VIIА
Понеделник
1.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 07:30 - 08:10
2.  Математика Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3. Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 214 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Музика Даниел В. Василев 214 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  Информационни технологии / Група 1 Милен П. Иванов 316 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
7.  Информационни технологии / Група 2 Петър И. Петров 313 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 214 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Математика Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Английски език / Група 1 Мая Л. Куртева 11:00 - 11:40
5.  Английски език / Група 2 Петя Й. Димитрова 11:00 - 11:40
6. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 214 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  Математика Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  География и икономика Добромир Р. Коцев 214 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 214 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Английски език / Група 1 Мая Л. Куртева 11:45 - 12:25
6.  Английски език / Група 2 Петя Й. Димитрова 11:45 - 12:25
Четвъртък
1.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  Математика Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 214 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 214 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 214 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  Музика Даниел В. Василев 214 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Катя Д. Димитрова 214 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Албена П. Хубенова 214 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  География и икономика Добромир Р. Коцев 214 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Английски език / Група 1 Мая Л. Куртева 11:45 - 12:25
6.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Петя Й. Димитрова 11:45 - 12:25
7.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 214 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
 
VIIБ
Понеделник
1.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 310 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2. Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Информационни технологии / Група 1 Милен П. Иванов 310 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
4.  Информационни технологии / Група 2 Петър И. Петров 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература (Свободен час) Росица В. Гойчева (отсъства) 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Математика Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  География и икономика Добромир Р. Коцев 310 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Изобразително изкуство Ирина С. Стоянова 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Математика Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Английски език / Група 1 Мая Л. Куртева 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
6.  Английски език / Група 2 Петя Й. Димитрова 11:45 - 12:25
7.  Музика Даниел В. Василев 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 310 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  ФВС Елисавета Д. Досева 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 310 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Росица В. Гойчева 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Математика Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Английски език / Група 1 Мая Л. Куртева 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
7.  Английски език / Група 2 Петя Й. Димитрова 12:30 - 13:10
Четвъртък
1. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Росица В. Гойчева 08:20 - 09:00
3.  Музика Даниел В. Василев 09:20 - 10:00
4.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Олга М. Аръшева 10:10 - 10:50
5.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 11:00 - 11:40
6.  ФВС Елисавета Д. Досева 11:45 - 12:25
Петък
1.  ЧК (…) Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 07:30 - 08:10
2.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 310 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  Математика Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боянка Д. Янкова 310 (Етаж 3) 10:10 - 10:50
5.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 310 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  География и икономика Добромир Р. Коцев 310 (Етаж 3) 11:45 - 12:25
7.  Английски език / Група 1 Мая Л. Куртева 310 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
7.  Английски език / Група 2 Петя Й. Димитрова 12:30 - 13:10
 
VIIВ
Понеделник
1.  ЧК (…) Николинка П. Антонова 211 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 08:20 - 09:00
3.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 211 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4. Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Информационни технологии / Група 1 Милен П. Иванов 316 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
5.  Информационни технологии / Група 2 Петър И. Петров 300 (Етаж 3) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  Математика Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Български език и литература Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Немски език Илианка И. Димитрова 211 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Елисавета Д. Досева 10:10 - 10:50
5.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 211 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Математика Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 211 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 211 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 08:20 - 09:00
3.  География и икономика Добромир Р. Коцев 211 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Немски език Илианка И. Димитрова 211 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 211 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Музика Даниел В. Василев 211 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  Математика Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 211 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Музика Даниел В. Василев 211 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  ФВС Елисавета Д. Досева 09:20 - 10:00
4.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 211 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 211 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
Петък
1.  География и икономика Добромир Р. Коцев 211 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Математика Боянка Д. Янкова 211 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 09:20 - 10:00
4.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 211 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Боянка Д. Янкова 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Албена П. Хубенова 211 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  Немски език Илианка И. Димитрова 12:30 - 13:10
 
VIIГ
Понеделник
1. Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 103 (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 103 (Етаж 1) 08:20 - 09:00
3.  Математика Катя Д. Димитрова 103 (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  Музика Даниел В. Василев 103 (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Албена П. Хубенова 103 (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  Информационни технологии / Група 1 Милен П. Иванов 103 (Етаж 1) 11:45 - 12:25
6.  Информационни технологии / Група 2 Петър И. Петров 103 (Етаж 1) 11:45 - 12:25
7.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 103 (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Вторник
1. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 103 (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  География и икономика Добромир Р. Коцев 103 (Етаж 1) 08:20 - 09:00
3.  Математика Катя Д. Димитрова 103 (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 103 (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева 103 (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  Музика Даниел В. Василев 103 (Етаж 1) 11:45 - 12:25
7.  Френски език Детелина Й. Иванова 103 (Етаж 1) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  ЧК (…) Добромир Р. Коцев 07:30 - 08:10
2.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 08:20 - 09:00
3.  Математика Катя Д. Димитрова 09:20 - 10:00
4.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Албена П. Хубенова 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Албена П. Хубенова 11:45 - 12:25
7.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 103 (Етаж 1) 07:30 - 08:10
2.  Руски език (ИУЧ - РП/УП) Надя Т. Павлова 103 (Етаж 1) 08:20 - 09:00
3.  Математика Катя Д. Димитрова 103 (Етаж 1) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Елисавета Д. Досева 103 (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Френски език Детелина Й. Иванова 103 (Етаж 1) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Албена П. Хубенова 103 (Етаж 1) 11:45 - 12:25
Петък
1. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 07:30 - 08:10
2.  География и икономика Добромир Р. Коцев 08:20 - 09:00
3.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Катя Д. Димитрова 09:20 - 10:00
4.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Албена П. Хубенова 11:00 - 11:40
6.  ФВС Елисавета Д. Досева 11:45 - 12:25
7.  Френски език Детелина Й. Иванова 12:30 - 13:10
 
VIIД
Понеделник
1.  ЧК (…) Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Руски език Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 208 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 208 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5. Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 208 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Технологии и предприемачество Ирена И. Ашджиян 006 (Етаж 0) 11:45 - 12:25
7.  Математика Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Руски език Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 208 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  География и икономика Добромир Р. Коцев 208 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Математика Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Български език и литература Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  ФВС Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 11:45 - 12:25
7.  Информационни технологии / Група 1 Радостина Д. Цонева 208 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
7.  Информационни технологии / Група 2 Петър И. Петров 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 208 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Изобразително изкуство Дилян Х. Хубанов 208 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Волейбол (…) Елисавета Д. Досева Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 10:10 - 10:50
5.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 208 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  Български език и литература Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Математика (ФУЧ - ДП/ДрУП) Татяна М. Кръстанова 208 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2.  ФВС Елисавета Д. Досева 208 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  История и цивилизации Марияна Т. Янкова-Рачева 208 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  Български език и литература Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Музика Албена Р. Андреева 208 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Руски език Алла М. Димитрова 208 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
Петък
1.  Български език и литература Росица В. Гойчева 208 (Етаж 2) 07:30 - 08:10
2. Биология и здравно образование Николинка П. Антонова 208 (Етаж 2) 08:20 - 09:00
3.  Английски език (ИУЧ - РП/УП) Мая Л. Куртева 208 (Етаж 2) 09:20 - 10:00
4.  География и икономика Добромир Р. Коцев 208 (Етаж 2) 10:10 - 10:50
5.  Математика Севдалина Т. Георгиева 208 (Етаж 2) 11:00 - 11:40
6.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 208 (Етаж 2) 11:45 - 12:25
7.  Музика Албена Р. Андреева 208 (Етаж 2) 12:30 - 13:10