IXА
Понеделник
1.  Англ / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Мат / Клас Рада Т. Ковачева 404 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  История / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Биол / Клас Милена И. Скопакова 404 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ / Клас Росица В. Гойчева 404 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  БЕЛ / Клас Росица В. Гойчева 404 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Химия / Клас Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Вторник
1.  ФВС / Клас Ирина С. Николова 404 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  История / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Англ / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Англ / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 301 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
5.  ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 316 (Етаж 3) 17:00 - 17:40
6.  Мат / Клас Рада Т. Ковачева 404 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Геогр / Клас Татяна И. Стефанова 404 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Сряда
1.  Филос / Клас Сергей М. Димитров 404 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  Англ / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Немски / Клас Елица К. Кюлян 404 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Немски / Клас Елица К. Кюлян 404 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  Волейбол (…) / Клас Ирина С. Николова 404 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  ИИ / Клас Ирина С. Стоянова 404 (Етаж 4) 17:45 - 18:25
7.  Химия / Клас Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  Физика и астр / Клас Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 13:30 - 14:10
2.  Биол / Клас Милена И. Скопакова 404 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  История / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 15:20 - 16:00
4.  Мат / Клас Рада Т. Ковачева 404 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
5.  БЕЛ / Клас Росица В. Гойчева 404 (Етаж 4) 17:00 - 17:40
6.  Химия / Клас Орлин Ф. Антонов 311 (Етаж 3) 17:45 - 18:25
7.  Геогр / Клас Татяна И. Стефанова 404 (Етаж 4) 18:30 - 19:10
Петък
0.  ЧК (…) / Клас Татяна И. Стефанова 404 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
1.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Елица К. Кюлян 404 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
2.  ФВС / Клас Ирина С. Николова 404 (Етаж 4) 14:20 - 15:00
3.  Физика и астр / Клас Румяна А. Георгиева 212 (Етаж 2) 15:20 - 16:00
4.  История / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 16:10 - 16:50
 
IXБ
Понеделник
0.  Испан / Група 1 (ЗАМ. Д. Х. Мендез) Ирина М. Димитрова 12:30 - 13:10
1.  История Георги Х. Симеонов 13:30 - 14:10
2.  Биол Милена И. Скопакова 14:20 - 15:00
3.  Мат Рада Т. Ковачева 15:20 - 16:00
4.  Англ Боряна Ц. Тотева 16:10 - 16:50
5.  Англ Боряна Ц. Тотева 17:00 - 17:40
6.  Химия Орлин Ф. Антонов 17:45 - 18:25
Вторник
0.  ЧК (…) Росица В. Гойчева 12:30 - 13:10
1.  БЕЛ Росица В. Гойчева 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Росица В. Гойчева 14:20 - 15:00
3.  ФВС Ирина С. Николова 15:20 - 16:00
4.  История Георги Х. Симеонов 16:10 - 16:50
5.  Геогр Татяна И. Стефанова 17:00 - 17:40
6.  ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 17:45 - 18:25
6.  ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 17:45 - 18:25
7.  Мат Рада Т. Ковачева 18:30 - 19:10
Сряда
-1.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 11:45 - 12:25
0.  Испан (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 12:30 - 13:10
1.  Испан (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Ирина М. Димитрова 13:30 - 14:10
1.  Немски / Група 1 Елица К. Кюлян 13:30 - 14:10
2.  Испан / Група 1 Давид Х. Мендез 14:20 - 15:00
2.  Немски / Група 1 Елица К. Кюлян 14:20 - 15:00
3.  Англ Боряна Ц. Тотева 15:20 - 16:00
4.  Филос Сергей М. Димитров 16:10 - 16:50
5.  Химия Орлин Ф. Антонов 17:00 - 17:40
6.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 17:45 - 18:25
7.  ИИ Ирина С. Стоянова 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  Биол Милена И. Скопакова 13:30 - 14:10
2.  История Георги Х. Симеонов 14:20 - 15:00
3.  Мат Рада Т. Ковачева 15:20 - 16:00
4.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 16:10 - 16:50
5.  Химия Орлин Ф. Антонов 17:00 - 17:40
6.  Геогр Татяна И. Стефанова 17:45 - 18:25
7.  БЕЛ Росица В. Гойчева 18:30 - 19:10
Петък
1.  ФВС Ирина С. Николова 13:30 - 14:10
2.  Испан / Група 1 (ЗАМ. Д. Х. Мендез) Ирина М. Димитрова 14:20 - 15:00
2.  Немски / Група 1 Елица К. Кюлян 14:20 - 15:00
3.  Испан / Група 2 Ирина М. Димитрова 15:20 - 16:00
3.  Немски / Група 1 Елица К. Кюлян 15:20 - 16:00
4.  Испан / Група 2 Ирина М. Димитрова 16:10 - 16:50
4.  Немски (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Елица К. Кюлян 16:10 - 16:50
5.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 17:00 - 17:40
6.  История Георги Х. Симеонов 17:45 - 18:25
 
IXВ
Понеделник
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ЧЕ) Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  ФВС Ирина С. Николова 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Росица В. Гойчева 14:20 - 15:00
3.  Биол Милена И. Скопакова 15:20 - 16:00
4.  История Георги Х. Симеонов 16:10 - 16:50
5.  Химия Орлин Ф. Антонов 17:00 - 17:40
6.  Френски / Група 1 Силвия Г. Мирчева 17:45 - 18:25
6.  Руски / Група 1 Стоянка К. Симеонова 17:45 - 18:25
7.  Френски / Група 1 Силвия Г. Мирчева 18:30 - 19:10
7.  Руски / Група 1 Стоянка К. Симеонова 18:30 - 19:10
Вторник
0.  ИТ / Група 1 Радостина Д. Цонева 12:30 - 13:10
0.  ИТ / Група 2 Даниела Е. Димитрова 12:30 - 13:10
1.  Руски / Група 1 Стоянка К. Симеонова 13:30 - 14:10
1.  Френски / Група 1 Силвия Г. Мирчева 13:30 - 14:10
2.  Руски / Група 1 Стоянка К. Симеонова 14:20 - 15:00
2.  Френски / Група 1 Силвия Г. Мирчева 14:20 - 15:00
3.  История Георги Х. Симеонов 15:20 - 16:00
4.  ФВС Ирина С. Николова 16:10 - 16:50
5.  Мат Севдалина Т. Георгиева 17:00 - 17:40
6.  Геогр Татяна И. Стефанова 17:45 - 18:25
Сряда
0.  Френски (ФУЧ - ДП/ЧЕ) Амалрик Изели 12:30 - 13:10
1.  Френски (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 13:30 - 14:10
1.  Руски (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Стоянка К. Симеонова 13:30 - 14:10
2.  Филос Сергей М. Димитров 14:20 - 15:00
3.  Биол Милена И. Скопакова 15:20 - 16:00
4.  Англ Боряна Ц. Тотева 16:10 - 16:50
5.  Англ Боряна Ц. Тотева 17:00 - 17:40
6.  Химия Орлин Ф. Антонов 17:45 - 18:25
7.  ЧК (…) Ирина С. Николова 18:30 - 19:10
Четвъртък
1.  История Георги Х. Симеонов 13:30 - 14:10
2.  ИИ Ирина С. Стоянова 14:20 - 15:00
3.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 15:20 - 16:00
4.  Англ Боряна Ц. Тотева 16:10 - 16:50
5.  Геогр Татяна И. Стефанова 17:00 - 17:40
6.  Мат Севдалина Т. Георгиева 17:45 - 18:25
7.  Химия Орлин Ф. Антонов 18:30 - 19:10
Петък
1.  БЕЛ Росица В. Гойчева 13:30 - 14:10
2.  БЕЛ Росица В. Гойчева 14:20 - 15:00
3.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 15:20 - 16:00
4.  Мат Севдалина Т. Георгиева 16:10 - 16:50
5.  История Георги Х. Симеонов 17:00 - 17:40
6.  Физика и астр Румяна А. Георгиева 17:45 - 18:25