РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-22 ГОД.
415   ІV ет.   400 401 402 403 404 405    
9 б       9 в 6 г 9 г 6 б 9 а хранилище  
8 б - НЕ           8 б - класна стая 12 г 8 в-РЕ-кл.стая 8 б - ИЕ 8 а  
                                         
414 413 412 411 410 409 408   407   406
Тоалетна х-ще департамент ИЕ   Чуждоезикова
библоитека
Мултифункционална
зала
    Ателие
проекти
биология 11б 11г   към ателие ИИ
                                               
316   ІІІ ет.   300 301 302 303 304 305    
ИИТ       ИИТ ИИТ 5 а 5 б 5 в ресурсен
кабинет
 
          12 а 12 б 12 в  
                                             
315 314 313 312 311 310 309 308 307 306
Тоалетна Петър Петров ИИТ х-ще кабинет 7 б 6 а 5 д 5 г Тоалетна
РНИКТ химия Химия 10 б 10 г 10 в 8 в - ФЕ 
                                               
Библиотека
217
  ІІ ет.   200 201 202 203 204 Зам.-дир-205    
      3 д 3 г 3 в 3 б 3 а Ел.
Симеонова
 
          4 д 4 г 4 в 4 б 4 а  
                                           
216 Зам.-дир.-215 214 213 212 211 210 209 208 207 206
Тоалетна Б. Илиева 7 а х-ще кабинет 7 в Дирекция Канцелария 7 д Счетоводство Тоалетна
М. Иванов 10 а физика Физика 11 в 11 а
                                               
103 към
физк.
салон
І ет   110 111 112 113 114 115 към спортна
зала
 
7 г     ЦДО-2а ЦДО-4   1 г - РЕ 1 в - ФЕ Архив
          ЦДО-1а ЦДО-3 ЦДО-1в 2 г - РЕ 2 в - ФЕ Портал
                                           
102 101     123 122 121 120 119   118   117 116
Тоалетна Портал Вход Склад Каса Учителска стая ЦДО-2б 1 а - АЕ   1 б - НЕ Вход координатор Тоалетна
изток ЦДП-1б 2 а - АЕ   2 б - НЕ запад
                                               
      001 002 003 004 005 006     склад  
бюфет БДП фитнес Аула религия Технологии    
Приземен етаж    
  сервизно
пом.
012 хранилище 011 010 009 008 007
театрална зала склад ДТИ-кухня ДТИ склад тоалетна