VIIА
Понеделник
0.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 12:30 - 13:10
1.  Мат Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  ИТ / Група 1 Милен П. Иванов 316 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
2.  ИТ / Група 2 Петър И. Петров 300 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 214 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Музика Даниел В. Василев 214 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  ЧК (…) Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Мат Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Биол Николинка П. Антонова 214 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Англ / Група 1 Мая Л. Куртева 214 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
3.  Англ / Група 2 Петя Й. Димитрова 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Мат Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Англ / Група 1 Мая Л. Куртева 214 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
2.  Англ / Група 2 Петя Й. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 214 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Геогр Добромир Р. Коцев 214 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 214 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  ИИ Ирина С. Стоянова 214 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  ИИ Ирина С. Стоянова 214 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Мат Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Биол Николинка П. Антонова 214 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Петя Й. Димитрова 214 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 214 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Химия Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Англ / Група 1 Мая Л. Куртева 214 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
2.  Англ / Група 2 Петя Й. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 214 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  Геогр Добромир Р. Коцев 214 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
 
VIIБ
Понеделник
1.  Биол Николинка П. Антонова 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Мат Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  ИТ / Група 1 Милен П. Иванов 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
4.  ИТ / Група 2 Петър И. Петров 16:10 - 16:50
5.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  ЧК (…) Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Англ / Група 1 Мая Л. Куртева 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
2.  Англ / Група 2 Петя Й. Димитрова 14:20 - 15:00
3.  Мат Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Музика Даниел В. Василев 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Геогр Добромир Р. Коцев 310 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Англ / Група 1 Мая Л. Куртева 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
1.  Англ / Група 2 Петя Й. Димитрова 13:30 - 14:10
2.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Англ (ИУЧ - РП/УП-А) Петя Й. Димитрова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Елисавета Д. Досева 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Мат Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  ФВС Елисавета Д. Досева 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  ИИ Ирина С. Стоянова 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Ирина С. Стоянова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Биол Николинка П. Антонова 310 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Петък
1.  Англ / Група 1 Мая Л. Куртева 310 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
1.  Англ / Група 2 Петя Й. Димитрова 13:30 - 14:10
2.  Геогр Добромир Р. Коцев 310 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 310 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Мат Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Химия Орлин Ф. Антонов 310 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
 
VIIВ
Понеделник
0.  ЧК (…) Николинка П. Антонова 211 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Мат Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  ИТ / Група 1 Милен П. Иванов 316 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
3.  ИТ / Група 2 Петър И. Петров 300 (Етаж 3) 15:20 - 16:00
4.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 16:10 - 16:50
5.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 211 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  Биол Николинка П. Антонова 211 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Мат Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 211 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Елисавета Д. Досева 16:10 - 16:50
5.  Немски Илианка И. Димитрова 211 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
7.  БЕЛ Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  ИИ Дилян Х. Хубанов 211 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  ИИ Дилян Х. Хубанов 211 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Немски Илианка И. Димитрова 211 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 211 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Мат Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
7.  Геогр Добромир Р. Коцев 211 (Етаж 2) 18:30 - 19:10
Четвъртък
0.  Немски Илианка И. Димитрова 211 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Музика Даниел В. Василев 211 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Биол Николинка П. Антонова 211 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 211 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  ФВС Елисавета Д. Досева 17:00 - 17:40
Петък
0.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) Илианка И. Димитрова 211 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Геогр Добромир Р. Коцев 211 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 211 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Химия Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Мат Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
 
VIIГ
Понеделник
0.  Мат Катя Д. Димитрова 103 (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  ИТ / Група 1 Милен П. Иванов 316 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
1.  ИТ / Група 2 Петър И. Петров 300 (Етаж 3) 13:30 - 14:10
2.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 112 (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Албена П. Хубенова 103 (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 16:10 - 16:50
5.  Геогр Добромир Р. Коцев 103 (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 103 (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Биол Николинка П. Антонова 103 (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  Френски Детелина Й. Иванова 103 (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Мат Катя Д. Димитрова Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 103 (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  Музика Даниел В. Василев 103 (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  ЧК (…) Добромир Р. Коцев 103 (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Сряда
0.  Мат Катя Д. Димитрова 103 (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  Френски (ИУЧ - РП/УП-А) Детелина Й. Иванова 103 (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Албена П. Хубенова 103 (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Албена П. Хубенова 103 (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 112 (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  ИИ Дилян Х. Хубанов 103 (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  ИИ Дилян Х. Хубанов 103 (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  Биол Николинка П. Антонова 103 (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  Мат Катя Д. Димитрова 103 (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Албена П. Хубенова 103 (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  Френски Детелина Й. Иванова 103 (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 16:10 - 16:50
5.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 103 (Етаж 1) 17:00 - 17:40
6.  Руски (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 103 (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Петък
0.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Катя Д. Димитрова 103 (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  Френски Детелина Й. Иванова 103 (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Албена П. Хубенова 103 (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Химия Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 16:10 - 16:50
5.  Геогр Добромир Р. Коцев 103 (Етаж 1) 17:00 - 17:40
 
VIIД
Понеделник
0.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 208 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Мат Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Техн и предпр Ирена И. Ашджиян 208 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 208 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Англ (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 208 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Руски Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Вторник
1.  ИТ / Група 2 Петър И. Петров 13:30 - 14:10
1.  ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 13:30 - 14:10
2.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 14:20 - 15:00
3.  Биол Николинка П. Антонова 208 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Мат Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Геогр Добромир Р. Коцев 208 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
7.  Руски Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 18:30 - 19:10
Сряда
0.  Англ (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 208 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  ИИ Дилян Х. Хубанов 208 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  ИИ Дилян Х. Хубанов 208 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  ЧК (…) Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Руски Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 14:20 - 15:00
3.  История Марияна Т. Янкова-Рачева 208 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  БЕЛ Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Мат (ФУЧ - ДП/ДрУП) Татяна М. Кръстанова 208 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 17:45 - 18:25
Петък
1.  Музика Албена Р. Андреева 208 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Химия Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 14:20 - 15:00
3.  БЕЛ Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  Геогр Добромир Р. Коцев 208 (Етаж 2) 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 17:00 - 17:40
6.  Биол Николинка П. Антонова 208 (Етаж 2) 17:45 - 18:25