IXА
Понеделник
1.  Химия и опазване на околната среда / Клас Орлин Ф. Антонов 404 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература / Клас Росица В. Гойчева 404 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература / Клас Росица В. Гойчева 404 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Биология и здравно образование / Клас Милена И. Скопакова 404 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Математика / Клас Рада Т. Ковачева 404 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  География и икономика / Клас Татяна И. Стефанова 404 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Математика / Клас Рада Т. Ковачева 404 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Информационни технологии / Група 1 Радостина Д. Цонева 404 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
3.  Информационни технологии / Група 2 Даниела Е. Димитрова 09:20 - 10:00
4.  Английски език / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Английски език / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  ФВС / Клас Ирина С. Николова 404 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Сряда
1.  Физика и астрономия / Клас Румяна А. Георгиева 404 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Музика / Клас Албена Р. Андреева 404 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Немски език / Клас Елица К. Кюлян 404 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Немски език / Клас Елица К. Кюлян 404 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Волейбол (…) / Клас Ирина С. Николова 404 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Английски език / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Философия / Клас Сергей М. Димитров 404 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
8.  ЧК (…) / Клас Татяна И. Стефанова 404 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
Четвъртък
1.  География и икономика / Клас Татяна И. Стефанова 404 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Химия и опазване на околната среда / Клас Орлин Ф. Антонов 404 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Български език и литература / Клас Росица В. Гойчева 404 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Математика / Клас Рада Т. Ковачева 404 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Биология и здравно образование / Клас Милена И. Скопакова 404 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Физика и астрономия / Клас Румяна А. Георгиева 404 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Петък
1.  История и цивилизации / Клас Георги Х. Симеонов 404 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Български език и литература (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Клас Росица В. Гойчева 404 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Биология и здравно образование / Клас Милена И. Скопакова 404 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Физика и астрономия / Клас Румяна А. Георгиева 404 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Английски език / Клас Магдалена Г. Бешкова 404 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  ФВС / Клас Ирина С. Николова 404 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Клас Елица К. Кюлян 404 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
 
IXБ
Понеделник
1.  Български език и литература Росица В. Гойчева 415 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 415 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Английски език Боряна Ц. Тотева 415 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Английски език Боряна Ц. Тотева 415 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Математика Рада Т. Ковачева 415 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Биология и здравно образование Милена И. Скопакова 415 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 415 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Вторник
1.  Математика Рада Т. Ковачева 415 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Информационни технологии / Група 2 Даниела Е. Димитрова 415 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
2.  Информационни технологии / Група 1 Радостина Д. Цонева 08:20 - 09:00
3.  География и икономика Татяна И. Стефанова 415 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 415 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  ФВС Ирина С. Николова 415 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Росица В. Гойчева 415 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Български език и литература Росица В. Гойчева 415 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
8.  ЧК (…) Росица В. Гойчева 13:30 - 14:10
Сряда
1.  Музика Албена Р. Андреева 415 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 415 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 415 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Философия Сергей М. Димитров 415 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Боряна Ц. Тотева 415 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  Испански език / Група 1 Давид Х. Мендез 415 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Немски език / Група 1 Елица К. Кюлян 11:45 - 12:25
7.  Испански език / Група 2 Ирина М. Димитрова 415 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
7.  Немски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Елица К. Кюлян 12:30 - 13:10
8.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 415 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
Четвъртък
1.  Български език и литература (ФУЧ - ДП/ДрУП) Росица В. Гойчева 415 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  География и икономика Татяна И. Стефанова 415 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 415 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 415 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Математика Рада Т. Ковачева 415 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
6.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 415 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
7.  Биология и здравно образование Милена И. Скопакова 415 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
Петък
1.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 415 (Етаж 4) 07:30 - 08:10
2.  Биология и здравно образование Милена И. Скопакова 415 (Етаж 4) 08:20 - 09:00
3.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 415 (Етаж 4) 09:20 - 10:00
4.  ФВС Ирина С. Николова 415 (Етаж 4) 10:10 - 10:50
5.  Испански език / Група 2 Ирина М. Димитрова 415 (Етаж 4) 11:00 - 11:40
5.  Немски език / Група 1 Елица К. Кюлян 11:00 - 11:40
6.  Испански език / Група 2 Ирина М. Димитрова 415 (Етаж 4) 11:45 - 12:25
6.  Немски език / Група 1 Елица К. Кюлян 11:45 - 12:25
7.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 415 (Етаж 4) 12:30 - 13:10
8.  Испански език (ФУЧ - ДП/ДрУП) / Група 1 Ирина М. Димитрова 415 (Етаж 4) 13:30 - 14:10
 
IXВ
Понеделник
1.  Руски език / Група 1 Стоянка К. Симеонова 07:30 - 08:10
1.  Френски език / Група 1 Силвия Г. Мирчева 07:30 - 08:10
2.  Руски език / Група 1 Стоянка К. Симеонова 08:20 - 09:00
2.  Френски език / Група 1 Силвия Г. Мирчева 08:20 - 09:00
3.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 09:20 - 10:00
4.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 10:10 - 10:50
5.  Биология и здравно образование Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Снежана И. Данова 11:45 - 12:25
7.  Български език и литература Снежана И. Данова 12:30 - 13:10
8.  Френски език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) Амалрик Изели 13:30 - 14:10
Вторник
1.  Информационни технологии / Група 1 Радостина Д. Цонева 07:30 - 08:10
1.  Информационни технологии / Група 2 Даниела Е. Димитрова 07:30 - 08:10
2.  География и икономика Татяна И. Стефанова 08:20 - 09:00
3.  Математика Севдалина Т. Георгиева 09:20 - 10:00
4.  ФВС Ирина С. Николова 10:10 - 10:50
5.  Руски език / Група 1 Стоянка К. Симеонова 11:00 - 11:40
5.  Френски език / Група 1 Силвия Г. Мирчева 11:00 - 11:40
6.  Руски език / Група 1 Стоянка К. Симеонова 11:45 - 12:25
6.  Френски език (ИУЧ - РП/УП-А) / Група 1 Силвия Г. Мирчева 11:45 - 12:25
7.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 12:30 - 13:10
8.  Френски език (ФУЧ - ДП/ЧЕ) Амалрик Изели 13:30 - 14:10
Сряда
1.  ФВС Ирина С. Николова 07:30 - 08:10
2.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 08:20 - 09:00
3.  Английски език (ИУЧ - РП/УП-А) Боряна Ц. Тотева 09:20 - 10:00
4.  Английски език Боряна Ц. Тотева 10:10 - 10:50
5.  Биология и здравно образование Милена И. Скопакова 11:00 - 11:40
6.  Философия Сергей М. Димитров 11:45 - 12:25
7.  ЧК (…) Ирина С. Николова 12:30 - 13:10
Четвъртък
1.  Химия и опазване на околната среда Орлин Ф. Антонов 07:30 - 08:10
2.  Математика Севдалина Т. Георгиева 08:20 - 09:00
3.  География и икономика Татяна И. Стефанова 09:20 - 10:00
4.  Музика Албена Р. Андреева 10:10 - 10:50
5.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 11:00 - 11:40
6.  Английски език Боряна Ц. Тотева 11:45 - 12:25
7.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 12:30 - 13:10
Петък
1.  Биология и здравно образование Милена И. Скопакова 07:30 - 08:10
2.  История и цивилизации Георги Х. Симеонов 08:20 - 09:00
3.  Физика и астрономия Румяна А. Георгиева 09:20 - 10:00
4.  Математика Севдалина Т. Георгиева 10:10 - 10:50
5.  Волейбол (…) Ирина С. Николова 11:00 - 11:40
6.  Български език и литература Снежана И. Данова 11:45 - 12:25
7.  Български език и литература (ФУЧ - ДП/ДрУП) Снежана И. Данова 12:30 - 13:10