СПИСЪК   НА  УЧИТЕЛИТЕ
за учебната 2021/2022
трите имена предмет трите имена предмет трите имена предмет
1 Добромира Василева Николова Дир.-РЕ 35 Стоянка Кирилова Симеонова РЕ 68 Марияна Трифонова Янкова ИЦ
2 Биляна Димитрова Илиева ЗД-АЕ 36 Алла Матвеевна Димитрова РЕ 69 Георги Христов Симеонов ИЦ
3 Елка Матева Симеонова ЗД-БЕЛ 37 Олга Михайловна Аръшева РЕ 70 Мария Тодорова Накова ИЦ/ГИ
4 Милен Петров Иванов ЗД-ИТ 38 Румена Петкова Господинова АЕ 71 Добромир Радославов Коцев ГИ
5 Йорданка Йорданова Иванова НК 39 Мая Людмилова Куртева АЕ 72 Татяна Иванова Стефанова ГИ
6 Лилия Димитрова Иванова НК 40 Веселка Стефанова Тодорова АЕ 73 Николай Георгиев Харакчийски ИЦ
7 Маринела Милкова Недкова НК 41 Росица Христова Иванова АЕ 74 Сергей Младенов Димитров ФИЛ
8 Цветана Христова Иванова НК 42 Петя Йорданова Димитрова АЕ 75 Николинка Петкова Антонова БЗО
9 Борислава Делкова Тодорова НК 43 Веселина Николаева Николова АЕ 76 Милена Иванова Скопакова БЗО
10 Лора Александрова Кънчева НК 44 Десислава Цветанова Бойчева АЕ 77 Величка Йорданова Сидова БЗО
11 Агнес Велкова Генова НК 45 Магдалена Георгиева Бешкова АЕ 78 Румяна Ангелова Георгиева ФА
12 Галя Маринова Градева НК 46 Корнелия Любомирова Романова НЕ 79 Орлин Филипов Антонов ХООС
13 Виолина Георгиева Братованова НК 47 Илианка Иванчева Димитрова НЕ 80 Анка Иванова Билчева ХООС
14 Златка Костадинова Димитрова НК 48 Елица Киркорова Кюлян НЕ 81 Даниел Венелинов Василев МУЗ
15 Веселка Димитрова Чолакова НК 49 Христина Василева Кунчева НЕ 82 Албена Райчева Андреева МУЗ
16 Йорданка Калинова Бодурова НК 50 Ива Тихомирова Стойнова ФЕ 83 Ирина Стоянова Стоянова ИИ
17 Елка Станчева Цонева НК 51 Детелина Йорданова Иванова ФЕ 84 Дилян Христов Хубанов ИИ
18 Стефка Йорданова Пенева НК 52 Силвия Грозданова Мирчева ФЕ 85 Ивелина Тодорова Петрова ФВС
19 Милена Енчева Лазарова НК 53 Боряна Цветанова Тотева ИЕ 86 Димитър Илиев Шумаров ФВС
20 Ирина Ангелова Иванова НК 54 Красимир Мартинов Манджуков ИЕ 87 Елисавета Донева Досева ФВС
21 Стефан Крумов Стефанов НК 55 Давид Хорна Мендез ИЕ 88 Ирина Стефанова Николова ФВС
22 Анета Русева Атанасова НК 56 Ирина Милкова Димитрова ИЕ 89 Иван Георгиев Шекеров ФВС
23 Ирена Милчева Иванова АЕ-НК 57 Рада Тодорова Ковачева Мат 90 Мартин Венциславов Иванов ФВС
24 Йорданка Григорова Цанкова БЕЛ 58 Катя Димитрова Димитрова Мат 91 Ирена Иванова Ашджиян ТЕХН
25 Розета Емилова Василева БЕЛ 59 Боянка Димитрова Янкова Мат 92 Цвета Василева Балтакова ПС
26 Анка Георгиева Георгиева БЕЛ 60 Севдалина Асенова Миланова Мат 93 Десислава Енчева Стефанова ЦДО
27 Галина Стоянова Гиндянова БЕЛ 61 Татяна Методиева Кръстанова Мат 94 Миглена Николаева Докова ЦДО
28 Албена Паскова Хубенова БЕЛ 62 Севдалина Тодорова Георгиева Мат 95 Гюлтен Фейзула Айри ЦДО
29 Силвия Тодорова Маринова БЕЛ 63 Радостина Димитрова Цонева ИТ 96 Денислава Венелинова Манушкова ЦДО
30 Росица Володиева Гойчева БЕЛ 64 Милена Христова Кантева ИТ 97 Анелия Николова Иванова ЦДО
31 Снежана Илиева Данова БЕЛ 65 Петър Иванов Петров ИТ 98 Иванка Георгиева Петрова ЦДО
32 Даниела Димитрова Граматикова БЕЛ 66 Десислава Горанова Реданска ИТ 99 Гергана Николаева Тодорова ЦДО
33 Любов Михайловна Арабаджиева РЕ 67 Даниела Енчева Димитрова ИТ 100 Елица Найденова Георгиева ЦДО
34 Надя Трифонова Павлова РЕ       101 Амалрик Изели ФЕ