 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Розета Е. Василева 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  История и цивилизации Мария Т. Накова 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Математика Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Волейбол (…) Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 08:20 - 09:00
3.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Информационни технологии / Група 1 Петър И. Петров 301 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 313 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Розета Е. Василева 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Руски език Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Музика Албена Р. Андреева 410 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Математика Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  История и цивилизации Мария Т. Накова 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 410 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Човекът и природата Милена И. Скопакова 410 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  Руски език Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
Петък
1.  Математика Севдалина Т. Георгиева 410 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Розета Е. Василева 410 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Ивелина Т. Петрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 10:10 - 10:50
5.  Руски език Надя Т. Павлова 410 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Музика Албена Р. Андреева 410 (Етаж 4) 11:45 - 12:25