VIIIА
Понеделник
0.  ЧК (…)  Полина Л. Малинова 12:30 - 13:10
1.  Музика Албена Р. Андреева 13:30 - 14:10
2.  Английски език  Полина Л. Малинова 14:20 - 15:00
3.  Математика Боянка Д. Янкова 15:20 - 16:00
4.  Информационни технологии / Група 1 Радостина Д. Цонева 16:10 - 16:50
4.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 16:10 - 16:50
5.  Английски език  Полина Л. Малинова 17:00 - 17:40
6.  Английски език  Полина Л. Малинова 17:45 - 18:25
7.  Английски език  Полина Л. Малинова 18:30 - 19:10
Вторник
0.  Английски език  Полина Л. Малинова 12:30 - 13:10
1.  Английски език  Полина Л. Малинова 13:30 - 14:10
2.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 14:20 - 15:00
3.  Математика Боянка Д. Янкова 15:20 - 16:00
4.  Английски език  Полина Л. Малинова 16:10 - 16:50
5.  Английски език  Полина Л. Малинова 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 17:45 - 18:25
Сряда
1.  Английски език  Полина Л. Малинова 13:30 - 14:10
2.  Английски език  Полина Л. Малинова 14:20 - 15:00
3.  Английски език  Полина Л. Малинова 15:20 - 16:00
4.  ФВС Димитър И. Шумаров 16:10 - 16:50
5.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А)  Полина Л. Малинова 17:00 - 17:40
6.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А)  Полина Л. Малинова 17:45 - 18:25
Четвъртък
1.  Английски език  Полина Л. Малинова 13:30 - 14:10
2.  Английски език  Полина Л. Малинова 14:20 - 15:00
3.  Английски език  Полина Л. Малинова 15:20 - 16:00
4.  Математика Боянка Д. Янкова 16:10 - 16:50
5.  Английски език  Полина Л. Малинова 17:00 - 17:40
6.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 17:45 - 18:25
7.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 18:30 - 19:10
Петък
0.  ФВС Димитър И. Шумаров 404 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Английски език  Полина Л. Малинова 404 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Английски език  Полина Л. Малинова 404 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Английски език  Полина Л. Малинова 404 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 404 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Философия Сергей М. Димитров 404 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
 
VIIIБ
Понеделник
0.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 403 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
0.  Информационни технологии / Група 1 Десислава Г. Реданска 313 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Математика Боянка Д. Янкова 400 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Музика Албена Р. Андреева 400 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 400 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 400 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
5.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Вторник
0.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 313 (Етаж 3) 12:30 - 13:10
1.  Математика Боянка Д. Янкова 400 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 15:20 - 16:00
4.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 400 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 16:10 - 16:50
5.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
5.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Сряда
0.  ФВС Димитър И. Шумаров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 12:30 - 13:10
1.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 400 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Български език и литература (ФУЧ - ДП/ДрУП) Йорданка Г. Цанкова 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Испански език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Ирина М. Димитрова 403 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
3.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Испански език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Ирина М. Димитрова 403 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
5.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 403 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 403 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
3.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Математика Боянка Д. Янкова 400 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
6.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
7.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Петък
0.  ЧК (…) Десислава Г. Реданска 400 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  ФВС Димитър И. Шумаров Физкултурен салон-голям (Етаж 1) 13:30 - 14:10
2.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
2.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Йорданка Г. Цанкова 400 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Испански език / Група 1 Красимир М. Манджуков 403 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
5.  Немски език / Група 1 Христина В. Кунчева 415 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Философия Сергей М. Димитров 400 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
 
VIIIВ
Понеделник
-1.  Театрален състав - Френски език език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) / Група 1 Амалрик Изели 11:45 - 12:25
0.  Музика Албена Р. Андреева 402 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
0.  Театрален състав - Френски език език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) / Група 1 Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 402 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
1.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 13:30 - 14:10
2.  Математика Боянка Д. Янкова 402 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Информационни технологии / Група 1 Радостина Д. Цонева 15:20 - 16:00
3.  Информационни технологии / Група 2 Десислава Г. Реданска 15:20 - 16:00
4.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 402 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
4.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 16:10 - 16:50
5.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 17:00 - 17:40
5.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 17:00 - 17:40
6.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 17:45 - 18:25
6.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 17:45 - 18:25
Вторник
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  Волейбол (…) Димитър И. Шумаров 13:30 - 14:10
2.  Математика Боянка Д. Янкова 402 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 15:20 - 16:00
3.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 16:10 - 16:50
4.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 402 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 17:45 - 18:25
6.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 18:30 - 19:10
7.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 18:30 - 19:10
Сряда
0.  ЧК (…) Галина С. Гиндянова 12:30 - 13:10
1.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 13:30 - 14:10
1.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 13:30 - 14:10
2.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 14:20 - 15:00
2.  Руски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 14:20 - 15:00
3.  ФВС Димитър И. Шумаров 15:20 - 16:00
4.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 16:10 - 16:50
4.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 17:00 - 17:40
5.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 17:45 - 18:25
6.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
Четвъртък
0.  Френски език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 13:30 - 14:10
1.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 14:20 - 15:00
2.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 15:20 - 16:00
3.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 402 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 402 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Математика Боянка Д. Янкова 402 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Философия Сергей М. Димитров 402 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Петък
1.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 13:30 - 14:10
1.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 14:20 - 15:00
2.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Български език и литература Галина С. Гиндянова 402 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  ФВС Димитър И. Шумаров 16:10 - 16:50
5.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 17:00 - 17:40
5.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Френски език / Група 1 Ива Т. Стойнова 17:45 - 18:25
6.  Руски език / Група 1 Любов М. Попова-Арабаджиева 402 (Етаж 4) 17:45 - 18:25