УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Клас Паралелка Вид* Учебен предмет Издателство Автори
Учебниците от 1. до 7. клас са безплатни
8 8 кл. ЗУЧ Български език "БГ Учебник" ЕООД Автори на текста: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова
8 8 кл. ЗУЧ Литература "Булвест 2000" Автори на текста: Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова
8 8 кл. ЗУЧ Математика „Архимед 2“ ЕООД Автори на текста:  Здравка Крумова Паскалева, Пламен
Георгиев Паскалев
8 8 кл. ЗУЧ Информационни технологии „Домино“ ЕООД Иван Първанов, Людмил Бонев 
8 8 кл. ЗУЧ Философия Педагог-6
 
Галя Несторова, Райна Димитрова и колектив
8 8 кл. ЗУЧ Музика “Изкуства” Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова
8 8 кл. ЗУЧ Изобразително изкуство "Просвета Плюс" Автори: Марияна Мойнова, Вяра Гунева
8 ЗУЧ Английски език „Юнивърс“ ЕООД Учебен комплект по учебна  програма за постигане на ниво В1.1 
8 ЗУЧ Немски език Hueber Verlag DABEI A1 A2 B1,1
8 ЗУЧ Испански език - Nuevo espaρol en marcha A1 (безплатен), A2 (поръчан за безплатно ползване), B1. „Колибри“ ООД Учебник А1 Автори на текста:  Франциска Кастро  Виудес, Пилар Диас Байестерос
8 ЗУЧ Руски език' 'Приглашение в Россию''1,2 част,учебник и тетради.. Издателство "Просвета" Елена Корчагина,Елена Степанова,Христина Грозданова
8 ЗУЧ Френски език - Nickel 1, 2 учебник и тетрадка Cle International  H. Auge L.Martin C.Marlhens
9 9 ЗУЧ Български език за 9. клас „БГ Учебник“ ЕООД Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
9 9 ЗУЧ Литература за 9. клас "Булвест 2000" Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
9 9 ЗУЧ Математика за 9. клас „Архимед 2“ ЕООД Мая Събчева Алашка, Райна Милкова
9 9 ЗУЧ Химия и опазване на околната среда за девети клас ИК"Анубис" Стефан Цаковски,Пенка Цанова,Александрия Генджова,Росица Николова,Борис Толев,Невянка Енчева,М.Дочева,Г.Шуманова
9 9 ЗУЧ ВГеография и икономика за 9 клас с за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. (учебникът е комбиниран и съдържа материала за 8 и 9 клас) ИК „Анубис“ ООД проф. Антон Борисов Попов, доц. Пламен Маринов Лаков, доц. Климент Минев Найденов и колектив
9 9 ЗУЧ История и цивилизации за 8 клас (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) Просвета Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова
9 9 ЗУЧ История и цивилизации за 9 клас (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) „Просвета АзБуки” ЕООД  акад. Георги Марков Марков, д-р Бойко Александров Маринков, Мария Кирилова Трифонова-Бенова, проф. д-р Румяна Нейкова Кушева
9 9 ЗУЧ Информационни технологии за 9. клас „Домино“ ЕООД Иван Първанов, Людмил Бонев 
9 9 ЗУЧ Музика за 9 клас “Изкуства” Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова
9 9 ЗУЧ Изобразително изкуство за 9 клас „Просвета Плюс“ ЕООД проф. дн Мариана Минчева Мойнова, Вяра Георгиева Гунева-Георгиева, Светлана Христова Живкова- Гостилова
9 9 ЗУЧ Физика и астрономия за 9 клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език) „Булвест 2000“ ООД Максим Максимов, Ивелина Димитрова
9 9 ЗУЧ Биология и здравно образование за 9 клас (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език) „Булвест 2000“ ООД Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска
9 9б,в ЗУЧ Английски език - Students' book+workbook +Grammar book Пиърсън Focus for Bulgaria, A1
     
     
     
9 9 б ЗУЧ Немски език - първи чужд  Hueber Verlag  DABEI B1,1 
9 9 а ЗУЧ Немски език - втори чужд език  Hueber Verlag   Starten wir! A1
9 9 ЗУЧ Философия за 9. клас СД „Педагог 6“ – Делев, Луизова и с-ие Автори на текста: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев, Румяна Тултукова
9 ЗУЧ Френски език  -"Nickel 3" учебник и учебна тетрадка CLE International H. Auge L.Martin C.Marlhens
9 ЗУЧ  Руски език ''Я знаю русский язык на  'Клет'' Т.Алексиева,О.Лазова,В.Миланова.
      отлично-10кл.    
      Практическая грамматика 1 част.Морфолог. 'Велес-2002'' Татяна Ненкова
9 ЗУЧ Английски език - Students' book+workbook +Grammar book Пиърсън Focus for Bulgaria, B1, част 1
      /Поръчва се колективно/    
           
           
9 9 б ЗУЧ Испански език - Nuevo espaρol en marcha В1 + учебна тетрадка „Колибри“ ООД   Франциска Кастро  Виудес, Пилар Диас Байестерос
10 10 ЗУЧ Български език "БГ Учебник" ЕООД Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
10 10 ЗУЧ Литература Булвест 2000 ООД Бойко Пенчев, В. Герджикова
10 10 ЗУЧ Математика Архимед Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев
10 10 ЗУЧ Философия Педагог-6 Галя Несторова,Райна Димитрова
10 10 а ЗУЧ Английски език - Students' book+workbook +Grammar book Пиърсън Focus for Bulgaria, B1, част 2
10 10 б,в, г ЗУЧ/ИУЧ Английски език - втори чужд език
Учебник и учебна тетрадка за постигане на ниво А1 по ОЕЕР
Оксфорд юнивърсите прес "Bulgaria Edition Solutions Част A1 – учебник по английски език за постигане на ниво А1
10 10б ЗУЧ Немски език първи чужд  Hueber Verlag  Beste Freunde B 1. 2
           
10 10в ЗУЧ Испански език Учебник „Vente”, B1  „Колибри”
ООД
Фернандо Марин
Рейес Моралес
10 10 г ЗУЧ Руски език - Първи чужд език Практическая граматика русского языка за 10 клас + Я знаю отлично РЯ за 11 клас Клет България Татяна Ненкова
10 10 г ЗУЧ Френски език  -"Nickel 3" учебник и учебна тетрадка CLE International H. Auge L.Martin C.Marlhens
10 10 а ЗУЧ Немски език-втори чужд език  Hueber Verlag  Starten wir A 1
10 10 ЗУЧ Информационни технологии 10 клас „Домино“ ЕООД Иван Първанов, Людмил Бонев 
10 10 ЗУЧ Химия и ООС - 10 клас Анубис/Клет България С.Цаковски,А Генджова,П.Василева
10 10 ЗУЧ Физика и астрономия - 10 клас Булвест2000 М Максимов, Г. Христакудис
10 10 ЗУЧ История и цивилизации за 10 клас Просвета Пламен Павлов, Райна Гаврилова
10 10 ЗУЧ Биология и ЗО за 10 клас „Булвест 2000” Владимир Овчаров, Камелия Йотовска и др.
10 10 ЗУЧ География и икономика за 10 клас Просвета Стела Дерменджиева, Петя Събева и др.
10 10  ЗУЧ Музика “Изкуства” Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова
10 10  ЗУЧ Изобразително изкуство Присвета Плюс Мариана Мойнова, Вяра Гунева
11 11  ЗУЧ Български език  "БГ Учебник" ЕООД Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
11 11  ЗУЧ Литература Булвест 2000/Клет България Бойко Пенчев, Илияна Кръстева
11 11 а  ЗУЧ Английски език - първи чужд език
Учебник и учебна тетрадка за постигане на ниво В2.1 по ОЕЕР за първи чужд език,
Експрес пъблишинг, "Юнивърс" ЕООД  Джени Дули Legacy B2.1, учебник и учебна тетрадка
11 11 а Профилираща подготовка Английски език - първи чужд език
Учебник за постигане на ниво В2 по ОЕЕР за първи чужд език,Part 1
Експрес пъблишинг, "Юнивърс" ЕООД  Джени Дули Legacy B2 учебник по модули/Part 1
11 11 б  ЗУЧ Немски език - първи чужд  Hueber Verlag Mit uns B 2
11 11 в  ЗУЧ Испански език „Колибри“ ООД Учебник и учебна тетрадка Nuevo espaρol en marcha 4 B2 
11 11 г  ЗУЧ Руски език  КЛЕТ България Т.Алексиева" Я знаю на отлично русский язык" 12кл.
11 11 г  ЗУЧ  Френски език - Rallye 6  учебник и тетрадка Просвета Радост Цанева Силвия Ботева Емануела Свиларова
11 11 а  ЗУЧ Немски език - втори чужд език  Hueber Verlag Starten wir A 2 
11 11 б, в, г  ЗУЧ Английски език - Focus for Bulgaria PEARSON Нива А2+B1.1 Students' book, Workbook, Grammar book
11 11  ЗУЧ Математика Архимед2  
11 11  ЗУЧ Гражданско образование Просвета Хр. Тодоров, Мая Грекова и др.
11 11 ПП Исански език - LA ESCALERA B2 Елит В.С. Веселинка Атанасова Сяколова
11 11 ПП Биология и здравно образование Модул 1 "Клетката - елементарна биологична система" - Клет, Модул 2 "Многоклетъчна организация на биологичните системи" /11и12 клас/- Педагог 6   Владимир Овчаров , Камелия Йотовска/  автори на М1/, Христо Гагов / автор на М2/ 
11 11 ПП Информационни технологии Klett Ангел Ангелов и колектив
11 11 ПП Информационни технологии Домино Иван Първанов, Людмил Бонев
11 11 ПП История и цивилизации Просвета Борислав Гаврилов и колектив
11 11 ПП Български език  и литература Модул 1 "Езикът и обществото"(11-12 кл.) - Просвета; Модул 2 "Езикови употреби" (11-12 кл.) - Клет; Модул 3 "Диалогични прочити" (11-12 кл.) - Просвета; Модул 4 "Критическо четене" (11-12 кл.) - Клет Модул 1 - Красимира Алексова; Модул 2 - Ангел Петров; Модул 3 - Албена Хранова; Модул 4 - Бойко Пенчев
11 11 ИУЧ Български език  и литература    
11 11 ИУЧ Информационни технологии Домино Иван Първанов, Людмил Бонев
11 11 ИУЧ История и цивилизации Просвета  Борислав Гаврилов и колектив
11 11 ИУЧ География и икономика    
11 11 ИУЧ Испански език - Nuevo espaρol en marcha A1  „Колибри“ ООД Учебник А1 Автори на текста:  Франциска Кастро  Виудес, Пилар Диас Байестерос
12 12  ЗУЧ Български език Бгучебник Петя Маркова, П. Върбанова
12 12  ЗУЧ Литература Плосвета плюс Весела Михайлова, Лора Динкова
12 12 б, в, г  ЗУЧ Английски език - Focus for Bulgaria PEARSON - вече закупени Нива А2+B1.1 Students' book, Workbook, Grammar book
12 12 а ЗУЧ Английски език - Legacy B2.1 Експрес пъблишинг, "Юнивърс" ЕООД  Student's book, Workbook, поръчват се колективно
12 12 а ПП Английски език за ПП - Legacy, Part Two, Level B2 Експрес пъблишинг, "Юнивърс" ЕООД  Student's book, поръчва се колективно
12 12 ПП Исански език - LA ESCALERA B2 Елит В.С. Веселинка Атанасова Сяколова
12 12 а,б,в,г ПП Биология и ЗО Модул 3"Биосферата - структура и процеси" - Педагог 6, Модул 4 " Еволюция на биологичните системи" - Педагог 6 М3 - Калина Пачеджиева, М4 - Наташа Цанова и Снежана Томова
12 12б ЗУЧ Немски език - Aspekte Junior B2 издателство Klett Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag
12 12г ЗУЧ Руски език издателство Велес Татяна Ненкова
12 12 а,б,в,г ИУЧ История и цивилизации за 12. клас. Профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество „Просвета – София” АД Михаил Груев, Борис Стоянов, Христо Христев, Виолета Коцева-Попова, Димитър Григоров, Светослав Живков, Весела Ножарова, Мария Трифонова-Бенова, Димитър Стоянович, Тиберий Баръмов
__________________      
Вид*          
ЗУЧ задължителни учебни часове      
ИУЧ избираеми учебни часове      
ПП профилирана подготовка