РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-21 ГОД.
415   ІV ет.   400 401 402 403 404 405  
9 б       9 в 6 г 9 г 6 б 9 а хранилище  
8 б - НЕ           8 б - класна стая 8 в - ФЕ 8 г - РЕ - кл. ст. 8 б - ИЕ 8 а  
                                     
414 413 412 411 410 409 408     406
Тоалетна х-ще 11 б департамент ИЕ 11 г   Чуждоезикова
библоитека
Мултифункционална
зала
407  
биология 6 в 6 д   Ателие ИИ  
                                             
316   ІІІ ет.   300 301 302 303 304 305  
ИИТ       ИИТ 7 д 5 а 5 б 5 в ресурсен
кабинет
 
          10 г 12 а 12 б 12 в  
                                         
315 314 313 312 311 310 309 308 307 306
Тоалетна Петър Петров ИИТ х-ще кабинет 7 б 6 а 7 в 7 г Тоалетна
РНИКТ химия Химия 10 б 12 д 10 в 12 г
                                             
Библиотека
217
  ІІ ет.   200 201 202 203 204 Зам.-дир-205  
      3 д 3 г 3 в 3 б 3 а Ел.
Симеонова
          4 д 4 г 4 в 4 б 4 а
                                         
216 Зам.-дир.-215 214 213 212 211 210 209 208 207 206
Тоалетна Б.Илиева 7 а х-ще кабинет 5 д Дирекция Канцелария 5 г Счетоводство Тоалетна
М.Иванов 10 а физика Физика 11 в 11 а
                                             
103   І ет   110 111 112 113 114 115 спорт. зала
        ЦДО-2а ЦДО-4   1 г - РЕ 1 в - ФЕ Архив    
          ЦДО-1а ЦДО-3 2 д - РЕ 2 г - АЕ 2 в - НЕ Портал    
                                         
102 101     123 122 121 120 119   118   117 Тоалетна
Тоалетна Портал Вход Склад Каса Учителска стая ЦДО-2б 1 а - АЕ   1 б - НЕ Вход координатор
изток ЦДП-1б 2 а - АЕ   2 б - АЕ запад
                                             
      001 002 003 004 005 006     склад  
бюфет БДП фитнес Аула религия Технологии      
Приземен етаж  
  сервизно
пом.
012 хранилище 011 010 009 008 007
театрална зала склад ДТИ-кухня ДТИ склад тоалетна